[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]

UA ja UI CSS

Aiheet

UA CSS Mozilla Gecko -selaimissa

Netscape 4.x:n jälkeen tulevissa selaimissa on paljon UA CSS:ää. Sitä on sekä käyttöliittymän että dokumentin esitysasua koskien. Netscape (ja sen Mozilla jne. nimiset kehittelyversiot) ovat mielestäni ensimmäisiä selaimia, jotka käyttävät UA CSS:ää CSS2 spesifikaation esittämässä käyttötarkoituksessa, nimittäin määrittelemään (X)HTML-elementtien oletusesitysasu. Oletusesitysasu on määritelty /res/html.css, res/forms.css ja /res/quirk.css tiedostoissa (/ = Netscape/Mozilla-selaimen perushakemisto).

Pääosin käytetty CSS on standardia. Ikävä piirre on kuitenkin se, että osa CSS:stä on määritelty avainsanalla !important. Tällöin sivujen tekijä voi joutua ihmettelemään, miksi hänen määrittelemänsä CSS ei toimi. Esim. koodi tiedostosta html.css:


frameset {
display: block ! important;
overflow: hidden;
}
...
iframe {
background-color: transparent ! important; /* (b=49779) */
border: 2px inset;
}

Millaista epästandardia CSS:ää on olemassa on UA CSS -tiedostoissa ihan ok, koska se on selaimen sisäiseen käyttöön, mutta sivujen tekijän toimintojen "kiusaaminen" !important avainsanalla on mielestäni väärin. Ei voi olettaa, että sivujen tekijä tietäisi tajuaisi käyttää samaa avainsanaa kumotakseen UA CSS-tiedostoissa olevan oletusarvon! Tuon piirteen lisäksi Web-suunnittelua hankaloittaa se, että elementti LI on standardia CSS:ää käyttäen määritelty siten, että sen eräiden ominaisuuksien arvot poikkeavat W3C:n suosituksista.

Tosin /res/quirk.css kohdalla tärkeyssäännön käyttö on ok, koska tarkoituksena on emuloida tietyillä DTD:llä Netscape 4.x -sarjan virheellisiä käyttäytymisiä. Tässä tapauksessa on myös oikein käyttää selainkohtaista CSS:ää luomaan standardien vastaisen lopputuloksen.

UA CSS:n olemassaolosta ja sen asiallisesta käytöstä ja muokkaamisesta voisi kaiketi mainita. En ole huomannut siitä mainintaa. Jos joku huomaa, ilmoittakoon asiasta.

[Alku]

UA CSS Opera 4.x+ -selaimissa

Opera 4.x+ ei käytä Netscape/Mozilla tavoin ulkopuolista UA CSS-tiedostoa (X)HTML:n määrittelemiseen. Tosin saamani s-postin mukaan Opera käyttää sisäistä UA CSS -tiedosta, joka ei ole saatavilla ulkopuolisena UA CSS -tiedostona jossakin Operan käyttämässä hakemistossa.

Opera käyttää ulkopuolisia UA CSS -tiedostoja muiden selaimen käyttämien tiedostotyyppien erityistoteutusten kanssa, esim. WML 1.x dokumenttien esittämiseen. Opera tallentaa UI CSS-tiedostot 5.1x versiossa alihakemistoon Styles (Opera 4.x tallentaa ne selaimen juurihakemistoon). WML-dokumenttien kohdalla epästandardin CSS:n tarkoituksena on elementin card esittäminen (position:deck), linkityksen toiminnallisuuden ja kuvien esittämisen toteuttaminen (ominaisuus -replace()). Epästandardin CSS:n käyttö tähän tarkoitukseen on ihan hyväksyttävää.

Olen antanut Opera Software -firmalle kuitenkin siitä moitteita, että se ei www-sivuilla ilmoita, että epästandardi CSS on nimenomaisesti UA CSS:ää. WWW-sivujen mukaan se on CSS:ää, jota - vaikkei se ole firman mukaan suositeltavaa - voidaan käyttää XML-dokumenteissa esim. linkkien saattamiseksi toimimaan (kyse on Opera 5.x -sarjan kohdalla aivan samasta CSS:stä, jota käytetään UI CSS -tiedostossa; Opera 4.x käytti hieman poikkeavaa epästandardia CSS:ää).

