[Top]
More advice for the full screen mode.
   
Sivut toimivat riittävän hyvin MS IE 4.0+, Opera 5.x+, Netscape 6.0+/ vast. Mozilla ja Konqueror 3.x selaimilla. Yleisesti ottaen sivut toimivat parhaiten uusimmilla Opera selaimilla. Sivujen toimivuus vanhemmissa selaimissa on heikko, erityisesti Netscape 4.x kohdalla.

I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Search:
[Help]

Kiinteästi asemoidut elementit

Navigointielementtien suhteen paras vaihtoehto voisi olla position:fixed, jolla voi emuloida kehysten käyttöä. Navigoinnin suhteen etuna on se, että pysyy paikoillaan, vaikka asiakirjan muuta sisältöä rullataan. Mikäli kaikki linkit eivät mahdu samaan lohkoon niille voi periaatteessa määritellä overflow:auto, jolloin loppuja linkkejä voi rullata.

Kun systeemin laittaa taulukkosolun (TD) sisälle, voidaan luoda hyvin taaksepäin yhteensopivia tiedostoja (esimerkkisivu[S]). Systeemille on aina syytä määrittää oma lohko elementtiä DIV käyttäen, esim. ([M][S][Pw]):

div.jokuLuokka {overflow:auto; width:100px; height:150px; position:fixed; left:10px; top:10px}

Jos ajattelemme sivustojen tekemistä idealistiselta näkökannalta, BODY-elementin kanssa ei ole vättämätöntä käyttää mitään lapsielementtiä dokumentin visuaalisen perusrakenteen luomiseksi. Sen sijaan että käytetään juurielementtiä HTML visuaalisena perus rakenne-elementtinä käytetään elementtiä BODY ja kiinteä navigointielementti muodostaa oman kerroksen (layer). Juurielementti HTML toimii visuaalisena pohjaelementtinä, kuten seuraavassa esimerkissä:

html {background-color:#603} /* dokumentilla on kaksitasoinen tausta */
body.Class {max-width:600px; margin:auto; background-color: white} /* BODY toimii visuaalisena perus rakenne-elementtinä */
#one, #one2, one3 {z-index:4; text-align:right; border:1px solid black; background-color:#ffc; font-size:11px; padding:1px 2px 1px 0px;} /* navigointielementtien eri variaatioden yhteiset ominaisuudet */
#one2 {position:fixed; bottom:0px; right:0px; width:102px; height:27px;} /* #one2 käyttää DIV elementtiä kiinteänä navigointielementtinä selaimet, jotka eivät osaa toteuttaa CSS:ää näyttävät sen sivun lopussa alavasemmalla */

Systeemi toimii periaatteessa jopa niin, että määrittää max-width ominaisuus elementille HTML, jolloin HTML toimii myös dokumentin perus rakenne-elementtinä (kuvakaappaus[S]):

html {padding:0; margin:auto; max-width:500px; background-color:red}

Ratkaisussa ei tarvita taulukoita, ei kehyksiä eikä sisäkkäisiä DIV elementtejä, mutta dokumentin näkyvä rakenne on silti kontrolloitu.

Ajatus käyttää kiinteää navigointielementtiä ei ole uusi. Dave Ragget ehdotti HTML 3.0 Draft:ssa (1995), että BODY elementin sisällä voitaisiin käyttää paikallaan pysyvää BANNER elementtiä (ks. myös HTML 3.0, elementti BODY[S]):

The BANNER element is used for a banner section which appears at the top of the window and doesn't scroll with window contents. This can be used for corporate logos, copyright statements and disclaimers, as well as customized navigation/search controls.
Suositukseni:
 1. Jos haluat antaa kaikille kiinteätä asemointia tukeville selaimille jonkin elementin pysyvän paikoillaan, määrittele vain suhteellisen yksinkertaisia kokonaisuuksia. Varmista, että elementit ovat sopivilla paikoilla selaimilla, jotka eivät tue kiinteätä asemointia.

 2. Jos asemoit kiinteiden elementtien sisällä muita elementtejä, käytä vain asemointityyppiä position:relative.

 3. Jos luot monimutkaisia dynaamisia ratkaisuja käytä niitä vain sellaisten selainten kanssa, jotka pystyvät toteuttamaan monimutkaiset rakenteet. Luo tarvittaessa selainkohtaisia tiedostoja.

 4. Määritä mahdolliset dynaamiset valikot vain vasempaan yläkulmaan suhteellisen kapealle alueelle siten, että päävalikko ei mene asiasisällön päälle.

