16. Gyalwa Karmapan kuolema

 

12. Kenting Tai Situ Rinpochen haastattelu lauantaina 7.11.1981, 48 tuntia Hänen pyhyytensä 16. Gyalwa Karmapan kliinisen kuoleman jälkeen Zionissa Illinoississa (USA). Dharmaoppilaiden kysymykset esittivät Sherab (Barry Bryant) ja Jerome Allan Landau. Hiukan lyhennetty suomennos. Alkuperäinen haastattelu

 

Kysymys: Pyytäisimme teitä vertaamaan, mitä eroa on tavallisten olentojen kuoleman ja erittäin suuren tai erityisen olennon kuten Hänen pyhyytensä kuoleman välillä.

Vastaus: Vaikka kuolema on vain yhdenlainen, idässä ja lännessä on siitä erilainen käsitys. Dharmanmukainen selitys kuolemasta ei kuitenkaan ole pelkästään kulttuurisidonnainen eikä se perustu ainoastaan filosofisiin tai tieteellisiin todisteisiin. Se on se, mitä kuolema todella on. Olipa kyseessä länsimainen tai itämainen tai kuka tahansa tunteva olento, kuolema on joka tapauksessa kuolema. Puhumme tästä, koska Hänen pyhyytensä on siirtynyt pois. Sitä voidaan kutsua erilaiseksi tavaksi siirtyä pois.

 

Oikeastaan kuoleminen tarkoittaa kehon vaihtamista. Tämän kehon vaihtaminen merkitsee elämän aloittamista seuraavassa kehossa. Ainoastaan keho kuolee. Mieli ei kuole koskaan. Mieli ei voi kuolla.


Tavallisen olennon kuolema on kuolema ilman lopullisen totuuden oivallusta. Lopullinen totuus on pelkkä totuus sellaisena kuin se on, pelkistyneenä. Se on sellainen karmamme tuloksena. Karma tarkoittaa kaikkea, minkä tulevaisuudessa koemme nykyhetken seurauksena. Se on karmaa. Se on kaiken syy. Ei mitään syntyy ei minkään seurauksena. Kaikki syntyy jonkin seurauksena. Se on karmaa. Tavallisen olennon kuolemassa ei ole vapautta, tietoa eikä valinnanmahdollisuutta; sitä vain kuollaan. Ja menneen luomisen tuloksena synnytään uudelleen.


Mutta sellainen kuolema kuin Hänen pyhyytensä Karmapan poissiirtyminen on tavallisesta kuolemasta suuresti poikkeava tapahtuma. Hän selitti sitä ollakseen hyödyksi oppilailleen. Esimerkiksi kun häneltä kysyttiin, tarvitsisiko hän uuden munkinkaavun, hän vastasi: ”En tarvitse enempää pukuja, tämä on viimeinen…”


Ja kymmenen vuotta sitten hän mainitsi joillekin oppilaistaan: ”Kuolen 58-vuotiaana” (1981). Hyvin läheiselle oppilaalle Hänen pyhyytensä sanoi: ”Tulen pienen pojan hahmossa, pidä siitä huolta.”


Äskettäin hän sanoi: ”Kerran minun on kuoltava, ja sitten kaikki on hyvin.” Hän sanoi myös: ”Hengitän viimeisen henkäykseni läntisessä maassa ja sitten hengitän taas uudestaan sisään.” Hän puhui tämän tyyppisiä asioita. Jotta kaikki olisivat tyytyväisiä, hän antoi meidän jatkaa erilaisten hoitojen antamista itselleen. Hän hyväksyi kaiken. Nyt ymmärrämme, että hän ei tehnyt sitä siksi, että säälisimme häntä, vaan jotta olisimme tyytyväisiä.

 

Tällä hetkellä kyse ei ole menetyksestä. Menetimme tietenkin hänen kehonsa, mutta emme koskaan menetä häntä itseään. Tällä hetkellä hänen kuolemastaan on kulunut kolme päivää. Hänen kehonsa tila kuvaa hänen mielensä tilaa. Hän on syvässä tietoisessa kontemplaatiossa; se on enemmän kuin vain mahamudraa tai lopullista totuutta koskevaa viisautta. Toisin sanoen se on dharmakaya.


Sen tähden hänen sydämensä seudulla on lämpöä ja iho on kuin elävän henkilön kehon iho. Siksi odotamme, että hän saattaa kontemplaation päätökseen. Sitten kuoleman merkit ilmestyvät hänen kehoonsa, hänen sydämensä kohdalla ei ole enää lämpöä ja niin edelleen.


