Chenrezig

 

 

Harjoitus, josta on olennoille loputtomasti hyötyä − jalon Chenrezigin meditaatio ja mantraresitaatio sellaisena kuin suuri mahasiddha Tangton Gyalpo sen opetti.

 

Omistettu Hänen korkeudelleen Tai Situ Rinpochelle

 

 

Miten dharmatekstejä tulisi kohdella

 

Dharmakirjoitukset sisältävät Buddhan opetuksia; niillä on voima suojella syntymiseltä alempiin maailmoihin ja ne ohjaavat kohti vapautumista. Niitä tulisi sen tähden kohdella kunnioittavasti. Niitä ei jätetä lattialle tai muihin paikkoihin, missä niiden päälle voidaan astua tai istua. Kun niitä kuljetetaan paikasta toiseen ne kääritään huolellisesti suojuksiin ja pidetään korkealla ja puhtaalla paikalla erillään maallisemmista tavaroista. Dharmakirjojen ja -esineiden päälle ei tulisi asettaa muita esineitä. Jos kostuttaa sormiaan syljellä sivuja kääntäessä, sitä pidetään huonona tapana ja siitä syntyy huonoa karmaa. Siinä tapauksessa että dharmaan liittyviä kirjoituksia, kuvia tai muuta materiaalia täytyy hävittää, ne pitäisi polttaa mieluummin kuin että ne heitetään roskien joukkoon. Silloin kun dharmatekstejä poltetaan, on neuvottu lausumaan ensin rukous tai mantra, esimerkiksi OM AH HUNG. Sen jälkeen  visualisoidaan, että poltettavan tekstin kirjaimet sulautuvat AH-tavuun ja Ah sulautuu itseen siirtäen kirjaimiin sisältyvän viisauden omaan mielenvirtaan. Sen jälkeen jatketaan mantran OM AH HUNG lausumista ja poltetaan teksti.

 

Sisältö:                                                                         

 

Seitsenrivinen rukous Guru Rinpochelle

Kaiken saavuttava sävelmä - rukous Marpalle, Milalle ja Gampopalle

Kagyu-perimyslinjan rukous

Chenrezig-harjoitus

Lyhyt Onnen Puhtaan Maan rukous

Muita omistusrukouksia

 

Harjoitusteksti Word-tiedostona

Kuuntele puja Lama Norbun esittämänä

 

Seitsenrivinen rukous Guru Rinpochelle

 

 

Hung U-rgjen jul-ji nu-tsang tsham

Luoteisessa Urgyenin maassa

pe-ma ge-sar dong-po la

lootuskukan teriössä

   

ja-tshen cho-gi ngö-drub nje  

sinä, jonka saavutukset ovat suuret ja ihmeelliset,

Pe-ma Dzjung-ne she-su dra.

tunnettu nimellä Lootuksessa syntynyt,

   

Khor-du khan-dro mang-pö kor

suuren dakiniseurueen ympäröimänä,

che-gi dze-su da drub-gi  

jotta voisin seurata esimerkkiäsi

   

dzjin-gi-lab tshir she-su sol.

Ne-cho di-ru dzin-po-la
pyydän, tule ja suo siunauksesi. Suo siunauksesi tälle erinomaiselle paikalle
   
drub-cho da-la wang-shi kor ge-dang log-dren bar-che sol
Anna neljä voimaa tälle kyvykkäälle harjoittajalle poista esteet, hämmennys ja häiriötekijät,
   
chö dang thyn-mong ngö-drub tsol. OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA SIDDHI HUNG.
suo ylivertaiset ja tavanomaiset kyvyt. Om ah hung vajraguru lootus-siddhi hung. (Alusta kolme kertaa)
   
 
OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA TÖ-TRENG TSAL
Om ah hung vajraguru lootus pääkallonauhan voima
 
BENZRA SAMAJA DZA DZA
Vajra samaya (vala)
 