Selainkohtaisia huomautuksia:

 1. Tuntemistani selaimista position:fixed että overflow:auto toimivat vain MS IE 5.0+ Mac, Mozilla 0.6+, Netscape 6.1+ ja Opera 7.x+ selaimissa. Molemmat toimivat todennäköisesti myös Konqueror (Linux) ja Safari (Mac) selaimissa (en ole niissä testannut overflow-ominaisuutta; Konquerorissa olen testannut position:fixed ja Safari näyttäisi erään kuvakaappauksen perusteella sitä tukevan). MS IE Mac overflow:auto ei toimi kunnolla. Käsittelen toisessa yhteydessä visibility ominaisuutta koskevaa ongelmaa. On syytä tiedostaa, että position:fixed toimii lähes moitteitta vain sangen uusista Mozilla Gecko Opera 7.0 Beta 2 selaimista lähtien.

 2. MS IE 5.5+ Windows ja Netscape 6.0x tukevat overflow:auto mutta eivät position:fixed. Sivulla 8[S] on tähän asiaan liittyvä linkki testisivulle ja toteutuksista annetut kommentit. Opera 4.x-6.x:ssä ei toimi overflow:auto. Operalla on myös eräitä pienempiä virheitä, joita käsittelen eräällä lla[S].

 3. position:fixed ei toimi eräiden upotettujen objektien kanssa Opera 5.x ja MS IE 5.0 Mac selaimissa (IFRAME rullautuu sivun mukana; sama asia koskee ainakin Operan kohdalla myös APPLET, EMBED ja OBJECT elementtien avulla upotettuja objekteja).

 1. Jos position:fixed asemoitujen elementtien jälkeläiset on määritelty position:absolute avulla jotkut Mozilla Gecko selaimet laskevat absoluuttisesti asemoitujen elementtien paikan ikään kuin ne eivät olisi kiinteästi määriteltyjen elementtien sisällä (käsittelen tätä asiaa tarkemmin eräällä sivulla[S]). Konqueror 3.1:llä ongelmana on se, että absoluuttisesti määritellyt elementit jäävät kiinteästi määriteltyjen elementtien alle (z-index ei toimi oikein).

 2. Jos käytetään ominaisuutta bottom on ehdottomasti määriteltävä ominaisuutta height, jotta position:fixed toimii Operalla kuten pitäisi.

 3. max-width toimii elementin HTML kanssa vain CSS2:ta tukevissa Opera selaimissa. MS IE selaimilla on koko dokumenttia ajatellen jonkinlainen width-ominaisuus, on välttämätöntä lisätä DIV elementti ja käyttää sitä dokumentin perusrakenteen luomiseen. MS IE:lle leveys voi olla kiinteä, mutta Opera 4.x+:lle, Mozilla Gecko, Konqueror ja Safari selaimilla sen arvo voi olla joustava, kun määrittelee CSS:n seuraavalla tavalla:

  div.perusRakenne {width:550px;}
  div[class="perusRakenne"] {min-width:200px; max-width:550px; width:auto}
  /* MS IE ei lue tätä sääntöä; width:auto eliminoi width:550px vaikutuksen */
 1. Kiinteästi asemoitujen elementtien sijaan voi käyttää JavaScript-koodauksella toteutettuja "kelluvia" elementtejä, jotka pienellä viivellä asettuvat paikoilleen. Toimivuus on kuitenkin jossakin määrin huonompi kuin kiinteästi asemoiduilla elementeillä. Käsittelen tällaisia elementterjä eräällä lla[S].

 2. Eräät Mozilla selaimet tulkitsevat katselukanavan eri tavalla. Operassa vierityspalkkeja ei lasketa katselukanavaan, mutta joissakin Mozilla selaimissa ne lasketaan. Tein asiasta myös erityisen mallisivun[S], josta minulla on muutamia kuvakaappauksia:

  • Opera 5.01[S] - ok.
  • Mozilla 0.7[S] - sivu on madalletussa ikkunassa, jolloin tulee vaakatason siirtymä (korjattu Mozilla 0.9:ssä).
 3. MS IE 5.0 Mac versiossa ei toimi edellisellä esimerkkisivulla margin:auto, mikä näkyy kuvakaappauksesta[S]. Mac IE:llä monimutkaiset dynaamiset valikot eivät toimi kiinteästi asemoituina.

 4. Mitä itse tiedän vain Opera 7.x, Mozilla 0.9-1.1 / Netscape 6.1-7.0 Konqueror + todennäköisesti Safari osaa käsitellä kunnolla monimutkaisia dynaamisia valikoita (tällöinkin muistettava, että position:fixed + position:fixed eikä position:fixed + position:absolute ei käytetä).

[Top]