[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 
Portfoliosivujen etusivuPäiväkirjat > Päiväkirja 2/6

Päiväkirja 2/6

Vuosi 2003
Päivämäärä: Opitut asiat:

Viikko 23

Kesäkuu 2003

02.06.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen: ohjeistuksen laatimisen jatkaminen ja tietokannan toimivuuden tarkastaminen.
03.06.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen: ohjeistuksen laatimisen jatkaminen ja tietokannan toimivuuden tarkastaminen.
 • AB-ajokortin tietokantaosuuden uusintakoe (arvosana 4,8 (29/30)).
04.06.2003
 • Yritystoiminnan perusteet
  •  Liiketoimintasuunnitelman viimeistely ja yhteenvedon luominen.
 • Loin vapaa-ajalla sivun linux-kokemuksista.
05.06.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin jatkaminen: ohjeistuksen laatimisen jatkaminen ja tietokannan toimivuuden tarkastaminen.
  •  Systeemityön koe (arvosana 4 (26,5/30)).
06.06.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Yritystoiminnan perusteiden koe (arvosana 4,5).
  •  Liiketoimintasuunnitelman viimeistelyä.

Viikko 24

 
09.06.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Kolmansien demotehtävien läpikäyminen.
  •  Tehtiin muutama uusi harjoitus.
10.06.2003
 • Laitteistot ja käyttöjärjestelmät: 
  •  Tietokoneenkäytön yleisohjeita.
  •  Binääri- ja heksadesimaaliluvut.
  •  Rautatietoa.
  •  Raudan, käyttöjärjestelmän + ohjelmistojen asentamisen hintalaskenta (Excel-taulukko).
11.06.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Katsaus tulevaan laskentatoimen jaksoon.
  •  Budjetoinnin perusteiden käsittelyä.
  •  Budjetoinnin harjoitustehtävä.
12.06.2003
 • Systeemityön perusteet:
  •  Projektin esittelyn valmistelu ja sen esittely.
13.06.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Budjetoinnin harjoitustehtävän jatkaminen: markkinoinnin budjetointi.
  •  Liiketoimintasuunnitelman viimeistely.

Viikko 25

 
16.06.2003
 • Laitteistot ja käyttöjärjestelmät: 
  •  DOS (Disc Operating System) liittyviä harjoituksia (käyty lävitse mm. komennot, tarkenteet ja jokerimerkit; liitetiedosto).
  •  Katsaus loman jälkeiseen verkkotekniikan opiskeluun.
  •  Käsitelty alustavasti Windows-verkkoja.
17.06.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Funktioiden käytön teoriaa ja harjoituksia.
  •  Tiedostojen lukeminen ja kirjoittaminen.
18.06.2003
 • Yritystoiminnan perusteet:
  •  Budjetoinnin teoriaa.
  •  Budjetointiharjoituksen jatkaminen.
  •  Liiketoimintasuunnitelman viimeistely.
19.06.2003
 • WWW-ohjelmointi
  •  Taulukoiden ja kehysten käyttö.
  •  Oman portofolisivuston kuvaaminen/uudelleen suunnittelu.
 • Etätehtävän saaminen:
  •  Budjetointi.

Viikko 26

 
23.06.2003
-
27.06.2003
 • Periaatteessa kesäloma, mutta tein etätehtävän porfolioon liittyviä tehtäviä:
  •  Portfoliosivujen sivukartan luominen ja sivujen sisältöjen kuvaus. Toteutettu yhtenä sivuna, joka on lisätty portofoliosivuihin.
  • Kuvaluettelon laatiminen.
  • Portfolion ylläpitosuunnitelman laatiminen ja päivityskäytännön pohdinta.

Viikko 29

Heinäkuu 2003

17.07.2003
 • Yritystoimintaan liittyvän etätehtävän tekeminen.

Viikko 30

 
21.07.2003
-
22.07.2003
 • WWW-ohjelmointi:
  •  Portfolion tarkastelu.
23.07.2003
 • Yrityksen taloudellisuus:
  •  Tuloksen parantamistapojen arviointia ja kannattavuuslaskelmaharjoituksia.
24.07.2003
 • Yrityksen taloudellisuus:
  •  Tuloksen parantamistapojen arviointia ja kannattavuuslaskelmaharjoituksia.
  •  Yrityksen taloudellisuuteen liittyvä koe.
25.07.2003
 • Yrityksen taloudellisuus:
  •  Kannattavuuslaskelmiin liittyvä etätehtävä.