SARVA SIDDHI PALA HUNG AH, HRI MA-HA-RI NI SA RATSA HRI JA TSITTA HRING HRING DZA DZA.
                                                                                                                                              (kolme kertaa)
Gu-ru khan-dro tsho-tse gi   

da-tsag mö-pe pu-nam la

Guru, dakinien joukot ja muut, olemme uskollisia lapsianne,
   
ly-la ku-ji dzjin-gi-lob  nga-la sung-gi dzjin-gi-lob
siunatkaa kehomme kehollanne, siunatkaa puheemme puheellanne,
   
ji-la tug-gi dzjin-gi-lob     wang-shi kur-war dzjin-gi-lob
siunatkaa mielemme mielellänne,  antakaa meille neljän voiman siunaus,
   
gy-shi da-par dzjin-gi-lob lam-shi dzjong-war dzjin-gi-lob
antakaa meille neljän ylevän tantran siunaus, antakaa neljän taitavan polun siunaus,
   
 
ku-shi tob-par dzin-gi-lob.  
siunatkaa, että oivallamme neljä kayaa.  
   

OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA DEVA DAAKINI KAA-JA ABIKENTSA OM,

 
              

WAKA ABIKENTSA AH, TSITTA ABIKENTSA HUNG, SARVA ABIKENTSA HRI

 

                                

 

 

Kaiken saavuttava sävelmä − rukous Marpalle, Milalle ja Gampopalle

 

 

Tätä harjoitusperinteen edustajia ylistävää rukousta kutsutaan kaikki tavoitteet saavuttavaksi melodiaksi.

 

  
                      Njin-tob chen-pö pha-jul le-mang drö
                      Suurella rohkeudella matkustit Intiaan monta kertaa,
 
           
 Lo-drö chen-pö chö-kyn de-nji zig   dru-pa chen-pö chö-drul csi-jang tön
 ja viisautesi kautta ymmärsit dharman ytimen  suurilla kyvyilläsi sait aikaan monia ihmeitä
   
 Lo-tsa chen-pöi shab-la sol-wa-deb.  Nu-thu chen-pö k-dra tse-ne cse
 Suuri Marpa, rukoilen sinua.  Kovien ponnistelujesi kautta
   
 ka-tsje chen-pö la-ma nje-par dse  tsön-dry chen-pö drub-pei gjal-tshen tsug
 olit gurusi mieleen  ja erinomaisella ahkeruudellasi nostit voitonviirin
   
 Re-pa chen-pöi shab-la sol-wa-deb.  Theg-pa chen-pö rig-cho jong-su se
 Suuri Milarepa, rukoilen sinua.  Mahayana-viisautesi on täysin kehittynyt
   
 Tsja-gja chen-pöi tog-pa ngön-du dzjur.  Drinl-le chen-pö kha-dang njam-par dal
ja mahamudraviisautesi on aivan ilmeistä,  toimintasi on laaja-alaista kuin taivas,
   
 Nji-gom chen-pöi shab-la sol-wa-deb.  Dam-pa nam-la gu-pe sol-tab ty
 Suuri Gampopa, rukoilen sinua.  Sitoumukseni, uskoni ja rukousteni myötä
   
 drub-gjy ten-dsin cho-nam shab-ten csing  ten-pa rin-chen tsjog-csur dzje-pa dang
 eläkööt harjoitusperinteen tukijat pitkään  levitkööt arvokkaat opetukset kymmeneen ilmansuuntaan
   
 
 Dzi-ten ge-leg chen-pö chab-par sho.  
 ja vallitkoon maailmassa suuri onni ja hyvyys.  
 

