[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 

Päiväkirja 4/6

Vuosi 2004
Päivämäärä: Opitut asiat:

Viikko 6

Helmikuu

02.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Ohjelmistotuotannon kokonaiskuvan hahmottamiseen liittyvän ensimmäisen oppimistehtävän saaminen.
03.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Globaalien (global) ja staattisten (static) muuttujien käytön harjoittelua.
  •  Sijoitusoperaattorien harjoittelua.
  •  Funktioharjoituksia.
04.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Toisen oppimistehtävän saaminen (esitutkimus ja vaatimusmäärittely).
05.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Vertailuoperaattorien, silmukkarakenteiden ja case-ehtolauseen läpikäymistä.
06.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kolmannen oppimistehtävän saaminen (alustavan määrittelyn tarkentamista).

Viikko 7

 
09.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kolmannen oppistehtävän jatkaminen.
  •  Kehittämissunnitelman määrittelyn aloittaminen.
10.02.2004
-
12.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Esimääriteltyjen muuttujien käyttöä; mukana komentorivimuuttujat (argc ja argv).
  •  Parametrien välitykselle funktioille liittyviä harjoituksia.
  •  Merkkijonofunktioiden harjoittelua.
  •  Asioiden kertausta.
13.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oppistehtävien tarkastaminen.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 8

 
16.02.2004
-
17.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Luokkien tekemistä.
  •  Tiedostofunktioiden käyttö.
  •  Uusien string-funktioiden opettelua (esim. strtok()).
18.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-ohjemointi II, Osa 1:n koe.
19.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Kokeen eräiden kysymysten tarkastelua.
  •  Web-sivu harjoituksia.

Viikko 9

 
23.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
24.02.2004
-
25.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Annetun tehtävän itsenäistä ratkaisua.
  •  Annetun tehtävän yhteinen ratkaisu.
  •  Web-sivuharjoituksia, esim. peruslaskinsivu.
26.02.2004
-
27.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Uuden tehtävän saaminen (UML-perusteita).
  •  UML:n perusteiden teoriaa.

Viikko 10

Maaliskuu

01.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
02.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Laskuriesimerkin tarkastaminen ja eteenpäin kehittely.
03.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
04.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  SQL-komennoilla MySQL-tietokannan luominen (opiskelijarekisteri).

Viikko 11

 
08.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
09.04.2004
-
11.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  PHP:n tietokantakomentojen tarkastelua.
  • Opiskelijarekistern eteenpäin kehittely luomalla tietokantaan päivitys- ym. kyselyitä HTML-lomakkeilla.
12.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.

Viikko 12

 
15.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Indesign-julkaisuohjelmaan tutustuminen (kuuluu varsinaisesti toisen ryhmän opiskeluohjelmaan).
16.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman työstäminen.
17.03.2004
 • Uuden portaalin esittelyä.
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Indesign-julkaisuohjelman ensimmäisen harjoituksen läpikäyminen.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
18.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman työstäminen.
  •  Opiskelijarekisterin yhteistä tarkastelua.

Viikko 13

 
22.03.2004
-
23.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  HYTT:n tarkastelu (HYväksytty ToimintaTapa).
  •  Aiemmin tehtyjen oppimistehtävien tarkastelua.
24.04.2004
-
26.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Opiskelijarekisterin yhteinen viimeistely ja malliratkaisu esittäminen.
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Etäpäivä (perjantai) laskutusohjelman ja oman kehittämissunnitelman jatkamista.

Viikko 14

 
29.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  UML:n tarkastelua yleistä tarkastelua.
  •  UML:ään ja laskutusohjelmaan liittyvä harjoitus.
  •  Poseidon UML-ohjelman asentaminen.
30.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Opiskelijarekisterin yhteinen viimeistely lisäämällä pop-up-ikkuna, josta saa päiväyksen.
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
31.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kirjastolainan käyttötapausesimerkin tarkastelua.
  •  Laskutusohjelmaan käyttötapausten luomista.
 