Tämä oli lyhyt selitys Hänen pyhyytensä ulkoisen kehon merkeistä ja sisäisen mielen tietoisuudesta sekä lyhyt selitys tavallisten ihmisten kuolemasta verrattuna sellaisiin suuriin mestareihin kuin Karmapa. Hän kuoli tietäen, että hänen jälleensyntymänsä, 17. Karmapa ilmestyisi ilman mitään epäilystä. Se johtuu hänen aidon tietoisuutensa suuresta toiminnasta.

 

Kysymys: Viime päivien aikana monet Hänen pyhyytensä oppilaista ovat kokeneet erilaisia asioita: jotkut syvää rauhaa, toiset levottomuutta. Eräästä henkilöstä tuntuu, kuin hänen kehonsa olisi täynnä reikiä ja monilla on jotain muita tuntemuksia. Voisitteko selittää, miten Hänen pyhyytensä poissiirtyminen meihin kaikkiin vaikuttaa?

 

Vastaus: Hänen pyhyytensä poissiirtyminen koetaan monella eri tasolla: ulkoisesti, sisäisesti ja varsinaisella tajunnan tasolla. Ulkoisella tasolla on selvää, että mikään ei ole pysyvää, siitä on selvät todisteet. Se saa meidät samalla ymmärtämään, miten kallisarvoinen ihmiselämä on. Miten arvokas tämä nykyinen elämä on. Ellemme käytä tätä arvokasta elämää, teemme suuren karhunpalveluksen itsellemme.

 

Jopa sellaisen suuren olennon kuin Hänen pyhyytensä täytyy siirtyä pois, koska hänellä on keho. Hän tietää sen, mutta meillä ei ole aavistustakaan. En tiedä, kuolenko huomenna vai elänkö kymmenen vuotta vai kuolenko viiden minuutin kuluessa. Rehellisesti sanottuna en tiedä. Ellemme käytä tätä arvokasta aikaa, kuolema voi tulla milloin vain.

Toinen seikka on hänen tulevan inkarnaationsa odottaminen. Uusi ”loistava päivä”, joka sarastaa meille. Se on eräänlainen suuri toive. Kuolema voidaan ymmärtää syvällisesti miljoonilla eri tavoilla. Jokainen meistä lähestyy kuolemaa sen mukaan, millä tasolla olemme.

 

Kysymys: Olemme kauan aikaa lausuneet Hänen pyhyytensä pitkän iän rukousta tulkiten, että pyydämme sen kautta pitkää ikää myös hänen lamoilleen ja opetuksilleen.
 

Teemme nyt gurujoogaa ja toivomme, että Hänen pyhyytensä syntyisi uudelleen niin pian kuin mahdollista. Voisitteko puhua meille perimyslinjasta, Hänen pyhyydestään sen johtajana ja opetusten ruumiillistumana. Pyrimme harjoituksemme kautta tulemaan yhdeksi opettajamme kanssa, mikä on yhtä kuin opetusten kanssa yhdeksi tuleminen.

 

Vastaus: Kyllä, Hänen pyhyydelleen Karmapalle on tehty monia pitkän iän rukouksia, esimerkiksi 11. Situ Rinpochen kirjoittama rukous. Karmapa oli hänen henkinen mestarinsa. Olen muuttanut sitä niin, että siinä pyydetään Hänen pyhyyttään syntymään uudelleen suurta tehtävää varten.


Muita pitkän iän rukouksia tulisi myös muuttaa niin, että niissä pyydetään häntä palaamaan, mutta on parasta, että rukouksen kirjoittaja tekee muutoksen. Jos ajattelemme: ”Nyt kun Hänen pyhyytensä on siirtynyt pois voimme noin vain muuttaa sanat,” se ei toimi. On parasta, että henkilö, joka on perin pohjin valveutunut, tekee muutoksen. On selvää, että jos pitkän iän rukouksen kirjoittaja on elossa, hänen tulisi tehdä asiaankuuluva muutos. Esimerkiksi Hänen pyhyytensä Dudjom Rinpoche on kirjoittanut pitkän iän rukouksen, joka hänen itsensä tulisi nyt muuttaa muotoon, jossa Karmapaa pyydetään palaamaan.

 

16. Karmapan gurujoogan tekeminen on nyt mielestäni hyvin hyödyllistä, koska se on täysin puhdasta ja se tehdään tunteella ja hartaudella. Ennen hänen kuolemaansa hartautta oli, mutta ei niin vahvana ja puhtaana kuin nyt. Saattaa olla, että se on vahvempaa nyt, mutta se riippuu tapauksesta.

