Fimkon tunnusta FI emme saa käyttää, koska kieltäydyimme maksamasta heidän tarkastusmatkojaan kun he halusivat"auditoida" näitä YKE:n valmistuspaikkoja joten he irtisanoivat sopimuksen joka salli käyttää heidän merkkiään.
Testit (jotka maksoivat 30 000 markkaa) he kumminkin ovat suorittaneet ja YKE:en ei ole tehty asiaa vaikuttavia muutoksia sen jälkeen.