[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
Sivut toimivat riittävän hyvin MS IE 4.0+, Opera 5.x+, Netscape 6.0+/ vast. Mozilla ja Konqueror 3.x selaimilla. Yleisesti ottaen sivut toimivat parhaiten uusimmilla Opera selaimilla. Sivujen toimivuus vanhemmissa selaimissa on heikko, erityisesti Netscape 4.x kohdalla.

 
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
AihepiiriluetteloLuontosivujen etusivu > Ensisijaiset sienisivut > 1.a Johdatusta löydettyihin sieniin

1.a Johdatusta löydettyihin sieniin

Kehnäsieni - Rimskivling (Rykad tofskivling) - Rozites caperatus (tästä klikkaamalla tulee uuteen ikkunaan Raija Tuomaisen ottama valokuva samasta sienestä)

Aiheet

Yleistä

Teen vuosittain luetteloa löytämistäni sienistä, vaikka vain vuoden 2001 lista on lähes täydellinen. Sienten luokittelussa on painotettu syötävyyttä ja tunnistettavuutta. Mikäli sienestä ei ole tietoa yleisesti kirjastoista saatavissa "jokamiehen" suppeamuotoisissa sienikirjoissa, luokittelen sienen automaattisesti ongelmalliseksi tunnistaa. Suorittamani luokittelu ei perustu mihinkään tiettyyn sienikirjaan vaan tutustumistani sienikirjoista saamaani yleisarvioon sekä omiin arvioihini.

Koska ensisijaisena tavoitteenani on syötävien ja syömäkelvottomien sienten erottaminen toisistaan, en ole kiinnittänyt huomiota pelkästään puita lahottaviin syömäkelvottomiin isoihin kääpiin. Koska osa käävistä on syötäviä, käsittelen kääpiä vain siinä määrin kuin niillä on jotain tekemistä ruokasienten kanssa.

Vuosilistoissa ei ole suinkaan mainittu kaikki havaitsemani sienet vaan ainoastaan suhteellisen varmasti tunnistetut sienet. Sivulla 1b mainitsen monia sieniä, joista osasta on jonkinlainen hajua, mistä sienistä voi olla kyse, mutta tunnistus on kovin epävarma. Tavallisen sienestäjän kannalta on oleellista tietää myös se, mitkä sienet ovat vaikeita ja epävarmoja tunnistaa. Mikäli olen tehnyt selkeitä tunnistusvirheitä, toivon palautetta s-postin välityksellä.

Vuoden 2001 syksynä havaitsemani sienet ovat ryhmittäin suurin piirtein siinä järjestyksessä, miten yleisiä ne olivat. Päälistassa on vain Salon kaupungin alueella löytämistäni sienistä. Mainitsen erillisessä listassa myös muutamia Sisä-Suomessa havaitsemiani sieniä, joita en ole löytänyt Salosta. Päälistassa olevien sienten keskinäinen järjestys muuttuu syksyn edetessä. Koska sienet ovat joka syksy (pieniä säiden tuomia muutoksia lukuun ottamatta) saman näköisiä, toivon, että tästä minisivustosta olisi iloa tulevinakin vuosina.

Joidenkin sienten kohdalle olen laittanut ensimmäisen havaintopäivämäärän, joka monessa (ei toki kaikissa) tapauksissa antaa tiedon sienten esiintymisajankohdasta. Havaintoaikoja voi myöhemmin vertailla keskenään. Laitan joistakin sienistä kasvualueen, mutta monista vain viitteellisiä kasvupaikkatietoja. Mikäli olen havainnut sienen vain yhdellä tai kahdella alueella, mainitsen asiasta.

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää Tapio.Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Luontosivuja on viimeksi muutettu 24.10.2004