Gyalwang Karmapan päätöspuhe kagyu monlamin osanottajille

17. Gyalwang Karmapan Ogyen Trinley Dorjen puhe 11.1. 2009. Tiibetistä englanniksi kääntänyt Karma Choephel.  In English

 

Julkaisuoikeudet © Pal Nyammay Kagyupay Sangha Monlam Chenmo. Images courtesy of PNKSMC.

Englanninkieliset sivut osoitteessa www.kagyumonlam.org

 

   

Minulla on mahdollisuus puhua jostakin erityisaiheesta tänään, mutta minulla ei ole mitään erityistä sanottavaa. Ehkä kaikki erityisaiheet on loppuun kulutettu. Viime vuonna puhuin ympäristönsuojelusta ja sitä edellisenä kasvissyönnistä. Kaikki ovat pyrkineet soveltamaan kumpaakin käytäntöön kiitettävästi. Kasvissyönti ei ole tullut tavaksi vain tiibetiläisissä luostareissa Intiassa ja Nepalissa, vaan moni luostari Tiibetin puolella on ryhtynyt soveltamaan sitä. He ansaitsevat siitä kunnian.

 

Minusta näyttää siltä, että mielenkiinto ympäristönsuojelua kohtaan kasvaa myös. Ulkomaiset opiskelijat ovat siitä erityisen kiinnostuneita. He ovat tehneet suunnitelmia ympäristön suojelemiseksi ja ponnistelevat saadakseen tuloksia aikaan. Se on erinomaista ja haluan kiittää kaikkia siitä. Mutta taputtaa ei tarvitse!

 

Tänä vuonna en ole valinnut itään erityistä aihepiiriä. Ajattelin, että jos joka vuosi puhun jostain erityisestä, siitä tulee tavanomaista, emmekä enää kiinnitä siihen huomiota. Koska niin voi käydä, en puhu paljon.

 

Viime vuonna aiheena oli ympäristönsuojelu. Ilmasto on muuttunut ja maailman lämpötilat ovat epätasapainossa. Jää sulaa navoilla ja Tiibetissä ilmasto lämpenee. Lähestymme kriittistä tilannetta, se ei koske vain yhtä etnistä ryhmää tai maata; se koskee koko maapalloa ja meidän on työskenneltävä yhdessä. Emme voi ajatella asiaa yhden etnisen ryhmän tai kansan näkökulmasta. On hyvin tärkeää, että itse kukin opiskelemme tätä aihetta niin paljon kuin voimme sekä tutustumme nykyaikaisiin menetelmiin suojella ympäristöä.

 

Tiibetissä olemme siirtäneet tietoa ympäristönsuojelusta sukupolvelta toiselle. Se on erinomainen asia. Voi kuitenkin olla joitain ihmisiä, joilla on kiinnostusta ympäristönsuojeluun, mutta ei tarpeeksi tietoa keinoista, miten ympäristöä suojellaan tietyssä paikassa tiettynä aikana. Siksi meidän on korostettava koulutusta ja nykytieteitä, erityisesti ympäristötieteitä. Tämä on vertaansa vailla oleva tilaisuus toimia buddhalaisuuden hyväksi ja elävien olentojen hyväksi ylipäätään. Koska elämme nyt, ponnistelkaamme asian hyväksi kunnolla.
 

Olen antanut ohjeita ympäristönsuojelusta, ja kirja jaetaan tiibetinbuddhalaisiin luostareihin heti kun sen tiibetinkielinen käännös on valmis. Se on jo olemassa englanniksi ja kiinaksi ja sitä käännetään muillekin kielille [englanninkielisenä pdf-tiedostona sen voi ladata täältä]. Kun luostarit, dharmakeskukset, yhteisöt ja yksilöt ovat saaneet ohjeet, pyydän että toimitte tässä maailmaa uhkaavassa tilanteessa. Ei ole parempaa dharmaharjoitusta kuin tehdä jotain hyvää kaikille  eläville olennoille, jotka ovat tästä maailmasta riippuvaisia. Myös maallisesta näkökulmasta katsottuna tämä on kriittinen elämän ja kuoleman kysymys. Pyydän että muistatte tämän. Se on ensimmäinen seikka, jota painotan.


