[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]

Linkkejä

Muita tekemiäni sivuja

Saat lisätietoa HTML:ään, XML-pohjaisiin kieliin ja CSS:n liittyvistä asioista mm. HTML-Kit HTML-editorille tekemieni valikoiden englanninkielisistä ohjeista. Ne eivät kuulu varsinaisiin CSS-sivuihin, mutta erityisesti CSS-taulukoita voi pitää eräänlaisina CSS-sivustojen liitteinä. Katso sisällysluettelo. Myös sekalaisissa sivuissa on tietotekniikkaan liittyviä asioita, jotka eräiltä osin täydentävät tätä CSS-opasta.

Varoitus. Kaikki opettajat saattavat tehdä virheitä ja käyttää virheellisiä määrityksiä. Tämä koskee myös tekemiäni siuvuja. Esimerkkejä sellaisista standardin vastaisista merkintätavoista, jotka voitaisiin helposti toteuttaa standardisti olen löytänyt esim. Microsoftin opetussivuilta. Varmimmat tietolähteet ovat englanninkieliset spesifikaatiot. Jos havaitset, että olen tehnyt virheitä tai haluat että tulisin jonnekin opettamaan CSS:n käyttöä, ota yhteyttä sähköpostilla (lisää s-postiosoitteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula).

Linkkejä muiden tekemille sivustoille

(Opera 4.x+ ja Netscape 6.x+/Mozilla -selaimet näyttävät ne eri taustavärillä kuin omille sivuilleni vievät linkit.)
[Alku]