Vihreän Taran Puja

 

Nyingma-lama Khenpo Yurme Trinley Rinpoche kommentoi harjoitustekstiä Kaliforniassa 4.4.1997. Soveltuvin osin suomentanut Ani Sherab.

 

 

 

 

Juuriteksti:

Taran mieliterman syvällinen ydin,  mandalaharjoitus nimeltä kahden kertymän ydin

Suuren tertonin Chokyur Lingpan löytämä terma-aarre

 

 

Johdanto

Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen

Seitsenosainen lahja

Mandalalahja

Ylistys 21 Taralle

Tormalahja

Taran mantran lausuminen

Vajrasattvan 100 tavun mantra

Virheiden tunnustaminen

Pyyntö että jumaluudet palaavat

Visualisaation sulauttaminen

OmistusrukousYleinen johdanto Vihreän Taran harjoituksen kommentaariin

 

Ohessa on kuva Vihreästä Tarasta. Mietiskelyn aikana tätä Vihreän Taran kuvaa työstetään visualisaation keinoin. Tämä on siis se kuva, jota pidämme mielessämme, siihen keskitytään ja mietiskellään Taran läsnäoloa; kuvittelemme, että hän on taivaalla edessämme. Mietiskelijä ajattelee kuvaa mietiskellessään, että Vihreä Tara on oikeasti läsnä tämän näköisenä ja istuu hänen edessään.

 

Kuka Vihreä Tara oikeastaan on? Tehdäksemme harjoituksen meidän on ymmärrettävä hänen arvonsa. Taran suuri arvo perustuu kykyyn tehdä ero valaistuneen olennon eli buddhan ja tavallisen olennon välillä. Oikeutetusti voidaan sanoa, että tavallinenkin olento on hyvin kallisarvoinen, mutta eri tavalla kuin valaistunut olento.

 

Tavallinen itsemme kaltainen maailmassa elävä olento on hyvin haavoittuva kärsimysten kohdatessa. Tavallinen olento on avuton kurjuuden vankina. Sen sijaan Buddhan tai Vihreän Taran kaltainen valaistunut olento on saavuttanut kaikesta kärsimyksestä vapaan olotilan. Se on keskeinen ero näiden kahden välillä ja meidän täytyy muistaa se, jotta ymmärtäisimme Vihreän Taran suuren arvon.

 

Valaistuneesta olennosta puhuessamme käytämme yleensä termiä "buddha." Mikä buddha on? Ensinnäkin, buddhia on kolmenlaisia: menneen ajan, nykyisyyden ja tulevaisuuden buddhat. Menneisyyden buddhat ilmestyivät tässä maailmassa tietenkin ammoisina aikoina, eivätkä ole enää täällä. He ovat voineet myös ilmestyä aiemmin olemassa olleessa universumissa. Nykyinen buddha, tämän aikakauden buddha, on Buddha Shakyamuni. Tämän maailman tulevaisuuden buddha on Buddha Maitreya. Nämä ovat esimerkkejä kolmen ajan buddhista.

 

Toinen tapa, jolla voimme tarkastella valaistuneita olentoja, on kolme aspektia: keho, puhe ja mieli. Jokaisella olennolla, sekä valaistuneilla että valaistumattomilla on nämä kolme puolta olemuksessaan: fyysinen, verbaalinen ja mentaalinen. Täydellisesti valaistuneen olennon keho on Tathagata, puhe on lootuspuhetta ja mieli on vajramieli.

 

Valaistuneen olennon fyysisen aspektin, Tathagatan vertauskuva on leimuava viisauden miekka, jota Manjushri pitelee oikeassa kädessään. Viisauden miekka katkaisee kaikki karman siteet ja leikkaa läpi tietämättömyyden pimeyden – kaiken sen, mikä aiheuttaa kärsimystä. Kärsimys ja sen syyt leikataan pois ja tuhotaan viisauden miekalla, joka on valaistuneen olennon kehon symboli.

 

Toiseksi, valaistuneen olennon puheen sanotaan olevan kuin lootus. Lootushan kasvaa mudan keskellä ja sen kukat avautuvat kauniina ja tahrattomina, vaikka juuret ovatkin mudassa. Se kuvaa bodhisattvaa, loputtoman myötätuntoista olentoa, joka astuu tarkoituksella tavanomaisten olentojen heikkouksien tahraamaan maailmaan ja nousee sitten sen yläpuolelle ilmentäen valaistuneen olennon kauniit ja rakkaudelliset opetukset kaikkien hyödyksi. Lootus siis kuvaa buddhan puhetta, jota kaikki olennot ymmärtävät ja jonka tarkoituksena on vapauttaa olennot heidän kurjuudestaan.

