[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOpassivut > 12. Mitä muita erityispiirteitä CSS sisältää

12. Mitä muita erityispiirteitä CSS sisältää

Aiheet

Yleistä

Kun laitteet kehittyvät käsittelen tällä sivulla CSS2-CSS3 kehittyneitä piirteitä (advanced features). Olen viitannut niihin lähinnä sivulla 6[S].

Sivutettu media

CSS3:een on suunnitteilla seuraavia laajennuksia:

 • @page at-alisääntöjä:
  • @top, @bottom, @left ja @right
  • @outside
 • Muita at-sääntöjä:
  • @counter
  • @string
 • Uusia ominaisuuksia:
  • page-policy (vain @string ja @counter at-säännöille)
  • hidden-policy (vain @string ja @counter at-säännöille)
  • float uusia arvoja (outside | inside)
  • padding-inside
  • border-inside
  • string-set
 • Uusia sisältöfunktioita (content functions):
  • date()
  • document-url()
  • pages()
  • target-content(X)
  • target-counter(X, C)
Keijo Kortelainen: Sivutettu media.

Fontin sovittamisen laskentakaavat

Sekundaarisen fonttikoon font-size-adjust on helppo määrittää, jos tiedetään mikä on ns. x-height arvo eli pienen x-kirjaimen suhteellinen korkeus verrattuna isoon x-kirjaimeen (aspect ratio). Esim. Verdana fontilla pieni x on suhteellisen korkea. Sillä tehty teksti näyttää suuremmalta kuin jollakin muulla tekstityypillä, jolla on sama pistekoko (esim. Arial). Suosittelen sekundaariselle fonttikoolle suurin piirtein arvoa 1.2, jos muina fonttityyppeinä on esim. Arial, Helvetica ja Times New Roman.

Mikäli tässä kappaleessa on sama fonttikoko kuin edellisessä, em. ominaisuus ei toimi. Muut fonttikoon erityissäätelykeinot edellyttävät fontinsuunnittelutaitoa.

W3C: CSS2: 15 Fonts, 15.3.1 Font Descriptions and @font-face[Pw].

Merkistö at-sääntö ja kaksisuuntainen unicode

En ole testannut, koska en tarvitse mihinkään (en kirjoita erikoiskielillä).

Kuulotyylisivut

En ole testannut, mutta käyttö on sinänsä helppoa. Tavallisten ominaisuuksien sijaan laitetaan vain kuuloon perustuvat ominaisuudet, esim.:

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
voice-family: paul;
stress: 20;
richness: 90;
cue-before: url("ping.au")
}
p.heidi { azimuth: center-left }
p.peter { azimuth: right }
p.goat { volume: x-soft }

Ks. myös sivu Mikä on (X)HTML-elementtien semantiikka.

Keijo Kortelainen: ääni mediatyyppinä, Käytännön esimerkkejä.

Lomakkeet

CSS2 voi emuloida useimpia HTML-elementtejä ja esitysasullisia attribuutteja, mutta ei eräitä lomake-elementtejä. CSS3:n tarkoitus on toteuttaa CSS:n avulla kaikki HTML 4.0 lomakkeiden toiminnalliset ja esitysasulliset piirteet (UI = User Interface), mm. seuraavat:

 • Elementin tilaa ilmaisevia pseudoluokkia (UI element states):
  • :enabled
  • :disabled
  • :checked
  • :indeterminate
 • Elementtien osia (UI element fragments) kuvaavia näennäiselementtejä:
  • :selection
  • :menu
 • Elementin tilaa määrittäviä ominaisuuksia (Dynamic presentation):
  • user-input
  • user-modify
  • user-select
  • user-focus
  • user-focus-key
  • user-focus-pointer
 • Uusi arvo (inline-block) ominaisuudelle display emuloimaan TEXTAREA elementtiä.

Selainkohtaisia huomautuksia:

 1. Uudet Netscape/Mozilla-selaimet tukevat useimpia CSS3:een ehdotettuja näennäiselementtejä ja -luokkia (ks. CSS notes 1[S]).

[Alku]

CSS2:sta puuttuvat piirteet ja CSS3

Mielestäni merkittävimmät muutokset CSS3:ssa tulevat olemaan seuraavat asiat:

 • Moduuliperiaate. Tosin mielestäni se toimisi paremmin, jos nykyisenkaltaisen CSS:n tilalle kehitettäisiin XCSS[S].
 • Parempi toteutus lomake-elementeille.
 • Enemmän näennäisluokkia ja -elementtejä.
 • Voimakkaammin toteutettu kansainvälisyysperiaate (internationalization) ja siihen liittyvä CSS (International Layout).
 • Uusia sääntöjä ja ominaisuuksia sivutettuun mediaan (Paged Media).

Olen listannut omia ja muiden tekemiä ehdotelmia sivulle Proposals for CSS3[S].

W3C: CSS3:n working draft -sivut: CSS Namespace Enhancements (W3C Working Draft 25 June 1999), International Layout (W3C Working Draft 10-September-1999), Multi-column layout in CSS (W3C Working Draft 22 June 1999), Paged Media Properties for CSS3 (W3C Working Draft 28 September 1999), User Interface for CSS3 (W3C Working Draft 16 Feb 2000).

[Alku]