[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
AihepiiriluetteloKrist. mielipidesivujen etusivuLisäsivut > F Suvaitsevaisuus vai vapaamielisyys?

F Suvaitsevaisuus vai vapaamielisyys?

Sydän

Tämän sivun aiheet:

Vapaamielisyyden perusongelma

Vapaamielisyyden perustavalaatuisena ongelmana on se, että pelkkä vapaamielisyys ei anna minkäänlaista eettisesti kestävää arvopohjaa ratkaisuiden tekemiseen. Vapaamielisyyttä korostavat ajattelevat asioita usein hyvin yksilökeskeisesti.

Erilaisten väestöryhmien ongelmia ei tule tarkastella vain yksilöetiikasta käsin. Immanuel Kant tulkitsi aikanaan Jeesuksen sanoja "minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille" vapaasti suomennettuna tähän tapaan:

"toimi niin, että toimintasi voisi olla yleisenä lakina".

Tuo tarkoittaa, että elämällä on olemassa sitä rakentavia yleisiä moraaliperiaatteita. Käytännön perhe-elemässä se merkitsee sitä, että vanhemmat ovat esimerkkinä lapsille. Tuo mallin pitäisi olla sellainen, että se kelpaa yhteiskunnan yleiseksi laiksi.

Tosin Kantin tulkinta on ehkä tiukempi kuin Jeesuksen tarkoittama. Jeesus sanoi, että on ihmisiä, joita on kutsuttu elämään yksin. Kantin näkökulma tuo kuitenkin yhteiskuntaeettisiin pohdintoihin syvyyttä. Moraalikysymyksiä ei voi ajatella vain yksilöeettisesti, niiden yhteiskunnallinen merkitys unohtaen.

Homoparien asemaa voi jossakin määrin verrata esim. muslimien asemaan Suomessa. Kaikkien vähemmistöjen ja erilaisten yhteiskunnallisten tai uskonnollisten liikkeiden suhteen tulee kuitenkin aina miettiä, kuinka pitkälle heidän tulee antaa noudattaa omia sääntöjään.

Pitäisikö Suomen laissa olla moniavioisuuden muslimeille salliva pykälä, että heidän ihmisoikeuksiaan ei loukattaisi? Miten pitkälle luonnosuojelijat saavat mennä aatteidensa eteenpäin viemiseksi?

Vaarana on se, että vähemmistöt ja ääriliikkeet muodostavat ikään kuin omia yhteiskuntiaan yhteiskunnan sisään eivätkä noudata yhteiskunnan yleisesti hyväksymää lakia. Tämä voi johtaa slummiutumiseen ja muusta yhteiskunnasta eristäytymiseen.

Suvaitsevaisuus ja vastuun kantaminen

Oikeanlainen suvaitsevuus ei voi koskaan olla kaiken hyväksyvää vapaamielisyyttä. Eettisesti kestävälle pohjalle rakentuva suvaitsevaisuus vaatii jonkin arvopohjan, jonka varassa voidaan ristiriitatilanteissa tehdä eettisesti kestäviä valintoja.

Vapaamieliset korostavat usein avoliiton ihanuutta. Mutta siinä unohtuu helposti yleisen vastuun kantamisen näkökulma. Kuten jo aiemmin olen tuonut esille, avosuhde voi yleisesti laskea kynnystä välttää yhteiskunnallisia velvoitteita. Modernikaan yhteiskunta ei kestä huonoa vastuun kantamisen tasoa.

Mikäli Suomen kansan enemmistö ei voi kaikilta osin yhtyä kymmenen käskyn osoittamaan etiikkaan, olisi kuitenkin luotava yhteisesti hyväksyttävä arvopohja. Pelkän vapaamielisyyden varassa yhteiskunta on tuuliajolla. Ratkaisuja tehdään kulloinkin vallassa olevien pyrkimysten pohjalta eikä kauaskantoiseen vastuun kantamiseen sitoutuen. Tällaisessa yhteiskunnassa on aina niitä, jotka joutuvat maksamaan kovan laskun.

Aiemmin otin esille alkoholistiäidin lapsen. Nykyhetkessä on onneksi havahduttu ottamaan huomioon nuoret ja lapset. Tästä esimerkkinä alkoholin myynti perhepaikoissa. Jälleen kerran vapaamielisyyttä korostavat eivät ota huomioon lapsia vaan korostavat aikuisten oikeuksia. Suvaitseva ja vastuullinen ihminen ei kiellä alkoholin käyttöä sinänsä, mutta hän miettii toisten - tässä tapauksessa lasten - asemaa.

Lapsi tai nuori ei itse aina ymmärrä, mikä on hänelle parasta. Emme anna lapselle tulitikkurasiaa ja sano "Leiki vaan näillä, kun olen vähän aikaa kaupassa". Lapsi tarvitsee ohjausta, mikä merkitsee vanhemmilta vastuun kantamista.

Yhteiskunnan perusvelvollisuus on tukea perheitä lasten kasvatuksessa sekä pareja siinä, että heidän parisuhteensa kestäisi. Tässä voivat eri vapaaehtoisjärjestöt olla tukena. Koulujen tulisi antaa nykyistä parempilaatuista perhekasvatusta, jossa nykyistä enemmän korostetaan vastuun kantamista. Ilman sitä, että ihmiset ottavat vastuun kaikissa suhteissa toisistaan, Suomi ei voi olla hyvä yhteiskunta.

[Alku]
   
Tapio Markula, Salo (s-posti - lisää s-postiosoiteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula)


Copyrights Tapio Markula 1999-2004 (@dnainternet.net)

Get Expression 2!

Informaatiota selaimista, jotka näyttävät tai tulostavat tämän sivuston parhaiten.

[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Sivuja on viimeksi muutettu 05.10.2004

Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.