Sivujen kopiointi:
Sivuillani olevia kuvia ei saa käyttää missään tarkoituksessa ilman lupaani. Jos haluat niitä käyttää, niissä tulee näkyä seuraava tieto: Tapio Markula, http://netti.nic.fi/~tapio1/ (+ mahdollisesti kuvan nimi, mikäli sille on annettu jokin nimi) joissakin seuraavista kohdista:

Jos haluat käyttää kuvia, ota yhteyttä.


Copyrights:

You are not allow to use any images in any purpose. If you want to use, you must put following information: Tapio Markula, http.//netti.nic.fi/~tapio1 (+ the name of picture, if I have mentioned it - this is however voluntary) at least in one of the following places (ALT-text is not enough):

If you want to use images take contact to me.