Viikko 31

 
28.07.2003
 • C++-ohjelmointi:
  •  Uusien harjoitusten tekoa (malli).
29.07.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows NT 4.0 -serverin asennus (Word-dokumentti).
  •  Windows 2000 Professional asennus.
30.07.2003
 • Yrityksen taloudellisuus:
  •  Kokeen tarkastelu.
 • Yrityksen laskentatoimi:
  •  Tavoitteiden läpikäyminen.
  •  Hinnoittelulaskelmien perusteet.
  •  Yksinkertaisten hinnoittelulaskelmien tekeminen.
31.07.2003
 • Yrityksen laskentatoimi:
  •  Hinnoittelulaskelmien tyyppien tarkastelu.
  •  Alv-laskelmien perusteiden tarkastelu.
  •  Hinnoittelulaskelmien tekeminen.
 

Elokuu 2003

01.08.2003
 • Yrityksen laskentatoimi:
  •  Hinnoitteluperusteiden tarkastelu.
  •  Hinnoittelulaskelmien tekeminen.

Viikko 32

 
04.08.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows NT 4.0 ja Windows 2000 Professional kytkeminen toisiinsa ikään kuin lähiverkoksi Windows NT 4.0:n toimiessa palvelimena ja Windows 2000 Professional asiakkaana.
05.08.2003
 • C++-ohjelmointi:
  •  Noppapelin luominen (higscore muistiin).
  •  Muiden tiedostoluku/kirjoistusharjoitusten tekemistä.
06.08.2003
 • Yritystoimintaan liittyvien opintojaksojen tarkastelu.
 • Markkinointijakson aloitus:
  •  Jakson sisällön hahmottelua ja joidenkin tehtävien tekoa.
07.08.2003
 • WWW-ohjelmointi
  •  Portfiolion tarkistaminen.
08.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Kuluttajatyyppien ja -tutkimusten tarkastelua.

Viikko 33

 
11.08.2000
 • AB-tekstinkäsittely:
  •  Lomakekenttien käyttö.
  •  Tyylien hyödyntäminen.
  •  Asiakirjan jakaminen osiin.
  •  Sisällysluettelon tekoa.
12.08.2003
 • AB-tekstinkäsittely:
  •  Hakemistojen teko.
  •  Alaviitteiden käyttö
  •  Makrojen nauhoittaminen.
  •  AB-ajokortin tekstinkäsittelyosuuden koe (arvosana 4,5 (22,5/25)).
13.08.2003
-
14.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Viiteryhmien tarkastelu.
  •  Markkinoinnin kohdentaminen, segmentointi.
  •  Kohdennusesimerkin läpikäyminen (chipsit, matkatoimistot ym.).
15.03.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Kotisivujen suunnitteluperiaatteiden läpikäyminen
  •  Kotisivujen tekemisharjoitus.

Viikko 34

 
18.08.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Järjestelmään liittyviä kysymyksiä.
  •  Windows NT 4.0:n hallinta. Graafisten ohjelmien lisaksi komentotasolla voi antaa net-komennon.
20.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Markkinointitehtävien tarkastelu.
  •  Markkinoinnin ja asiakaspalvelun tarkastelua.
  •  Kysynnän jaotteluja ja sen kausivaihteluiden tarkastelua.
21.08.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Aikaisemmin annetun harjoitustehtävän läpikäyminen.
  •  Tasojen käytön harjoittelua (tälläkin sivulla on tasoja!).
22.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Markkinoinnin toimintaympäristöjen tarkastelua.
  •  Kilpailurooleihin ja sesonkien pidentämiseen liittyviä tehtäviä.
  •  Hyödykelajien tarkastelua (kulutus-/tuotantohyödyke - suora/välillinen kysyntä).

Viikko 35

 
25.08.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  C++ ohjelmoinnin koe (loppuarvosana 4 (5)).
26.08.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Lomakkeiden käytön ohjausta ja siihen liittyvä harjoitustehtävä- tällä sivulla on lomake!
27.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Elinkaarikustannusten tarkastelua.
  •  Kysynnän jouston tarkastelua (hinta-, tulo-, ristiin- ja laatujousto) ja niihin liittyviä tehtäviä.
  •  Markkinoiden kilpailukeinojen tarkastelu lisättynä yhdellä kohdalla (5 P - Personnel (henkilöstö ja asiakaspalvelu) - Product - Price - Place - Promotion).
28.08.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Lomakkeiden käyttöön liittyvän tehtävän päättäminen.
  •  CSS-tyylien käytön opastusta - tällä sivulla käytetään CSS-tyylejä!
29.08.2003
 • Markkinointi:
  •  Etätehtävä 1 (arvosana 4).