 

Kysymys: Voisitteko kertoa meille jotain siitä, mikä merkitys on sillä, että Hänen pyhyytensä kuoli Pohjois-Amerikassa?


Vastaus: Kyllä, en pysty sanomaan siitä mitään tarkasti, mutta olen varma, että sillä on suuri merkitys. Sikäli kun ymmärrän kokemukseeni perustuen, hän kuoli tarkoituksellisesti Amerikassa, länsimaassa. Hän syntyi Tiibetissä, itäisessä maassa, ja sillä on mielestäni suuri merkitys. Buddhan opetus on dharmaa, jonka merkitys on ”niin kuin asiat ovat”. Se ei ole vain polku eikä uskomus, vaan se on niin kuin asiat ovat. Opetuksen tulee levitä ja hänen kuolemansa Pohjois-Amerikassa levittää dharman ymmärrystä kaikkien olentojen hyväksi. Olennot tarvitsevat dharman ymmärrystä aina, mutta mielestäni entistä enemmän tällä vuosisadalla ja nykytilanteessa. Luulen, että tällä voi olla suuri merkitys länsimaille, kun ne syventävät ymmärrystään dharmasta.

 

Lisäksi koko maailma kuuluu joko länteen tai itään. Hänen pyhyytensä syntyi idässä ja kuoli lännessä. Se merkitsee, että hänen toimintansa kattaa koko universumin. Henkilökohtaisesti ajattelen, että hän kuoli lännessä siksi, että hän sairasti syöpää. Tähän saakka syöpä on ollut parantumaton tauti ja maailman pahin sairaus. Muita suuria mestareita menneisyydessä on kuollut syöpään. Ajattelen, että nyt meillä on menetelmä hoitaa syöpää. Uskon niin.


Kysymys: Haluatteko sanoa tästä enemmän?

 

Vastaus: Taidan odottaa.
 

Kysymys: Hänen pyhyytensä kuoli länsimaalaisessa sairaalassa, missä käytettiin länsimaista teknologiaa, koneita ja muuta. Kommentoisitteko tätä? Lännessä on huolestuttu koneiden käytöstä.


Vastaus: Että häiritsivätkö koneet häntä?

 

Kysymys: Puhun yleisesti, ovatko koneet hyväksi ihmiselle? Kysymys koskee yhteiskuntaamme: onko hyvä pidentää elämää koneilla vai ei? Sitä kysytään, ja nyt eräs maailman merkittävimmistä lamoista on kokenut nuo koneet ja länsimaisen teknologian ja lääkkeet, joista on varmasti ollut apua.
 

Vastaus: Kyllä, olen varma, että mitä sitten onkin olemassa, se on vain olemassaoloa. Olipa se koneellista tai luonnollista, kaikella on olemassaolonsa. Olen varma, että kone ei voi pidentää elämää, ellei olennolla ole syitä ja olosuhteita elää pitempään. Se on hyvin selvää. Siksi ei ole mitään väärää käyttää koneita hoidossa. Tulen teko on ihmisen historian suurimpia keksintöjä. Ihmiset menevät kuuhun, Marsiin, Venukseen… he eivät mene sinne yksikseen. Koneet ovat varsin kehittyneitä, mutta en pidä yhtäkään niistä kehittyneempänä kuin tuli. Joten koneiden käytössä ei siis minun mielestäni ole mitään väärää. Kaikella on hyvät ja huonot puolensa, se on luonnollista. Mutta kun puhumme totuudesta, emme tarkoita vain epätotuuden vastakohtaa. Totuus, josta dharmassa puhutaan, on totuus totuudesta ja totuus epätodesta, sekä että. Se on totuus.
 

Kysymys: Dharman tiellä tärkeintä on harjoituksen tekeminen. Me kuulumme kagyu-linjaan, joka on nimenomaan harjoittamisperinne. Se alkoi Tilopasta ja kulki Naropan, Marpan, Milarepalle ja Karmapoiden ja muiden kunnianarvoisten lamojen kautta. Täällä lännessä olemme nyt 16. Karmapan kuoltua ensimmäisen kerran tilanteessa, jossa perinne siirtyy henkilöltä toiselle. Teidän maassanne Tiibetissä niin on käynyt lukuisia kertoja. Neuvokaa meille miten yhdistämme tämän kokemuksen harjoitukseemme.


Vastaus: Uskoisin että tulos on täsmälleen samanlainen kuin se, mitä on tapahtunut Tiibetissä vuosisatojen kuluessa. Lännen ja idän välillä ei ole eroa; kokemus on sama ja vaikutus on samanlainen. Ei ole mitään epätavallisia seurauksia. Perinne siirtyy yhdeltä toiselle samalla tavoin. Tapa, jolla se on siirtynyt alusta tähän asti on tapa, jolla se jatkaa siirtymistä.

