[Alku]
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
AihepiiriluetteloRippikoulusivujen etusivuPyhä Henki > 2. Ulkoa osattavat kohdat

2. Ulkoa osattavat kohdat

Seuraavat kohdat opetellaan ulkoa nykyisen raamatunkäännöksen pohjalta.

Pienoisevankeliumi, Joh.3:16

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Lähetyskäsky, Matt.28:18-20

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Kymmenessä käskyssä, Herran siunauksessa ja Isä meidän -rukouksessa käytetään hieman virallisesta Raamatusta poikkeavia sanamuotoja:

Kymmenen käskyä

  1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.
  2. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
  3. Muista pyhittää lepopäivä
  4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi
  5. Älä tapa.
  6. Älä tee huorin.
  7. Älä varasta.
  8. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
  9. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
  10. Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijaa, karjaa äläkä mitään mikä on hänen omaansa.

Isä meidän -rukous (Matt 6.9-13 ja Luuk. 11:1-13)

Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Herran siunaus, 4. Moos. 6:24-26

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lisäksi rippikoulussa opetellaan yhteinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,/ taivaan ja maan Luojaan.

Ja Jeesukseen Kristukseen./ Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,/ joka sikisi Pyhästä Hengestä,/ syntyi neitsyt Mariasta,/ kärsi Pontius Pilatuksen aikana,/ ristinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,/ astui alas tuonelaan,/ nousi kolmantena päivänä kuolleista,/ astui ylös taivaisiin,/ istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella/ ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Ja Pyhään Henkeen,/ pyhän yhteisen seurakunnan,/ pyhäin yhteyden,/ syntien anteeksiantamisen,/ ruumiin ylösnousemisen/ ja iankaikkisen elämän.

[Alku]