Kyabje Bokar Rinpoche

Omistus- ja toivomusrukouksista

Opetus on annettu vuoden 2003 kagyu monlam -rukoustapahtuman yhteydessä.

Ks. myös Mingyur Rinpochen, 17. Karmapan ja Khenpo Karthar Rinpochen opetukset omistusrukouksista.

 

Kaikkien hyvien tekojen tulokset riippuvat motivaatiosta teon alussa,

näkemyksestä ja mietiskelystä suoritusvaiheessa

sekä teosta koituvan hyödyn muille omistamisesta ja rukouksista lopussa.

 

Siksi:

- Harjoituksen alussa ei pitäisi tahrata motivaatiotaan toivomalla onnea, rikkautta tai kuuluisuutta itselle tässä elämässä. Sen sijaan pitäisi kehittää bodhimieli, jonka tarkoituksena on vapauttaa itse ja kaikki muut olennot samsaran kolmesta maailmasta ja saattaa heidät kahdenlaisen hyödyn (kahden kertymän) täyttymykseen: kaiken tietävään buddhatilaan.

 

- Harjoituksen kuluessa kaikkien kehon, puheen ja mielen kautta tehtyjen hyvien tekojen tulisi olla yhtä kahden kertymän kanssa siten, että tyhjyyden viisauden näkemys ja mietiskely yhdistyvät myötätuntoiseen toimintaan.

 

- Lopuksi tehtyjä hyviä tekoja ei pidä tuhlata neutraalissa mielentilassa tai taitamattomalla omistusrukouksella, vaan ne tulisi sinetöidä omistamalla ne täysin puhtaasti muiden hyödyksi joko ilman tekijän, teon ja kohteen kolminaisuutta tai sitä vastaavalla tavalla.

 

Omistus- ja toivomusrukousten tärkeydestä

 

Ellet puhdista kahden kertymän toiveet täyttävää jalokiveä

toivomusrukouksin,

toivotut ja tarpeelliset tulokset eivät synny.

Käytä siis näitä loppurukouksia.

 

Keräämämme hyve kahdesta kertymästä, jotka ovat viitteellinen ansion kertymä ja viisauden kertymä ilman viitekohtaa, on siis kuin toiveet täyttävä jalokivi. Ellemme puhdista tai muuta niitä toivomusrukouksella ja omista niitä puhtaasti suurelle valaistumisen päämäärälle, korkein toivottu hyöty itselle ja muille (täydellinen buddhuus, oma ja muiden hyöty parhaimmillaan) jää toteutumatta.

 

Siksi:

Sinun tulisi tehdä omistus- ja toivomusrukouksia kaikkien hyvien tekojen päätteeksi; niin fyysisten, sanallisten kuin ajatustason tekojen.

 

Omistamatta jättämisestä koituva virhe ja vääränlainen omistaminen

 

Omistuksen puuttuminen, vääränlainen omistus,

teolla mahtailu tai sen katuminen

ovat neljä syytä, joiden takia teon ansiokkuus vähenee.

 

Mitä tahrattua tai tahratonta hyvää onkaan tehty, ellei tekoja sinetöidä omistamalla ne muille oikealla tavalla, yksi ainoa suuttumuksen hetki voi tuhota tuon hyvän.

 

- Jos menetelmää käyttää taitamatta sitä, voi tehdä vääränlaisen omistuksen toivoessaan omaa ajallista onneaan ja rukoilla itselleen esimerkiksi pitkää ikää, terveyttä, menestystä liiketoimissa ja muussa maallisessa.

- Kuuluisuuden tavoittelu ja ylpeys voivat johtaa itsekehuun ja mahtailuun muiden edessä.

- Kitsaus tai väärä näkemys voi saada katumaan omia hyviä tekoja.

 

Siksi:

 

- Kaikki nämä vähentävät hyviä tekojamme tuhlaamalla niitä tai muuttamalla ne hyödyttömiksi.

- Jos hyvät teot omistetaan muille, ne eivät vähene.

- Niin kuin mereen putoava vesipisara ei kuivu ennen kuin meri kuivuu, valaistumiselle kokonaan omistettu tekoei kuivu kokoon ennen kuin valaistuminen on saavutettu.

 

Täten, jos vaikkapa mereen joutunut vesipisara ei kuivu, ennen kuin suuri meri kokonaisuudessaan kuivuu, niin suurta ja korkeinta valaistumista varten omistettu teko ei pelkästään säily valaistumisen saavuttamiseen saakka, vaan se muuttuu yhä suuremmaksi ja siitä tulee buddhuuden, suuren valaistumisen, saavuttamisen syy.

