[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
Sivut toimivat riittävän hyvin MS IE 4.0+, Opera 5.x+, Netscape 6.0+/ vast. Mozilla ja Konqueror 3.x selaimilla. Yleisesti ottaen sivut toimivat parhaiten uusimmilla Opera selaimilla. Sivujen toimivuus vanhemmissa selaimissa on heikko, erityisesti Netscape 4.x kohdalla.

 
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
AihepiiriluetteloLuontosivujen etusivu > Sienisivujen lisälistat > 1. Raijan sivustolla mainitut sienet

1. Raijan sivustolla mainitut sienet

Linkki Raija Tuomaisen sienisivuille

Aiheet

Yleistä

Koska sieniä on todella paljon, sinänsä hyviltä Raija Tuomaisen sinänsä erinomaisilta sienisivuilta ei löydy kaikista löytämistäni sienistä kuvia. Olen koonnut niiden sienten nimet, jotka maininnut sienten tunnistusta käsitellessäni sivuilla 1a-1c sekä sieniruokia käsittelevällä sivulla (sivu 2). Listassa ei ole sienet, jotka on mainittu ainoastaan erillisellä seitikkisivulla ja muita sieniä käsittelevällä sivulla. Molemmilla em. sivuilla on joitakin linkkejä sellaisille Raijan sivuille, joita sivuilla 1a-1c, 2 ei ole mainittu, mutta en laita luetteloon kaikkia sellaisia sieniä, jotka on mainittu sivulla 1b ainoastaan erittäin epävarmoissa arveluissa.

Lisäsin tämän sivun loppuun listan Raijan sivustolla mainittuja sieniä, joista Raijalla on kuva ja joista en ole löytänyt mainintoja tutustumistani kaikentyyppisiä metsäsieniä käsittelevistä "jokamiehen" suhteellisen pienimuotoisista sienikirjoista. Eniten sieniä on mainittu WSOY:n suuressa sienikirjassa, jossa on mainittu myös suurin osa sellaisista Raijan sivuilta löytyviä sieniä, joita ei suppeamuotoisista sienikirjoista löydy. Suuri sienikirja pohjautuu ulkomaiseen kirjaan kuten myös WSOY:n koko perheen sienikirja. En luettele em. syystä myöskään ainoastaan koko perheen sienikirjassa mainittuja sieniä. Olen maininnut mitkä Raijan sivustolla esillä olevat sienet on mainittu WSOY:n suuressa sienikirjassa. Listassa ei ole mahdollisia ei-skandinaavisia sieniä. Koska Raija asuu Ruotsissa, aivan kaikkia hänen tuntemiaan sieniä ei välttämättä kasva Suomessa. Saatan olla vahingossa jättänyt pois jonkin sienen ja pyydän etukäteen anteeksi mahdollisia virheitä. Koska Raijan sivut kehittyvät koko ajan, niille saattaa olla lisätty sieniä, joita ei luettelossani ole. Sienet on listattu tieteellisten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Huomautus. Tieteelliset nimet voivat muuttua uusien tutkimusten myötä, jolloin jokin laji erotetaan omaksi lajikseen sienestä, joka ennen kulki sen kanssa samalla nimellä. Tällöin yhteinen tieteellinen nimi koskee uudemmissa kirjoissa vain tiettyä lajia ja lähilajilla/lähilajeilla on omat tieteelliset nimet (esim Suomuorakas - Sarcodon imbricatus > Männynsuomuorakas - Sarcodon imbricatus ja Kuusensuomuorakas - Sarcodon squamosus). Sieniä saatetaan siirtää suvusta toiseen. Toisinaan sienet mainitaan pääsuvun ja toisinaan alasuvun mukaisesti, jolloin kumpikin nimi on sinänsä oikein. Joissakin harvoissa tapauksissa sienellä voi olla kokonaan eri tieteellinen nimi tai nimen kirjoitusasu voi olla muuttunut (esim. Rozites caperata > Rozites caperatus). Eräissä lähteissä on myös selkeitä nimien kirjoitusvirheitä, joista olen huomauttanut (siihen, että mikä lähde on tehnyt virheen, en aina osaa vastata). Tieteellisten nimien muuttumisen vuoksi Raija mainitsee usein samalle sienelle useita tieteellisten nimien synonyymejä.

Myös suomenkieliset nimet voivat muuttua, mutta ne ovat Raijan sivustolla ajan tasalla. Nykysuuntaus on että nimi kirjoitetaan yhteen kun vanhemmissa kirjoissa oli jonkin verran myös sanaliittoja (esim. kirpeä punahapero > tulipunahapero) - tästä seuraa se tosiasia, että suomalaiset sienten nimet ovat täsmällisempiä kuin ruotsalaiset! Sieni voi olla keltainen hapero, mutta se on eri asia kuin keltahapero.

Olen hakenut suomenkielisiä sienten nimiä hieman epäluotettavasta Fungin listasta [Pw]. Siinä sienet kulkevat toisinaan eri tieteellisellä nimellä kuin Raijan sivuilla. Fungin listan tietoihin tulee suhtautua varauksellisesti ja niissä on selviä virheitä. Olen Raijan sivuston ja WSOY:n suuressa sienikirjan perusteella hieman korjannut tämän sivun lopussa olevan listassa olevia puutteita, mutta joitakin virheitä saattoi silti jäädä. Se, että Fungin listassa ei ole mainittu jonkin sienen kasvavan Suomessa, ei tarkoita, etteikö sientä löytyisi Suomesta vaan kyse on listan puutteista. Olen huomauttanut havaitsemistani listan virheistä.

Jotta voisit etsiä niitä myös hakukoneilla, laitan mahdollisuuksien mukaan esille suomen- ja ruotsinkieliset sekä tieteelliset nimet (vain Raijan sivustolta löytämieni sienien osalta en laita esille ruotsinkielisiä nimiä). Laitan esille joistakin tapauksissa sekä nykyisin että ennen käytetyn tieteellisen tai suomenkielisen nimen;. Erittäin nopea hakukone on Google (se on oletushakukone Opera 5.1x selaimissa), mutta Raijan mukaan se käyttää toisten palvelinten tietoja ja linkit voivat olla vanhentuneita (itselläni on kokemuksia, että ilmoitettua sivua ei löydy).

[Alku]

Raijan sivuilta puuttuvia sieniä

Raijan sivulla mainittuja sieniä

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää Tapio.Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Luontosivuja on viimeksi muutettu 24.10.2004