 

Kolmanneksi, valaistuneen olennon mieltä kuvaa vajra, joka liittyy ikivanhoihin veda-kirjoituksiin. Niissä jumalten kuningasta, taivaan herraa kutsutaan Indraksi. Indra on jumalten päällikkö. Tässä asemassa hän pitelee satakärkistä vajra-valtikkaa.

 

Tiibetiläisissä rituaaleissa käytetty vajra (tiibetiksi dorje) on paljon pienempi, vain viisikärkinen. Sen sijaan kun Indra tarttuu vajraansa ja heittää sen tiettyyn suuntaan, mikään ei voi tulla sen tielle. Se leikkaa läpi kaikesta. Koska se on niin vahva ja voimakas, sitä verrataan timanttiin, puhutaan timanttivajrasta. Vajran luonto on timantinkaltainen siksi, että timantti voi leikata kaikkia materiaaleja, mutta mikään ei ole tarpeeksi kovaa naarmuttaakseen timanttia. Vajrakin voi tuhota mitä tahansa, mutta mikään ei voi tuhota vajraa. Tämä symbolismi viittaa valaistuneen olennon mieleen, joka voi läpäistä kaikki esteet ja jota mikään ei voi sumentaa. Tällainen on rishin mieli (tiibetiksi drangtsong). Drang tarkoittaa suoraa, kokonaan rehellistä ja tsong on tie, polku tai tapa olla; tapa jolla sellainen olento toimii, täysin totuudenmukaisesti ja suoraselkäisesti. Rishi voi syventyä mietiskelyyn niin voimallisesti, ettei häntä häiritse mikään. Hän istuu mietiskellen, eikä tarvitse juuri lainkaan ruokaa, koska hän saa valtavasti elonvoimaa mielestään. Ihmisestä tulee rishi sellaisen mietiskelyn avulla ja siinä tilassa voi pysyä miljardeja vuosia ilman, että tarvitsee huolehtia mistään aineellisesta. Se johtuu timantinkaltaisesta mielestä tai tietoisuudesta. Ja sitä vajra kuvaa, timanttista selkeyttä, terävyyttä ja kestävyyttä, jolla kaikki esteet voitetaan; täysin valaistuneen olennon vajrankaltaista tietoisuutta.

 

On sanottu, että Vihreä Tara syntyy täysin valaistuneen olennon lootuksenkaltaisesta puheesta. Hän kuuluu "lootusperheeseen" tai -perinteeseen. Tämä lootusperinne ilmentyy kolmen tyyppisenä, kuten muutkin perinteet. On dharmakaya, sambhogakaya ja nirmanakaya. Ne ovat täysin valaistuneen olennon kolme kehoa. Dharmakaya on absoluuttinen totuusruumis. Vihreän Taran lootusperinteessä dharmakaya on Buddha Amitabha. Sambhogakaya on eräänlainen taivaallinen keho, jonka vain korkeat bodhisattvat näkevät.  Vihreän Taran lootusperinteessä sambhogakaya on Avalokiteshvara (tiibetiksi Chenrezig). Nirmanakaya on ilmentynyt fyysinen keho, jonka tavalliset olennot näkevät ja lootusperinteessä se on Guru Rinpoche (Padmasambhava). Tällainen on siis täydellisesti valaistuneen olennon kolminkertainen keho lootusperheessä, josta Vihreä Tara ilmestyy.

 

Chenrezig ja Avalokiteshvara -nimet viittaavat kumpikin näkemisen voimaan. Suuri Myötätuntoinen (Chenrezig) näkee kaikki elävät olennot, eikä hän ummista silmiään hetkeksikään. Hän ei koskaan jätä huomiotta yhdenkään olennon olosuhteita tai kärsimyksiä, olivatpa nämä lähellä tai kaukana, pieniä tai suuria, hän näkee kaiken ja reagoi myötätuntoisesti, jopa niin, että kyyneleet toisinaan nousevat hänen silmiinsä. Erään kerran toisesta silmästä vuotanut kyynel muuttui Vihreäksi Taraksi ja toisesta silmästä vuotanut kyynel Valkoiseksi Taraksi.

 

Valkoisella ja Vihreällä Taralla on eri tehtävä tai erikoisala. Valkoinen Tara auttaa olentoja, joiden elämä on vaarassa, hänen tehtävänsä on elinvoiman säilyttäminen ja ylläpito. Vihreä Tara keskittyy pelastamaan olentoja kurjuuden keskeltä, poistamaan kärsimystä aktiivisesti ja suojelemaan.

