[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 

Päiväkirja 3/6

Vuosi 2004-2004
Päivämäärä: Opitut asiat:

Viikko 40

Lokakuu

01.10.2003
 • Kirjanpito:
  •  Kirjanpidon perusteiden tarkastelua.
  •  Tiliristikon tarkastelua.
02.10.2003
 • Multimedia I:
  •  Muuttujien käytön harjoittelua
  •  Hiiren liikkeen mukana seuraava objekti.
03.10.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Ohjelmoinnin perusteiden kertausta ja kertaustehtävien tekemistä (taulukoiden käyttö).

Viikko 41

 
06.10.2003
-
07.10.2003
 • Kirjanpito:
  •  Kirjanpidon tutkintovaatimusten tarkastelua.
  •  Oman liiketoimintasuunnitelman pohjalta kassavirtalaskelman tekeminen.
08.10.2003
 • C++ ohjelmointi:
  •  Ohjelmoinnin perusteiden kertausta ja kertaustehtävien tekemistä (taulukoiden käyttö).
09.10.2003
-
10.10.2003
 • Multimedia I:
  •  Kuvasarjan tekeminen.
  •   Joidenkin APUKEITTIO.COM-sivustolla olevien harjoitusten tekemistä.

Viikko 42

 
13.10.2000
-
15 .10.2003
 • Kirjanpito:
  •  Oman kassavirtalaskelman tarkentamista.
  •  Työehtosopimusten tarkastelua.
16.10.2003
 • Multimedia I:
  •  Aikaisemmin annettujen harjoitusten läpikäyminen sekä yhden uuden tehtävän tekeminen.
 • AB-ajokortin verkkojulkaisun hallinta -osion koe (arvosana 5 (15/15)).
 • Etätehtehtävän antaminen - tee portfoliosivuille jotain Flash-animaationa (portfoliosivujen etusivulla on yksi Flash-animaatio).
17.10.2003
 • Etäpäivä.

Viikko 43

 
20.10.2003
-
21.10.2003
 • Kirjanpito:
  •  Oman liiketoimintasuunnitelman pohjalta kirjanpitoharjoittelu Exel ja Econet ohjelmien kanssa.
22.10.2003
-
24.10.2003
 • Multimedia I:
  •  Etätehtävän toteutusta - lisäsin etusivun Flash-animaatioon toiminnallisuutta.
  •  Tein valikkoon Flash-animaation.

Viikko 44

 
27.10.2003
-
29.10.2003
 • Kirjanpito:
  •  Oman liiketoimintasuunnitelman pohjalta kirjanpitoharjoittelu, ALV-kirjauksien lisääminen.
  •  Kuvitteellisten asiakkaiden luominen.
30.10.2003
-
31.10.2003
 • Multimedia I:
  •  Flash MX Tutorial -harjoitus (palapeli).
  •  Kirupan sivuilta otettujen harjoitusten tekoa.
  •  Itsevalittujen harjoitusten tekoa.

Viikko 45

Marraskuu

03.11.2003
-
05.11.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Red Hat Linux 9.0:n asennus ja multiboot Windows NT:n boot.ini-tiedoston avulla.
  •  Asiakas-palvelin -suhteen sekä eri Windows-versioiden välisten erojen käsittelyä.
  •  Asiakkaiden määritteleminen palvelinkoneelle ja yhteyksien testaus. 
  •  Linuxin asentaminen Windows XP:n rinnalle siten, että Windows antaa ensimmäisen käynnistysvalikon.
  •  Näytönohjaimen päivitys. 
  • Erään peliohjelman lisääminen lähdekoodista.
  •  Apt-update -ohjelman lisääminen rpm-tiedostoista.
06.11.2003
-
07.11.2003
 • Kirjanpito:
  •  Työnantajan eläkemaksujen tarkastelua.
  •  Ennakonpidätys määrittely - määritellään rahasta, tarvittaessa jälkiverona.

Viikko 46

 
10.11.2003
-
12.11.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Apachen käynnistys (System setting > Services > http) ja sen konfiguraatio:
   [root@RHWSD01 oppilas]# cd /etc/httpd/
   [root@RHWSD01 httpd]# emacs httpd.conf
   [root@RHWSD01 httpd]# cd conf
   [root@RHWSD01 conf]# emacs httpd.conf
   
  • Lisättiin tiedostopääte index-tiedostoille.
  • Määriteltiin käyttäjän kansio aktiiviseksi.
  • Tehtiin oppilas kansioon uusi hakemisto puclic_html ja sinne sinne index.htm (korvasin sen omalla Web-sivullani).
  • Asetettiin oppilaan kansio yleiseksi
   [root@RHWSD01 conf]# ch mod 711 /home/oppilas
   