 

Kysymys: Olemme saaneet paljon kyselyjä ”kirjeestä.”


Vastaus: Hänen pyhyytensä puhui meille kaikesta, paitsi kirjeestä. Tapana on, että kirjettä ei saa pyytämällä. Kirje on jossain ja siinä on hänen sinettinsä, hänen käsialallaan kirjoitettuna ja allekirjoitettuna. Siitä ei tarvitse huolehtia.


Kysymys: Voisitteko selittää meille, mikä kirje on?


Vastaus:
Sen jälkeen, kun 15. Karmapa oli kuollut, eräs hänen oppilaansa sai ”kirjeen,” joka oli kirjoitettu hänen käsialallaan ja siinä oli hänen sinettinsä (Tiibetissä käytettiin allekirjoituksen sijaan käsin kirjoitettua tekstiä ja sinettiä).  Oppilas sai siis tiibetiläistyyppisen kirjekuoren Hänen pyhyydeltään ja siinä oli ohje, jonka mukaan se piti avata tiettynä ajankohtana. Hän piti sen tallessa ja avasi sen oikeaan aikaan, kolme kuukautta Karmapan kuoleman jälkeen. Hän luki sisällön, ja siinä selitettiin kaikki.


Kysymys: Voisitteko kertoa mitä siinä kirjeessä luki 16. Karmapan syntymään viitaten?

 

Vastaus: Siinä oli paikka, isän ja äidin nimet, lapsen syntymähoroskooppimerkki, nuo asiat.


Kysymys: Ja tämä tapahtui muutama kuukausi Karmapan kuoleman jälkeen?


Vastaus: Se voi tapahtua niin, mutta mitään tiettyä tapaa ei ole, Se voi tapahtua monilla eri tavoilla.


Kysymys: Sen jälkeen kun lamat olivat lukeneet kirjeen, odottivatko he kunnes Hänen pyhyytensä oli jälleensyntynyt ja menivät sitten hänen luokseen?

 

Vastaus: Kyllä. He tekevät sen mukaan mitä Karmapa kirjoittaa. Luemme sen huolella ja yritämme sitten löytää hänet. Kun sitten lopulta olemme löytäneet hänet, meidän täytyy tehdä monia kokeita. Otamme esimerkiksi kymmenen rukousnauhaa, joista vain yksi kuului edelliselle Karmapalle. Annamme ne lapselle, joka ottaa sen, mikä kuului hänelle aiemmin. Sitten lapsen luokse voidaan tuoda kymmenen ihmistä, joista vain yksi palveli häntä ennen. Lapsi menee välittömästi palvelijansa luo. Nämä ovat esimerkkejä kokeista.


Kysymys: Milloin on oikea viedä Hänen pyhyytensä lapsena luostariin?

 

Vastaus: Heti kun hänet on löydetty.


Kysymys: Saako hän initiaatioita lamoilta, joista tulee hänen opettajiaan? Mitä polkua hän sitten seuraa?


Vastaus: Hän tekee kaiken samoin kuin edellisessä elämässään. Hän siis käy läpi kaikki opinnot, seremoniat ja initiaatiot, kaiken vähitellen. Lapsena hän opettelee ensin lukemaan ja kirjoittamaan ja opiskelee sitten filosofiaa. Kaikki samalla tavalla kuin hän teki edellisessä elämässään.

 

Kysymys: Onko jokin tietty ikä, jolloin Hänen pyhyytensä alkaa antaa vajrakruunu-initiaatioita?


Vastaus: Ei oikeastaan ole mitään tiettyä ikää. Heti kun se on sanokaamme mahdollista.


Kysymys: Situ Rinpoche, kuvasitte aikaisemmin Hänen pyhyytensä kuoleman jälkeistä kolmatta päivää. Voisitteko sanoa mitä tapahtuu seuraavien 40 päivän aikana kun hän on välitilassa?


Vastaus: En usko että 40 päivällä on mitään tekemistä hänen kaltaisensa bardotilan kanssa. Kun hän herää nykytilastaan voi kulua muutama päivä, ennen kuin hän menee äidin kohtuun. Voi olla että ei ole minkäänlaista väliaikaa, voi olla että kuluu enemmän kuin 49 päivää tai enemmän kuin vuosi. Hän voi syntyä uudelleen 10 kuukauden kuluttua, vuoden kuluttua, kahden vuoden kuluttua tai ei ollenkaan. Mutta hän syntyy, kun on oikea aika. [Toim. huom. Bodhisattvavala velvoittaa syntymään uudelleen kaikkien olentojen hyväksi.]


