[Alku]
   
I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Haku - Search:
[Help]

Taiteellisia - Artistic

A miss (16 color dithered GIF)

Expression (myös 1.0) on hieno ohjelma muotokuvien tekemiseen. Taustalla oli aluksi bittikarttakuva, jonka poistin. Vaatetus on kuviointia, mutta suurin osa elementeistä on yksinkertaisia vektorivertoja. On myös mahdollista tehdä karikatyylejä esimerkkejä.

Expression (also 1.0) is a fine application to make portraits. At the background was a bitmap image, which I removed. The clothing is textured, but most of elements are simple vector paths with skeletal strokes. It is also possible to create fun portraits - some examples.

 A shark (JPG)

Pehmeäreunaisia maskeja voidaan luoda helposti vedoilla ja kuvioinneilla. Luurankovedot ovat kauniita ja niitä on helppo muunnella. Tämän kuvan maskissa olen käyttänyt vain kuvioituja vektorivetoja. Joissakin kuvankäsittelyohjelmissa (esim. CorelPhotoPaint 8) voidaan käyttää jonkin verran vektorivetoja. Koska Expression on vektoripohjainen, sillä on paljon helpompi luoda niitä. Expression on ensisijaisesti taideohjelma, mutta sillä saa helposti myös kaupallista kuvistusta.

Soft edge masks can be created easily by using soft skeletal strokes and textured areas. Skeletal strokes are beautiful and easy edit able. In the mask of this image I have used only vector objects with textures. It is also possible to use vector paths with some photo editing applications like CorelPhotoPaint 8. Because Expression is a vector-based application, it much easier to use them with Expression. Expression is primary digital art application, but it is also easy to make commercial illustrations.

[Alku]