Lamppu valaistumisen polulle

kirjoittanut Atisha Dipamkarashrijnana (v.982-1054)

 

Kunnia bodhisattvalle, ikinuorelle Manjushrille.

 

1. Kumarran suurella kunnioituksella

kaikille kolmen ajan Voittajille,

heidän opetukselleen ja niille, jotka pyrkivät kohti hyvyyttä.

Hyvän oppilaan, Jangchup Ön, kannustamana

sytytän valon lamppuun,

valaisemaan polkua valaistumiseen.

 

2. Tiedä, että on kolmenlaisia ihmisiä sen mukaan,

ovatko heidän kykynsä vähäiset, keskinkertaiset tai suuret.

Kuvaan tässä tarkkaan

heidän erilaiset ominaisuutensa.

 

3. Tiedä, että he, jotka hinnalla millä hyvänsä

etsivät itselleen olemassaolon kiertokulun nautintoja,

eivätkä mitään muuta,

ovat niitä, joilla on vähäisimmät kyvyt.

 

4. Heitä, jotka etsivät rauhaa pelkästään itselleen

ja kääntävät selkänsä maalliselle hyvälle

huonoja tekoja välttäen,

kutsutaan kyvyiltään keskinkertaisiksi.

 

5. Heillä, jotka oman kärsimyksensä kautta

haluavat totisesti saada

muiden kärsimykset kokonaan lakkaamaan,

on suuret kyvyt.

 

6. Noille erinomaisille eläville olennoille,

jotka kaipaavat korkeinta valaistumista,

selostan täydelliset menetelmät,

jotka henkiset opettajat ovat opettaneet.

 

7. Täysin valaistunutta esittävien maalausten, patsaiden,

pyhäinjäännösten ja erinomaisten opetustekstien

sekä muiden vertauskuvien edessä

anna lahjaksi kukkia, suitsuketta – mitä sinulla lienee.

 

8. Lausuen seitsenosaisen rukouksen

Jalon käytöksen ohjekirjasta

ja päättäen, ettet koskaan käänny takaisin,

kunnes olet saavuttanut täydellisen valaistumisen;

 

 9. luottaen lujasti Kolmeen jalokiveen

toinen polvi maahan polvistuneena

ja kädet yhteen liitettyinä

turvaudu ensin kolme kertaa.

 

10. Sitten, kehitä rakastava asenne

kaikkia elollisia olentoja kohtaan,

ajattele poikkeuksetta kaikkia niitä olentoja,

jotka kärsivät kolmesta huonosta jälleensyntymästä

[helvettiolennot, nälkäiset henget ja eläimet – toim. huom.]

ja niitä, jotka kärsivät syntymästä, sairaudesta, kuolemasta ynnä muusta.

 

11. Sitten, koska haluat vapauttaa nämä olennot

kipujen kärsimyksestä,

kärsimyksestä ja sen syistä,

tee järkkymätön päätös saavuttaa valaistuminen.

 

12. Sellaisen pyrkimyksen hyvyyden

Maitreya selitti perin pohjin

sutrassa nimeltä Runkojen valikoima.

 

13. Kun olet oppinut, mitä täydellisen valaistumisen päämäärään

pyrkimisen loputtomat hyödyt ovat,

lukemalla tätä sutraa tai kuuntelemalla opettajaa,

tee pyrkimyksestäsi pysyvä tuomalla se toistuvasti mieleesi.

 

14. Sutra, jota Viradatta pyysi,

selittää siihen liittyvät ansiot täysin.

Tällä haavaa, yhteenvetona,

lainaan vain kolmea säettä.

 

15. Jos sillä olisi fyysinen muoto,

epäitsekkään aikomuksen luoma ansio

täyttäisi avaruuden aivan kokonaan

ja ylikin.

 

16. Jos joku täyttäisi jalokivin

niin monta buddhakenttää kuin

Ganges-joessa on hiekanjyväsiä,

ojentaakseen ne Maailman suojelijalle,

 

17. tuo lahja ei vetäisi vertoja

sille lahjalle, että joku liittää kätensä yhteen

ja ohjaa mielensä kohti valaistumista,

sillä se on rajatonta.

