Periaate

Mitä suuremmalla teholla levy on, sitä nopeammin tapahtuu automaattinen poiskytkentä, vaikka levyn kytkin on edelleen päällä. Jos samanaikaisesti käytetään toistakin levyä (joka on samassa vaiheessa), YKE "näkee" yhteistehon ja valitsee sen mukaisesti ajan, jonka jälkeen katkaisee automaattisesti virran kaikilta levyiltä.
Poiskytkentä on kolmiportainen, mikä tarkoittaa sitä, että kun lieden ottama teho on yli ~1000W, YKE katkaisee lyhyen ajan kuluttua, kun lieden ottama teho on alle ~1000W, kuitenkin yli ~250W, YKE katkaisee pitkän ajan kuluttua ja kun lieden ottama teho on alle ~250W, katkaisua ei tapahdu.

YKE ei vaikuta uuniin.

Kun YKE katkaisee, sen huomaa siitä, että lieden merkkivalot sammuvat (ei kaikissa liesissä), vaikka kytkin osoittaa, että virta on edelleen kytkettynä.

Nollaus

Jos YKE on katkaissut, virta on poissa niin kauan, kunnes käyttäjä kääntää käytössä olevien levyjen kytkimet nolla-asentoon (eli kaikki kytkimet ovat nolla-asennossa yhtäaikaa). Jos on tarvetta nollata YKE kesken käytön, käännä kytkimet nolla-asentoon ja sitten takaisin, jolloin YKE:n suorittama ajanlasku alkaa alusta - mutta jos käytössä on A-malli (keraaminen tai energiasäätimillä varustettu liesi), odota silloin noin minuutin verran ennen takaisin kääntöä.

Testaus

On hyvä suorittaa noin puolen vuoden välein. Tarkoituksena on varmistaa, että YKE on toimintakunnossa ja suoritetaan siten, että levylle asetetaan esim. kattilallinen vettä, jonka annetaan lämmetä (veden joutuu vaihtamaan 2-4 kertaa), katkaisun tapahduttua todetaan "kunnossa on"