[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > N Millaisia CSS-totetusvirheitä selaimissa on (introjakso)

N Millaisia CSS-totetusvirheitä selaimissa on

Aiheet

Tämä sivu on jaettu jaksoihin, jotka sisältävät seuraavia aiheita:

Yleistä

Selaimet tekevät virheitä ja niistä puuttuu ominaisuuksia. En tässä yhteydessä käy lävitse yksityiskohtaisesti selainten virheistä. Voit lukea myös toisen sivun[S][Pw], joka käsittelee selainten virheitä.

Olennaista on myös itse välttää virheitä. MS IE 4.x-5.5 Windows sallii melko paljon virheellisiä määreitä. Tämä on ongelmallista, sillä toiset selaimet eivät niitä samassa määrin salli. Ylipäätänsä tulevaisuuden selaimet sallivat aikaisempaa vähemmän virheitä. CSS-määrittelyt kannattaa tarkistuttaa W3C organisaation koodintarkastusohjelmalla (validator).

Vaikka kaikki uudet selaimet eivät juuri hyväksy virheitä jopa selaimet, joiden tulisi toimia tietyillä DTD:llä ns. standard(-compliant) -moodissa tiukasti spesifikaatioiden mukaisesti, hyväksyvät epäkelpoa/ selaimelle tuntematonta CSS:ää (jos ne eivät toimi standard(-compliant) -moodissa ne hyväksyvät enemmän virheitä). Näillä selaimilla on ns. "DTD-kytkin"[S][Pw]. Olen havainnut seuraavia virheitä epäkelvon tai tuntemattoman CSS:n hyväksymisessä:

Opera 7.x -selaimissa on MS IE:tä suppea-alaisempi kytkin ja vanhemmista kytkin puuttuu kokonaan. Siksi Opera-selainten täytyy tehdä joitakin kompromisseja, koska Web-suunnittelijoilla on pahoja tapoja suosia epäkelpoa CSS:ää erityisesti JavaScript-koodauksissa. Opera hyväksyy ainakin seuraavat virheet (mainitsen myös sen, voisiko Opera Software mielestäni muuttaa selaimen käytöstä):

tyylisivut ja niiden säännöt tulisi organisoida erittäin systemaattisesti. Itselläni on ollut ongelmia, koska sivuni eivät alunperin niitä käyttäneet. organisointi on vähän niin ja näin, mistä johtuu toisinaan seuraavia ongelmia.:

Vihje. Tee kaikista käyttämistäsi CSS-tiedostoista index.css, jolloin voit tarkistaa ne kaikki kerralla! Katso malliksi testi CSS-tiedostoni lähdekoodi tekstitiedostona[S][Pw].

Aiemmilla sivuilla olen tuonut esille toimivia ratkaisuja ja englanninkielisellä sivullani niitä on lisää: Illegal definitions and hints to avoid problems[S][Pw].

Löydät tarkemman tiedon selainten virheistä Webstandards organisaation sivuilta. He antavat mm. ns. "Top ten" -listan selainten virheistä. Erään dokumentaation selainten CSS1-toteutus virheistä löydät Webreview-firman sivuilta.

Webstandards, webreview.com.

[Alku]