 

18. Kun olet kehittänyt pyrkimyksen kohti valaistumista,

vahvista sitä jatkuvasti kaikin voimin.

Jotta muistaisit tehdä niin tässä ja myös muissa elämissä,

pidä kunnolla kiinni käytössäännöistä niin kuin on opetettu.

 

19. Ilman sitoutuneen aikomuksen valaa

täydellinen pyrkimys ei vahvistu.

Ponnistele määrätietoisesti ottaaksesi valan,

koska haluat toiveen valaistumisesta vahvistuvan.

 

20.  Niillä, jotka pitävät jonkun seitsemästä

yksilöllisen vapautumisen valasta,

on ihanteelliset edellytykset

ottaa bodhisattva-vala, ei muilla.

 

21. Tathagata puhui seitsemästä erilaisesta

yksilöllisen vapautumisen valasta.

Niistä paras on loistavan puhdas käytös,

jota sanotaan täysin vihityn henkilön valaksi.

 

22. Sen rituaalin mukaan, joka kuvataan

Bodhisattva-tasojen itsekuria koskevassa luvussa,

ota vala hyvältä ja pätevältä henkiseltä opettajalta.

 

23. Ymmärrä, että hyvä henkinen opettaja

on kyvykäs suorittamaan valananto-seremonian,

hän noudattaa itse näitä valoja ja

hänellä on varmuutta ja myötätuntoa antaa ne.

 

24. Kuitenkin, jos yrität, mutta et

löydä sellaista henkistä opettajaa,

kerron toisen tavan

miten valat voidaan ottaa oikein.

 

25. Kirjoitan tähän hyvin selkeästi,

niin kuin Manjushrin Buddhamaan sutran ornamentissa on kerrottu,

kuinka kauan sitten, silloin kun Manjushri oli Ambaraja,

hän kehitti valaistumiseen johtavan pyrkimyksen.

 

26. ”Suojelijoiden läsnä ollessa

kehitän pyrkimyksen saavuttaa täydellisen valaistumisen.

Kutsun kaikki olennot vieraikseni

ja vapautan heidät olemassaolon kiertokulusta.”

 

27. ”Tästä hetkestä alkaen,

kunnes saavutan valaistumisen,

en haudo vahingollisia ajatuksia,

vihaa, saituutta, tai kateutta.”

 

28. ”Vaalin hyvää käytöstä,

luovun haluista ja pahanteosta

ja itsekurin valasta iloiten

harjoittelen Buddhien seuraamista.”

 

30. ”Puhdistan rajattomat,

käsittämättömän suuret maat

ja pysyttelen kymmenessä ilmansuunnassa

kaikkia niitä varten, jotka minulta apua pyytävät.”

 

31. ”Puhdistan ruumiilliset

ja sanalliset tekoni.

Ajatuksenikin puhdistan

enkä tee mitään epähyveellistä.”

 

32. Kun he, jotka pitävät aktiivisen pyrkimyksen valoja,

ovat saaneet kylliksi harjoitusta

itsekurin kolmessa muodossa, he alkavat kunnioittaa

näitä kolmea itsekurin muotoa entistä enemmän

ja siitä seuraa kehon, puheen ja mielen puhtaus.

 

33. Sen tähden ponnistellen bodhisattvojen vannoman valan mukaisesti

puhtaan, täydellisen valaistumisen puolesta

kertymät täydellisen valaistumisen toteutumiseksi

saadaan koottua aivan kokonaan.

 

34. Kaikki Buddhat sanovat, että kertymät,

jotka ovat hyvien tekojen tuomaa ansiota ja ylevää viisautta,

syntyvät korkeamman käsityskyvyn kehityksen tuloksena.

 

35. Niin kuin lintu, jonka siivet eivät vielä ole kasvaneet,

ei voi lentää taivaalla,

ne, joilla ei ole korkeamman käsityskyvyn voimaa,

eivät voi työskennellä elävien olentojen hyödyksi.