 

Kagyu-perimyslinjan rukous

            Chab-dag Dor-dze Chang khen-no  Te-lo She-rab Zang-po khen-no
            Suuri Dorje Chang, muista meitä,  hyvä ja viisas Tilopa, muista meitä,
   
 Na-ro Dja-na Sidd-hi khen-no  Mar-pa Chö-gi Lo-drö khen-no
 Mahasiddha Naropa, muista meitä,  Marpa Chökyi Lodro, muista meitä,
   
 Mi-la She-pa Dor-dze khen-no  Dag-po Da-ö Shön-nu khen-no
 Mila Shepa Dorje (Milarepa), muista meitä,  Gampopa, muista meitä,
   
 Pal-den Dü-sum Chen-pa khen-no  Si-tu Dro-gön Re-chen khen-no
 Loistava Düsum Chenpa (1. Karmapa), muista meitä,  Situ Drogön Rechen (1.Situ), muista meitä,
 

                                                                            

 Pom-drag Sö-nam Do-rdze khen-no  Drub-chen Kar-ma Pak-shi khen-no
 Pomdrag Sönam Dorje (Pomdrakpa), muista meitä,  Siddha Karma Pakshi ( 2. Karmapa), muista meitä,
   
 Khe-drub U-rgjen chen-po khen-no  Sem-pa Rang-dzjung Do-rdze khen-no
 Khedrub Orgyen (Orgyenpa), muista meitä,  Rangjung Dorje (3. Karmapa), muista meitä,
   
 Dzjal-wa Jung-tön Chen-po khen-no   Dzam-ling Chö-gi Drag-pa khen-no
 Yungtön Chenpo (Dorjepal), muista meitä,  Rolpe Dorje (4. Karmapa), muista meitä,
   
 Tog-den Kha-chö Wang-po khen-no  Chö-dze De-Shin Sheg-pa khen-no
 Kachö Wangpo (2. Sharmapa) muista meitä,  Deshin Shegpa (5. Karmapa), muista meitä,
   
 Dze-tsyn Ret-na-bhad-ra khen-no  Drul-ku Thong-wa Dön-den khen-no
 Ratnabhadra (Rigpe Raldri), muista meitä,  Tongwa Dönden (6. Karmapa), muista meitä,
   
 Kyn-khen Djam-pal Zang-po khen-no  Dzjang-sem Pal-dzjor Dön-drub khen-no
 Jampal Zangpo, muista meitä,  Paljor Dondrub (1. Gyaltsab), muista meitä,
   
 Gjal-wang Chö-drag Dza-mtsho khen-no  Drub-chen Dra-shi Pal-dzjor khen-no
 Chödrak Gyamtso (7. Karmapa), muista meitä,  Tashi Paljor (3. Situpa), muista meitä,
   
 Tsjung-me Mi-gjö Do-rdze khen-no  Dzjal-wa Kön-chog Jen-lag khen-no
 Mikyo Dorje (8. Karmapa), muista meitä,  Könchog Yenlag (5. Sharmapa), muista meitä,
   
 Dze-tsyn Wang-chug Do-rdze khenno  Gar-wang Chö-gi Wang-chug khen-no
 Wagchug Dorje (9. Karmapa), muista meitä,  Chöchi Wangchug (6. Sharmapa), muista meitä,
   
 Dzjal-chog Chö-jing Do-rdze khen-no  Pal-den Je-she Njing-po khenno
 Chöjing Dorje (10. Karmapa), muista meitä,  Yeshe Nyingpo (7. Sharmapa), muista meitä,
   
 Tshung-me Je-she Do-rdze khen-no  Pal-tshen Chö-gi Dön-drub khen-no
 Yeshe Dorje (11. Karmapa), muista meitä,  Chöchi Döndrub (8.Sharmapa), muista meitä,
   
 Djal-wang Dzjang-chub Do-rdze khen-no  Si-tu Chö-gi Dzjung-ne khen-no
 Jangchub Dorje (12. Karmapa), muista meitä,  Situ Chöchi Jugne (8. Situpa), muista meitä,
   
 Dze-tsyn Dy-dul Do-rdze khen-no  Mi-pham Chö-drub Gja-mtsho khen-no
 Jetsun Dundul Dorje (13. Karmapa), muista meitä,  Chödrub Gyamtsho (10. Sharmapa), muista meitä,
   
