Portfoliosivujen >Päiväkirjat > Päiväkirja 4/6

Päiväkirja 4/6

Vuosi 2004
Päivämäärä: Opitut asiat:

Viikko 6

Helmikuu

02.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Ohjelmistotuotannon kokonaiskuvan hahmottamiseen liittyvän ensimmäisen oppimistehtävän saaminen.
03.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Globaalien (global) ja staattisten (static) muuttujien käytön harjoittelua.
  •  Sijoitusoperaattorien harjoittelua.
  •  Funktioharjoituksia.
04.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Toisen oppimistehtävän saaminen (esitutkimus ja vaatimusmäärittely).
05.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Vertailuoperaattorien, silmukkarakenteiden ja case-ehtolauseen läpikäymistä.
06.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kolmannen oppimistehtävän saaminen (alustavan määrittelyn tarkentamista).

Viikko 7

 
09.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kolmannen oppistehtävän jatkaminen.
  •  Kehittämissunnitelman määrittelyn aloittaminen.
10.02.2004
-
12.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Esimääriteltyjen muuttujien käyttöä; mukana komentorivimuuttujat (argc ja argv).
  •  Parametrien välitykselle funktioille liittyviä harjoituksia.
  •  Merkkijonofunktioiden harjoittelua.
  •  Asioiden kertausta.
13.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oppistehtävien tarkastaminen.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 8

 
16.02.2004
-
17.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Luokkien tekemistä.
  •  Tiedostofunktioiden käyttö.
  •  Uusien string-funktioiden opettelua (esim. strtok()).
18.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-ohjemointi II, Osa 1:n koe.
19.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Kokeen eräiden kysymysten tarkastelua.
  •  Web-sivu harjoituksia.

Viikko 9

 
23.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
24.02.2004
-
25.02.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Annetun tehtävän itsenäistä ratkaisua.
  •  Annetun tehtävän yhteinen ratkaisu.
  •  Web-sivuharjoituksia, esim. peruslaskinsivu.
26.02.2004
-
27.02.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Uuden tehtävän saaminen (UML-perusteita).
  •  UML:n perusteiden teoriaa.

Viikko 10

Maaliskuu

01.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
02.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Laskuriesimerkin tarkastaminen ja eteenpäin kehittely.
03.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
04.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  SQL-komennoilla MySQL-tietokannan luominen (opiskelijarekisteri).

Viikko 11

 
08.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.
09.04.2004
-
11.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  PHP:n tietokantakomentojen tarkastelua.
  • Opiskelijarekistern eteenpäin kehittely luomalla tietokantaan päivitys- ym. kyselyitä HTML-lomakkeilla.
12.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Viimeksi saadun tehtävän jatkaminen.

Viikko 12

 
15.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Indesign-julkaisuohjelmaan tutustuminen (kuuluu varsinaisesti toisen ryhmän opiskeluohjelmaan).
16.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman työstäminen.
17.03.2004
 • Uuden portaalin esittelyä.
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Indesign-julkaisuohjelman ensimmäisen harjoituksen läpikäyminen.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
18.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman työstäminen.
  •  Opiskelijarekisterin yhteistä tarkastelua.

Viikko 13

 
22.03.2004
-
23.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  HYTT:n tarkastelu (HYväksytty ToimintaTapa).
  •  Aiemmin tehtyjen oppimistehtävien tarkastelua.
24.04.2004
-
26.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Opiskelijarekisterin yhteinen viimeistely ja malliratkaisu esittäminen.
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Etäpäivä (perjantai) laskutusohjelman ja oman kehittämissunnitelman jatkamista.

Viikko 14

 
29.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  UML:n tarkastelua yleistä tarkastelua.
  •  UML:ään ja laskutusohjelmaan liittyvä harjoitus.
  •  Poseidon UML-ohjelman asentaminen.
30.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Opiskelijarekisterin yhteinen viimeistely lisäämällä pop-up-ikkuna, josta saa päiväyksen.
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
31.03.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Kirjastolainan käyttötapausesimerkin tarkastelua.
  •  Laskutusohjelmaan käyttötapausten luomista.
 

