[Alku]
   
I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Haku - Search:
[Help]

Kaupallista - Commercial

A bus (64 color dithered GIF)

Tämän kuvan alimmalla tasolla on bittikarttakuva. Olen käyttänyt sekä bittikartta että vektorikerroksia.

In this bus is bottom a bitmap image. I have used both vector and bitmap layers to draw over the bottom image.

 A school (JPG)

Bittikarttakuva, jolla on vektoripohjainen maski. Maskin editointi on äärettömän helppoa ja tehokasta. Käytössä on rajaton määrä erilaisia reunustyylejä jotka voi muutamassa sekunnissa vaihtaa.

A bitmap image with a vector-based mask. Easy to edit the shape of the mask and extremely easy to exchange the border style of the mask. It is unlimited quantity of different border styles, which you can in a few second adapt to the border of the image.

Flag girls (JPG)

Lippumaisia kuvia, joilla on identtinen polut (katso myös toinen kuva pop-up ikkunassa). Expression 2.0:lla (ei 1.0:lla) voi käyttää sekä vektori- että bittikarttakuviin perustuvia vetoja (myös sekavedot ovat mahdollisia). Voit jälkikäteen editoida vedon paksuutta mistä kohtaa tahansa (katso kuva pop-up ikkunassa). Myös paljon muita tapoja on olemassa, joilla voi vaikuttaa vetojen esitysasuun.

Flag like images in three identical paths (look at an other image in a pop-up -window). In Expression 2.0 (not in I.0) can use both vector and bitmap images in the skeletal strokes (also mixed strokes are possible). You can edit afterwards the width (thickness) of the stroke from individual nodes (look at an image in a pop-up -window). There are also many other ways, which you can affect to the presentation of skeletal strokes.

Expressionin vedot perustuvat kiinalaiseen perinteeseen taiteeseen, jossa käytetään kyniä, hiiltä, mustetta ja vesivärejä. Mene Creature House firman sivuille lukeaksi enemmän uusista piirteistäi (katso niitä pop-up -ikkunasta).

The strokes of Expression base on Chinese traditional art, where is used drawing pens, carbons, ink and water colors. Go the the page of Creature House in order to read more about new features (look at them from a pop-up -window).

[Alku]