[Alku]
   
I list below all topic groups, which I have done according to subjects, which they handle. You can return to this topic group by using this menu and the link Table of topic groups on the top of the each page.
 
 
Haku - Search:
[Help]

Tämä on muunnokseni Expressionin luojien alkuperäisestä esimerkistä.

Tämän kaltaisten kuvien luomisessa on kuitenkin joitakin rajoitteita. Simpukassa on on monimutkaisia vetoja, jotka tekevät siitä sangen ison. Pääosin kolme suhteellisen pientä elementtiä ovat kasvattaneet animaation kokoa n. 44 Kb 103 Kb suuruiseksi. Internet-käyttöön ei ole mahdollista luoda kovinkaan taiteellisia Flash-animaatioita. Mutta CD-levyille ja filmeihin voi Expressionilla ja LivingCels ohjelmilla luoda hienoja animaatioita. Flash soveltuu lähinnä suhteellisen pieniin animaatiohin, joissa on yksinkertaisia elementtejä.

Kuvaa voi zoomata (laita hiiren osoitin kuvan päälle kohtaan, jota haluat suurentaa ja klikkaa sitten hiiren oikeanpuoleista nappia (oikeakätinen hiiri) ja valitse sitten 'Zoom in'; MAC-selaimissa toiminnot saa käyttöön CTRL+click -yhdistelmällä).

This is my modification of the original Flash example made by the creators of Expression.

To create these kinds of images have however serious limitations. In the clam is complex skeletal strokes, which makes the byte size of the whole animation quite big. Mainly three small elements (the fish, the shell and the puppy) have increased the size of the animation from about 44 Kb to 103 Kb. It is not possible to create very artistic Flash animations for the use of the Internet. But to CD and films Expression and LivingCels can create fine animation. Flash is best in small animations, which use simple elements.

It is possible to zoom the image (put the pointer of the mouse over the image to the place, which you want to zoom and then click the right button of the mouse (a right-handed mouse) and select then 'Zoom in'; In MAC-brosers the features are available by using CLTL+click). For example test to magnify the claw as many times as it can be seen in the maximum size.

[Alku]