 Pe-ma Nji-tsje Wang-po khen-no  Theg-pa Chö-gi Do-rdze khen-no
 Pema Nyinje Wangpo (9. Situpa), muista meitä,  Techog Dorje (14.Karmapa), muista meitä,
   
 Gjal-se Lodrö Tha-je khen-no  Kyn-zang Kha-ghab Do-rdze khen-no
 Lodro Thaye (1. Jamgon Kongtrul), muista meitä,  Khachab Dorje (15. Karmapa), muista meitä,
   
 Pe-ma Wang-chog Dzjal-po khen-no  Pal-den Khen-tsjei Ö-zer khen-no
 Pema Wanchug (11. Situpa), muista meitä,  Khyentse Özer (2. Kongtrul), muista meitä,
   
 Rang-dzjung Rig-pei Do-rdze khen-no  Drub-wang Nor-bu Dön-drub khen-no
 Rangjung Rigpe Dorje (16. Karmapa), muista meitä,  Norbu Döndrub, muista meitä,
   
 Drin-chen tsa-wei la-ma khen-no  Ji-dam khil-khor lha-tshog khen-no
 Oma ystävällinen juurigurumme, muista meitä,  Mandalan jidamit, muistakaa meitä,
   
 Chö-tsjong ma-gön cham-dral khen-no  Da-sog dro-drug sem-chen kyn-la
 Dharmansuojelijat ja seurueenne, muistakaa meitä,  minä ja kaikki kuuden maailman tuntevat olennot
   
 Thug-tse je-she chen-pöi zig-ne  Tsjag-chen ne-lug tog-par dsö-chig.
pyydämme että katsotte puoleemme suuressa  oivaltakaamme mahamudran luonto!
myötätunnossanne ja viisaudessanne

                

   
   

                                                                                        

 

Harjoitus, josta on olennoille loputtomasti hyötyä − jalon Chenrezigin meditaatio ja mantraresitaatio sellaisena kuin suuri mahasiddha Tangton Gyalpo sen opetti.

 
             Ensiksi, valmistaudu turvautumalla ja kehittämällä bodhimieli:  
   
 San-ge Chö-dang Tsho-gi cho-nam la  dzjang-chub bar-du da-ni gjab-su-chi.
 Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan  turvaudun  valaistumiseeni saakka.
   
 Da-gi gom-de gi-pei sö-nam gi   dro-la phen-dzjir san-ge drub-par sho.
 Mietiskelyni ja mantraresitaationi ansiosta  saavutan valaistumisen kaikkien olentojen hyväksi.
   
 
   
    Lausu näin kolme kertaa.      Toiseksi, varsinainen harjoitus, jumaluuden visualisoiminen:    
   
 Da-sog kha-kjab sem-chen gi  chi-tsug pe-kar da-we teng
Minulla ja avaruuden lukemattomilla olennoilla on päämme  päällä valkoinen lootus, lootuksen päällä kuunkiekko
   
 HRI-le phag-chog Chen-re-zi  kar-sal ö-zer nga-den drö
ja sen päällä HRI, joka muuttuu jaloksi Chenrezigiksi. Hän on valkoinen ja kirkas, säteilee viidenväristä valoa 

 

 

                                                                            (HRI)

 
   
 dzum-den thug-dsei chen-gi zig  tsha-shi dang-po thal-dzjar dse
ja katselee meitä myötätuntoisesti hymyillen. Hänellä on neljä kättä: Kaksi yhteen liitettyinä rukousasennossa
   
 o-nji shel-dreng pe-kar nam  dar-dang rin-chen gjen-gji dre

sekä kaksi, joista toinen pitelee kristallimantranauhaa ja toinen

valkoista lootusta.  Silkki ja jalokivet koristavat häntä. 
   
 ri-dag pag-pei tö-jog sol  ö-pa-me-i u-gjen gjen
Vasemmalla olkapäällä riippuu antiloopin nahka. Päätä kruunaa Amitabha Buddha.
   
 shab-nji do-rdze shil-drung shug  dri-me da-war gjab-ten-pa
Hän istuu timanttiasennossa nojaten tahrattomaan kuuhun.
   
 
 tsjab-ne kyn-dy ngo-wor gjur.  
Hän on kaiken turvautumisen lähde.  

