[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]

Linkkejä

Muita tekemiäni sivuja

Saat lisätietoa HTML:ään, XML-pohjaisiin kieliin ja CSS:n liittyvistä asioista mm. HTML-Kit HTML-editorille tekemieni valikoiden englanninkielisistä ohjeista. Ne eivät kuulu varsinaisiin CSS-sivuihin, mutta erityisesti CSS-taulukoita voi pitää eräänlaisina CSS-sivustojen liitteinä. Katso sisällysluettelo. Myös sekalaisissa sivuissa on tietotekniikkaan liittyviä asioita, jotka eräiltä osin täydentävät tätä CSS-opasta.

Varoitus. Kaikki opettajat saattavat tehdä virheitä ja käyttää virheellisiä määrityksiä. Tämä koskee myös tekemiäni siuvuja. Esimerkkejä sellaisista standardin vastaisista merkintätavoista, jotka voitaisiin helposti toteuttaa standardisti olen löytänyt esim. Microsoftin opetussivuilta. Varmimmat tietolähteet ovat englanninkieliset spesifikaatiot. Jos havaitset, että olen tehnyt virheitä tai haluat että tulisin jonnekin opettamaan CSS:n käyttöä, ota yhteyttä sähköpostilla (lisää s-postiosoitteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula).

Linkkejä muiden tekemille sivustoille

(Opera 4.x+ ja Netscape 6.x+/Mozilla -selaimet näyttävät ne eri taustavärillä kuin omille sivuilleni vievät linkit.)
[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää s-postiosoiteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula) (@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät tai tulostavat tämän sivuston parhaiten.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
CSS-opasta on viimeksi muutettu 20.12.2004