[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Hae sivuiltani:
[Apua]

Lapsikaste

KastemaljaKastemaljaKastemaljaKastemaljaKastemalja

Aiheet

Uskon ja kasteen järjestys

Se, että ensiksi pitäisi olla usko, vedotaan usein Markuksen evankeliumiin (Mark. 16:16):

"Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Missään tuntemassani kielessä sana "ja" ei ilmaise ajallista järjestystä vaan rinnastusta. Jeesus ravitsi ihmiset leivällä ja kalalla. Tuskin kaikki saivat ensin leivän ja sitten kalan, mutta se ei olekaan olennaista vaan se, että he saivat ravinnokseen molempia. Aivan samoin on kasteen laita. Olennaista on saada kaste ja löytää usko. Markuksen evankeliumin kohtaa tulee verrata Matteuksen evankeliumin loppuun (Matt. 28:19-20):

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 20. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..."

Tämä antaa pikemminkin toisenlaisen järjestyksen. Ensin kaste ja sitten uskoon saattava opetus. Mutta käytännön järjestystä kannattaa tutkia Apostolien teoista. Tietenkin useimmiten ihmiset löysivät pelastavan uskon ja heidät kastettiin tämän jälkeen. Mutta ihan näin ei ollut joka kerta. Hyvin valaisevan kuvan asiasta antaa Apostolien tekojen kahdeksas luku. Siinä on selvä tapaus ensin uskon löytämisestä, nimittäin etiopialaisen hoviherran tapaus:

36. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" 37. Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." 38. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Mutta samassa luvussa kerrotaan myös tapauksesta, jolloin ihmiset oli kastettu, mutta heillä ei ollut Pyhää Henkeä: 14. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. 15. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. 16. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. 17. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.

Heistä kyllä sanotaan, että he olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Mutta se voidaan ymmärtää myös puutteellisesti, miten näyttää käyneen tässäkin tapauksessa. Moni suomalainen uskoo jollakin tasolla Jumalaan ja Jeesukseen, mutta syvää pelastavaa uskoa ei ole. Samarian ihmiset eivät olleet saaneet riittävää opetusta, että Jumala olisi voinut antaa heille pelastavan uskon. Heidän joukossaan oli jopa Simon noita - joka toki jollakin tasolla uskoi (jae 13), mutta joka oli vielä vääryyden vallassa, sillä hän yritti ostaa itselleen Pyhän Hengen lahjoja. Pietari sanoi hänelle:

20. "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! 21. Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. 22. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. 23. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan."

Ei heillä voi katsoa olleen pelastavaa uskoa ennen kastetta ja Simon oli kastettunakin vääryyden vallassa. Jos ajatellaan, että ennen kastetta tulisi olla pelastava usko, silloin samarialaiset olisi pitänyt kastaa uudestaan. Varsinkin Simon noita olisi parannuksen teon jälkeen pitänyt kastattaa uudelleen. Mutta Pietari ei mitätöinyt Simonin kastetta - ei vaikka hän oli vääryyden vallassa siten tuskin oli todellinen kristitty - vaan kehotti häntä vain parannukseen. Se ehdoton vaatimus, että ensin tulee olla kääntymiskokemus ja sitten voidaan kastaa, sisältää kaksi perustavalaatuista ongelmaa:

On vielä kolmaskin tapa miten kaste ja usko voivat liittyä toisiiinsa. Apostolien teot kertovat, miten itse kastehetkellä ihmiset saivat Pyhän Hengen. Nämä ihmiset oli kastettu Johanneksen kasteella. Se kaste uusittiin - mistään muusta uusitusta kasteesta Uusi Testamentti ei puhu. Apt. 19:

4. Silloin Paavali sanoi: "Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen." 5. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, 6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.
[Aiheet]

