[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
Tutustu myös muihin tekemiini aihepiireihin eli alisivustoihin! Yllä olevassa listassa on alisivustoja, jotka jollakin tavalla liittyvät tietotekniikan osaamiseeni tai itseni esittelyyn. Tälle alisivustolle ei ole minkäänlaista paluulinkkiä, koska sivujen luonne on epävirallinen. Yllä luetellut sivut avautuvat kuitenkin uuteen ikkunaan, jolloin portfoliosivut eivät häviä, mikäli et sulje portfoliosivujen ikkunaa. Myös pop-up navigaattorilla voit selailla muita aihepiirejä hukkaamatta portfoliosivuja.
 
 
Portfoliosivujen etusivuLisäsivut > Web-selainten tehokkuus

Web-selainten tehokkuus

Aiheet

Yleistä

Kerron tällä sivulla joistakin omasta mielestäni mainitsemisen arvoisista selainten erityispiirteistä. Listan ei ole tarkoitus olla kattava. Tarkastelen selaimia tällä sivulla selailun tehokkuusnäkökulmasta käsin. Käsittelen CSS-oppaassa paljon standarditukea, johon en tässä yhteydessä liiemmälti puutu. Mainitsen vain selailun kannalta yleisiä piirteitä. Selainten yleisen nopeuden tarkastelu on erittäin ongelmallista. Olen havainnut, että joissakin tilanteissa tietty selain lataa sivun nopeiten. Jossakin muussa tilanteessa sivun nopeiten lataava selain on jokin toinen. Monissa lähteissä Opera-selaimia pidetään nopeimpina, mutta se koskee vain ja ainoastaan sitä sivukokonaisuutta, joka on ollut testissä.

Arvioin selaimia ensisijaisesti sillä perusteilla, mitä ne oletuksena tarjoavat. Mainitsen joitakin asioita, joita lisäosilla saa parannettua ja miten helppoja tai vaikeita ne ovat peruskäyttäjille. Primaarinen näkökulma on siten peruskäyttäjä ja sekundaarinen tehokäyttäjän näkökulma.

Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows

MS IE 6.0 Windows-selaimessa ei ole mielestäni oletuksena kovin tehokkaita navigointia tehostavia piirteitä. Hakukone liittyy Microsoftin omille MSN-sivuille.

Jos Web-sivuilla on taulukoita, MS IE säilyttää taulukkorakenteen esim. kun kopioidun kohdan tuo MS Exel taulukkolaskentaohjelmaan. MS IE -selainta on joissakin tilanteissa pakko käyttää, sillä jotkut sivut sisältävät niin epästandardia koodausta, että se ei kaikissa selaimissa toimi. MS tukee eräitä standardeja piirteitä monia muita selaimia enemmän.

Jos haluaa nopeuttaa sivujen latautumista poistamalla kuvat käytöstä se täytyy tehdä sangen hankalalla tavalla valikoita käyttäen. Sama koskee käyttäjän tyyliarkkejat[S], joista olisi hyötyä tilanteissa, jossa sisältö on jostakin syystä erittäin vaikeasti luettavaa (huono väriskaala tai liian pieni fonttikoko, jota MS IE ei pysty suurentamaan Näytä-valikon kautta). Näppärä piirre on MediaPlayerin yhdistäminen selaimen sivupalkkiin sekä sen asetusten muokkausmahdollisuus.

MS IE Windows-selainten ulkoasu on ruma lukuun ottamatta Windows XP:n mukana tulleita ja sitä uudempia selaimia (saamani s-postin perusteella Mac-selaimet ovat olleet jo pitkään tyylikkään näköisiä). Tutut painikkeet toki helpottavat selaimeen tottumista.

