[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 
Portfoliosivujen etusivuYleisinfo - Johdantosivut > Portfolion tarkoitus

Portfolion tarkoitus

Portfolion tarkoitukseksi on luonnehdittu sellaisten oppimissuoritusten kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti oppijan osaamista. Alla on tähän liittyviä pohdittavia kysymyksiä:

 1. Millaisen portfolion haluaisin tehdä ja sen avulla oppia?
  Portfolion tulee edustaa keskeisiä osaamisalueita. Portfolion ei tarvitse olla hyvin yksityiskohtainen, mutta sen tulee antaa riittävä kuva osaamisesta. Portfolio voi parhaimmillaan hahmottaa oppimiskehitystä.
 2. Millaisia asioita haluaisin portfolioon sisällyttää ja sen avulla oppia?
  Siinä on olennaisia osaamisen näyttäviä malliesimerkkejä. Omalta kohdaltani olennaisina asioina pidän kuitenkin vain Web-suunnitteluun liittyviä puolia. Muut mainitsen luettelonomaisesti.
 3. Mitä haluaisin valitun aineiston kertovan itsestäni ja omasta toiminnastani?
  Portfolion kertoo jotain suunnittelutavoista ja päämääristä. Sen esitystavan itsessään tulisi kertoa pyrkimyksestä selkeään esitystapaan. Toisaalta haluaisin grafiikan antavan positiivisen kuvan itsestäni.
 4. Mistä ja miten voisin hankkia palautetta oman arvioinnin ja reflektoinnin tueksi?
  Internetissä voi pyytää palautetta. Olen sitä itse pyytänyt ja pyytämättä saanut. Tästä esimerkkinä CSS-sivujen johdantosivu (sivu avautuu uuteen ikkunaan). Koulutuksessa voi kysyä muiden kurssilaisten mielipiteitä. Tällöin pitää olla valmis kritiikkiinkin.
 5. Miten pitkäaikaiseen työskentelyyn olisin halukas sitoutumaan ja miten voisin ylläpitää työskentelyjännitettä?
  Portofoliota voi työtää koko kurssin ajan. Referenssit täydentyvät ajan myötä.
 6. Millaisessa muodossa haluaisin portfolioni toteuttaa?
  Web-sivuina, koska päämääränä on verkko-ohjelmointi. Web-sivut soveltuvat myös esitysgrafiikan tarpeisiin, vaikka esitysgrafiikkaohjelman kaltaisia erityisefektejä ei olekaan käytettävissä.