Kysymys: Meditaatiotila, jossa Hänen pyhyytensä nyt on, kestääkö se vielä yhden päivän? [Toim. huom. Hänen pyhyytensä julistettiin kliinisesti kuolleeksi kaksi päivää ennen tätä haastattelua.]


Vastaus: Emme ole varmoja.


Kysymys: Jatkuuko mahamudra-tila, jossa Hänen pyhyytensä nyt on, tietyn ajan?


Vastaus: Joskus se on vain 12 tuntia, joskus 24 tuntia. Toisinaan pitempään, kolme päivää, viikon. Mutta ei pitempään kuin viikon.


Kysymys: Mihin tilaan Hänen pyhyytensä menee kun mahamudra-tila loppuu?


Vastaus: Se on eräänlainen sambhogakaya-tila. Tällä hetkellä hän on dharmakaya-tilassa.


Kysymys: Kuten olette sanonut, tämä dharmakaya-tila on mahamudra?

 

Vastaus: Kyllä.


Kysymys: Milloin hän lähtee sambhogakayatilaan?


Vastaus: Sitä emme osaa sanoa. Kyseessä on jatkuva liike dharmakayasta kohti sambhogakayaa ja sitten kohti nirmanakayaa. Ne kaikki ovat osa hänen toimintaansa. Siksi hän voi ilmestyä sambhogakaya-muodossa tai nirmanakayana. Mutta hän on aina dharmakaya-tilassa. Tällä hetkellä vaikutus on fyysinen. Hän on dharmakaya-tilassa.

 

Meidän kannaltamme, suhteellisesti, hän eli kehossaan 58-vuotiaaksi. Nyt hän siirtyy pois kehostaan, 58 vuoden jälkeen. Tässä kehossa hänen mielensä on dharmakaya-tilassa. Kuolemassa siitä tulee tietoisuutta. Heti kun hän herää siitä, hän ilmestyy sambhogakayana tai nirmanakayana. Mutta dharmakaya on olemassa koko ajan: silloin kun hän on elossa, silloin kun hän on sellaisessa tilassa kuin nyt ja sen jälkeen, kun hän syntyy uudelleen. Loppujen lopuksi hänen mielensä luonto on tietenkin dharmakaya. Mutta mitä tulee [buddhan] merkkeihin ja sen sellaiseen, hän ilmestyy suhteellisesti.


Eräs sairaalan lääkäreistä tuli Karmapalle hyvin läheiseksi ja omistautui tehtäväänsä innolla ja ymmärryksellä. Hänen ansiostaan Hänen pyhyytensä voi jäädä sairaalaan ilman häiriötä kunnes hän saanut tämän meditaatiovaiheen loppuun.

 

Jotta Hänen pyhyytensä toiminta säilyy, on tarpeen jättää hänen kehonsa rauhaan. Sairaalassa ymmärretään, että olemme dharma-ihmisiä, muuten he eivät antaisi kuolleen ruumiin virua siellä niin pitkään. Jotta saimme luvan, meidän täytyi esittää todiste Hänen pyhyytensä tilasta lääkärille. Epätavallisten olosuhteiden takia asetimme lääkärille kasvosuojuksen, pyysimme häntä pesemään kätensä ja teimme hänelle erityisen puhdistusrituaalin.

 

Vein lääkärin Hänen pyhyytensä luo ja hän tutki tätä nipistäen hiukan hänen ihoaan ja koskettamalla hänen sydämensä seutua. Lääkäri oli ällistynyt ja sanoi, ettei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa. Hänen mukaansa kun kuolleen ihmisen ihoa nipistää, se jää koholle, mutta Hänen pyhyytensä iho oli yhtä joustava kuin elävä iho. Lääkäri tunsi myös lämmön sydämen kohdalla ikään kuin kyseessä olisi ollut elävä henkilö.

 

Lääkäri itki noin 20 minuuttia.


Karmapasta huolta pitäviä lamoja lukuun ottamatta tämä lääkäri oli ainoa, joka kosketti häntä. Ellei lääkäri olisi vakuuttunut, emme olisi saaneet pitää hänen ruumistaan siellä.

 

Kysymys: Miten voitte tietää, milloin Hänen pyhyytensä on valmis jättämään tämän tietyn tilan ja siirtymään seuraavaan, tiedättekö milloin siirtyminen on tapahtunut?

 

Vastaus: Silloin kaikki muuttuu. Kun ihoa nipistää, se ei enää ole joustava, vaan samanlainen kuin muillakin kuolleilla. Ja lämpö katoaa. Hän muuttuu kylmäksi.


