[Top]
   
The colors of this site are rendered correct in MS IE 4.0+, Opera 3.6x+ and Netscape 6.0+/ corresponding Mozilla browsers. This site works overall best with the newest Opera and Mozilla browsers (details). Also Netscape 6.1+, MS IE 5.5+ for Windows, MS IE 5.0 for Mac and new NeoPlanet browsers render this site quite well. The presentation is poor with Netscape 4.x and it has some clear rendering errors. It doesn't render either advisory titles of some elements and all internal links don't work.

Look at also other topic groups, which I have done!
You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups in the top of the page.
 
 
Search:
[Help]
Table of topic groupsFront page of mixed information techonogy pagesGeneral info - Advice pages > Used colors, special markups and links in the CSS-guide

Used colors, special markups and links in the CSS-guide

Because the purpose of the CSS-guide is to instruct make encoding, I use some special colors combined with some text types:

In addition is some blocks are green background color, which symbolizes safe, recommendable way to use CSS. Read is the color of warning.

When I explain semantics of elements[S] I mention previous mentioned usages and some other CSS-guide related matters. I those matters colors don't have so big importance. I just emphasize some matters with certain tags.

I have used for model the same or another window, which I have marked at the following way:

[M]

Example models, which open to the same window.

[Pw]

Especially if you have a relative small screen, I recommend to use pop-up windows (Pop-up windows > Pw). The open window is closed automatic if you click another pop-up window link or you go to another page - it doesn't work as a permanent browsing window! You can adjust the size of the window.

[S]

It is worth to know that I have se for Opera 4.x+ browsers in the full screen mode special CSS. The full screen mode is not a normal but instead so-called presentation mode ("slide show mode"), which optimal usage needs special CSS for projection (this is a matter of the media type[S] projection). I have designed the CSS-site noticing especially way that mode. It is worth to know about following matters:

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää s-postiosoitteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Sekalaisia teknisluonteisia sivuja on viimeksi muutettu 28.01.2004