  • Asennettiin Flash-player ja Java lisäohjelmat.
  • Asennettiin vsftp (FTP-palvelin) ja telnet palvelinohjelmat apt-get ohjelman avulla.
  • Vsftp määriteltiin siten, että ulkopuolisilla on pääsy oppilas-kansioon.
  • Palveluja varten palomuuriasetuksia muutettiin.
  • Asennettiin Open office 1.1 toimisto-ohjelma ja tehtiin sillä makroharjoituksia.
  • Käynnistettiin MySQL-palvelin ja tehtiin PHP + MySQL-harjotus.
13.11.2003
-
14.11.2003
 • Kirjanpito (ja liiketoiminta):
  •  Tuote-esittelyn tekeminen Web-sivuista.

Viikko 47

 
17.11.2003
-
19.11.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows 2000 asennus ja päivitys.
  •  Windows 2000 liittyvä tehtäviä.
  •  Windows 95 asennus.
  •  Windows NT 4.0 asennus.
  •  Em. käyttöjärjestelmien vertailua annetun tehtävän pohjalta.
  •  Kiintolevyihin liittyvä tehtävä.
  •  Skannereiden ja niiden ohjelmiean asennus, käyttöönotto ja testaus.
  •  Serveritietokoneeseen tutustuminen.
20.11.2003
-
21.11.2003
 • Kirjanpito:
  •  Vuositilinpäätöksen tarkastelua.
  •  Välitilinpäätöksen laatiminen ja siihen liittyvien raporttien tulostaminen.

Viikko 48

 
25.11.2003
-
26.11.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Digikameran, sen ohjelmistojen asennus sekä COM-portin ja kortinlukijan nopeuksien vertailu.
  •  Toisen näytönohjaimen ja sen ohjelmiston asennus.
  •  SCSI-laitteiden asennus ja käyttöjärjestelmän testaus niiden kanssa.
  •  Kuvitteellinen laitehankintatehtävä.
27.11.2003
 • Kirjanpito ja liiketoiminta:
  •  Laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman viimeistelyä.
28.11.2003
 • Kirjanpito (etäpäivä):
  •  Näyttökokeen viimeistelyä.

Viikko 49

Joulukuu

01.12.2003
-
03.12.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows NT:lle käyttäjäprofiilien luomista ja siihen liittyvä kirjallinen tehtävä.
  • Käyttäjätietojen suunnitteliminen kuvitteelliselle firmalle Windows NT serverille.
04.12.2003
-
05.12.2003
 • Valokuvankäsittely:
  •  Monitorin värien kalibrointi.
  •  Photoshop-harjoituksia.

Viikko 50

 
08.12.2003
-
10.12.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  net-komennon käytön harjoittelua (käytetään ns. logonskripteissä).
  •  Tulostuspalvelimen määrittäminen.
  •  Liikkuvan käyttäjäprofiilin luominen.
  •  Varmuuskopiointiharjoituksia.
  •  TCP/IP- ja eräiden muiden protokollien tarkastelua.
  •  Kirjoittimen asennus paikallisesti siten, että se on muiden samalla toimialueella olevie tietokoneiden käytettävissä.
11.12.2003
 • Liiketoiminta:
  •  Liiketoiminnan näyttöpäivä (saatu arvosana 4/5).
12.12.2003
 • Liiketoiminta:
  •  Näytön analysointi.
 • Valokuvankäsittely:
  •  Photoshop 5.5 -harjoituksia.

Viikko 51

 
15.12.2003
-
16.12.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  DHCP-palvelu (osoitteiden automaattinen jakaminen).
  •  DNS-palvelimen käsittelyä, esim. www.fak.fi -> osoite (manuaalinen).
  •  WINS (NETBIOS) nimi (tietokoneen nimi); esim. KAOP1 -> osoite.
  •  DNS, DHCP ja WINS -palveluiden määrittäminen.
  •  Tietoturvaohjeman asentaminen ja varmistussuunnitelman tekeminen.
17.12.2003
 • Tietojärjestelmien käyttö ja kehittämisen näyttö (saatu arvosana 3/5).
18.12.2003
-
19.12.2003
 • Valokuvankäsittely:
  •  Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn välisen prosessin tarkastelua.
  •  Valitun kohdan tallentaminen kanavaksi ja alueen muokkaus.
  • Tekstiefektien luomisharjoituksia.
  •  Vapaamuotoisia harjoituksia.