Huhtikuu

01.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Lyhyt katasaus Symbian OS -ohjelmointiin.
02.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Director 7 -ohjelmaan tutustumista (varsinaisesti toisen ryhmän opetusohjelmaan kuuluva ohjelma).
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 15

 
05.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen; HTMLAREA-sovelluksen asentaminen.
06.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Luokkien tarkastelua ja pienten Java-ohjelmien tekemistä.
07.04.2004
-
08.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 16

 
13.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Luokkakaavioiden tarkastelua ja sen pohjalta laskutusohjelmaan luokkakaavioden luominen.
14.04.2004
-
15.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
   •  Uuden HTMLAREA-version asentaminen. 
   •  Istuntohallinnan miettiminen.
   •  Version nimeäminen 1.1:ksi.
16.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen (tietokantataulun luominen käyttäjätunnuksille ja salasanoille).

Viikko 17

 
19.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen: valikoiden ja sivutietojen automaattisten päivitysten miettimistä.
20.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  ER-kaavioiden tarkastelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Esitutkimusdokumentin tekeminen.
   •  SR/RT-kaavion luomisen aloittaminen omalle kehittämissuunnitelmalle.
21.04.2004
-
22.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Valikoiden ja sivutietojen automaattisten päivitysten toteuttamista.
   •  Käyttöohjeen laatiminen.
   •  Kehittämissuunnitelma- ja suunnitteludokumenttien aloittaminen.
23.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Suunnitteludokumentin työstäminen.
   •  Testausdokumentin aloittaminen.

Viikko 18

 
26.04.2004
-
30.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Testausraportin tekemisen aloittaminen.
   •  Joidenkin tietokantapäivitystestien tekeminen.
   •  Määrittelydokumentin tarkentamista.
   •  PHP-tiedostojen kommentoinnin tarkentaminen ja muun koodin tarkistaminen.
   •  Päivitys- ja julkaisujärjestelmän testaaminen tietokannan tietoja muuttamalla, havaittujen virheiden kirjaaminen testausraporttiin ja virheiden korjaaminen.

Viikko 19

Toukokuu

03.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kielitiedoston tekemisen aloittaminen ja päivityssivujen kielikohtaisten tekstien laittamista vakioiksi.
04.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kieliversioiden kehittämisen jatkaminen.
   •  Version nimeäminen 1.2:ksi.
   •  SA/RT-kaavion tarkentaminen ja UML-kaavioiden merkityksen hahmottaminen SA/RT-kaavioiden rinnalla.
  •  Esitutkimusdokumentin yhteistä tarkastelua.
05.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Ensimmäisen kielitiedoston tekeminen valmiiksi ja uuden kielitiedoston luominen (engl. versio).
06.05.2004
-
06.07.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kieliversioiden tarkistus.
   •  Tietokantarakenteen ja päivityslomakkeiden tarkistusta.

Viikko 20

 
10.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  HTML_koodin tarkistaminen.
11.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Tietokantarakenteen ja päivityslomakkeiden tarkistusta.
   • Demokäyttöoikeuksien määrittäminen (käyttäjä voi nähdä, mitä hän voi tehdä, mutta mitään muutoksia ei voi suorittaa) ja päivityslomakkeiden määrittäminen siten, että ne ottavat huomioon uuden käyttäjäluokan.
12.05.2004
-
13.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Tietokantojen normalisointi ja siitä aiheutuvia päivityslomakkeiden muutoksia ja korjauksia.
   •  Lähdekoodin tuottamisen tarkistusta.
14.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Normalisoinnin jatkaminen (kieli omaan tauluunsa) ja sivustotiedoista oma taulu.
   •  Sivupohjan muuttaminen siten, että se hyödyntää sivutietoja sekä sivupohjasta tuki kahdelle kieliversiolle.

Viikko 21

 
17.05.2004
-
19.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden testaamista.
21.05.2004
 • Itsenäinen näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden testaamista.

Viikko 22

 
24.05.2004
-
27.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden ja sivujen testaamista.
  •  Päivityslomakkeiden ulkoasun parantamista laittamalla selityksille piilostus/paljastuslinkit.
  •  Ohjesivun parantamista.
  •  Ohjeisiin kuvien tekemistä.

Viikko 23

 
31.05.2004
 • Työnhakuvalmennus:
  •  Työpaikkoja välittävien Web-sivustojen tarkastelua.
  •  Työpaikkahakemuksen laadinnan tarkastelua ja oma työpaikkahakemuksen laatiminen.