   
         
    Kolmanneksi, lausu pyyntörukous koko sydämestäsi Jalolle Lama Chenrezigille, jonka visualisoit selkeästi. Heitä mielestäsi kaikki muut ajatukset  ja keskity yksipisteisesti siihen, että sinä itse yhdessä kaikkien muiden olentojen kanssa ja Chenrezigiin luottaen pyydät oman ymmärryksesi mukaan häntä vapauttamaan teidät samsaran kuudesta maailmasta ja johdattamaan kaiken kattavan tietoisuuden tasolle.    
         
   
 Dzo-wo dzjön-dzi ma-gö ku-do kar  dso San-ge-gi u-la gjen
 Oi Sinä Jalo, jonka tahrattoman valkoista kehoa  kruunaa täydellinen Buddha.
   
 Thug-dzei shen-gi dro-la zig  Chen-re-zi la cha-tshal-lo.

Syvästi myötätuntoisena katsot kaikkia olentoja,

polvistun edessäsi Chenrezig.

   
    Toista tätä rukousta 100, 21, 7 tms. kertaa, kunnes usko vahvistuu sinussa äärimmilleen ja tunnet selvästi muuttuneesi.    
         
     
     
             
   

Gelongma Palmon seitsenosainen rukous uhrilahjana jaloimmista jaloimmalle Chenrezigille

 Phag-pa Chen-re-zi wang dang  Tsho-chu dy-sum shug-pa ji

Osoitan kunnioitusta kumartaen voimalliselle, kunnioitetulle Chenrezigille

 ja kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa asuville

 
   
 Gjal-wa se-che tham-che-la  ku-ne dang-we dzja-tshal-lo.
Voittajille ja heidän perillisilleen,  kaikille, jotka ovat täysin puhdistuneet.
   
 Me-tog du-pö mar-me dri  shal-ze rol-mo la-sog-pa
Tarjoan ylhäiselle seurueelle kukkia, suitsuketta, voilamppuja, hajusteita,  ruokaa, musiikkia ym.,
   
 ngö-dzjor ji-gi drul-ne bul  phag-pei tsho-gi she-su-sol.
 niin oikeita tavaroita kuin mielikuvituksen tuottamia,  jalo seurue, hyväksykää ne.
   
 Tho-ma me-ne da-tei bar  mi-ge csu-dang tsham-me nga

 Aluttoman ajan alusta tähän hetkeen saakka

 tehdyt 10 huonoa tekoa ja 5 anteeksiantamatonta tekoa, 

   
 sem-ni njön-mong wang-gjur-pe  di-pa tham-che shag-par gji.
 jotka on suoritettu mieli kielteisyyden vallassa,  kaikki nuo huonot teot tunnustan.
   
 Njen-tö rang-gjal dzjang-chub-sem  so-so ge-wo la-sog-pe
 Sravakoiden, pratyekabuddhien, boddhisattvojen,  jokaisen elävän olennon ynnä muiden
   
 dy-sum ge-wa chi-sag-pei  sö-nam la-ni da-ji-rang.
 kolmessa ajassa keräämässä hyveessä,  siinä ansiossa minä iloitsen.
   
 Sem-chen nam-gi sam-pa dang  lo-ji tsje-drang dzi-ta-war
 Olentojen toiveiden ja  heidän ymmärryksensä mukaan
   
 che-chung thyn-mong the-pa ji  chö-gi khor-lo kor-du sol.

 suuressa, keskikokoisessa ja pienessä kulkuneuvossa

 pyydän, että pyörität Dharman pyörää.

