[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 
Portfoliosivujen etusivuPäiväkirjat > Päiväkirja 1/6

Päiväkirja 1/6

Vuosi 2003
Päivämäärä: Opitut asiat:

Viikko 6

Helmikuu 2003

03.02.2003
 • Kurssin aloitus, opettajiin, tiloihin ja toimintatapoihin tutustuminen.
04.02.2003
 • HTML:n alkeet.
 • Kehysten käyttö.
 • Portfolion luomisen aloittaminen.
05.02.2003
 • Työvälineohjelmien osaamiskartoitus.
 • Internet-palveluihin tutustuminen.
06.02.2003
 • Tietokoneen rakenteen tuntemisen kysely.
07.02.2003
 • Etäpäivä: oppimistapojen pohdintaa joidenkin kysymysten pohjalta.

Viikko 7

 
10.02.2003
 • A-ajokortin tekstinkäsittelyosuuden aloittaminen (Word 2000).
11.02.2003
 • A-ajokortin tekstinkäsittelyosuus harjoituksia.
12.02.2003
 • Oppimistapojen kartoitusta ja päämäärien asettamista:
  •  Sitoutuneisuus ja motivoituminen.
  •  Itseohjautuvuus ja itsetuntemus (hankii myös itse tietoa).
  •  Analysoiva ja tulevaisuuteen orientoituva.
  •  Tavoitteellisuus.
13.02.2003
 • Ryhmätyöskentelyn pohdintaa.
 • Outlook 2000 -ohjelman määrittely ja käyttö.
 • A-ajokortin internetosuuden harjoittelua.
 • A-ajokortin internetosuuden koe (arvosana 5 (10/10 pistettä)).
14.02.2003
 • A-ajokortin tekstinkäsittelyosuuden kokeeseen harjoittelua.
 • A-ajokortin tekstinkäsittelyosuuden koe (arvosana 5 (19/20 pistettä)).
 • A-ajokortin taulukkolaskentaosuuden ohjelmaan (Excel 2000) tutustumista.

Viikko 8

 
17.02.2003
-
19.02.2003
 • A-ajokortin taulukkolaskentaosuus:
  •  Peruslaskutoimitukset.
  •  Muotoiluja.
  •  Perusfunktiot (summa, keskiarvo, minimi ja maksimi).
  •  Kolmiulotteiset taulukot.
  •  Tietojen lajittelu.
20.02.2003
 • A-ajokortin taulukkolaskentaosuuden harjoituskoe.
 • A-ajokortin taulukkolaskentaosuuden koe (arvosana 5 (20/20)).
 • A-ajokortin tietokantaosuuden ohjelmaan (Access 2000) tutustuminen ja seuraavien tietokantaobjektien opettelua:
  •  Taulukot.
  •  Kyselyt.
21.02.2003

Viikko 9

 
24.02.2003
25.02.2003
 • HOPS-kartoitus (jatkuu osalla seuraavana päivänä; osalla uusintakokeita).
26.02.2003
 • AB-ajokortin tietokantaousuuden (Tietokannat I) aloittaminen.
27.02.2003
-
28.02.2003
 • Yritystoiminnan perusteisiin tutustumista.

Viikko 10

Maaliskuu

03.03.2003
 • A-ajokortin tietokantaosuuden harjoituskoe.
 • A-ajokortin tietokantaosuuden koe (arvosana 5 (20/20 pistettä)).
 • A-ajokortin grafiikkaosuuden esitysgrafiikkaohjelmaan (PowerPoint 2000) tutustumista.
04.03.2003-
05.03.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  Tietojen tuonti tekstitiedostoista ja Excel-taulukoista.
  •  Parametrikyselyt.
06.03.2003
 • Yritystoiminnan perusteisiin tutustumista.
07.03.2003
 • A-ajokortin tietokantaosuuden kokeen läpikäyminen.
 • A-ajokortin grafiikkaosuus:
  •  Tällä kertaa lähinnä PowerPointin piirrostyökaluilla leikkimistä, esim.: Yömaisema.

Viikko 11

 
10.03.2003
-
11.03.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus, muutoskyselyt:
  •  Taulukon luova kysely.
  •  Poistokysely.
  •  Liittämiskysely.
  •  Päivityskysely.
 • Tietokantojen käytön syventelyä; kyselytavat:
  •  Parametrikysely.
  •  Vain SQL-lauseilla luotu kysely.
12.03.2003
-
13.03.2003
 • Ohjelmoinnin perusteiden pohtimista:
  •  Rakenteiden esitystavat (NS- ja vuokaaviot).
  •  Rakenteiset algoritmit.
  •  Muuttujat.
  •  Ehtolauseet ja vertailuoperaattorit.
14.03.2003
 • A-ajokortin grafiikkaosuuden kokeen harjoittelua.
 • AB-ajokortin jatko-opiskelun tarkastelua.
 • A-ajokortin grafiikkaosuuden koe (arvosana 5 (19/20 pistettä)).