MS IE:tä saa paranneltua lisäosin, mm:

[Alku]

Opera 7.x

Operassa on suuri joukko ominaisuuksia, jotka tekevät nettiselailun nopeaksi. Koska Opera ei kopioitaessa tietoa Web-sivulta säilytä taulukkorakennetta, Opera ei täysin korvaa MS IE:n käyttöä. Opera 7.x tukee jonkin verran MS IE:n epästandardeja koodauksia, joten sangen harvoin enää kohtaa tilannetta, että sivun on niin epästandardi, että Operalla menettää merkittävästi informaatiota. Operan standardituki on joiltakin osin MS IE:tä heikompi ja toisilta merkittävästi MS IE:tä parempi. Joskus - mutta sangen harvoin - standardeihin liittyvät seikat ovat ongelmaksi.

Opera on monessa tilanteessa paljon tehokkaampi ja käytäjäystävällisempi selain kuin MS IE seuraavista syistä:

 1. Siinä on zoom-toiminto, joka on erityisesti ikänäköiselle todella hyödyllinen - monilla Web-sivuilla tekstikoko on ikävän pientä. Peruskäyttäjän on helppo käyttää tätä toimintoa.
 2. Operassa on monipuolinen ikkunointi:
  •  Mahdollisuus käyttää MDI käyttöliittymää (Multi Document Interface), johon kuuluu mm. ikkunoiden vierekkäin asettamisen toiminto (tile). Sangen helppo peruskäyttäjällekin.
  •  Ikkunat näkyvät myös erityisellä ikkunarivillä, josta niitä voi avata ikään kuin kielekkeitä käyttäen (engl. ikkunointitavasta käytetään nimitystä tabbed windows). Operalla pystyy hallitsemaan 10-20 kertaa enemmän avoimia ikkuinoita kuin MS IE:llä. Helppokäyttöinen jokaiselle.
  •  Avatut ikkunat voi tallentaa istuntotiedostoihin (selain tallentaa niihin kaikki ikkunoiden ominaisuudet, kuten zoomaussuhteet ja sijainnit). Kun Operan avaa seuraavalla kerralla, se avaa haluttaessa vaikka kuinka monta ikkunaa yhdellä valinnalla. Uusimmissa selaimissa useamman istunnon avaaminen samalla kertaa avaa useamman kuin yhden käyttöliittymän. Toiminnosta olisi hyötyä erityisesti oppilaitoksissa, sillä opettaja voisi antaa oppilaiden hakea verkosta ikkunatiedoston, jossa on esillä kaikki tai useimmat oppitunnilla tarvittavat Web-sivut. Tällä tavoin voitaisiin opetusta tehostaa erityisesti sellaisissa aineissa, joissa tarvitaan paljon internetiä. Vaatii hieman opettelua mutta on todella hyvä piirre.
 3. Sen käyttöliittymässä on vakiona painikkeet seuraaville toiminnoille:
  •  Vaihda kuvien lataamisen/näyttämisen ja näyttämättömyyden välillä. Kuvien lataamatta jättäminen nopeuttaa joskus merkittävästi sivujen latautumista. Sangen helppo juttu peruskäyttäjälle.
  •  Vaihda asiakirja- ja käyttäjämuodon välillä. Tällä toiminnolla voi laittaa nopeasti päälle ja ottaa pois päältä käyttäjän tyyliarkit[S]. Selaimessa on joitakin esimääriteltyjä tyyliarkkeja. Omien tyyliarkkien luonti soveltuu vain erittäin osaavalle käyttäjälle.
  •  Esikatsele asiakirjaa sellaisena kuin se näyttää tulostettuna/ normaalinäyttö. Helppokäyttöinen jokaiselle.
 4. Siinä on erinomaiset hakutoiminnot:
  •  Käyttöliittymässä on pudotusvalikko lähes kahdellekymmenelle hakukoneelle (listassa ensimmäisenä on Google, joka on myös oletushakukone). Helppokäyttöinen jokaiselle.
  •  Merkitsemällä tekstiä ja klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta saa esille mm. toiminnon, jolla merkityn tekstin voi lähettää hakukoneella etsittäväksi (maalatun tekstin voi lähettää myös Lycosin käännöspalveluun - esim. jos valittu teksti on ranskaa sen voi käännättää englanniksi).
 5. Hiirieleet tekevät eteenpäin/taaksepäin navigoinnin helpoksi. Kun painat jomman kumman hiiren painikkeen pohjaan ja klikkaat toista painiketta voit selata vierailtuja sivuja - käyttäjän ei tarvitse siirtää hiirtä selaimen eteenpäin/taaksepäin painikkeiden kohdalle.
 6. Operassa on erittäin hyvä muokattavuus. ini-tiedostoja editoimalla voi luoda esim. uusia valikkokomentoja ja pikanäppäimiä (menu.ini ja keyboard.ini). Uusien hakukoneiden lisäämiseen ja vanhojen muokkaamiseen on tehty oma ohjelmansakin, Opera Search.ini Editor.
  mini strona Opera PL: Opera Search.ini Editor.