Viikko 36

Syyskuu 2003

01.09.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows XP:n asennus ja liittäminen Windows NT 4.0 palvelimen asiakkaaksi.
02.09.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  CSS-tyylien käyttöön liittyvä harjoituksia.
03.09.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Omien CSS-tyylien (luokat) käyttöön liittyvä harjoituksia.
04.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Aiemman kertausta.
  •   MARKETING MIX (Markkinointi mix) -käsite.
  •  Sisäinen markkinointi.
  •  Palvelun ohella tuote ja päinvastoin.
  •  Ydin-, oheis- ja liitännäispalveluiden tarkastelua ja siihen liittyvä tehtävä.
05.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Tuotteiden ryhmittely sisällön mukaan.
  •  Tuotemix - tuotevalikoima ja sen leveys.
  •  Ostokriteereiden pohdintaa.

Viikko 37

 
08.09.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Red Hat Linux 9.0:n asennus ja multiboot Windows 98:n boot.ini-tiedoston avulla.
  •  Eräiden ohjelmien päivitys ja asennus.
09.09.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Kuvankäsittelyn ja Web-sivujen tekemisen kertausta ja joidenkin uusien kuvankäsittelytoimintojen opettelua.
  • Web-ohjelmointi I:n koe (arvosana 4,4 (26,5/30)).
10.09.2003
 • Web-ohjelmointi:
  •  Web-ohjelmoinnin kokeen tarkastelua.
 • Multimedia I:
  •  Macromedia Flash MX -ohjelmaan tutustumista ja harjoitusten tekoa - tällä alisivustolla on Flash-animaatio.
  •  Näyttämöiden käyttö.
11.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Aiemman kertausta.
  •  Hinnoittelun perusteet, sen ylä- ja alaraja: optimi ("oikea hinta"), jos sekä hinnan nosto että lasku vähentävät myyntituottoa.
  •  Pohditaan mitkä seikat vaikuttavat hinnoitteluun ja siihen liittyviä tehtäviä.
  •  Tehtävä: Net-Anttila.
11.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Etätehtävä 2 (arvosana 4).

Viikko 38

 
15.09.2003
 • Multimedia I:
  •  Symbolit (kuvat, painikkeet).
  •  Äänen lisäys painikkeisiin.
16.09.2003
 • Multimedia I:
  •  Selailupainikkeiden luominen ja siirtyminen näyttämöiden välillä.
17.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Markkinointikanaviin liittyvä tehtävä.
  •  Jakelun ja saatavuuden tarkastelua.
  •  Mainostamistapoihin liittyvä tehtävä
18.09.2003
-
19.09.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Ohjelmoinnin perusteiden kertausta ja kertaustehtävien tekemistä.

Viikko 39

 
22.09.2003
-
23.09.2003
 • Multimedia I:
  •  Taustaäänen lisääminen Flash-animaatioon.
  •  Lisäharjoitusten tekoa (esim. stop-painikkeen lisäys).
  •  Movie Clip -objektien käyttö (käynnistys, lopetus ja raahaus).
  •  Toiseen animaatioon upotettava movie.
  •  Muuttujien käyttö.
24.09.2003
 • Markkinointi:
  •  Palveluiden markkinoinnin tarkastelua.
  •  Markkinoinin koe (arvosana 3,5 (16/25) .
25.09.2003
-
26.09.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Ohjelmoinnin perusteiden kertausta ja kertaustehtävien tekemistä.

Viikko 40

 
29.09.2003
-
30.09.2003
 • Kirjanpito:
  •  Kirjanpito-ohjelman tarpeen tarkastelua ja Econet-kirjanpito-ohjelman asennus.
  •  Taseen tarkastelua (debet - credit; mistä raha saapui ja minne se lähti eli kahdenkertainen kirjanpito).
  •  Uuden yhtiön lisääminen.
  •  Tiliryhmien tarkastelua.
  •  Harjoitustehtävien tekemistä.