Tästä CSS:stä on hyötyä tilanteessa, jossa Netscape 6.x:lle on tehty *.xml dokumentti, joka käyttää XLink linkityskieltä, jota Netscape 6.x tukee mutta Opera ei. Jotta dokumentin linkitys toimisi edes osittain Operassa, CSS-tiedostoon on lisättävä Operan ensisijaisesti UI CSS käyttötarkoituksiin suunniteltua CSS:ää.

Toivottavasti Opera tukee joskus myös XML:n standardeja linkitysperiaatteita, jotta tästä epästandardista käytännöstä voisi tavanomaisissa XML-dokumenteissa päästä kokonaan eroon Näin Operan tukema epästandardi CSS olisi vain ja ainoastaan UA CSS:ää.

Olisi myös reilua, jos Opera Sofware ilmoittaisi, että Opera käyttää kaikkia Web-standardeja koskevilla sivuilla mainittuja CSS-piirteitä UA CSS -tiedostoissa (yksittäisten tiedostojen nimiä ei tarvitsisi mainita). Firma voisi myös mainita, että epästandardia CSS:ää pitäisi lähinnä vain intranet-systeemeissä, joissa Operaa käytetään oletusselaimena.

Opera Software: Web specifications supported in Opera 5 - the details.
[Alku]

UI CSS

Kuten aiemmin on tullut esille, Operan ja Netscape/Mozilla-selainten epästandardi CSS ei ole tarkoitettu (ainakaan ensisijaisesti) yleiseen internetkäyttöön. MS IE:lle tehty epästandardi CSS poikkeaa periaatetasolla merkittävästi Netscapen ja Oparan epästandardista CSS:stä, sillä se on tarkoitettu nimenomaisesti WWW-suunnittelijoiden käyttöön, jotta WWW-sivut toimisivat suunnitellusti vain ja ainoastaan MS IE -selaimissa. Tämä periaate on vastoin internetin perusolemusta, sillä se on tarkoitettu yhteisesti sovittuja standardeja käyttäväksi verkkoyhteisöksi.

MS IE:n epästandardi CSS koskee merkittäviltä osin UI CSS:ään eli käyttöliittymään, kuten esim. vierityspalkkien värin määrittämiseen (esim. ominaisuus scrollbar-base-color: #603;). Periaatteessa epästandardi käyttöliittymää koskeva CSS on luonteeltaan sellaista, että se kuuluisi UA CSS:n piiriin, jolloin selaimen käyttäjä voisi määritellä oman selaimensa ulkoasua. Sovelluskohtaisen UI CSS:n käyttö yleisillä www-sivulla on periaatetasolla hieman arveluttavaa. Mutta mitään harmia vierityspalkkien värin määrittelemisellä ei ole muille selaimille. Siksi minäkin olen sitä käyttänyt "linkkikirjoissa" (CSS on erillistiedostossa). Koska CSS2 sisältää UI CSS:ää se, että Microsoft kutsuu näitä laajennuksiksi (extensions), on tässä yhteydessä aivan oikeutettua.

Vaikka selainkohtain UI CSS kuuluu periaatetasolla UI CSS:n piiriin, en vastusta sellaisen UI CSS:n käyttöä, joka ei haittaa toisten selainten toimintaa samoilla WWW-sivuilla. Selainvalmistajat voisivat itse asiassa reilusti kilpailla siitä, kenen UI CSS auttaa sivujen selaajaa sisällön ymmärtämisessä ilman, että sillä tahallisesti haitataan toisten selainten toimintaa samoilla sivuilla.

Operan UA CSS ei sisällä UI CSS piirteitä. Uuden Netscape/Mozilla-selaimen epästandardia UI CSS sisältää joitakin UI CSS piirteitä. Netsape 6.x ei tue ominaisuutta outline, mutta sille on olemassa epästandardeja vastineita. Periaatteessa näitä epästandardia vastineita voisi käyttää yleisillä www-sivuilla, vaikka se ei ole mitenkään suositeltavaa. Koska Netscape/Mozilla ei tästä mahdollisuudesta edes kerro, olisi ehkä epäkorrektia käyttää niitä.

[Alku]