Kysymys: Onko joku Hänen pyhyytensä luona koko ajan?

 

Vastaus: Olen itse usein siellä.
 

Kysymys: Onko hän makuuasennossa?

 
Vastaus: Kyllä, koska hänelle tehtiin monenlaisia hoitoja ja tarvittiin letkuja. Jos hän olisi kuollut luostarissa ilman kaikkia näitä hoitoja, hän olisi kuollut istuallaan. Se on aivan selvää. Meidän ei olisi tarvinnut koskettaa häntä. Jättäessään kliinisen kuoleman jälkeisen tilan hänen päänsä kallistuisi ja sen jälkeen ruumis olisi kuten normaali kuollut ruumis.


Kysymys: Ovatko letkut edelleen kiinni hänessä?

 

Vastaus: Eivät, mutta ne olivat silloin kun hän kuoli. Lääkärit antoivat hänelle morfiinia ja imivät limaa keuhkoista letkua pitkin keuhkokuumeen takia. Lopulta kaikki arvot muuttuivat huonommiksi – verenpaine ja muut, ja niin he pysäyttivät koneen ja hän vain siirtyi pois. Nyt hän on kliinisen kuoleman jälkeisessä dharmakayan meditaatiotilassa, jota kuvasin.


Kysymys: Liikutetaanko hänen kehoaan ennen kuin hän siirtyy pois nykyisestä tilastaan?


Vastaus: Ei, häntä ei liikuteta lainkaan. Emme pidä minkäänlaista ääntä huoneessa, emme edes polta suitsuketta. Kun hän on päättänyt tämänhetkisen meditaation, kylvetämme hänet.


Kysymys: Viettekö hänet sitten lentokentälle?


Vastaus: Ei oikeastaan. Kylvetämme hänet, ja sitten minä ja joku muista lamoista, ehkä Bardor Tulku Rinpoche tai Jigmela viemme hänet ruumishuoneelle. Niin kauan kuin Hänen pyhyytensä on nykytilassaan, joka voi kestää kolme päivää tai viikon, kehossa ei näy minkäänlaisia kuoleman merkkejä. Mutta sen jälkeen siitä tulee kuollut ruumis ja se alkaa hajota. Siksi kehoon laitetaan lääkeaineita.


Kysymys: Käytetäänkö ruumishuoneella länsimaisia lääkeaineita?


Vastaus: Kyllä, länsimaisia. Tiibetissä voimme jättää lihan, siis syötävän pihvilihan ilman mausteita itsekseen vuodeksi, eikä se pilaannu ollenkaan, mutta täällä, varsinkin Intiassa lihaa ei voi jättää huoneenlämpöön edes kahdeksi päiväksi. Siksi käytämme lääkeaineita.


Kysymys: Ja käytetäänkö ruumishuoneella palsamointiaineita?

 

Vastaus: Lääkeaineita… ja sitten puemme hänet.


Kysymys: Hänen omaan munkinkaapuunsa?

 

Vastaus: Kyllä, ja laitamme hänet arkkuun.

 

Kysymys: Ja lentokoneessa hän on arkussa?

 

Vastaus: Tietysti.

 

Kysymys: Ja sitten lennätte New Yorkiin?
 

Vastaus: Kyllä.


Kysymys: Pysyykö arkku lentokoneessa vai viettekö sen yksityistiloihin?

 

Vastaus: Se siirretään koneesta toiseen. Yritimme tehdä järjestelyjä, koska saimme pyyntöjä New Yorkista ja Euroopasta Lontoosta. Yritimme järjestää erityisen vastaanottohuoneen, johon ihmiset olisivat voineet tulla siunattaviksi, mutta se on mahdotonta, koska aikaa on vähän ja arkku on suuri. Lontoossa esimerkiksi on vain puoli tuntia aikaa ja kestäisi tunnin siirtää arkku vastaanottotilaan. Puoli tuntia ei riitä.


Kysymys: Vaihdatteko konetta myös New Delhissä?

 

Vastaus: New Delhistä Bagdograan, lähelle Rumtekia. Intian hallitus järjesti koneen, jotta voimme mennä Sikkimiin mahdollisimman pian.


Kysymys: Kun olette päässeet takaisin Rumtekiin Sikkimissä, otetaanko Hänen pyhyytensä pois arkusta ja siirretään gompaan (temppeliin)?

 

Vastaus: Kyllä, teemme asiaankuuluvat järjestelyt.


Kysymys:
Laitetaanko hänet valtaistuimelleen istumaan?