Toinen koskee viiden minuutin
mietiskelyjä, joita teimme Milarepa-opetusten aikana. Itse asiassa, ellei koskaan ole saanut opetusta mietiskelyssä, ja saa käskyn mietiskellä, se on varmaan aika vaikeaa. Mutta koska olemme harjoitusperinteen linja, pääpaino on mietiskelyssä. Jos vain sanomme olevamme harjoitusperinne, mutta emme mietiskele, olemme häpeäpilkku perinteiden joukossa, meidän kun pitäisi olla niistä kaikkein harjoituskeskeisin. Meillä pitäisi olla rauhallinen mieli, mutta ei se siltä näytä. Olisi siksi hyvä, että kaikki luostarit raivaisivat aikatauluihinsa vähän tilaa mietiskelylle – edes viisi minuuttia päivässä.

 

Kaikissa luostareissa on retriitin tehneitä lamoja, ja näiden lamojen tulisi olla hyödyksi. On tietenkin tarpeen auttaa ulkomailla asuvia, mutta meidän tulisi auttaa myös tiibetiläisiä, nepalilaisia ja intialaisia. Ei ole oikein mennä vain rikkaisiin paikkoihin. Täten hyvien lamojen tulisi opettaa mietiskelyä päivittäin. Voi opettaa Neljää ajatusta, jotka kääntävät mielen ja muita aiheita, mutta mietiskelyä tulisi olla ainakin viisi minuuttia. Jos teette niin ja meillä on mahdollisuus taas kokoontua kagyu monlamissa, toivon, että fyysinen asentonne meditaation aikana on parempi kuin nyt. Toivon ettei se huonone. Kykenemme näkemään, oletteko mietiskelleet säännöllisesti. Jos teitä katsoessani ajattelen: ”He todella mietiskelevät,” se on merkki siitä, että olette mietiskelleet säännöllisesti. Jos taas nuokutte, asiat eivät ole parhain päin. Joten olisi hyvä sisällyttää tämä päiväaikatauluunne. Olemme harjoitusperinne, eikä kannata pitää nimeä turhan tähden. Mietiskelyn ja muun harjoituksen vahva korostaminen on toinen asia, jota painotan.

 

Kolmanneksi, kagyu monlamia valmistellessa tutustuin nuoriin munkkeihin ja nunniin. Monet heistä ovat hyvin älykkäitä ja tietävät miten käyttää aivojaan. Mutta koska me emme ole tottuneita käyttämään omia aivojamme emme anna heille tilaisuutta kehittää taitojaan ja luovuuttaan. Jos annamme heidän jäädä tyhmyreiksi, minusta tuntuu että heidän ihmiselämänsä menee hukkaan, joten antakaamme heille koulutus. Jos he tekevät luostarissa jotain dharmaan liittyvää työtä, auttakaamme heitä kehittymään ja he tekevät työnsä paremmin.

 

Jos jotkut munkit ja nunnat eivät osaa tehdä mitään luostarin töitä, heitä ei tule aliarvioida. Jos opetamme heille taitoja ja erilaisia töitä, se ei mene hukkaan. Se auttaa heitä itseään tässä elämässä ja siitä on hyötyä buddhalaisuudelle ja luostareille. Sen takia kaikkien luostareiden tulisi tarjota opetusta, vaikka koulutus ei sisältäisi muuta kuin Neljä ajatusta jotka kääntävät mielen ja sellaisia kieliä kuin englanti ja hindi ym. Mahayana-sanghana meidän tulee edistää opetuksia ja auttaa olentoja, erityisesti eri kansallisuuksiin kuuluvia ja erilaisia taipumuksia omaavia olentoja. Jos aiomme olla opetuksille ja olennoille suuresti hyödyksi, tarvitsemme monenlaisia menetelmiä, lähestymistapoja ja aktiviteetteja. Emme voi vain seurata jotain vanhaa perinnettä. Siksi kaikkien tulisi kiinnostua koulutuksesta ja kehittää munkkien ja nunnien taitoja luostareissa. Onhan hyvä että he käyttävät järkeään, vai mitä? Heitä ei voi jättää jälkeen kuin lammaslaumaa. Se on kolmas asiani. Mitään muuta erityistä sanottavaa minulla ei ole.


Lopuksi, kun me tänään saatamme 26. kagyu monlamin onnistuneeseen päätökseen, meidän tulisi omistaa muille sen aikana keräämämme ansio. Toivokaamme, että tästä hyvästä teosta tulisi rauhan ja onnen siemen kaikille tunteville olennoille, joita on rajattomasti ja että se lisäisi rakkautemme ja huolenpitomme voimaa. Erityisesti pitäkäämme mielessä ne olennot, joihin olemme suoraan yhteydessä, tällä planeetalla asuvat olennot, ja omistakaamme hyvät tekomme heille. Päätykööt ne heille juuri niin kuin ne on omistettu.
 

