[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
Sivut toimivat riittävän hyvin MS IE 4.0+, Opera 5.x+, Netscape 6.0+/ vast. Mozilla ja Konqueror 3.x selaimilla. Yleisesti ottaen sivut toimivat parhaiten uusimmilla Opera selaimilla. Sivujen toimivuus vanhemmissa selaimissa on heikko, erityisesti Netscape 4.x kohdalla.

 
 
Hae sivuiltani:
[Apua]

3. Muut sienet

Oranssikarpassieni - Saffranskamskivling - Amanita crocea

Aiheet

Yleistä

Listaan tälle sivulle sieniä, joita on mainittu yleisesti kirjastoista saatavissa kaikentyyppisiä metsäsieniä käsittelevissä "jokamiehen" suppeamuotoisissa sienikirjoissa ja joita en katso ainakaan varmuudella tunnistaneeni. Eräitä sieniä on siksi mainittu sivuilla 1a-1c, mutta en laita luetteloon kaikkia sellaisia sieniä, jotka on mainittu sivulla 1b ainoastaan erittäin epävarmoissa arveluissa.

En ole kiinnittänyt huomiota koviin kääpiin, koska niistä ei ole ruokasieniksi, mutta listaan ne tällä sivulla. Osassa sienistä ei ole mitään kuvaa vaan ainoastaan maininta jossakin lukemassani sienikirjassa. Joistakin sienistä on mainittu ennen käytettyjä nimiä. Sieniä, jotka kasvavat huonekasveissa tai jotka ovat vain viljelysieniä (kuten siitake), en ole luetellut, koska tällä sivustolla on kyse pihoilla ja metsissä kasvavista sienistä. Listassa ei ole myöskään mainittu sellaisia lajeja, joita ei varmuudella tiedetä kasvavan Suomessa.

Tämän sivun luettelosta puuttuu tieteellisten sienikirjojen, erityissienikirjojen (kuten esim. vain Mauri Korhosen Suomen rouskut) ja vain WSOY:n suuressa sienkirjassa mainitut sienet, sillä niiden luetteleminen tekisi listasta liian pitkän. WSOY:n kirja luettelee 914 lajia, joita kaikkia ei ole mielekästä mainita yhdellä www-sivulla (näiden sienten luetteleminen vaatisi oman listan). Suuri sienikirja pohjautuu ulkomaiseen kirjaan kuten myös WSOY:n koko perheen sienikirja. En luettele em. syystä myöskään ainoastaan koko perheen sienikirjassa mainittuja sieniä. Mainitsen WSOY:n suuren sienikirjan silloin, kun olen varta vasten käyttänyt kirjaa joidenkin epävarmojen sienten määrittelyssä. Olen listannut kuitenkin kaikki Valittujen Palojen sienikirjan sienikuvaosastossa mainitut sienet (n. 300 sientä) ja joitakin tieto-osassa mainittuja sieniä, sillä niiden mainitseminen vielä mahtuu tämän sivun luetteloon. Saatan olla vahingossa jättänyt pois jonkin sienen ja pyydän etukäteen anteeksi mahdollisia virheitä.

Raijan sivuilta löytyy monia sieniä, joita ei löydy lukemistani kirjoista ja olen niitä maininnut ne erillisenä listana. Olen em. sivulla myös huomauttanut joissakin lähteissä havaitsemiini tieteellisten ja suomenkielisten nimien epäluotettavuudesta. Voit etsiä niistä lisätietoa Raijan hakusivulta tai muiden sivuilta hakukoneilla. Erittäin nopea hakukone on Google (se on oletushakukone Opera-selaimissa), mutta Raijan mukaan se käyttää toisten palvelinten tietoja ja linkit voivat olla vanhentuneita (itselläni on kokemuksia, että ilmoitettua sivua ei löydy).

[Alku]

Sieniluettelot

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää Tapio.Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Luontosivuja on viimeksi muutettu 24.10.2004