Oletusasetukset (preferences): Arial 16.
CSS: *, body, td {font-family:Arial,sans-serif;}.
Arial 16px - xx-small - x-small - small - medium - määrittelemätön.
Selaimet:
NN = Netscape Navigator
IE = Microsoft Internet Explorer
Op = Opera

Seuraavassa on Windows-selaimilla tehty testi yllä mainituilla oletusarvoilla (kokoarvot ovat pikseleitä ja taustaväri aqua ilmaisee CSS2:n mukaisen laskennallisen arvon).

Selain:
Fonttikoko:
NN 4.04 NN 6.2.1 IE 5.5 IE 6.0 (*) Op 3.62 Op 5.0 Op 6.0 Op 7.0 Beta1 (*)
xx-small 8 9 10 9 9 15 13 13
x-small 11 10 13 10 11 18 18 13
small 13 13 16 13 13 22 22 18
medium 16 16 19 16 16 25 24 22
large 25 18 23 18 19 32 32 24
x-large 36 23 32 23 23 45 44 32
xx-large 54 32 48 32 28 64 64 43

Arvioin seuraavassa selainten käyttäymisen johdonmukaisuutta sekä niiden suhdetta CSS2 spesifikaation relatiivisten fonttikojen käytössä (olen jättänyt huomiotta minimaaliset erot):

  1. Opera 3.62 - toimii täsmälleen CSS2 spesifikaation mukaan (tosin skaalaussuhteen voi muuttaa). Medium on sama kuin määrittelemätön fonttikoko, ja se vastaa testaamassani saksalaisessa versiossa oletusasetuksia (joissakin englanninkielisissä Opera 3.6x selaimissa oletusfonttikoko vastasi fonttikokoa small).
  2. Netscape 6.x ja MS IE 6.0 (ns. standard-compliant -moodissa, minkä vuoksi olen käyttänyt yllä olevassa taulukossa merkkiä '*') - sangen johdonmukainen käytös lukuun ottamatta suurinta fonttikokoa (eräs Netscapen testiversio toimi Opera 3.62 tasoisesti). Medium on sama kuin määrittelemätön fonttikoko. Se vastaa myös selainten oletusasetuksia.
  3. MS IE 5.x ja MS IE 6.0 (jos standard-compliant -moodi ei ole käytössä) - osittain epäjohdonmukainen käytös. Arvot välillä xx-small - large noudattavat CSS2 suositusta, mutta x-large ja xx-large käyttävät relatiivisena kokosuhteena arvoa 1.5. Fonttikoko medium on yhden pykälän isompi kuin määrittelemättömän fonttikoko, joka on sama kuin small. Myös Opera 4.x toimii suurin piirtein samoin.
  4. Opera 5.x+ ja Netscape 4.x - hyvin epäjohdonmukainen käytös.

Huomautus. Opera Softwaren tilanne on oudoin. Firma osaa tehdä oikein toimivan selaimen, mutta se ei oikein tiedä, mitä seurata - CSS spesifikaatiota vain MS IE:n toimintaperiaatetta. Koska MS IE 6.0 käytös on DTD-riippuvainen (CSS Enhancements in Internet Explorer 6 Public Preview), Operakin kaipaisi "DTD-kytkintä".

Sain kirjeen MAC-kättäjältä. Macintosh G3 PowerPC / MacOS 8.0 käyttävät pienempiä fontteja.

Selain:
Fonttikoko:
NN 4.7 MS IE 4.5 MS IE 5.0
xx-small 6 9 10
x-small 8 10 13
small 10 12 16
medium 12 14 16
large 18 18 24
x-large 28 24 32
xx-large 40 36 48

Myöskään Mac-selaimet eivät toimi aivan johdonmukaisesti. MS IE 4.5 noudattaa suurin piiirtein samoja laskentaperusteita eri fonttikokojen välillä kuin MS IE 5.x Windows-versiot, mutta hieman epätarkasti. Jos small on 12px, MS IE 4.5:n sarjan tulisi olla mielestäni seuraava: 8, 10, 12, 14, 17, 26, 38/39. MS IE 5.0 Mac selaimella DTD:llä ei ole tässä asiassa vaikutusta. Netscape 6.x toimii oletettavasti Windows-selainten tapaan ollen ainoa suhteellisen oikein toimiva selain Mac-käyttöympäristössä.