Vastaus:
Teemme erikoisjärjestelyjä, uusi valtaistuin ja koko mandala.


Kysymys: Karmapan seuraajat, jotka tulevat eri puolilta maailmaa Rumtekiin, näkevätkö he Hänen pyhyytensä fyysisen olemuksen oikeasti?


Vastaus:
Ei välttämättä. Ruumis näkyy, mutta ei kovin selvästi. Hänet on puettu.


Kysymys: Istuuko hän mietiskelyasennossa?


Vastaus: Kyllä.


Kysymys: Sidotteko hänet kiinni lautaan?


Vastaus: Kyllä, peitämme hänen vartalonsa kankaalla ja sijoitamme mandalan kirjaimia eri puolille ruumista ja puemme hänelle kaavut ja kruunun. Ei vajrakruunua vaan dhyanibuddhien kruunun. He, jotka tulevat hakemaan siunausta, eivät näe hänen ihoaan, mutta he näkevät kokonaisuuden.

 
Kysymys: Rinpoche, milloin luulisitte, että Hänen pyhyytensä jättää meditatiivisen tilan?


Vastaus: Odotimme, että se tapahtuisi 12 tunnin kuluttua. Hän ei tullut ulos. Odotimme 24 tunnin kuluttua, hän ei tullut ulos. Sitten odotimme 36 tunnin kuluttua, hän ei tullut ulos. Nyt odotan 48 tunnin kuluttua. Odotan että hän tekee niin viime yön ja tämän päivän merkkien perusteella (hikeä otsalla). Luulen että hän tule ulos tänä iltana.


Kysymys: Tuleeko hän ulos meditaatiotilasta hitaasti?


Vastaus: On joitakin merkkejä, jotka näkyvät, jonkinlainen hiki, ihan tavallinen elävänoloinen hiki.


Kysymys: Haluaisin palata siihen, mitä Rumtekissa tapahtuu. Hänen pyhyytensä istuu meditaatioasennossa.


Vastaus: Ympärillään paljon uhrilahjoja.


Kysymys: Kuinka kauan hän on siellä?


Vastaus: Meidän täytyy päättää se paikan päällä. Ehkä hän on niin 49 päivää, ehkä lyhyemmän ajan.


Kysymys: Tekevätkö munkit pujaa sinä aikana joka päivä?


Vastaus:
Vuorokauden ympäri, 24 tuntia.


Kysymys: Kun se vaihe loppuu, mitä ruumiille tapahtuu?


Vastaus: On eri vaihtoehtoja. Koko hengellisen historian ajan hänet on krematoitu tai laitettu erityiseen hautaan, stupaan, joka on tehty puhtaasta kullasta. Se voi olla 6 – 10 metriä korkea. Ruumis asetellaan tiettyyn asentoon stupan sisälle mandalan mukaisesti. Henkilökohtaisesti ajattelen, että tällä vuosisadalla hänet krematoidaan, vaikka en pidäkään siitä. Jos hänet krematoidaan, tuhkat voidaan viedä eri keskuksiin ympäri maailmaa siunauksena ja oppilaat voivat tehdä stupia. Siten meille jää pyhäinjäännöksiä. Se tehdään Rumtekissa. Mutta meidän on keskusteltava tästä, niin että asiat tapahtuvat kaikkien rinpocheiden ja muiden oppilaiden toiveiden mukaan.


Kysymys: Se on tietenkin hieno ajatus.


Vastaus: Niin ajattelen nykytilanteessa.


Kysymys: Otetaanko kehosta luita, esimerkiksi reisiluita rituaalisoittimia (torvia) varten?


Vastaus: Ei ei, ne tehdään tavallisten ihmisten luista.


Kysymys: Kysyin vain tietämättömyyttäni.


Vastaus: Tiedän, ei se mitään, mutta se ei koske Hänen pyhyyttään. Ruumis varmaankin poltetaan.


Kysymys: Kuluu tietty aika ennen kuin Hänen pyhyytensä 17. Karmapa ilmentää voimansa täysin ja omaksuu asemansa. Mitä tapahtuu sillä välin, kuka hallinnoi?


Vastaus: Olemme kaikki Hänen pyhyytensä oppilaita. Historiallisesti ja perinteellisesti tämä voi tapahtua monella eri tavalla. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki oppilaat tekevät parhaansa, eivätkä ainoastaan yritä seurata historiallisia perinteitä. Olen tätä mieltä, koska kaikilla oppilailla on vastuu. Jonkun täytyy kuitenkin kantaa yleistä vastuuta.


Kysymys: Tehdä lopulliset päätökset?


