Tämä on elementti P, joka on elementin BODY "lapsielementti". Tämä teksti on perustekstiä, jonka fonttikoko on font-size;small ja jonka se perii "emoelementiltä" BODY.

Tämä teksti on font-size:x-small ja on siis astetta pienempää kuin edellinen teksti (emoelementin tekstikoolla ei ole merkitystä vaan koko lasketaan selaimen oletusasetuksista).

Tämä teksti on font-size:0.9em eli tämä on 90% elementin BODY tekstikoosta.

Tämä tekstin koko on font-size:120% eli teksti on 120% suhteessa emoelementin BODY tekstiin.

Tämä tekstin koko on font-size:13pt. Netscape ja MS IE eivät pysty muuttamaan tämän tekstin kokoa.


Tälle tekstille on annettu virheellinen määrittely font-size:15; font-family:'Times New Roman',serif;. Netscape 4.0x ei lue määrittelyn loppuosaa, mistä johtuen se näyttää fonttityypin samanlaisena kuin muissakin kappaleissa.