[Top]
   
The colors of this site are rendered correct in MS IE 4.0+, Opera 3.6x+ and Netscape 6.0+/ corresponding Mozilla browsers. This site works overall best with the newest Opera and Mozilla browsers (details). Also Netscape 6.1+, MS IE 5.5+ for Windows, MS IE 5.0 for Mac and new NeoPlanet browsers render this site quite well. The presentation is poor with Netscape 4.x and it has some clear rendering errors. It doesn't render either advisory titles of some elements and all internal links don't work.

Look at also other topic groups, which I have done!
You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups in the top of the page.
 
 
Search:
[Help]

Contents of general info pages

These pages general info about the CSS-guide, how topic groups relate with each others, last updates of pages, functionality of pages. Used colors, special markups and links in the CSS-guide have an own page.

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää s-postiosoitteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula) (tapio.markula@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät or tulostavat tämän sivuston parhaiten.
Tältä sivustolta suoritetun etsinnän on toteuttanut FreeFind.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
Sekalaisia teknisluonteisia sivuja on viimeksi muutettu 28.01.2004