Huhtikuu

01.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.
  •  Lyhyt katasaus Symbian OS -ohjelmointiin.
02.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Director 7 -ohjelmaan tutustumista (varsinaisesti toisen ryhmän opetusohjelmaan kuuluva ohjelma).
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 15

 
05.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen suunnittelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen; HTMLAREA-sovelluksen asentaminen.
06.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Luokkien tarkastelua ja pienten Java-ohjelmien tekemistä.
07.04.2004
-
08.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen.

Viikko 16

 
13.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Luokkakaavioiden tarkastelua ja sen pohjalta laskutusohjelmaan luokkakaavioden luominen.
14.04.2004
-
15.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston rakenteen viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen
   •  Uuden HTMLAREA-version asentaminen. 
   •  Istuntohallinnan miettiminen.
   •  Version nimeäminen 1.1:ksi.
16.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen (tietokantataulun luominen käyttäjätunnuksille ja salasanoille).

Viikko 17

 
19.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Web-pohjaisen laskutusohjelmiston viimeistelyä.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen: valikoiden ja sivutietojen automaattisten päivitysten miettimistä.
20.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  ER-kaavioiden tarkastelua.
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Esitutkimusdokumentin tekeminen.
   •  SR/RT-kaavion luomisen aloittaminen omalle kehittämissuunnitelmalle.
21.04.2004
-
22.04.2004
 • Web-ohjelmointi II:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Valikoiden ja sivutietojen automaattisten päivitysten toteuttamista.
   •  Käyttöohjeen laatiminen.
   •  Kehittämissuunnitelma- ja suunnitteludokumenttien aloittaminen.
23.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Suunnitteludokumentin työstäminen.
   •  Testausdokumentin aloittaminen.

Viikko 18

 
26.04.2004
-
30.04.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Testausraportin tekemisen aloittaminen.
   •  Joidenkin tietokantapäivitystestien tekeminen.
   •  Määrittelydokumentin tarkentamista.
   •  PHP-tiedostojen kommentoinnin tarkentaminen ja muun koodin tarkistaminen.
   •  Päivitys- ja julkaisujärjestelmän testaaminen tietokannan tietoja muuttamalla, havaittujen virheiden kirjaaminen testausraporttiin ja virheiden korjaaminen.

Viikko 19

Toukokuu

03.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kielitiedoston tekemisen aloittaminen ja päivityssivujen kielikohtaisten tekstien laittamista vakioiksi.
04.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kieliversioiden kehittämisen jatkaminen.
   •  Version nimeäminen 1.2:ksi.
   •  SA/RT-kaavion tarkentaminen ja UML-kaavioiden merkityksen hahmottaminen SA/RT-kaavioiden rinnalla.
  •  Esitutkimusdokumentin yhteistä tarkastelua.
05.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Ensimmäisen kielitiedoston tekeminen valmiiksi ja uuden kielitiedoston luominen (engl. versio).
06.05.2004
-
06.07.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Kieliversioiden tarkistus.
   •  Tietokantarakenteen ja päivityslomakkeiden tarkistusta.

Viikko 20

 
10.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  HTML_koodin tarkistaminen.
11.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Tietokantarakenteen ja päivityslomakkeiden tarkistusta.
   • Demokäyttöoikeuksien määrittäminen (käyttäjä voi nähdä, mitä hän voi tehdä, mutta mitään muutoksia ei voi suorittaa) ja päivityslomakkeiden määrittäminen siten, että ne ottavat huomioon uuden käyttäjäluokan.
12.05.2004
-
13.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Tietokantojen normalisointi ja siitä aiheutuvia päivityslomakkeiden muutoksia ja korjauksia.
   •  Lähdekoodin tuottamisen tarkistusta.
14.05.2004
 • Tietojärjestelmien kehittäminen:
  •  Oman kehittämissunnitelman jatkaminen:
   •  Normalisoinnin jatkaminen (kieli omaan tauluunsa) ja sivustotiedoista oma taulu.
   •  Sivupohjan muuttaminen siten, että se hyödyntää sivutietoja sekä sivupohjasta tuki kahdelle kieliversiolle.

Viikko 21

 
17.05.2004
-
19.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden testaamista.
21.05.2004
 • Itsenäinen näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden testaamista.

Viikko 22

 
24.05.2004
 • Ohjattu näyttötyön tekeminen:
  •  Sivustotietojen päivityslomakkeiden ja vastaavan tietokantataulun korjaamista.
  •  Päivityslomakkeiden ja sivujen testaamista.