Perhekuntien kasteet

Jo helluntaina Pietari puhui, että sanoma koski lapsia (Apt. 2:39). Juutalaisessa yhteiskunnassa lapset kuuluivat Jumalan liittoon ja pojat olivat saaneet tästä jopa ulkonaisen merkin jo pienenä (ympärileikkaus). Kun meille kerrotaan Apostolien tekojen 16 luvussa, että vanginvartijan perhekunta kastettiin (jae 33) olisi mieletöntä ajatella, ettei lapsia kastettu - se olisi ollut vastoin sen ajan kulttuuria. Jos lapsia ei oltaisi kastettu, olisi pitänyt olla erityishuomautus: "Kaikki kastettiin, paitsi pienet lapset." Perhekuntaan kuului myös palvelusväkeä. Kerrotaan, että heidät kastettiin heti - tuskin jokaiselta ehdittiin tuossa tilanteessa tivata "saitko sinä nyt varmasti Pyhän Hengen ja uskotko sinä nyt ihan varmasti oikealla tavalla". Mikä takaa, ettei siellä käynyt todellisuudessa joidenkin kohdalla kuin Samariassa.

Lähetyskäsky puhuu Jumalasta, joka toimii kansojen keskellä. Jumala teki Israelin kansan kanssa liiton ja antoi ulkonaisen merkin. Jumala haluaa toimia nykyisinkin kansojen keskellä. Myös tässä mielessä ajatus uskovien kasteesta on Raamatun perus hengen vastainen. Se on liian individualistinen ja liian moderni - uskovien kastetta puoltavien ajattelutapa on syntynyt itse asiassa vasta uuden Testamentin kirjoittamisen jälkeen.

[Aiheet]

Voiko lapsi uskoa?

Ajatus, että lasta ei voi kastaa, koska hän ei voi aikuisen tavalla uskoa, on vain rationalismia, joka on Uuden Testamentin perushengelle vieras ajattelutapa. Sille ei ole mitään Raamatullista perustelua. Päinvastoin meille kerrotaan, että Johannes Kastaja ennen syntymäänsä ollessaan vielä äitinsä kohdussa täyttyi Pyhällä Hengellä. Luuk. 1. 42-44:

42. Hän (nimittäin Elisabet eli Johanneksen äiti - tekstin kirjoittajan huomautus) huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 43. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? 44. Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.

Vaikka tietenkin on kyse poikkeuksesta, se osoittaa, miten Jumala voi antaa Pyhän Hengen pienelle lapselle. Jos ihmisellä on Pyhä Henki, hänellä on usko, vaikka ei samanlainen kuin aikuisella. Se voi olla vain salattu Pyhän Hengen salattu huokaus, "Abba! Isä!", jollaisesta Raamattu puhuu (Room. 8:15). Lisäksi sama Luukkaan kohta sisältää ajatuksen: "Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."

[Aiheet]

Tarvitseeko lapsi pelastusta

Ajatus, että lapsi on viaton, on jälleen vain rationalismia tai länsimaista humanismia. Tällaista humanista näkemystä Raamattu ei kannata, sillä Raamattu sanoo:

10. Onhan kirjoitettu: - Ei ole yhtäkään vanhurskasta, 11. Ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. 12. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. (Room. 3).

Kohdassa ei lue: "Kaikki, paitsi pienet lapset." vaan "Kaikki..." Myös Johannes, vaikka sai äitinsä kohdussa Pyhän Hengen, oli syntinen. - ei hänkään ollut itsessään viaton ja vanhurskas. Lapsen ajatteleminen viattomaksi on Raamatun sanan hylkäämistä! Ns. vapaa kasvatus lähti lapsen luonnollisesta viattomuudesta - ja mihin se on johtanut - kaaokseen!

[Aiheet]

Siunaus vai kaste?

Itse asiassa ns. uskovien kastetta kannattavat toimivat epäjohdonmukaisesti. He siunaavat pienen lapsen. Tämä siunaus ei olennaisesti eroa kasteesta, sillä kastekin on siunaus. Sisällöllisesti on aika pieni ero siunauksella ja kasteella, mutta jotain sentään. Uudessa Testamentissa puhutaan sinetöimisestä, 2. Kor. 1:22:

Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen.