 

Kun tarkastelee Vihreää Taraa, ensimmäinen seikka jonka huomaa, on tietenkin se, että hän on vihreä. Vihreä väri kuvaa valaistuneen olennon aktiivista toimintaa. "Aktiivinen toiminta" tarkoittaa valaistuneita tekoja, joita täysin valaistuneet olennot tekevät helpottaakseen elävien olentojen kärsimyksiä.

 

Kuvassa Tara istuu valkoisella istuintyynyllä. Sitä kutsutaan kuunkiekoksi, ja tässä kuu kuvaa rauhoittavaa toimintaa. Taran luonne on rauhallinen, hän tuo rauhan. Istuintyyny on lootuksen päällä, Tara siis istuu suuren lootuskukan päällä. Se kuvaa sitä, että hän on heikkouksista vapaa ja tahraton kuin lootus. Niin kuin lootus nousee mudasta, Tara ilmestyy maailmassa, mutta maailma ei häntä tahraa.

 

Kuvaannollisuudesta voisi kertoa laajasti, mutta käymme tässä läpi vain joitakin asioita. Näette, että Tara ei istu täysristi-istunnassa, vaan hänen oikea jalkansa on eteenpäin ojennettuna ja vasen sisään vedettynä. Hän painaa jotakin alas oikealla jalallaan ja merkitys on, että hän pyrkii tukahduttamaan kaikkea sitä, mikä voisi muodostua esteeksi tai tuottaa ongelmia. Erityisesti mainitaan kahdeksan suurta pelkoa ja kuusitoista onnettomuutta, jotka hän pystyy voittamaan. Vasen jalka sisään vedettynä on merkki kahdesta suuresta saavutuksesta – ansion ja viisauden kertymistä – jotka meidän tulee saavuttaa ja joista pitää kiinni. Ansiota kertyy hyvistä teoista ja dharmaharjoituksesta ja viisauden kartuttaminen merkitsee kaikkien viisauden aspektien kehittämistä.

 

Taran oikea käsi on ojennettu kämmen ulospäin anteliaisuuden asennossa (dhana mudra). Tähän liittyy tavanomaisten kykyjen ja korkeimman saavutuksen suominen. Tavanomaiset kahdeksan kykyä eli siddhiä ovat korkeita henkisiä saavutuksia, jotka annetaan aidoille mietiskelijöille. Tara suo ne, ja erityisesti hän suo korkeimman henkisen saavutuksen, joka on täydellinen valaistuminen.

 

Taran vasen käsi on kohotettuna, kämmen ulospäin turvan antamisen eleenä. Hän suo turvan kaikesta siitä, mikä voisi aiheuttaa esteen tai olla vahingoksi, ja tähän liittyvät taas nuo kahdeksan kauhua, mm. tulipalot, myrkyt ja käärmeet sekä mikä tahansa muu vastaava.

 

Kuvan ympärillä näkyy kaksi valokehää. Ensinnäkin kehoa ympäröi keltainen tai oranssi suuri valokehä. Se on taiteilijan näkemys aurasta, jota ei oikeastaan voi piirtää. Se on säteilyä, voimakasta ja energistä säteilyä, joka näyttää auralta. Sitä ei siis voi koskettaa, se on ennemminkin valon kaltaista. Toinen, ulompi kehä kuvaa täydellistä tietoisuutta, korkeimman viisauden tilaa, joka säteilee joka puolella Taran ympärillä.

 

Kuvassa on useita lootuksia, ja tämä lootuksen tyyppi on nimeltään utpala; se on sininen tai vihertävä. Yksi lootuksista on istuimena ja kahta muuta Tara pitelee käsissään. Tarkkaan katsoen voi nähdä, että oikean käden peukalon ja etusormen välissä hän pitelee kukan vartta, samoin vasemmassa kädessä. Utpalat kuvaavat täydellisesti valaistuneen olennon buddhatoimintaa kaikkien olentojen hyväksi.

 

Edelleen Taralla on päällään erilaisia koristeita. Niihin kuuluu arvokkaista metalleista ja jalokivistä valmistettuja koruja. Hänellä on rannerenkaat ja myös olkavarret ovat renkain koristetut. Kaulan ympärillä on kaulakoru, korvissa on korvakorut ja rinnalla riippuu pitkä kaulaketju. Nilkoissa on nilkkarenkaat. Nämä ja monet muut yksityiskohdat kuvaavat hänen asemaansa jumalallisena olentona ja erityisesti ne kuvaavat buddhan kolmesta kehosta keskimmäistä, sambhogakaya-jumaluutta. Sambhogakaya-jumaluuksilla on aina nämä koristeet merkkinä heidän asemastaan valaistuneina olentoina, joilla on taivaalliset voimat ja etuoikeudet. Tara on siis voimakas ja säteilevä jumalallinen olento, jolla on kaikki nämä arvokkaat korut apunaan, kun hän auttaa köyhyydessä ja ahdingossa olevia tavallisia olentoja.