 

36. Ansiota, jonka korkeamman käsityskyvyn omaava

kerää yhdessä ainoassa päivässä,

sellainen, jolla ei ole niin korkeaa käsityskykyä,

ei voi hankkia edes sadan elämän aikana.

 

37. He, jotka haluavat saada kertymät nopeasti koottua

täydellistä valaistumista varten,

saavat korkeamman käsityskyvyn

ponnistelun, ei laiskuuden kautta.

 

38. Ilman mielentyyneyden saavutusta

korkeampaa käsityskykyä ei ilmaannu.

Ponnistele siksi yhä uudelleen

mielentyyneyden saavuttamiseksi.

 

39. Kun olosuhteet mielentyyneyttä varten ovat epätäydelliset,

meditaatio ei muutu vakaaksi,

vaikka mietiskeltäisiin sinnikkäästi tuhansia vuosia.

 

40. Pidä siis yllä olosuhteita,

jotka mainitaan luvussa Ohjeita meditatiiviseen vakauttamiseen.

Keskitä mielesi mihin tahansa hyveelliseen keskittymisen kohteeseen.

 

41. Kun mietiskelijän mieli on tyyni,

korkeampi käsityskyky ilmaantuu,

mutta ilman viisauden täydellisyyden [tyhjyyden] harjoitusta

esteistä ei tule loppua.

 

42. Jotta kaikki esteet

vapautumisen ja kaikenkattavan tietoisuuden edestä poistuisivat,

mietiskelijän tulisi jatkuvasti viljellä

viisauden täydellisyyttä taitavin keinoin.

 

43. Viisautta ilman taitavia keinoja

kuten myös taitavia keinoja ilman viisautta

pidetään kahleena.

Älä siis luovu kummastakaan.

 

44. Poistaaksesi epätietoisuuden siitä,

mikä on viisautta ja mitä taitavat keinot ovat,

osoitan selkeästi eron

taitavien keinojen ja viisauden välillä.

 

45. Viisauden täydellisyyttä lukuun ottamatta

kaikkia hyviä tekoja kuten

anteliaisuuden täydellisyyttä,

Voittajat kuvasivat taitaviksi keinoiksi.

 

46. Kuka ikinä viljeleekin viisautta

taitavien keinojen ohella

saavuttaa pian valaistumisen –

sitä ei saavuteta pelkästään itsen olemattomuutta mietiskelemällä.

 

47. Olemassaolon luontaisen tyhjyyden ymmärtämistä siten,

että aggregaatit, rakenneosat ja niiden aiheet

eivät ole tekemällä tehtyjä,

pidetään viisautena.

 

48. Jotakin, mikä on olemassa, ei voida tuottaa,

ei myöskään jotain, mikä ei ole olemassa, kuten kukka taivaalla.

Nämä vaihtoehdot ovat kummatkin mahdottomia,

joten kumpikaan näistä kahdesta ei toteudu.

 

49. Mikään ei synny itsestään,

ei toisesta eikä yhtä aikaa kummastakin,

ei myöskään ilman syytä, täten mitään

ei ole olemassa luonnostaan omana kokonaisuutenaan.

 

50. Lisäksi, kun tutkimme kaikkia ilmiöitä nähdäksemme

ovatko ne yksi vai monta,

emme näe niiden olevan olemassa itsekseen

ja täten varmistumme, että ne eivät ole olemassa

luonnostaan omana kokonaisuutenaan.

 

51. Tyhjyyttä koskevat seitsemänkymmentä säettä,

Keskitien oppi ja muut

selittävät, että kaikkien asioiden luonto

on osoitettu tyhjyydeksi.

 

52. Koska teoksia on hyvin paljon,

en ole siteerannut niitä tässä,

vaan ainoastaan selittänyt niiden päätelmät

mietiskelyä varten.

 

53. Täten, mikä sitten onkin

itsen olemattomuuden mietiskelemistä,

sen näkeminen, että ilmiöillä ei ole myötäsyntyistä luontoa,

on viisauden viljelyä.