Peruskäyttäjän näkökulmasta kohtien 4 ja 5 suhteen oleellista on se, että hän oivaltaisi, että selaimessa oikeanpuoleinenekin hiiren painike on hyödyllinen! Itsellekään niiden käyttö ei tullut heti tutuksi.

Opera 7.x:ssä on lisäksi opetuskäyttöä varten seuraavat erityispiirteet:

Mikäli selaimen oletusulkoasu ei miellytä, sen voi vaihtaa (monet pitävät oletusulkoasua rumana). Opera 7.x -selaimen painikkeet saa haluttaessa esim. MS IE 6.0 Windows XP tyylisinä. Ulkoasun muutos on helppoa ja sen voi tehdä "lennosta". Operaan saa Netscape-yhteensopivia lisäosia. Lisäosavalikoima ei ole kuitenkaan yhtä laaja kuin MS IE:lle.

[Alku]

Mozilla Gecko -selaimet

En ole käyttänyt kovin paljon näitä selaimia. Kyseessä on monessa käyttöympäristössä toimiva selainperhe, joka käyttää yhteistä sovellusydintä. Mm. Netscape 6.x+ kuuluu tähän selainperheeseen.

Mozilla Gecko -selainten näppärin piirre on sivupalkki (sidebar). Siinä on hakukone (mukana Google) ja hakukoneiden lopputulokset jäävät palkkiin, josta ne voi avata viereiseen ikkunaan. Siihen saa myös lisäyksiä.

Alla eräitä kommentteja, jotka sain s-postin välityksellä:

Selaimet eivät tue juurikaan epästandardeja koodaukseen, joten tästä syystä saattaa olla tarvetta käyttä jotain muuta selainta. Selaimen standardituki on yleisesti ottaen erinomainen, ehkä paras.

Myös Mozilla Gecko -selaimissa on Operan tavoin mahdollisuus avata välilehtiä käyttäen samaan käyttöliittymään useita sivuja. Selaimella voi hallita Operan tavoin 10-20 suuremman sivumäärän kuin MS IE:llä. Jos avaa useita välilehtiä, välilehtiryhmän voi tallentaa kirjanmerkkeihin, joten voi kerralla avata monta sivua (puuttuu Operasta). Laajennuksena saa myös istunnon tallennuksen. Mozillan ikkunointi ja sivujen tallennus on Operan luokkaa, mutta valittuja sivuja ei yhden ikkunan sisällä voi limittää tai laittaa rinnakkain. Ikkunoiden ja sivujen hallinta on siten osittain Operaa huonompi ja osittain Operaa parempi.

Mikäli selaimen oletusulkoasu ei miellytä, myös Mozilla Gecko -selaimissa sen voi vaihtaa. Ainakin useimmissa Mozilla Gecko -selaimissa ulkoasun muutos edellyttää selaimen uudelleen käynnistämisen. Selaimeen saa lisäosia, mutta lisäosavalikoima ei ole yhtä laaja kuin MS IE:lle. Lisukkeisiin kuuluu mm. hiirieleet.

[Alku]