Viikko 52

 
22.12.2003
-
23.12.2003
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät:
  •  Windows 2000 Server teoriaa.
  •  Uutena Active Directoryn (AD) perusteita ja sen asemantaminen Windows 2000 palvelimeen.
  •  Tietokoneiden ja käyttäjien liittäminen AD-järjestelmän omaavaan palvelimeen ja asetusten muuttamisharjoituksia.
 • Etätehtävän saaminen (tietokantojen terminologiaan perehtyminen).

Viikko 1

Tammikuu 2004

01.01.2004
 • Portfolion tarkistusta.
02.01.2004
 • Portfolion tarkistusta.
 • Etätehtävän lukemista.

Viikko 2

 
05.01.2004
 • Portfolion tarkistusta.
 • Etätehtävän lukemista.
07.01.2004
-
09.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Tietokaentojen käytön kertausta ja etätehtäväksi annettun asian käsittelyä.
  •  Suunnitteluharjoituksia ja niiden analysointeja.
  •  Tehtävä hakea tietoa eri tiedonhallintajärjestelmistä ja luoda niiden pohjalta diaesitys.
  •  SQL-komentojen teoriaa.
  •  SQL-lauseiden tekemisharjoituksia: taulukon luonti, muokkaus ja SELECT-lauseen käyttö.

Viikko 3

 
12.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Valintojen tarkentamisen perusteiden käsittelyä.
  •  Harjoitustehtävien läpikäyminen.
  •  MYSQL.EXE-ohjelman asentaminen ja sillä SQL-komentojen antamista.
  •  Kooste- ja muiden funktioiden läpikäymistä.
13.01.2004
 • Liiketoiminnan ja laitehallinnan näyttöjen palautus.
 • Opintojen jatkon henkilökohtaista tarkastelua.
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Selain - palvelin -kokonaisuuden yleistä tarkastelua.
  •  Sovelluspalvelinten (esim. Apache Jakarta Tomcat) tarkastelua.
14.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Harjoitusten tarkastelu.
  •  Liitoskyselyiden tekeminen.
15.01.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Mahdollisten editorien tarkastelua - käyttöön jEdit
  • Tarvittavien MySQL:ään liittyvien ohjelmien ja ohjelmakomponenttien asennusta:
   •  MySQL RDBS.
   •  MySQL Control Center.
  •  Apachen asennus (versio 2.04).
  •  PHP:n asennus (versioi 4.3.4.) ja PHP-sivun testaus.
16.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Harjoitusten tarkastelu.
  •  Yhdisteet (union) ja niihin liittyviä harjoituksia.
  •  Alikyselyt.
  •  Liitos- ja alikyselyiden keskinäistä vertailua - liitoskysely on yleensä tehokkain.
  •  Sellaisten tilanteiden käsittelyä, joissa alikysely on välttämätön.
  •  Yhteenveto.

Viikko 4

 
19.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Alikysetehtävien tarkastelu.
 • Laitehallinnan ja lähiverkkojen koe: laitteistot (42/50, arvosana 4/5), lähiverkot (35, arvosana 5/5).
20.01.2004
-
22.01.2001
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Yleistä tietokannoista.
  •  HTML-elementtien tarkastelu, jossa pääpaino lomake-elementeillä ja jonkin verran muita elementtejä kuten taulukoita.
  •  Kuvitteellisen opiskelurekisterin hahmottelua.
  •  Opiskelurekisterin rakentamisen aloittaminen staattisella HTML:llä.

Viikko 5

 
26.01.2004
 • Opiskelun jatkon ja työharjoittelujakson tarkastelua.
 • Tietokannat ja SQL:
  •  Etätehtävien läpikäyminen.
  •  Näkymien (view) luominen alikyselyiden sijasta.
  •  Indeksoinnin tarpeen tarkastelua.
  •  Juoksevan perusavaimen luonti SQL-lauseella.
  •  Taulukon tietojen muuttamisharjoituksia.
27.01.2004
-
29.01.2001
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Polun määritys php-ohjelmalle ympäristömuuttujien asetustuksia muuttamalla.
  •  Yksinkertaisten PHP-sivujen luomista.
  •  PHP-kommenttien tarkastelua.
  •  PHP-muuttujien (variable) tarkastelua (myös taulukkomuuttujat (array) ja null-arvot).
  •  Luokkien (class) ja olioiden (object) ja funktioiden (function) tarkastelua.
  •  Tyyppimuunnosten tekeminen.
  •  foreach()-silmukkarakenteen tarkastelua.
  •  Viittausten käyttö.
  •  Omien funktioiden käyttö.
30.01.2004
 • Tietokannat ja SQL:
  • Tietokannat ja SQL -jakson koe (4,4/5 (30,5/37(35 + 2 mahd. bonuspistettä)))