 

Omistusmenetelmä

 

Rukoile buddhia, bodhisattvoja ja heidän oppilaitaan kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa tulemaan eteesi avaruuteen todistamaan omistustasi. Toivo yksipisteisen keskittyneesti olevasi hyödyksi muille, katso myötätunnolla kaikkia olentoja ja ilmaise tahtosi olla heille hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

"Vajra voitonviirin" omistusta koskevassa kappaleessa sanotaan: "Mitä hyviä tekoja kaikilla olennoilla onkaan; ne, joita he ovat tehneet, tulevat tekemään tai joita he parhaillaan tekevät." Täten kaikki omat hyvät tekomme ja muiden olentojen tekemät hyvät teot sekä ne, jotka tullaan tekemään tai joita tehdään parhaillaan, pitäisi koota yhteen ja yhdistää niihin hyviin tekoihin, jotka on määrä omistaa muille. Suurella ilolla omista ne kokonaan ilman viitekohtaa suurelle nirvanalle, täysin puhtaalle dharmadhatulle, korkeimman valaistumisen ytimelle.

 

Siksi:

Kolminaisuudesta täysin puhdistettu omistaminen tapahtuu kun 1) omistaja, 2) omistettava hyvä teko ja 3) kohde, jolle teko omistetaan, nähdään kaikki kolme ilmiöinä ilman minkäänlaista todellista olemusta. Sillä tavalla valaistuneet olennot tekevät omistuksen.

 

Meidän aloittelijoiden täytyy ensin tehdä suhteellinen omistus pyrkien yksipisteisesti seuraamaan valaistuneiden olentojen esimerkkiä. Ajattele: "Juuri niin kuin bhagavan buddhat, Manjugosha, Samantabhadra ja muut tekivät omistuksen, niin minäkin omistan nämä hyvät teot kokonaan muille."

 

On sanottu, että jos lausuu tällä tavoin Samantabhadran toiminnan rukouksen, sen joka alkaa sanoilla "Voittajat kolmessa ajassa…" sekä rukouksen "Sankari Manjushri…", omistus vastaa sellaista, joka on kolminaisuudesta vapaa. Vaihtoehtoisesti voi tehdä omistuksen pohdiskelemalla kaiken lopullista todellista olemusta, sillä tavoin syntyy myös aito omistus.

 

Omistus- ja toivomusrukousten ero

 

Omistus- ja toivomusrukousten sanotaan yleensä merkitsevän samaa; jotkut suuret mestarit menneisyydessä opettivat kuitenkin niiden eron:

 

 

- Omistus on kaikkien tehtyjen hyvien tekojen lahjoittaminen täydellisen suuren valaistumisen päämäärälle, kaikkien olentojen hyödyksi.

- Toivomusrukous on pyrkimys tai toive, jonka aikana ajatellaan: "Saavuttakoot kaikki olennot täydellisen valaistumisen," ilman, että rukous on yhteydessä hyvien tekojen tekemiseen.

 

Samantabhadran toiminnan rukous

 

Mikä on toivomusrukousten kuningas, "Samantabhadran toiminta"?

Buddhan elinaikana oli kauppiaan poika nimeltä Sudhana. Hänellä oli lukemattomia hyviä ominaisuuksia. Hän oli auttanut menneisyyden buddhia ja kerännyt hyvää karmaa, hänellä oli yleviä pyrkimyksiä, hän tahtoi seurata henkistä opettajaa ja kulki bodhisattvan tietä kaikin tavoin. Hänestä tuli sadankymmenen henkisen opettajan oppilas, mm. bodhisattva Manjushrin.

 

Lopulta Sudhana, kauppiaan poika, osoitti kunnioitusta, ylisti ja antoi uhrilahjoja yhtä lukuisille henkisille opettajille kuin tuhannessa miljoonassa maailmassa on atomeja, kaikille yhtä aikaa. Hän pystyi näkemään nämä opettajat ja myös buddhat ja bodhisattvat kymmenen ilmansuunnan loputtomissa maailmoissa ja sai opetuksia heiltä kaikilta samanaikaisesti; hän pystyi muistamaan ja oivaltamaan nuo opetukset ja hallitsi käsittämättömän suuren valikoiman toimintakeinoja.

 

Hän tapasi bodhisattva Samantabhadran, joka asetti kätensä Sudhanan pään päälle. Silmänräpäyksessä Sudhanalle aukeni lukematon määrä ovia samadhiin. Myös Samantabhadrat, jotka asustavat kymmenessä ilmansuunnassa olevissa buddhamaailmoissa, joita on yhtä paljon kuin on hiukkasia, asettivat kätensä hänen päänsä päälle. Lopulta Samantabhadran keho ilmestyi kokonaan. Hänen kehonsa jokaisesta huokosesta ilmestyivät kymmenen ilmansuunnan ja kolmen ajan buddhat ja bodhisattvat.