 

Taran päälaella on eräänlainen päänkoriste, jonka keskellä on punainen hahmo. Siinä on Buddha Amitabha, joka on punainen väriltään. Amitabha, jonka nimi merkitsee "loputonta kirkkautta", liittää Taran lootusperheeseen. Buddhaperheitä on viisi ja ne ovat suhteensa toisiinsa eri ilmansuuntien mukaan. On pohjoisen, idän, etelän ja lännen sekä keskuksen buddhaperhe. Amitabha on läntisen ilmansuunnan buddha, johon liittyy aina punainen väri ja lootussymboli.

 

Turvautuminen ja bodhicitta

 

Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen tehdään kaiken dharmatyön aluksi. Aivan ensimmäiseksi turvaudutaan, ja tässä turvaudumme kunnioittavasti Vihreään Taraan. Meidän on siis keskityttävä mielessämme tähän visualisaatioon ja ymmärrettävä, että hän on läsnä. Sen ymmärryksen kautta turvaudumme  häneen.

 

Kun turvaudumme, emme tee sitä ypöyksin, vaan kuvittelemme, että kaikki muut elävät olennot turvautuvat kanssamme. Koska ymmärrämme, miten tärkeää turvautuminen on, visualisoimme isämme tässä elämässä oikealle puolellemme, äitimme vasemmalle ja kaikki muut olennot ympärillemme. He kaikki turvautuvat kumartaen ja saavat suojan Vihreältä Taralta. Kaikkein tärkeimpiä ovat kuitenkin tämän elämän isä ja äiti, joille olemme suuressa kiitollisuudenvelassa. Heidän ystävällisyytensä johdosta tulimme tähän maailmaan, ja siksi meillä on nyt erinomainen mahdollisuus saada turva, suoja ja ohjausta Vihreältä Taralta. Pyydämme turvaa tästä hetkestä aina siihen saakka, kunnes saavutamme valaistumisen Vihreän Taran avulla.

 

Sen jälkeen tulee toinen harjoituksen tärkeä vaihe, bodhisattva-asenteen kehittäminen. Turvautuminen ja bodhicitta edeltävät seitsemää muuta hartauden harjoituksen aspektia. Bodhisattva-asenteen kehittäminen tarkoittaa sitä, että turvautuu, tekee harjoituksia ja etenee valaistumisen polulla muista kuin itsekkäistä syistä; tekee niin kaikkien elävien olentojen tähden. Emme lausu dharmatekstin säkeitä pelkästään muodollisesti, vaan koko sydämestämme. Olemme mukana harjoituksessa, koska perimmäisenä tarkoituksenamme on olla muille hyödyksi.

 

Ennen kuin aloitamme harjoituksen ja turvaudumme, on äärimmäisen tärkeää käsittää se, että edessämme taivaalla on itse Vihreä Tara, joka katsoo puoleemme. Hän näkee meidät ja on läsnä. Hän on se pääasiallinen jumaluus, johon tässä harjoituksessa keskitymme, mutta hän ei ole yksin. Hänen ympärillään on Taran 21 aspektia. Hän on keskushahmona ja muut aspektit ovat hänen ympärillään. Heidän ympärillään joka puolella kaikissa kymmenessä ilmansuunnassa avaruuden ääriin on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden buddhia. Heitä on läsnä kaikkialla loputtomasti. Lisäksi paikalla ovat myös bodhisattvat, shravakat ja pratyekabuddhat sekä arhatit, jotka ovat saavuttaneet vapautumisen seuraamalla hinayanaa, pientä kulkuneuvoa. He ovat läsnä, samoin kuin muut, ne jotka ovat kehittäneet sydämessään epäitsekkään motivaation saavuttaa täydellinen valaistuminen kaikkien elävien olentojen hyväksi. Turvaudumme näihin kaikkiin.

 

Nämä jumaluudet, valaistuneet olennot, joita visualisoimme edessämme taivaalla, eivät ole tyhjässä avaruudessa, vaan Vihreän Taran turkoosinvärisessä puhtaassa maassa. Elävät olennot menevät sinne valaistuakseen, ja sitä voisi ehkä kuvailla ihmeelliseksi taivaalliseksi juhlaksi. Siellä olevat jumaluudet ovat autuaallisessa tilassa ja käyttävät aikansa valaistuneeseen tanssiin ja lauluun. Jos tavallinen olento vaikka vain näkisi sen, hän tuntisi suurta onnea ja usko vahvistuisi. Jos syntyisimme sinne, emme tuntisi minkäänlaisia maallisia huolia tai murheita, emmekä varmastikaan joutuisi syntymään, vanhenemaan, sairastumaan ja kuolemaan.