   
 Khor-wa dzi-si ma-tong bar  njang-ngen mi-da thug-dze-ji
 Rukoilen sinua: niin kauan kuin samsara ei ole tyhjä,  älä ylitä nirvanan rajaa,
   
 dug-ngal gja-mtshor dzing-wa ji  sem-chen nam-la zi-su sol.
 vaan katso myötätunnolla  kärsimyksen valtamereen uponneita olentoja.
   
 Da-gi sö-nam chi-sag-pa  tham-che dzjang-chub gju-gjur-ne.
 Olkoon täten keräämäni hyveistä syntynyt ansio,  se kaikki, valaistukseksi.
   
 Ring-por mi-thog dro-wa ji  dren-pei pal-du da-gjur csig.
 Olennoille,  jotka pitkän ajan kuluessa  eivät ole oivaltaneet, toivon tulevani valoksi.
   
     
     
   

Ylistyksen vajra-sanat Jalolle Chenrezigille niin kuin suuriin saavutuksiin yltänyt mestari (Tangtong Gyalpo) ne lausui aikaisemmassa elämässään munkkina nimeltä Gelong Pema Karpo:

 Sol-wa-deb-so la-ma Chen-re-zi,  sol-wa-deb-so ji-dam Chen-re-zi,

 Rukoilen sinua lama Chenrezig,

 rukoilen sinua yidam Chenrezig,     
   
 sol-wa-deb-so phag-cho Chen-re-zi  sol-wa-deb-so gjab-gön Chen-re-zi.
 rukoilen sinua korkein kunnioitettu Chenrezig,  rukoilen suojelijaa ja turvaa, Chenrezigiä.
   
 Sol-wa-deb-so dzjam-gön Chen-re-zi  thu-dze zung-shig gjal-wa thug-dze chen.
 Rukoilen rakastavaa suojelijaa, Chenrezigiä, huolehdi meistä myötätunnollasi, myötätuntoinen Buddha..
   
 Tho-me khor-war drang-me cham-gjur-ching  dzö-me dug-gnal njong-wei dro-wa-la
 Loputtomassa samsarassa vaeltaville lukemattomille  olennoille, jotka kokevat kärsimystä ilman alkua
   
 göm-po khe-le dzjam-shen ma-che-so  nam-khen san-ge thob-par dzin-gi-lob.
 ei ole muuta turvaa kuin sinä, suojelija. Anna siunauksesi, että saavutamme kaiken tietävän buddhatilan.
   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  she-dang wang-gi njal-war kje-dzjur-te

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen

voimasta vihan vallassa olennot syntyvät helvettiin.

   
 tsham-drang dug-gnal njong-wei sem-chen nam  lha-chog che-gi drung-du kje-war shog.
Syntykööt kuumuuden ja kylmyyden kurjuutta kärsivät olennot  sinun jumalseurueesi lähelle. OM MANI PEME HUNG.
   

Om mani peme hung

   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  ser-nei wang-gi ji-dag ne-su kje
Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta

saituuden tähden olennot syntyvät nälkäisten henkien asuinsijoille.

   
 dre-gom dug-gnal njong-wei sem-chen nam  shing-chog Po-ta-la ru kje-war sho.
Syntykööt nälän ja janon kärsimyksiä kokevat olennot

Potalan täydellisessä maassa. OM MANI PEME HUNG.

   

Om mani peme hung

   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  ti-mug wang-gi dy-dror kje-gjur-te
Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta tietämättömyyden vallassa olennot syntyvät eläimiksi.
   
 len-ku dug-gnal njong-wei sem-chen nam  gön-po khe-khi drung-du kje-war sho.
Syntykööt tyhmyydestä kärsivät olennot sinun läheisyyteesi, oi suojelija. OM MANI PEME HUNG.
   