Viikko 12

 
17.03.2003
 • A-ajokortin grafiikkaosuuden kokeen tarkastelu.
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus aloittaminen.
18.03.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  Lomakkeiden vaihtoehtoryhmät ja niihin liittyvät objektit, kuten valintanapit ja toimintapainikkeet.
  •  Lomakeobjektien lukitseminen.
19.03.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus.
 • Ohjelmoinnin perusteet:
  •  Toistorakenteet.
20.03.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Yrityksen perustamisen edellytykset.
  •  Yritysmuodot.
21.03.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus:
  •  Rahoitusfunktioiden käsittelyä.
  •  Hakufunktioiden käsittelyä.

Viikko 13

 
24.03.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus:
  •  Aikafunktiot.
  •  Solujen piilotus.
  •  Ehdollinen muotoilu.
  •  Taulukon suojaus.
  •  Kaavan tarkistimen käyttö.
 • A-ajokortin 1-2 moduulin (tietotekniikan perusteiden, laitteiden käytön ja tiedon hallinnan) käsittelyä ja niihin liittyviä harjoituksia.
25.03.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  Suodatus (pikakysely).
  •  Raporttien kenttien ryhmittely.
  •  Osoitetarrat.
  •  Aliraportit.
  •  Makrot.
26.03.2003
 • A-ajokortin 1-2 moduulin (tietotekniikan perusteiden, laitteiden käytön ja tiedon hallinnan) liittyvien harjoitusten tarkastelua.
 • Ohjelmoinnin perusteet (toistorakenteet).
27.03.2003
 • Ohjelmoinnin perusteet (toistorakenteet ja puoliohjelmointi).
28.03.2003
 • Etäpäivä (NS-kaavio- ja puoliohjelmointitehtäviä; arvosana 3 (15/25) - ryhmän keskiarvo n. 2½).

Viikko 14

 
31.03.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus.
 • A-ajokortin 2-moduulin (laitteiden käyttö ja tiedon hallinta) kokeeseen liittyviä harjoituksia.
 • A-ajokortin 2-moduulin koe (arvosana 5 (20/20 pistettä)).

Huhtikuu

01.04.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  Päivitysmakro.
  •  Sovellustehtävä (tietokanta museolle).
02.04.2003
 • C++ ohjelmoinnin alkeita:
  •  Bordland C++ Buiderin asentaminen.
  •  Muuttujien ja perusfunktioiden käyttäminen.
  •  Tehtiin saman tapaisia tehtäviä kuin Antti Seppälä on esittänyt omassa portfoliossaan.
  •  Saatiin kotitehtäviä, mm. lotto-ohjelman suunnittelu.
03.04.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Edellytysten ja valmiuksien pohdintaa.
  •  Yritysidean pohdintaa: kannattavuus - toteuttamiskyky.
  •  Tehtävä: luo kolme yritysideaa.
04.04.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus
  •  Mallipohjien käyttö.
  •  Pikasuodatus.
  •  Välisummat.
 • A-ajokortin 1-moduulin koe (arvosana 5 (19/20 pistettä)).

Viikko 15

 
07.04.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus:
  •  Aiempien tehtävien tarkastelu.
  •  Kelpoisuustarkistus ja valinta luettelosta.
 • Ohjelmoinnin perusteista pidettävän kokeen harjoitustehtävien tekemistä.
08.04.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  Entisen sovellustehtävän jatkamista.
  •  Uusi sovellustehtävä (Oppipaja - kuvitteellinen kurssikeskus).
09.04.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus:
  •  Makrojen käyttö.
 • Ohjelmoinnin perusteiden koe (arvosana 4,5 (24,5/30 pistettä)).
10.04.2003
 • Yritystoiminnan perusteisiin tutustumista (toimintasuunnitelman tarkastelua ja luomista)
11.04.2003
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuus (entisten tehtävien tarkastelua).
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuuden koe (arvosana 5 (27/30 pistettä)).

Viikko 16

 
14.04.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuuden koe (hylätty (4,3) (25,5/30,0; hyväksyttyjä 3)).
 • AB-ajokortin taulukkolaskentaosuuden kokeen tarkastelua.
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttöosuus:
  •  Tietojen yhdistäminen (joukkokirjeet ja osoitetarrat).
15.04.2003
 • AB-ajokortin tietokantaosuus:
  •  AB-ajokortin tietokantaosuuden kokeen tarkastelua.
  •  Makrojen tarkempaa määrittelyä.
 • Systeemityön perusteisiin tutustumista:
  •  Reaalimaailman käsitekaavion pohdintaa ja siihen liittyvä paritehtävä.
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttöosuus:
  •  Edellisten tehtävien tarkastelu.
  •  Tiedostojen upottaminen tai linkittäminen toiseen ohjelmaan.
16.04.2003
 • Systeemityön perusteisiin tutustumista:
  •  Paritehtäviän tarkastelu.
  •  Paritehtäviän jatkaminen (kenttäluonnosten teko).
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttöosuus:
  •  Tiedostojen upottaminen tai linkittäminen toiseen ohjelmaan.
 • Suunnittelumallien käyttö PowerPointissa.
 • Palstoitus Wordissä.
17.04.2003
 • Palstoitus Wordissä jatkoa.
 • Tiedostojen pakkaus ja purku.
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttöosuuden harjoitus.