 

Kaikki jumaluudet siellä ovat kuusitoistavuotiaita ulkonäöltään, he eivät ole sen nuorempia eivätkä vanhempia. He tanssivat ja laulavat, mutta se kaikki liittyy dharman sointiin, joka edistää niiden valaistumista, jotka kuulevat sen. Taivaalliset musikantit (gandharvat) ovat siellä soittoniekkoina.

 

Ensin vain kuvittelemme tämän kaiken, näyn taivaalla edessämme: Vihreä Tara, kaikki valaistuneet olennot ja upea taivaallinen puhdas maa nautintoineen ja musiikkeineen. Alussa kuva kehitetään mielikuvituksessa, mutta sen jälkeen seuraa jotain ratkaisevaa, nimittäin kutsu (invokaatio).

 

Pyydämme Vihreää Taraa itseään ilmestymään sieltä, missä hän on, samoin kaikkia muita, jotka kutsumme paikalle. Huudamme heitä avuksi ja myötätunnossaan, valaistuneen toimintansa kautta he tulevat ja elävöittävät visualisaatiomme. Oikea Vihreä Tara siis tulee ja yhtyy visualisoituun kuvaansa ja heistä tulee erottamattomat. Oikea Vihreä Tara on siis tullut paikalle myötätuntonsa tähden ja samalla tavalla myös kaikki muut valaistuneet olennot tulevat ja puhdas maa ilmestyy edessämme todellisena, ei pelkästään kuviteltuna.

 

Jumaluuksien kutsuminen tällä tavoin ajatellen, että he yhtyvät visualisoituun turvautumisen kohteeseen on samanlainen prosessi kuin arvovieraan kutsuminen kotiin. Ensin katamme pöydän, valmistamme istuimet, asettelemme tyynyt ym. Sitten kutsumme vieraan. Näin meillä on paikka missä vieras voi istua ja jotain tarjottavaa. Siksi visualisaatio rakennetaan ensin ja jumaluudet kutsutaan vasta sitten pyytämällä heitä näyttäytymään ja asettumaan tähän visualisaatioon. Kun se on tehty, kun he ovat tulleet visualisaatioon ja ovat oikeasti läsnä, osoitamme hartautta seitsemällä eri tavalla kumartamisesta ansion omistamiseen saakka. Sen jälkeen teemme vielä muita hartaudenharjoituksia mm. pyytämällä, että Vihreä Tara ja muut valaistuneet olennot auttavat tuomaan rauhan ja onnen tähän maailmaan.

 

Seitsenosainen uhrilahja

 

Tarkastelemme edelleen Vihreän Taran kuvaa ja sen yksityiskohtia, yritämme muistaa ne ja ymmärtää symboliikasta mahdollisimman paljon. Vihreä Tara on edessämme kuvana ja on tärkeää käsittää se, miten Vihreä Tara tulee tämän harjoituksen kautta lähellemme ja todella istuu taivaalla edessämme kuvatun näköisenä. Hänen läsnä ollessaan me sitten teemme harjoitusta, ja erityisesti syvennymme palvonnan seitsemään aspektiin.

 

Ensimmäinen noista seitsemästä on kumartaminen, kunnian osoittaminen Vihreän Taran keholle, puheelle ja mielelle.

 

Toinen on lahjojen antaminen. Uhraamme ne Taralle edessämme.

 

Kolmanneksi tunnustamme huonot tekomme ja puutteemme Taralle.

 

Neljänneksi iloitsemme kaikkien elävien olentojen hyvistä teoista ja erityisesti valaistuneiden olentojen ylevistä teoista. Se on aktiivista iloa liittyen Taraan.

 

Viidenneksi pyydämme, että valaistuneet olennot ja erityisesti Vihreä Tara kääntäisivät dharman pyörää, niin että me ja kaikki olennot saisimme henkeviä dharmaopetuksia.

 

Kuudes hartauden osoitus on rukoilla sitä, ettei Vihreä Tara vetäytyisi pois maailmasta nirvanan rauhaan, vaan ilmestyisi jatkuvasti täällä meidän ja muiden olentojen hyödyksi.

 

Seitsemäs ja viimeinen palvonnan aspekti on omistusrukous. Taran todistaessa omistamme dharmaharjoituksemme – edellä olevat kuusi aspektia ja niiden tuottaman hyödyn – lopullisen valaistumisen päämäärälle, jotta kaikki olennot vapautuisivat.

 

Nämä seitsemän erilaista hartaudenharjoitusta kuuluvat kaikkiin täydellisiin dharmaharjoituksiin tai mietiskelyistuntoihin.