Niin kuin eilen sanoin, jos vaalimme buddhalaisia opetuksia dharman myötäisesti, niistä tulee [samsarassa] vaeltavien olentojen onnen lähde. Mutta jos sotkemme ne omiin näkemyksiimme, haluumme, vihaamme tai tietämättömyyteemme, on vaara että tämän avun ja onnen lähde kadotetaan. Sen tähden, huolimatta siitä oletteko ottaneet luostarivalat ja hylänneet maailman täysin, tai oletteko muu buddhalaisuuden harjoittaja, pyydän teitä muistamaan tämän niin, ettei se ikinä unohdu.Suurimpia virheitämme on unohtaa ahdinkoon joutuessamme, että olemme luostarivalan ottaneita, buddhalaisia ja dharmanharjoittajia ja näyttää huonoimmat puolemme. Siksi meidät täytyy koko ajan pitää mielessä kuka olemme, eikä unohtaa sitä koskaan. Se on äärimmäisen tärkeää.

 

Tiibetistä tulleet buddhalaiset opetukset ovat uhanalaisia mitä tulee opiskeluun, harjoitukseen ja toimintaan. Yleisesti ottaen tilanne on hyvä, mutta monet aspektit ovat heikentyneet. Rukoilkaamme, että näiden hyvien tekojen voimalla se, mikä on heikentynyt herää eloon ja se mikä on vahingoittumatonta kukoistaa.
 

Suuri buddhalainen mestari, Hänen pyhyytensä Dalai Lama on myös viime aikoina sairastellut. Se merkitsee, että meidän täytyy olla valppaampia ja rukoilla intensiivisesti, että kaikki suuret olennot eläisivät pitkään, olisivat hyödyksi tunteville olennoille ja kääntäisivät dharman pyörää.

 

Sangha on opetusten perusta, mutta tiibetiläisessä yhteisössä emme tunnu arvostavan sitä paljon. Thaimaassa, Taiwanissa ja muissa buddhalaisissa maissa sanghan jäseniä kunnioitetaan kovasti. Heitä kohdellaan arvokkaasti ja kädet liitetään yhteen rukouksessa heidän edessään. Mutta me tiibetiläiset pidämme sanghaa itsemme kanssa tasa-arvoisena. Kunnioitamme suuresti rinpocheja, tulkuja, korkeimpia nirmanakayoja [kuten Shakyamuni Buddhaa], suuria mestareita ja dharman kuninkaita, mutta emme ymmärrä sitä, että sangha heidän alapuolellaan on opetusten perusta ja juuri. Se on kuitenkin erittäin tärkeä ymmärtää. Vaikka tulkujen järjestelmä syntyi Tiibetissä, yleisesti ottaen sangha yhteisönä pitää yllä Bhagavan Buddhan opetuksia, eivät yksilöt. Olkoon se siis sovussa keskenään kaikkialla ja olkoon sen itsekuri korkealla.

 

Kuten aiemmin totesin, tiibetiläiset perinteet ovat kaikki yhtä erilaisine opetuksineen. Meidän tulee havaita, että ne ovat kaikki yhtä. On hyvin tärkeää, että näiden opetusten ylläpitäjiin uskotaan erheettä ja samaya pidetään rikkomattomana. Rukoilkaa sen puolesta.

 

Tänä vuonna on tapahtunut kauheita asioita, Tiibetin levottomuudet, Kiinan maanjäristys, Burmassa monet kuolivat luonnonmullistuksessa ja monet menettivät henkensä odottamatta Mumbain terroriteoissa. Biharissa myös monet kuolivat tulvissa.  Pitäkää heidät mielessänne ja kaikkien olentojen kärsimys samalla kun teette omistusrukoukset.

Ympäristösuojelukonferenssi Intiassa 2009

Mönlam-tapahtuman historiaa

Mönlam 2003 - 2004

Mönlam joulukuussa 2004

Mönlam tammikuussa 2006

Mönlam tammikuussa 2007

Mönlam joulukuussa 2007

Monlam tammikuussa 2009

 

Karmapan ohjeita mönlameita varten 2004

Kagyu Monlam Blog (englanniksi)

Karmapa

DVDt:

  • Jewel Ornament of Liberation - englanninkielinen DVD Samye Lingin online-shopista

  • 23. Mönlam-tapahtuma - englanninkielinen DVD Samye Lingin online-shopista

  • Prayers and Meditation of Avalokiteshvara, Karmapan opetuksia 23. Mönlam-tapahtumassa, Namse Bangdzo bookstore

 

kotisivulle