[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > M Millaisia ongelmia WAPpiin liittyy

M Millaisia ongelmia WAPpiin liittyy

Aiheet

Yleistä

Sivujen saattamiseksi toimimimaa WAP-laitteissa (Wireless Access Protocol) CSS:n kanssa on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen ja paras vaihtoehto on se, että selaimella on kunnollinen CSS- toteutus. Toinen vaihtoehto on se, että WAP-palvelin ymmärtää CSS:ää. WAP-selain voisi lukea ensiksi seuraavan osan sivua:

<LINK rel="stylesheet" media="handheld" href="handheld.css">
<LINK rel="stylesheet" media="print" href="print.css">
<LINK rel="stylesheet" media="screen" href="screen.css">

Nuo tiedostot sisältävät ilmoitukset, kuinka sivuja pitäisi käsitellä kännykkätietokoneyhdistelmissä, palm pilot ja muissa pienissä laitteissa sekä tietokoneruudulla. WAP-palvelin voisi pitää tiedostot muistissa ja niiden perusteella tulostaa sivun (media="print" kontrolloisi tulostusprosessia.

Olen kuullut, että WAP-palvelin poistaa isoja kuvia. Tämä prosessi on kuitenkin sivujen tekijän kontrollin ulottumattomissa. Jos palvelin voisi ymmärtää CSS:ää, sivujen tekijä ja palvelin voisivat kontrolloida sivujen esitysasua. Samat sivut voisi tehdä sekä WAP-laitteille että tavanomaisille tietokonenäytöille siten, että sivujen tekijä aina tietäisi miltä ne eri laitteissa näkyvät.

Mediatyypin tunnistus on kaiken perusta. Koska CSS2 ottaa huomioon CSS2 WAP-laitteet, olisi hyvin suotavaa, jos WAP-palvelimet voisivat tukea CSS2-teknologiaa.

Media tyypit

Mediatyyppi handheld on ongelmallinen, koska pienlaitteiden kyky käsitellä grafiikkaa on rajallinen (katso taulukko sivulta6[Pw] ja sen jälkeen oleva lyhyt selitys).

Mediatyyppiä tty ei voi käyttää, sillä se on tarkoitettu kaiken tekstinä näyttäville selaimille. Pitäisikö olla erityinen mediatyyppi mobile_phones? Tällöin tyyppi handheld koskisi vain vain palm pilot ja ja muita pieniä käsissä pidettäviä pientietokoneita.

Linkkikuvat

Kuviin perustuvat linkityssysteemit ovat ongelmallisia. Kuvia ei pitäisi käyttää linkkielementtejä. Kuvien tulisi olla kuvia ja linkkien linkkejä. Erityisen ongelmallisia ovat ns. kuvakartat. Kuvakarttasysteemit pitäisi tehdä seuraavasti tai ne tulisi voida korvata CSS:ään perustuvalla systeemillä:/p>

Tällä tavalla olisi helpompaa ja joustavampaa luoda linkityssysteemejä kuin kuvakarttoja käyttäen. Tosin linkit olisivat aina suorakaiteen muotoisia. Vanhempien selainten käyttäjät eivät näkisi kuvia lainkaan. Ei ole mitenkään mahdollista määritellä vaihtoehtoisia HTML 3.2 tasoisia taustakuvia kaikille elementeille. Tämä ei ole kuitenkaan mikään perustavalaatuinen kysymys, sillä useimmat selaimet tukevat CSS:ää.

Jos samoja sivuja käytetään kämmenlaitteissa ja isoilla tietokoneruuduilla mielestäni kuvakarttoja ei pitäisi käyttää lainkaan. Suosittelen niiden sijasta muita ratkaisuja. Kuvalinkeillä tulisi aina olla vaihtoehtoinen tekstilinkki. Ne voitaisiin kätkeä versiossa (media="screen"), joka on tarkoitettu normaaleille tietokoneille. Selaimet, jotka eivät CSS:ää ymmärrä näyttäisivät ne. Siksi myös vaihtoehtoisten linkkien tulisi näyttää sangen hyviltä.

Skriptit

Monien mielestä epämiellyttävin piirre voi olla se, että monet skriptit ovat harmillisia. Optimaalinen ratkaisu voisi olla se, että niitä ei käytetä lainkaan. Skriptejä voitaisiin käyttää siten, että ne voisivat olla eri laitteille erilaisia. Olen tehnyt ehdotelman[Pw], että mediasääntö koski myös skriptejä.

Monet skriptit ovat hyödyllisiä, mutta toiset täysin turhanaikaisia. Kuvienvaihtoskripteistä on helppo luopua. Minulla oli kerran navigointikehyksissä noin 150 linkkiä. Ne käyttivät seuraavan kaltaista CSS:ää:

:link {...}
:visited {...}
.joku_class a:hover {...}
.joku_class a:active {...}
.joku_class a:focus {...}
.joku_class a:hover img {...}
.joku_class a:active img {...}
.joku_class a:focus img {...}

..., .some_border a:hover, ... {display:block;margin-right:1px;text-decoration: none}

Jos olisin korvannut navigaatioelementtien kuvat neljällä skriptien tapahtumakäsittelijöihin liittyvillä kuvilla olisin tarvinnut 600 kuvaa. Yleisenä tapana on käyttää vain kahta tapahtumaa (OnMouseOver / onMouseOut). Tällöin kuvien minimimäärä olisi ollut n. 300 kuvaa. Maksimimäärä olisi ollut The 750 kuvaa (viisi eri tapahtumankäsittelijää). Nämä kuvat olisivat mahdollisesti vieneet noin megatavun (1 MB) verran kovalevytilaa. CSS:n kanssa tarvitisin vain muutama kilobitin (Kb). Verrattuna suureen kuvamäärään se melkein ei mitään.

Ja jos halaisin tehdä pieniä muutoksia vain pienet muutokset CSS-koodissa riittäisivät. On erittäin helppo muuttaa rajattoman määrän linkkejä muutamassa minuutissa. 300-750 kuvan tekeminen veisi paljon aikaa. Lisäetuna on se, että CSS ei aiheuta harmia sivujen käytettävyydelle pienissä laitteissa.

CSS säästää hyvin paljon graafista työtä! On mahdollista luoda halvalla sivuja tavanomaisille tietokoneille ja kämmenlaitteille. Graafikot voisivat luoda linkeille ja niiden emoelementeille muutamia taustoja. He voisivat myös luoda taustoja koko sivulle ja tehdä muutamia peruskuvia. Töitä olisi kuitenkin paljon vähemmän verrattuna HTML 3.2 -tasoiseen suunnitteluun.

Tämä tarvitsee kuitenkin asennemuutosta, sillä vanhimpien selainten käyttäjät kärsisivät. Mutta nopeudessa kaikki voittaisivat. Kaikki saisivat vähemmän kuvia ja vähemmän epävarmasti toimivia skriptejä. Jos lopputulos ei käytetyllä selaimella tyydytä internetistä saa ilmaiseksi paremman selaimen.

Kuvienvaihdon korvaava CSS2-systeemi toimii nykyisin vain MS IE and Mozilla Gecko -selaimissa. Opera selaimissa, jotka ovat vanhempia kuin Opera 7.0 Beta 2 toimii vain taustavärit, mutta taustakuvat eivät vaihdu ns. dynaamisia näennäisluokkia käyttäen.

[Alku]
[Alku]