[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > E Millaista epästandardia CSS:ää on olemassa (introjakso)

E Millaista epästandardia CSS:ää on olemassa

Aiheet

Tämä sivu on jaettu jaksoihin, jotka sisältävät seuraavia aiheita:

Sisältö yhtenä isona sivuna

Yleistä

Epästandardia (engl. siitä käytetään yleensä ilmaisua proprietary) CSS:ää pitää lähestyä seuraavilta näkökulmilta:

  1. Millaista epästandardia CSS:ää on olemassa voi olla vain selaimen omaan käyttöön tarkoitettua CSS:ää, jolla määritellään periaatteessa ihan mitä tahansa selaimen käyttämiä oletusmäärityksiä. Kyseessä ovat selaimen tyylisivut UA style sheets (UA CSS, UA = User Agent = asiakassovellus, joka on yleensä selain tai sitten jokin muu ohjelma, joka osaa käyttää tyylisivuja).
  2. Erityisesti käyttöliittymän hallintaan tarkoitettu CSS, UI CSS (UI = User Interface). Tämä CSS voi olla joko itse selaimelle, selaimen käyttäjälle tai sivujen tekijän käyttöön tarkoitettua CSS:ää (käsittelen näitä näkökulmia lyhyesti sivulla 5[S]). Sillä ei yleensä ole vaikutusta itse WWW-sivuun vaan se koskee esim. vierityspalkkien (scroll bars), hiiren kursorin jne. esittämistä.
  3. Se voi koskea varsinaisten WWW-sivujen esitysasua.
  4. Se voi olla sivujen tekijän (author) käyttöön tarkoitettua CSS:ää. Tällainen CSS voi koskea mitä tahansa, niin käyttöliittymää kuin sivujen esitysasuakin.
  5. Se voi olla sellaista, joka ei tuota mitään ongelmia selaimille, jotka eivät sitä tue. Se voi myös aiheuttaa vakavia toimintahäiriöitä selaimille, jotka eivät osaa sitä tulkita.

Epästandardin CSS:n käyttöä tulisi välttää yleisillä www-sivuilla. Sitä voi mielestäni hieman käyttää, mutta mielestäni sen käytössä tulisi noudattaa seuraavia "moraalisääntöjä":

Epästandardin ja standardin CSS:n välimaastossa ovat keskeneräisten CSS3-ehdotelmien tukeminen. W3C kehottaa käyttämään keskeneräisiä ehdotelmia vain testisivuilla. Niidenkin käyttö olisi syytä rajoittua intranet-sovelluksiin. Eniten keskeneräisiä piirteitä on MS IE -selaimissa. Myös Netscape 6.x tukee hieman keskeneräisiä CSS3-ehdotelmia. En tällä sivulla käsittele niitä juuri lainkaan. Laitoin kuitenkin sivun loppuun luettelon selainkohtaisista ja CSS3:een ehdotetuista piirteistä, joita olen huomannut (tai joista olen lukenut) löytyvän MS IE 5.5, Netscape 6.1 ja Opera 5.12 -selaimista.

Huomautus 1. Epästandardin CSS:n haittoja on se, että viralliset CSS2 validaattorit ilmoittavat CSS-tiedoston olevan virheellinen. Jotta tältä harmilta vältyttäisiin, epästandardi CSS kannattaa määritellä erillistiedostoihin. Jollakin skriptillä voisi tehdä toiminnon, jolla se haetaan vain tietyn selaimen käyttöön. Tosin tämä ei lohduta Operan käyttäjiä, jotka voivat valita, minä selaimena Opera esittäytyy. CSS-tiedosto, jossa on epästandardia CSS:ää, voi aina aiheuttaa ongelmia joillekin Operan käyttäjille.

Huomautus 2. Jos tuetaan MS IE -selainten erityispiirteitä, olisi hienoa, jos tuetaan myös uusimpien Netscape/Mozilla ja Opera -selainten tukemia CSS-piirteitä. Ne tukevat sellaisia MS IE:ssä toimimattomia standardeja CSS-piirteitä, jotka tekevät em. selaimilla sivujen selaamisen erittäin miellyttäväksi. Asiallisesti suunniteltuna nämä piirteet eivät aiheuta minkäänlaisia ongelmia selaimille, jotka eivät näitä ominaisuuksia tue. Olen itse tukenut yhtä MS IE:n epästandardia erityispiirrettä ja monia vain Operassa ja uusissa Netscape/Mozilla-selaimissa toimivia standardeja piirteitä. Missään kohdassa en ole pyrkinyt MS IE -selainten toiminnan vaikeuttamiseen (olen kyllä tietoisesti tehnyt sivut niin, että ne eivät toimi optimaalisesti Nestscape 4.x -selaimissa).

[Alku]