[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOpassivut > 4. Mitä ovat valitsimet, luokat ja id-attribuutit > Muut valitsimet ja valitsinluettelot (jakso 4/4)

Muut valitsimet ja valitsinluettelot

Aiheet

Yleistä

Niiden lisäksi ns. taulukoita käsittelevillä sivuilla puhutaan valitsimista (row selectors ja column selectors). CSS2 spesifikaatiot eivät liitä niitä yleiseen valitsinlistaan vaan se käsittelee niitä luvussa 17. CSS2 standardi ei liitä niitä yleislistaan eikä niillä ole mitään erityisvalitsimia, vaan ne hyödyntävät jo aiemmin esille tulleita valitsintyyppejä.

Samoin eräänlaisia pseudoluokkia ovat CSS2 sivukatkosääntöihin liittyvät :left ja :right (sivusäännöt eivät toimi vielä kovin monessa selaimessa, mutta tulevaisuudessa niistä on hyötyä).

Selainkohtaisia huomautuksia:

 1. Näennäisluokat :left ja :right toimivat uusissa Opera selaimissa.

 2. Uudet Mozilla Gecko -selaimet tukevat suurta joukkoa selainkohtaisia näennäiselementtejä ja -luokkia (ks. CSS notes 1[S]).


W3C: CSS2: 13 Paged media[Pw], 17 Tables[Pw].
Muita sivustoja: John Allsop: Kinds of Selector[Pw].
[Alku]

CSS2:n valitsimet

 • The universal selector
 • The element type selector/ type selector
 • The first-child selector
 • The adjacent sibling selector
 • The class selector
 • The id selector
 • Attribute selectors
 • Pseudo-class selectors:
  • Link pseudo-classes:
   • :link
   • :visited
  • Dynamic pseudo-classes:
   • :active
   • :hover
   • :focus
  • The language pseudo-class
  • The first-child pseudo-class
 • Pseudo-element selectors:
  • :fist-letter
  • :fist-line
  • :before
  • :after
 • Erityisnäennäisluokat, joita käytetään sivukatkoissa:
  • :first
  • :left
  • :right
[Alku]

CSS3:n valitsimet

CSS3:een on ehdotettu seuraavia uusia yleiskäyttöisiä valitsimia:

 • Rakenteellisia näennäisluokkia (structural pseudo-classes):
  • :root
  • :not-first-child
  • :last-child
  • :not-last-child
  • :first-of-type
  • :not-first-of-type
  • :last-of-type
  • :not-last-of-type
  • :only-of-type
  • :not-only-of-type
  • :only-child
  • :not-only-child
  • :nth-child(n) (n=kokonaisluku)
  • :nth-of-type(n)
 • Muita näennäisluokkia:
  • :subject (subject element pseudo-class)
  • :target (target pseudo-class)
 • Muita valitsimia:
  • "" (esim. address"someContent"; sisältövalitsin, content selector)
  • ~ (esim. ul ~ ol; epäsuora sisarvalitsin indirect adjacent combinator)

Näiden lisäksi on ehdotettu HTML 4.0 lomake-elementtien toiminnallisuuksia simuloivia sääntöjä[S].

Selainkohtaisia huomautuksia:

 1. Mozilla Gecko -selaimet tukevat useimpia CSS3:een ehdotettuja näennäiselementtejä ja -luokkia (ks. CSS notes 1[S]).

En kuitenkaan käsittele niitä. Seuraavaksi on prosessointijärjestyksen käsittely.

[Alku]