 

Lyhyesti, Samantabhadran toiminta, toivomusrukous, voima ja viisaus olivat yhtä suuret kuin loputtomien bodhisattvojen. Tuolloin Samantabhadra itse lausui toivomusrukousten kuninkaan, "Samantabhadran toiminnan", joka on ihmeellinen ja loputtoman hyödyllinen.

 

*********

 

Mingyur Rinpoche on opettanut omistusrukouksista näin:

 

Suosittelen, että käytät todistajaa omistaessasi hyvien tekojesi tulokset muille. Ajattele, että kaikki buddhat ja bodhisattvat ovat edessäsi avaruudessa ja lupaa: "Juuri niin kuin te, menneisyyden buddhat ja bodhisattvat, omistitte ansionne muille, minäkin teen samalla tavalla."

 

Mitä hyvää sitten oletkin tehnyt lausumalla rukouksia, kumarruksin, mietiskelemällä, kaiken dharmaharjoituksen hyödyn omistat tuntevien olentojen hyödyksi. Toivo, että se helpottaisi olentojen ajallista kärsimystä tällä hetkellä ja auttaisi aina siihen asti, kunnes pystyt johdattamaan heidät täydelliseen valaistumiseen.

 

Lisää omien ansioittesi kertymään kaikkien tuntevien olentojen ansiot ja kaikkien kolmen ajan ja kymmenen ilmansuunnan buddhien ja bodhisattvojen ansiot. Lahjoita se kaikki. Sitten kuvittelet, että buddhat ja bodhisattvat vastaavat: "Tapahtukoon niin." Se on paras tapa omistaa ansiot. Niin aloittelijat tekevät.

 

Jos joku on hyvin korkealla oivalluksen tasolla, hän omistaa ilman kolmea aspektia: omistuksen tekijää, omistettavaa asiaa ja kohdetta, jolle omistetaan. Ne ovat kaikki tyhjyyttä, niitä ei ole. Omistetaan niiden poissa ollessa. Mutta siihen tarvitaan korkea oivalluksen taso. Koska emme ole ymmärtäneet mielen luontoa lopullisesti, se on meille aika vaikeaa. Todistajan käytöstä on meille hyötyä. Siinä omistetaan toisten esimerkin mukaan.

 

On kolmaskin tapa omistaa ansiot. Ellei osaa käyttää buddhia todistajina eikä ole niin pitkällä, että voisi omistaa ansion ilman subjektia ja objektia, voi vain ajatella: "No, tämä oli ansiokasta ja toivotaan, että tuntevat olennot saavat sen ansiot." Sitä kutsutaan myrkylliseksi omistukseksi. Miksi se on huono tai myrkyllinen? - Koska siinä takerrutaan johonkin todella olemassa olevaan. Se ei ole täysin ilman ansioita, siitä on hyötyä, mutta hyöty on rajallinen.

 

Jos ihminen suuttuu, tulee ylpeäksi tai tahtoo mahtailla omistuksellaan näyttämällä muille, mitä hän on saanut aikaan, ansiot häviävät. Vain ne ansiot, jotka on omistettu rukouksin ennen ylpistymistä, säilyvät. Jos ansiot on omistettu puhtaasti ja rehellisesti, myöhempi katumus tai suuttumus ei vahingoita jo omistettuja ansioita, jotka jatkavat kasvamistaan. Se on kuin laittaisi rahaa pankkiin kasvamaan korkoa. Niin ansiot kasvavat.

 

17. Karmapan opetuksista:

 

Vuoden 2009 tammikuussa järjestetyn kagyu monlamin yhteydessä 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje puhui 7-osaisesta rukouksesta, jonka viimeisenä osana on ansioiden omistaminen muille. Hän sanoi, että omistus on vastalääke, jos ihminen ei usko  karmaan, syyhyn ja seuraukseen eikä usko omien tekojensa tuottavan tulosta.
 

Khenpo Karthar Rinpoche:

Teoksesta Karma Chakme's Mountain Dharma Vol 4.
 

Kysymys: Voimmeko yhdistää omat ansiomme muiden ansioihin ikään kuin kaataisimme vesipisaran mereen?

Rinpoche: Esimerkin meri ei tarkoita eri yksilöiden ansioita, vaan omia ansioitasi. Valtameri tarkoittaa tavoitteen laajuutta, omistat ansiosi valtavan suurelle ja parhaalle mahdolliselle tavoitteelle [valaistumiselle kaikkien olentojen hyödyksi]. Se on sekä suuri että syvällinen.

 

Kotisivu