[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
Sivut toimivat riittävän hyvin MS IE 4.0+, Opera 5.x+, Netscape 6.0+/ vast. Mozilla ja Konqueror 3.x selaimilla. Yleisesti ottaen sivut toimivat parhaiten uusimmilla Opera selaimilla. Sivujen toimivuus vanhemmissa selaimissa on heikko, erityisesti Netscape 4.x kohdalla.

 
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
AihepiiriluetteloLuontosivujen etusivu > Yleisinfo - Johdantosivut - Sienisivujen johdantosivut > Sienisivujen ohjesivu

Sienisivujen ohjesivu


Ohjeita

Sivustolla on uuteen ikkunaan ponnahtavia linkkejä pääosin Raija Tuomaisen, joitakin myös Seppo Kytöharjun ja muille sivustoille (osa linkeistä vie ulkomaisille sivuille). Erityistapauksissa linkitän pelkkään kuvaan. Linkit on merkitty "vieteriukko" tunnuskuvalla ([Pw]). Linkkien pääosoitteet on lueteltu lähdesivulla.

Annan myös joissakin tapauksissa omille sivuilleni normaalien linkkien vaihtoehtoina uuteen ikkunaan vievät linkit. Millaisesta linkistä on kulloinkin kyse näkyy, kun viipyy hetken aikaa linkin päällä ja odottaa, että linkkiin liittyvä opasteteksti ilmestyy.

Käytän sienilistoissa muutamia värejä (koska nettiä seurataan hyppien, normaalitapauksessa jokaisessa aloitetussa kappaleessa/ listakohdassa on ensimmäistä kertaa sieni mainittaessa käytetty alla olevia värejä ja jos kappale/ listakohta on kovin pitkä tarvittaessa väri on toistettu):

Sienistä puhuttaessa käytetään eräitä termejä, joista mainitset seuraavat:

 • Heltat ovat lakin alla olevia levymäisiä itiöiden kasvupaikkoja. Niiden sijasta orakkailla ja käävillä on eräänlaiset "piikit" eli oraat ja tateilla pillit. Jollakin sienillä itiöillä on kotelot, maljat, haarakkaat tai kuvut (myös eräitä muita itiöemätyyppejä on olemassa). Helttoja on seuraavan tyyppisiä:

  • Kun puhutaan johteisista (A) heltoista sillä tarkoitetaan, että heltat ovat kiinni jalassa ja ne jatkuvat hieman alaspäin jalan mukana.

   Helttojen rakenteita
  • Heltat ovat johteettomat, jos ne eivät jatku jalan mukana. Selkeimmin johteettomat heltat eroavat johteellisista heltoista silloin, kun helttojen ja jalan väliin jää pieni rako eli heltat ovat irtotyviset (B). Jos helttojen alareuna jää tasan jalan yläreunan tasalle eli ne ovat tasatyviset (C). Kolmas kiinnittymistapa on kolotyviset heltat (D), mikä tarkoittaa sitä, että heltat ovat jalan tyven lähellä matalampia kuin muualla ja juuri ennen jalkaan kiinnittymistä heltoissa on kolo. Huomautus. Toisinaan kolotyvisten, tasatyvisten ja heikosti johteellisten helttojen erottaminen on vaikeaa. Tilanne on ongelmallinen varsinkin silloin kun sieni on vanha ja lakin reunat ovat taipuneet ylöspäin. Toisinaan taasen kolo muodostaa selkeän erottuvan kehän jalan ympärille tai johteellisuus on voimakasta. Helttojen kiinnitys on hieman heikko tuntomerkki myös siitä syystä, että sienellä saattaa esim. olla nuorena tasatyviset heltat, mutta vanhoilla sienillä heltat ovatkin kolotyviset. Yritän kirjoittaa näillä sivuilla vain johteettomista (irtotyviset, tasatyviset ja kolotyviset) ja (eri tasoisesti) johteellisista heltoista.

 • Malto on sienen lakin tai jalan sisäosa.

 • Rengas on sienen jalassa oleva jäänne sienen jalan ja lakin välisestä suojuskalvosta. Suurimmalla osalla sienistä ei ole jalassa rengasta. Seitikeiden jalassa on puolestaan epämääräisiä seittivöitä jääteinä sienen jalan ja lakin välisestä seittimäisestä suojuksesta.

 • Mahdollinen tuppi on aivan jalan tyvessä kärpässieniltä tavattava suojus.

Huomautus. Jotkin tunnistukset ovat epävarmoja ja ilmoitan, milloin näin on asianlaita. Lajitarkan tunnistamisen vaikeuksista johtuen joidenkin sienten osalta tunnistus koskee mainittua sientä tai sen lähilajia. Em. syystä sivun 1a nimenä on löydetyt eikä tunnistetut sienet. Yritän kuitenkin laittaa vihjeitä, miten sieniä voisi erottaa toisistaan. Olen saanut apua myös muilta sieniharrastajilta joidenkin ohjeiden tarkentamiseksi. Kaikkien ohjeiden pitäisi olla ajan tasalla ja jos niin ei ole, toivon että saan asiasta s-postia. Tutustu myös tutkimisperiaatteeisiini.

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää Tapio.Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Luontosivuja on viimeksi muutettu 24.10.2004