 

Tavalliset uhrilahjat ja mandalan uhraminen

 

On seitsemän erilaista lahjaa, jotka uhrataan Taralle ja muille jumaluuksille. Lyhyesti sanottuna ne ovat:

  1. Argham (Chod yon) – puhtaan veden virrat, jotka kootaan koko maailmankaikkeudesta ja tarjotaan Kolmelle jalokivelle (Buddha, Dharma ja Sangha). Tällä erityisellä vedellä on kahdeksan ominaisuutta: se on kristallinkirkasta, viileää, makeaa, kevyttä, pehmeää ja puhdasta, se on hyvää vatsalle ja se selvittää kurkun käheyden.

  2. Padyam (Shab sil) – tämä on turvautumisen kohteen kuten Buddhan kylpyvedeksi tarkoitettu lahja.

  3. Pushpe (Me tog) – kaikki universumin kukat, utpala mukaan luettuna; lääkekasvit, hedelmät ja vilja.

  4. Dhupe (Dü pö) – maailmankaikkeuden hienoimmat suitsukkeet.

  5. Aloke (Mar me) – kaikki luonnonvalo (aurinko, kuu, tähdet, kvasaarit jne.) ja kaikki keinovalo (kynttilät, lamput, lasersäteet jne.) uhrataan, jotta pimeys väistyisi mielestä.

  6. Gendhe (Dri chab) – miellyttävän tuoksuiset nesteet kuten hajuvedet ja hyvänmakuiset juomat.

  7. Newide (Shal se) – ravitsevat ja hyvänmakuiset ruoat, jotka on tuotettu eettisesti.

 

Mandalalahjaan kuuluu koko maailmankaikkeuden uhraaminen. Emme lahjoita vain maaplaneettaa vaan universumin biljoonat maailmat. Keräämme ne yhteen ja annamme kaiken mitään säästämättä suuressa mandalalahjassa.

 

Ylistys 21 Taralle

 

Tässä harjoituksen vaiheessa Taran visualisaatio rakennetaan uudelleen [itsevisualisaationa] ja häntä kutsutaan uudestaan olemaan läsnä kaikkine aspekteineen. Sitten uhraamme edellä kuvatut tavalliset lahjat ja mandalan erityisesti heille. Mandalalahjan jälkeen ylistämme 21 Taraa. Ylistyksen säkeissä keskitytään erikseen jokaiseen aspektiin ja tuodaan esiin niiden erityisominaisuudet. Ylistys toistetaan, eli se tehdään tässä vaiheessa kahteen kertaan. Sitten annetaan tavanomaiset lahjat ja uhrataan mandala. [Kagyuperinteen mukaisessa tekstissä tähän lisätään suojan antamiseen liittyvät säkeet – suom. huom.]

 

Tällä kertaa teemme ylistykset kolmeen kertaan samalla kun visualisoimme sydämessämme, lootuksen ja kuunkiekon päällä tam-tavun. Tavu tam edustaa Vihreää Taraa ja sen ympärillä ovat hänen mantransa kirjaimet. Valo säteilee niistä joka suuntaan vieden mitä parhaimpia lahjoja buddhille, bodhisattvoille ja valaistuneille olennoille kaikkialla. Valot palaavat sitten takaisin ja säteilevät uudelleen, puhdistaen tällä kertaa pois elävien olentojen heikkoudet ja esteet kaikkialla maailmankaikkeudessa. Valot palaavat taas.

 

Seuraavaksi visualisoimme, että Taran oikea käsi anteliaisuuden asennossa antaa eläville olennoille mitä ikinä he tarvitsevat. Vasen käsi on suojan antamisen asennossa ja kaikki olennot ovat suojassa esteiltä, peloilta ja uhkaavilta asioilta. He ovat saaneet suojan kaikelta kielteiseltä. Ja koska Vihreän Taran oikea käsi on anteliaisuuden mudrassa, kuvittelemme, että olentojen tarpeet on täytetty ja he ovat täysin onnellisia.

 

Kiitollisina valaistuneiden olentojen työstä uhraamme heille tavanomaiset lahjat ja koko universumin mandalana.

 

Sitten visualisoimme kuinka Vihreä Tara asettuu päämme päälle. Kuvassa hänen oikea jalkansa on ojentunut eteenpäin ja isovarvas, hänen kehonsa alin kohta, koskettaa nyt päälakeamme. Hänen valaistunut siunauksensa tulee meihin sen kautta. Visualisoimme valkoisen nesteen täyttävän kehomme kiireestä kantapäähän ja koko keho muuttuu kuin nektaria täynnä olevaksi kristallimaljaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että heikkoutemme ja huonot taipumuksemme puhdistuvat ja ne korvautuvat tällä valaistumisen puhtaalla nektarilla.

