[Alku]
   
I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Haku - Search:
[Help]
Aihepiiriluettelo/Table of topic groupsPiirrosivujeni etusivu - Front page of my drawing pages > Yleisinfo - General info - Johdantosivut - Introductional pages > Expressionin Flash-tekniikka - The Flash-technique of Expression

Expressionin Flash-tekniikka - The Flash-technique of Expression

Kaikki tämän sivut mallianimaatiot koostuvat kolmesta alianimaatiosta, jotka on piirretty vektoripoluille (paths) eli -viivoille ja -käyrille. Ne luodaan monimuotovedoista (multi-view skeletal strokes). Ylläolevassa animaatiossa suorakaiteen keskipiste on (suunnilleen) samassa paikkassa. Perusanimaatiota on vain yksi. Siinä on kolme määrityspistettä (lähtö, keskiväli ja päätös). Ohjelma luo automaattisesti välikuvat. Ylin animaatio on suoralla viivalla. Kaksi alempaa ovat vaapalla kädelle vedetyillä poluilla. Perusanimaatiot alkavat yhtä aikaa.

All animations in this page consist of three sub-animations, which are are drawn into vector paths. Animations are made from multi-view skeletal strokes. In the animation above the center point of the rectangle is (approximate) at the same place. There is only one basic animation, which have three definition points (starting, middle and end). The system automatically creates the inbetweens. The topmost animation is in a straight line. Two lower are in freehand paths. Basic animations starts at the same time.

Allaolevassa animaatiossa on käytetty samoja vektoripolkuja, mutta niille on liitetty toinen perusanimaatio. Tässä animaatiossa kuvion paikka muuttuu. Alianimaatioilla on eri värit ja ne alkavat eri kohdista.

The animation below is used same vector paths, but with a different basic animation. In this animation the place of the shape moves. Sub-animations have different colors and they start in different points.

Alkamiskohdan voi itse määritellä tai käyttää satunnaisotantaa. Yllä olevassa animaatiossa olen määritellyt alkamiskohdat. Animaatioiden suhteelista nopeutta voi myös säätää. Esimerkin aivan satunnaisesti alkavista animaatioista näet CSS-sivuilta pop-up -ikkunasta.

Kaikissa tapauksissa kuviot voi määritellä linkeiksi. Expression sisältää joitakin Flash-ohjelmien vaihtoehtoja sille, mitä tapahtuu kun hiiri menee linkin ylitse, klikkaushetkellä ja valittaessa linkki. Testaa alla olevaa animaatiota laittamalla hiiri sinisen animaation alkukohtaan. Alla olevan esimerkkianimaation tyyli on muutettu nauhamaiseksi.

It is possible to define the starting point or use the random sample. In the animation above I have define the starting points of individual animations. An example of random sample you can find from my CSS-pages in a pop-up window.

In all cases you can definite animations into links, links, when animations can be activated from mouse movements. You can exchange the style of the animations, their relative speed (with decimal values) and they can return backwards to the original starting point by using the same path. Test an animation below by putting mouse in the starting point of the blue animation. It does have the value T=0.7R = the animation goes back and forth 0,7 time as other animations go to the end point (in other words it goes almost three times faster than other sub-animations). I have exchanged the style of the animation into a ribbon.

Hieman muokatuille vektoripoluille tehdyt uudet alianimaatiot näet pop-up -ikkunasta. Laitoin kuvaan myös taustan. Flash-animaatioihin saa kauniit liukuvärit (JPG-kuvissa hyvin toistuvat liukuvärit edellyttävät liian isoja tiedostoja ja GIF-tiedostoissa on liian kapea väriskaala niiden tuottamiseen).

Vaikka Expression animaatioita voi muokkailla, määrittely on sangen epätarkkaa. LivingCels-animaatiohjelmassa tulee olemaan täsmällinen aikajana (timeline). Expression 2:n luomat Flash animaatiot pohjautuvat kuitenkin LivingCels-ohjelman kanssa yhteiseen teknologiaan, mutta Expression on animaatioiden tekemiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen riisuttu ohjelmaversio.

You can see a little bit altered vector paths new sub-animations in a pop-up window. I put also a background to it. It is possible to create nice gradient colors (fine gradient colors in JPG-images cause too large images into the Internet and GIF-images have too small color tables to produce nice gradient colors).

Even if it is possible to edit animations in Expression, it is quite an-exact.LivingCels-animation application has the timeline. Animations created by Expression 2 base on common technology with LivingCels, but concerning animations Expression is a limited application version.