 

54. Aivan niin kuin viisaus ei näe

myötäsyntyistä luontoa ilmiöissä,

analysoituasi viisautta itseään järkiperäisesti,

mietiskele sitä ilman käsitteitä.

 

55. Tämän käsitteellistämisestä syntyneen

maallisen olemassaolon luonto

on käsitteellisyyttä, joten käsitteellistämisen poistaminen

on nirvanan korkein tila.

 

56. Sen tähden Kukistaja on myös sanonut,

että käsitteellisyyden suuri tietämättömyys

saa meidät putoamaan olemassaolon kiertokulun mereen.

Ei-käsitteellisessä vakauden tilassa lepäämällä

avaruudenkaltainen ei-käsitteellisyys ilmenee selkeänä.

 

57. Muistissa pitämisen mantra, joka koskee

ei-käsitteellistä oivallusta sanoo, että kun

bodhisattvat pohdiskelevat ei-käsitteellisesti

tätä erinomaista opetusta, he ylittävät

käsitteet, joita on niin vaikea voittaa

ja lopulta saavuttavat ei-käsitteellisen tilan.

 

58. Varmistuttuasi kirjallisten lähteiden

ja päättelyn kautta, että ilmiöitä

ei ole tuotettu eivätkä ne ole luonnostaan olemassa,

mietiskele ilman käsitteitä.

 

59. Mietiskeltyäsi täten sellaisuutta

ja saavutettuasi muun muassa ”kuumuuden”,

saavutat lopulta ”mitä iloisimman” [bodhisattva-tason] ja muut

ja ennen pitkää buddhuuden valaistuneen tason.

 

60. Jos tahdot valaistuaksesi

helposti koota yhteen kertymät

rauhoittamisen, rikastuttamisen ja muiden toimintojen kautta,

jotka saadaan aikaan mantran voimalla

 

61. sekä myös tiettyjen kahdeksan voimalla

ja muilla suurilla saavutuksilla kuten ”hyvällä maljalla” –

jos haluat harjoittaa salaista mantraa,

niin kuin on selitetty toiminnan ja aikaansaannoksen tantroissa,

 

62. niin saadaksesi ohjaajan initiaation,

sinun on miellytettävä erinomaista henkistä opettajaa

palvelemalla, arvokkain lahjoin ja muulla sellaisella

ja olemalla kuuliainen.

 

63. Kun henkinen ohjaaja, joka on sinuun mieltynyt,

antaa sinulle ohjaajan initiaation,

kaikki pahat tekosi puhdistuvat

ja pystyt suuriin saavutuksiin.

 

64. Koska Ikiaikaisen Buddhan suuri tantra

kieltää sen painokkaasti,

niiden, jotka noudattavat puhdasta käytöstä,

ei tule ottaa salaista eikä viisauden initiaatiota.

 

65. Jos ne, jotka noudattavat puhtaan käytöksen karuja ohjeita

saisivat nämä initiaatiot,

heidän valansa rikkoontuisivat

kiellettyjä asioita tekemällä.

 

66. Siitä syntyy rikkomuksia, jotka ovat tappio

niille, jotka harjoittavat itsekuria.

Koska on varmaa, että he saavat huonon jälleensyntymän,

he eivät koskaan pääse tuloksiin.

 

67. Virhettä ei synny, jos sellainen, joka on saanut

ohjaajan initiaation ja joka tietää sellaisuudesta,

kuuntelee tai selittää tantroja

ja suorittaa polttouhreja

tai antaa lahjoja ja niin edelleen.

 

68. Minä, vanhempi, Dipamkarashri

nähtyäni miten tämä on selitetty sutrissa ja muissa opetuksissa

olen koonnut tämän lyhyen selityksen

Jangchup Ön pyynnöstä.

 

Tähän päättyy suuren mestari Dipamkarashrijnanan kirjoittama Lamppu valaistumisen polulle. Englanninkielisestä käännöksestä Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment suomentanut Ani Sherab.

 

Karmapan opetuksia Atishan tekstiin Lamppu valaistumisen polulle

 

Kotisivu