 

Tähän liittyy myös toisenlainen visualisaatio. Kuvittelemme, että kehomme on heikkouksia ja ongelmia täynnä, mukaan lukien erilaiset sairaudet ja esteet. Kaikki sellainen visualisoidaan kehomme astiassa jonakin tumman värisenä. Se työntyy ylhäältä alaspäin sitä mukaa, kun valkoinen säteilevä nektari vähitellen täyttää kehomme. Synkät asiat kuten sairaudet jättävät kehomme ja tulevat ulos sen alemmista aukoista. Ne huuhdellaan alas ja keho puhdistuu.

 

Ulos huuhdeltu mustuus sekoittuu valaistumisen nektariin kehossa ja se suuntaa alaspäin maan alle. Sellä se joutuu kuoleman herran, Yaman suuhun. Sinne joutuvat myös kehomme karkea fyysiset osat kuten luut, veri ym. Me vapaudumme niistä. Yaman kautta tuo liemi menee alempiin maailmoihin, niiden eläinten, nälkäisten henkien ja helvettiolentojen luo, joihin meillä on jokin yhteys aikaisemmista elämistä. Elämämme ovat jotenkin koskettaneet toisiaan ja olemme heille jotakin velkaa karmisesti. Meidän täytyisi jotenkin korvata heille heidän aikaisempi ystävällisyytensä tms.

 

Niinpä tämä nektari, johon ruumiimme karkeat osat ovat sekoittuneet, kulkeutuu alaspäin ja ottaa minkä tahansa muodon, joka helpottaa näiden olentojen kärsimyksiä. Sen lisäksi he vapautuvat noista kurjuutta täynnä olevista tiloista. Ongelmistaan vapautuneina he astuvat Vihreän Taran turkoosinväriseen puhtaaseen maahan, kokevat autuuden ja saavuttavat lopullisen valaistumisen.

 

Taran ylistykset lausutaan seitsemän kertaa samalla kun visualisoidaan näin.

 

Seuraavassa rukouksessa pyydetään 21 Taralta, että maailmassa olisi rauha ja onni vallitsisi maan päällä ja että dharma kukoistaisi ja leviäisi kaikkialle.

 

Tormalahjan (oman tajuntamme) tarjoaminen

 

Sitten resitoimme [amrita kundali] mantran. Sen aikana visualisoidaan, että viisauden tuli polttaa pois ja kuluttaa kaiken kielteisyyden, heikkoudet ja esteet, eikä niistä jää jäljelle mitään. Sitten seuraa mantra joka liittyy tyhjyyden oivaltamiseen; kaikkien ilmiöiden ymmärretään olevan vailla todellista olemassaoloa, näin oivalletaan absoluuttinen totuus.

 

Nyt seuraa uhrilahja 21 Taralle ja kaikille valaistuneille olennoille. Tekstin mukaan valkoinen om-tavu nousee tyhjyydestä ja ilmestyy valtavana jalokiviupotuksin koristettuna astiana, joka on tehty kullasta ja hopeasta. Se on niin suuri, että sen sisään mahtuisi koko aineellinen maailmankaikkeus, ja se on täynnä mitä kallisarvoisimpia jumalallisia ornamentteja. Ne tarjotaan erityisesti Vihreälle Taralle ja hänen 21 aspektilleen, mutta myös kaikille valaistuneille olennoille.


Sen jälkeen kolmesta kirjaimesta ilmestyy torma. Tormat ovat uhrikakkuja, jotka on tehty mitä puhtaimmista ja täydellisimmistä ruoka-aineksista, niiden maku on herkullinen. Ne ovat jumalten ruokaa ja ne tarjotaan erikseen kullekin Taran aspekteista sekä muille valaistuneille olennoille. Tästä lahjasta tehdään totta lausumalla mantra kolmesti ja tarjotaan se siten valaistuneille olennoille. Toinen mantra lausutaan myös kolme kertaa ja sillä lahja tarjotaan jumalten maailman olennoille.

 

Seuraa rukouksia Buddha Amitabhalle ja hänen lootusperheeseensä kuuluville bodhisattvoille. Tämä on lootusperinteen ylistys. Rukoilemme, ylistämme ja tarjoamme lahjoja Amitabhalle, jonka nimi merkitsee mittamaatonta valoa, hänelle lootusperheen johtajana ja kaikille muille tuon perinteen jumaluuksille. Ylistysten, kunnianosoitusten, lahjojen ym. jälkeen seuraa erityisiä pyyntöjä lootusperheelle, pyydämme rauhaa maailmaan, onnellisuutta kaikille olennoille, että dharma kukoistaisi jne.