Kyse on vahvistamisesta. Kaste ja usko toimivat ikään kuin toistensa vahvistimina. Jos ihminen on kastettu ja menettänyt uskonsa, kaste muistuttaa meitä Jumalan liitosta - Jumala on uskollinen, vaikka me olemme uskottomat. Jos kaste perustuisi meidän tekemiseemme, voisimme luottaa vain itseemme, emme Jumalaan ja tekisimme tyhjäksi Jumalan uskollisuuden. Uskollaan hän tietyssä mielessä vahvistaa kasteen, sillä kaste tuo vasta uskolla omistettuna pelastuksen tähän hetkeen.

Toisaalta Jos ihminen on ensin löytänyt uskon, kaste vahvistaa, että Jumala hänen hyväksynyt - kaste on uskonvanhurskauden sinetti kuten Abrahamilla ympärileikkaus (lue Room. 4:11). Vanhurskauttaminen ei pelastaminen ei perustu kasteeseen tehtynä tekona, vaan siihen, että Jumala on kasteessa läsnä ja kuten edellä on tullut esille, Apostolien teot osoittavat, että Pyhä Henki on läsnä kasteessa vaikka hän ei aina saakaan synnyttää ihmisessä elävää uskoa, jos ihminen on vääryyden vallassa).

Monesti puhutaan, että kun tullaan uskoon, silloin nimi kirjoitetaan elämän kirjaan. Ilmaisu on kuitenkin Raamatun pohjalta virheellinen tai ainakin epätarkka. Ihmiselle, jota ei ole kastettu, näin voidaan toki sanoa. Mutta ei kerran kastetulle. Jos ajatellaan uskoa ja kastetta toistensa vahvistuksiksi, nimi kirjoitetaan silloin Jumalan kirjoihin, kun jompikumpi on totta ts. ihminen on joko kastettu tai hän ei kastettuna löytää uskon. Jos hän ensin löytää uskon, kaste on tämän nimen kirjoittamisen vahvistus, ulkoisesti selvä sinetti. Vastaavasti kasteensa sisäisesti hylänneelle, uskon löytyminen merkitsee sisäistä kasteen vahvistamista. Mutta kerran kastetulle on virheellistä sanoa, että hänen nimensä vasta uskon saatuaan kirjoitetaan elämän kirjaan. Tällainen ilmaisu merkitsisi nimittäin, että Jumala on hänet unohtanut. Raamatun mukaan Jumala on kuitenkin uskollinen, vaikka me olemme uskottomat. Hänellä on meidän nimemme tiedossa, Ilm. 3:5:

Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä.

Ajatus nimien säilymisestä elämän kirjassa ja vasta tuomiolla niiden poispyyhkimisestä kertoo Jumalan liitosta, uskollisuudesta, jota kuvaa se, että kristillinen kaste voidaan toimittaa vain kerran eikä sen kohdalla olennaisinta ole uskooko ihminen juuri sillä hetkellä oikein vaan olennaisinta on Jumalan uskollisuus. Jos kaste toimitetaan pilkallisesti, vasta silloin se voi menettää olemuksensa kasteena.

[Aiheet]

Kaste ja uskon taistelu

Yhdessä asiassa luterilaiset ja helluntailaiset olemme samaa mieltä. Kaste ei kutsu velttouteen ja sen merkitys toteutuu vain päivittäisessä uskonelämässä ja sen taisteluissa.Room. 6:1-6:

1. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? 2. Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? 3. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. 4. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. 5. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. 6. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia.

Mutta emme saa rakentaa tälle taistelulle vaan sen liiton varaan, jonka Jumala on kasteessamme henkilökohtaisesti ja ristillä kaikkia koskien tehnyt meidän kanssamme.

Muita kastetta koskevia sivuja löydät rippikoulusivuilta
Muiden mielipiteitä:

[Aiheet]
   
Tapio Markula, Salo (s-posti - lisää s-postiosoiteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula)


Copyrights Tapio Markula 1999-2004 (@dnainternet.net)

Get Expression 2!

Informaatiota selaimista, jotka näyttävät tai tulostavat tämän sivuston parhaiten.

[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Sivuja on viimeksi muutettu 05.10.2004

Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.