[Alku]
   

Monimuotonavigoinnin testi

Yleistä

Hei

Tarkoitukseni on, että testaisit monimuotonavigointia, jossa on eri käyttäjiä ajatellen vaihtoehtoisia navigointitapoja. Päätarkoituksena on selvittää, miten navigointiratkaisut toimivat. Tavoitteena on sekä käyttäjäystävällinen että tehokas ja monipuolinen navigointi.

Testisivuina on tekemäni CSS-opas. Testiin liittyy varsinainen testaus ja päämäärien toteutumisen arviointi. Testin lopussa annan Web-osoitteita, joissa viitatuissa esitteissä kerron tarkemmin, mitkä olivat suunnitteluperiaatteet. Voit niiden pohjalta arvioida, miten hyvin tavoitteet toteutuivat.

Vastatessasi kysymyksiin, olisi hyvä, että sinulla olisi kysymykset tulostettuna paperille.

Kun osallistut testiin, vastaa vain annettuihin kysymyksiin. Kaikkiin kohtiin liittyviä yleiset kysymykset löytyvät tämän sivun vasemmasta ylälaidasta. Voit vastata kysymyksiin vapaamuotoisesti ja kuvailla navigointilinkkien tai muiden seikkojen käytettävyyttä laajemminkin.

Olen viimeksi lisännyt mahdollisuuden valita navigointitapa. Älä tee aluksi muutoksia. Voit lopuksi kokeilla muita vaihtoehtoja millä tahansa CSS-oppaan sivulla avaamatta valintavalikkoa kun kirjoitat sivun osoitteen perään ?naviOption=form.

Voit antaa suoraa palautetta navigointiratkaisuihin liittyvistä seikoista palautelomakkeella. Muista, että testin tarkoituksena ei ole arvioida testissä käytettyjä sivuja vaan käytettyjen navigointiratkaisujen toimivuutta yleisellä tasolla eli sitä, miten ratkaisut voisivat toimia millä sivustolla tahansa.

Mikäli haluat antaa palautetta itse sivuista eli esim. etsimiesi asioiden löydettävyydestä, sivujen tai otsikoiden mahdollisista huonoista ryhmittelyistä, virheellisistä sanoista, kielioppivirheistä, sivujen ulkonäöstä ym. seikoista, jotka eivät suoranaisesti liity navigointiratkaisujen testaamiseen, tee se tästä testistä erillisenä palautteena tai muusta palautteesta selvästi erottuvana osiona.

Kun menet klikkaat ensimmäistä sivua, selain avaa uuden selainikkunan. Mikäli et ole tulostanut tätä sivua, älä sulje tätä ikkunaa, jotta kysymykset säilyisivät esillä. Suorita tehtävät avautuneessa uudessa ikkunassa.

1. Sivuille saapuminen ja etusivun löytäminen

Oletetaan, että olet käyttänyt jotakin hakukonetta etsiessäsi tietoa HTML-elementeistä. Löysit hakukoneen avulla alla mainitun sivun:
http://netti.nic.fi/~tapio1/Opetus/Elementit.php3

Haluat päästä tuolta sivulta CSS-oppaan etusivulle. Mene etusivulle ja vastaa vakiokysymyksiin.

2.  Sivujen järjestelmällinen selaaminen

Saavuit etusivulle ja haluat löytää mm. seuraavat sivut:

Vastaa vakiokysymyksiin.

Jotkut sivut on jaettu alisivuihin eli jaksoihin. Oletetaan, että haluaisit käydä lävitse kaikki alisivut, jotka liittyvät sivuun Miten CSS liitetään Web-sivuihin. Vastaa vakiokysymysten lisäksi seuraaviin kysymyksiin tai anna vapaamuotoinen mielipide alisivulta toiselle navigoinnista seuraavia näkökulmia huomioon ottaen:

Mene sivulle Mitkä ovat CSS:n mittayksiköt, värit ja avainsanat:
http://netti.nic.fi/~tapio1/Opetus/Mitat.php3

Tällä sivulla ei ole alisivuja. Vakiokysymysten lisäksi vastaa kysymykseen seuraavaan kysymyksiin:

Miten siirtyisit vierailemasi sivuryhmän välihakemistoon eli sivulle, jossa kerrotaan, mitä sivuja sivuryhmään kuuluu eli mikä on sivuryhmän sisältö? Vakiokysymysten lisäksi vastaa kysymyksiin:

3. Tiedon etsiminen

Usein käy niin, että selaaja ei löydä juuri tarvitsemaansa tietoa, vaan hänen täytyy etsiä asioita erityissivuilta/ erityistoiminnoista. Etsi sivut/ toiminnot:

Vastaa soveltuvin osin vakiokysymyksiin.

4. Perustoiminnon

Sivuilla selailemiseen liittyy eräitä erityistoimintoja. Selvitä mitä teet, jos

Vastaa vakiokysymyksiin.

5.  Yleisiä kysymyksiä

Lopuksi muutama yleinen kysymys. Voit vastata vain osaan kysymyksiä ja jos et osaa sanoa jostakin asiasta mitään, hyppää kysymys ohitse. Toivon sinun miettivän vastauksia ainakin lihavoituihin kysymyksiin:

Haluan myös tietää, millainen olet netin ja vierailemasi sivujen käyttäjänä:

Kerro myös se, saako sinuun ottaa yhteyttä palautteen tarkentamiseksi (voit halutessasi rajoittaa yhteydenottojen määrän esim. kolmeen kertaan).

6. Loppuarvio

Tutustu johonkin seuraavista dokumenteista, jotka käsittelevät asetettuja tavoitteita (olen jonkin verran muuttanut sivujen ulkoasua, joten kaikki kuvat eivät vastaa nykytilannetta):

Anna niiden pohjalta arvio päämäärien toteutumistasosta. Voit myös verrata oletusratkaisua vaihtoehtoratkaisuihin. Vaihtoehtoratkaisujen valintalomakkeelle pääset vaikka tästä.

[Alku]