Viikko 17

 
22.04.2003
 • Systeemityön perusteisiin tutustumista:
  •  Ryhmätyö projektin vaiheista.
 •  Kuvankäsittelyharjoituksia (Adobe Photoshop 5.5).
23.04.2003
 • Systeemityön perusteisiin tutustumista:
  •  Projektinhallinnan teoriaa.
 • HTML-editoriin tutustuminen (Macromedia Dreamweaver 3.0).
 • Tavallisten ja kehysdokumenttien luominen.
24.04.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Demotehtävien läpikäynti.
  •  Uusien demotehtävien saaminen.
  •  Taulukkomuuttujien käyttö.
  •  Luotiin graafisia lomakeohjelmia ja niihin erilaisia kenttiä ja toimintoja..
25.04.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Paritehtävä eristyyppisten yritysten markkinointitoimenpiteistä.
  •  Oman liitetoimintasuunnitelman kehittelyä ja opettajan suorittama arviointi.

Viikko 18

 
28.04.2003
-
29.04.2003
 • Systeemityö:
  •  3-henkisen projektin aloittaminen.
  •  Projektin nimen, alustavan projektisuunnitelman ja siihen liittyvän tietokannan rakentamisen aloittaminen.
30.04.2003
 • AB-ajokortin yhteiskäyttöosuus:
  •  Aiempien tehtävien tarkastelua.
  •  Joukkokirjeen kirjepohjat ja niiden lähetys s-postin liitetiedostona.

Toukokuu

02.05.2003
 • Etäpäivä: yritystoiminnan perusteisiin liittyvä etätehtävä liikeyrityksen perustamisesta ja liikeideasta.

Viikko 19

 
05.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektisuunnitelman tarkistus.
  •  Ympäristökaavion luominen.
  •  Tietokannan suunnittelua.
06.05.2003
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttö osuus:
  •  Outlook-ohjelman käyttö: allekirjoitukset, jakeluryhmät, kalenterin käyttö (tapaamiset, kokoontumiset, tapahtumat, tehtävät, muistilaput).
  •  Yhteiskäytön esimerkkikoe.
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen.
07.05.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Liiketoimintasuunnitelman jatkaminen: markkinointisuunnitelman teko.
08.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen.
 • AB-ajokortin ohjelmien yhteiskäyttöosuuden koe (arvosana 5 (30/30 pistettä)).
09.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen.

Viikko 20

 
12.05.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Liiketoimintasuunnitelman jatkaminen: tuleva liiketoiminta ja kannattavuuslaskelman teko.
  •  Kannattavuuslaskelmaharjoitus.
13.05.2003
-
14.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen.
15.05.2003
-
16.05.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Pääomatarpeen arviointia.
  •  Liiketoimintasuunnitelman jatkaminen: pääoma- ja rahoitustarpeen arviointi.
  •  Budjetointitehtävä (16.05).

Viikko 21

 
19.05.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Toisten demotehtävien läpikäynti.
  •  Uusien demotehtävien saaminen.
  •  Merkkijonojen ja joidenkin merkkijonofunktioiden käyttö.
20.05.2003
 • Yleistietoa "raudasta" - osaamissivuilta.
 • Tietokoneen purkaminen ja kasaaminen. Itselläni oli purettavana ja kasattavana seuraava tietokone:
  •  Osborne Pentium Pro Intel Celereon 150 MHz prosessorilla.
  •  S3 Trio 64D4 näytönohjain.
  •  ASUS TXP4-X ATX Motherboard emolevy.
  •  64 MB (4x16MB) SIMM RAM-muistia.
  •  44xCD-asema.
 • C++ ohjelmointi:
  •  Demotehtävien tekeminen.
21.05.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Liiketoimintasuunnitelman pääoma- ja rahoitustarpeen arvioinin jatkaminen.
  •  Tehtävä liitetalouteen liittyvistä termeistä.
22.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen: ohjeistuksen laatiminen.
23.05.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Liiketoimintasuunnitelman pääoma- ja rahoitustarpeen arvioinin jatkaminen.

Viikko 22

 
26.05.2003
 • Kiintolevyn osiointi ja alustus.
 • Käyttöjärjestelmän ja eräiden ohjelmien asennusasennus:
  •  Windows 98.
  •  Office 2000.
  •  MP3-kuunteluohjelma
  •  Ohjelmat pakettien tekoon/purkuun.
  •  Videonkatseluohjelma (jos näytönohjain riittää).
27.05.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  C++ harjoituksien tekemistä.
28.05.2003
-
29.05.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen: ohjeistuksen laatiminen.
30.05.2003
 • Etäpäivä: Liiketoimintasuunnitelman laskelmien ja SWOT-analyysin luominen.