 

Taran mantra


Taran mantraa lausutaan niin paljon kuin voidaan (satoja tai tuhansia kertoja.) Kun lausumme sitä, visualisoimme samalla, että Vihreän Taran siementavu on sydämessämme ja sen ympärillä ovat mantran tiibetinkieliset kirjaimet. Valot säteilevät niistä ja niiden myötä uhrataan lahjoja valaistuneille olennoille kymmenessä ilmansuunnassa. Sitten valot palaavat ja säteilevät uudelleen sydänkeskuksestamme. Tällä kertaa ne menevät olennoille kuudessa maailmassa, poistavat pelon, suojaavat ja tuovat täydellisen onnen.

 

Vajrasattvan sadan tavun mantra

 

On todennäköistä, että harjoitusta tehdessämme olemme jättäneet siitä jotakin pois, unohtaneet tai tehneet väärin, onhan se monimutkainen. Tämän mantran voimalla virheet korjataan, niin ettei niistä tarvitse kantaa huolta.

 

Harjoituksen päätösosa:

 

Virheiden tunnustaminen

 

Sadan tavun mantra saa meidät tietoisiksi virheistämme ja puutteistamme sekä huonoista teoista. Tässä ne tunnistetaan, niitä kadutaan ja päätetään olla toistamatta niitä.

 

Pyyntö että jumaluudet palaavat

 

Nyt kun Vihreä Tara aspekteineen ja muut valaistuneet olennot ovat olleet kutsuttuina vierainamme ja antaneet siunauksensa, he lähtevät omille buddhakentilleen puhtaisiin maihin. Pyydämme, että he eivät jäisi sinne, vaan tulisivat uudelleen. Näin kohteliaat isännät ja emännät sanoisivat kunniavierailleen, ja me lausumme sen vilpittömästi sydämen pohjasta.

 

Visualisaation sulauttaminen

 

Jumaluuden olemus ja oman mielemme luonto pysyvät erottamattomina sisäisen totuuden tyynessä tilassa. Olemme puhdistaneet mieltämme verhoavat esteet ja saavuttaneet ymmärryksen siitä, että ilmiöt eivät ole olemassa itsenäisinä ja muusta riippumattomina. Tämä tyhjyyden viisaus saa voimaa suuresta myötätunnosta.

 

Olemme siis mielentilassa, jossa myötätunto kaikkia olentoja kohtaan ilman poikkeusta ilmentyy toiveena heidän loputtomasta hyvinvoinnistaan ja vapautumisestaan, ja tämä suuri myötätunto yhdistetään oivallukseen kaikkien ilmiöiden tyhjyydestä. Tämä on tila, jota kutsutaan sisäisen totuuden sfääriksi. Se on valaistuneen olennon mielentila. Koetamme pysytellä siinä tilassa, päästä siihen tai mietiskellä sitä niin pitkään kuin pystymme.

 

Omistusrukous

 

Tämän mietiskelyn jälkeen päätämme harjoituksen omistamalla sen ansiot kaikille eläville olennoille, niin että jokainen heistä saavuttaisi sellaisen täydellisen, vertaansa vailla olevan valaistumisen, jota Tara luonnehtii. Tämä on kaiken dharmaharjoituksen lopullinen päämäärä. Omistamme muille kaiken sen myönteisen energian, mitä näistä harjoituksista on tullut, jotta kaikki valaistuisivat lopullisesti.

 

Lisäksi tehdään toivomusrukouksia. Niissä toivotaan hyvää onnea tässä ja kaikissa seuraavissa elämissä, ja että yhteytemme Vihreään Taraan pysyisi aina rikkomattomana. Tunnistamme hänet kaikkien buddhien ja bodhisattvojen ruumiillistumaksi kauniin jumalattaren hahmossa ja häneltä tulee kaikki se, mikä enteilee hyvää: näin hän on kuin toiveet täyttävä jalokivi tai ihmeellinen ylitsevuotava malja. Toiveet täyttävä jalokivi täyttää kaikki toiveet silmänräpäyksessä ja ihmeellinen maljakko on kuin runsaudensarvi, se antaa kaiken mitä ikinä toivomme. Arya Tara, Vihreä Tara on sellainen. Hän on toiveet täyttävän jalokiven tai ihmeellisen maljan todellinen ilmentymä. Hänessä ruumiillistuvat viisaus, myötätunto ja kaikkien buddhien ja bodhisattvojen valaistuneet teot.

 

Tämä on lyhyt harjoitusohje, laajat ohjeet ovat paljon pitemmät ja tulee ymmärtää, että tämä opetus on vai viitteellinen.

 

Lähde http://khempo.com/teachings_green.htm

 

Aiheeseen liittyviä opetuksia

Kotisivu