Fartyget Postjakten

Förebilden till Postjakten av idag eller rättare sagt fyra postjakter byggdes år 1679 på Jouxholmens skeppsvarv i Kronoby i Österbotten. Postjakterna ritades av den engelska båtkonstruktören Sheldon (antingen Francis eller sonen Charles) Dessa ritningar är de äldsta uppbevarade ritningarna till ett fartyg som byggts i Österbotten och finns på Svenska Riksarkivet i Stockholm. På basen av dessa ritningar samt annat material om sjöfarten på 1600-talet har Vasakonstnären Per Olov Hjortell kons-truerat Postjakten av idag.

Postjakten är ca 12 m lång (med bogspröt ca 15 m), ca 3,5 m bred, långkölad och med ett djup-gående på bara ca 1 m. Fartyget väger ca 11 ton och med barlast ca 14 ton. Skrovet är byggt på sk. kravell, d.vs. med släta skeppsidor.

Fartyget har riggats som man antar att det kunde ha varit riggat på 1600-talet. Det är alltså ett en-mastat fartyg med gaffelsegel. Mastens topp sträcker sig ca 16,5 meter över havsytan. Segelytan är sammanlagt 89 kvadratmeter (storsegel, fock, klyvare och toppsegel. Fartyget styrs på bakre däck med en roderpinne som i gamla tider.

Postjakten är registrerad för 12 passagerare jämte en besättning på 4 personer. I kajutan finns ett litet pentry (kök), ett matbord, sovplatser samt en vattentoalett.

Avvikande från den ursprungliga modellen har fartyget utrustats med en hjälpmotor, en 85 hkr Val-met 420 DN. Utan den skulle det inte vara möjligt att transportera gäster i enlighet med nuvarande säkerhetsföreskrifter. Desutom finns all den tekniska utrustning som sjöfartsreglerna kräver. Även andra av nutidens behov påkallade avvikelser från den ursprungliga modellen har om möjligt gömts undan så att de inte syns.

För att skapa den rätta stämningen och atmosfären ombord på Postjakten har samma byggnads-material som på 1600-talet använts: skrov och däck i furu, spanten i ek, träet impregnerat med tjära och linolja, seglen och största delen av repen av hampa, beslagen i smidesjärn osv. Ända från början har förhandlingar om byggandet av varje väsentlig del av Postjakten förts med myndigheterna vid Bottniska vikens Sjöfartsdistrikt samt andra historiska experter.

Byggandet av Postjakten kostade sammanlagt ca 1 milj.mk, av vilket det egna arbetet har uppskattats till ca 400 000 mark. Hittills har största delen av kostnaderna täckts genom att sluta samarbetsavtal, genom vilka föreningen har förbundit sig att bjuda på seglatser mot hjälp med projektet.

Se ytterligare Historik kring Postjakten.

 

Huvudsidan   Till början