Vastaus: Kyllä, en ole varma siitä, kuka se tulee olemaan, mutta odotan meidän kaikkien tekevän parhaamme.


Kysymys: Meillä länsimaisilla oppilailla on sellainen käsitys, että vajrakruunun neljää jalokiveä kuvaavat Shamar Rinpoche, te Situ Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche ja Gyaltsab Rinpoche. Että teissä neljässä ruumiillistuvat kaikki Hänen pyhyytensä initiaatiot, olette saaneet ne häneltä ja siirrätte ne sitten takaisin hänelle.


Vastaus: Kyllä, ymmärrän mitä tarkoitat. Tällä hetkellä olen yksi hänen oppilaistaan ja myös yksi noista neljästä. Hän todellakin piti meistä huolta; mutta on monia muita tulkuja, lamoja, munkkeja ja maallikko-oppilaita. On vaikka kuinka monia. Mutta asiaa ei kannata liittää kruunuun. Kruunu on erittäin vanha. Se ei välttämättä kuvaa meitä neljää. En usko että se on oikea selitys. Me olemme Hänen pyhyytensä neljä oppilasta ja meillä on tietenkin vahva yhteys menneisyydessä. Kruunuun se ei kuitenkaan liity.


Kysymys: Olen samaa mieltä vertauskuvallisesti, mutta tosiasiassa perinteen harjoituksen kannalta…


Vastaus: Tällä hetkellä me olemme neljä oppilasta. Hän sanoi aina: ”Neljä, neljä…” Olet varmaankin kuunnellut häntä siinä mielessä. Se on mitä parhain selitys, mutta se ei ole järjellinen selitys kruunun alkuperäisestä tarkoituksesta.


Kysymys: Miten kauan aiotte viipyä Rumtekissa?


Vastaus: Kaksi kuukautta.


Kysymys: Sen jälkeen Shamar Rinpoche, te itse, Jamgon Kontrul Rinpoche ja Gyaltsab Rinpoche varmaankin vierailette ympäri maailmaa opettaen eri keskuksissa?


Vastaus: Ilman muuta. Maailmankiertueeni alkoi seitsemän kuukautta sitten ja tämä ensimmäinen kiertueeni päättyy vuoden 1984 lopussa. Euroopan osalta vierailut oli jo melkein saatu päätökseen, mutta olen joutunut perumaan tapahtumia näiden viimeisten 2 tai 3 viikon aikana Hänen pyhyytensä takia. Palaan nyt Intiaan 13. marraskuuta ja seuraava matkani suuntautuu Kaakkois-Aasiaan, missä viivyn seitsemän kuukautta. Amerikan kiertueeni alkaa helmikuussa 1983 ja sen jälkeen menen Eurooppaan. Sitten palaan Intiaan ja niihin maihin, joihin en nyt päässyt, se on tärkeää.


Kysymys: Toivomme, että Woodstockin uusi luostari saadaan valmiiksi ja se odottaa sekä teidän että Hänen pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapan vierailua. Hänen pyhyytensä 16. Karmapa opetti meille paljon, ja olemme toivottavasti pystyneet osoittamaan, miten innokkaita olemme vastaanottamaan opetuksia ja tekemään jotain auttaaksemme muita. Kun olette muiden lamojen kanssa Rumtekissa, pyydämme teitä muistamaan halumme olla avuksi miten vain mahdollista.


Vastaus: Luulen että kaikki jatkuu entisellään ja joku toimii yhteyshenkilönä.


Kysymys: Älkää ajatelko meitä vain oppilaina, muistattehan että meillä on myös erilaisia taitoja ja kykyjä, jotka tarjoamme dharman käyttöön.


Vastaus: Kyllä, meidän kaikkien täytyy ponnistella kovasti täyttääksemme Hänen pyhyytensä toiveen olla rajattomaksi hyödyksi kaikille tunteville olennoille. Itse asiassa meidän jokaisen täytyy tehdä vielä enemmänkin.Sherab Barry Bryant on Hänen pyhyytensä 16. Karmapan oppilas vuodesta 1973. Vuonna 1980 Hänen pyhyytensä nimitti Barry Bryantin Karma Triyana Dhamachakran tiedottajaksi. Jerome Allan Landau on Karmapan oppilas vuodesta 1976. Hänen pyhyytensä nimitti hänet lakiasiaintuntijakseen. Vuodesta 1980 hän on ollut KTD:n hallituksessa.

 

Dr Lewy's account

Akong Rinpoche: 16. Gyalwa Karmapan kuolema

17. Gyalwa Karmapa

Elämä ja kuolema

Kotisivu