Om mani peme hung

   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  dö-chag wang-gi mi-ji ne-su kje

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta

halujen vallassa olennot syntyvät ihmisten asuinsijoille.
   
 drel-phong dug-gnal njong-wei sem-chen nam  shing-chog De-wa-chen du kje-war sho.
Syntykööt kiireen ja köyhyyden kärsimystä kokevat olennot Onnen täydellisessä maassa. OM MANI PEME HUNG.
   

Om mani peme hung

   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  dra-dog wang-gi lha-min ne-su kje
Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta kateuden vallassa olennot syntyvät puolijumalten maailmaan.
   
 thab-tsö dug-gnal njong-wei sem-chen nam  Po-ta-la ji shing-du kje-war sho.

Riitelyn ja torailun kärsimyksiä kokevat olennot

syntykööt Potalan maassa. OM MANI PEME HUNG.
   

Om mani peme hung

   
 Tho-me dy-ne le-ngen sag-pei thy  nga-dzjal wang-gi lha-ji ne-su kje
Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta ylpeyden vallassa olennot syntyvät jumalten maailmaan.
   
 po-tung dug-gnal njong-wei sem-chen nam  Po-ta-la ji shing-dy kje-war sho.
Sieltä alhaisempaan jälleensyntymään joutumisen kärsimystä kokevat olennot syntykööt Potalan maassa. OM MANI PEME HUNG.
   

Om mani peme hung

 
 Da-ni kje-shing kje-wa tham-che du  Chen-re-zi dang dse-pa tshung-pa ji

Kunpa minä itse, syntymästä syntymään, joka kerta,

toimisin Chenrezigin tavoin
   
 ma-dag shing-gi dro-nam drol-wa dang  sung-chog ji-drug tsho-chur gje-par sho.
vapauttaen epäpuhtaitten maailmojen olentoja ja levittäen kuuden tavun erinomaista sointua kymmeneen ilmansuuntaan.
   
 Pha-chog khe-la sol-wa-tab-pei ty  da-gi dul-dzar dzjur-pei dro-wa nam
Tämän sinulle, jalo ja korkein, osoitetun rukouksen voimasta tulkoot kaikki olennot kesytetyiksi niin,
   
 le-dre hlur-len ge-wei le-la tsön  dro-wei dön-du chö-dang den-par sho.
että he pyrkivät innokkaasti hyveeseen. Olkoon minusta Dharman kautta hyötyä olennoille.
   
 
Täten suuriin saavutuksiin yltänyt mestari Tangtong Gyalpo oli itse aikaisemmassa elämässä Gelong Pema Karpo, joka teki njungne-harjoitusta 20-vuotiaasta 80-vuotiaaksi. Kun hän (Tangton Gyalpo) rukoili Chenrezigiä yksipisteisesti keskittyen, hän muisti tämän rukouksen edellisestä elämästään. Sillä on mitä suurimat siunaukset!

Neljänneksi harjoituksen tekijä yhdistyy kolmen porttinsa (kehon, puheen ja mielen) kautta jumaluuksiin:

   
 De-tar tse-chig sol-tab-pe  phag-pei ku-le ö-zer drö

Rukoiltuamme näin keskittyneesti

Kunnioitetun kehosta tulvivat valonsäteet.
   
 ma-dag le-nang drul-she dzjang  tsji-nö De-wa-chen chi shing
Ne puhdistavat tekojen aiheuttamat epäpuhtaat ilmiöt ja harhaan joutuneen ymmärryksen. Ulkomaailma tajutaan Onnen valtakuntana.
   
 nang-chy kje-dröi ly nga sem  Chen-re-zi wang ku sung thug
Maailmassa elävien olentojen ruumis, puhe ja mieli ovat voimallisen Chenrezigin ruumista, puhetta ja mieltä.  
   
 
 nang dra ri-tong jer-me gjur.  
Ulkoiset ilmiöt, äänet ja ajatustoiminta tulevat erottamattomiksi tyhjyydestä.  
   
Viidenneksi, lausu mantraa samalla kun pidät edelliset säkeet kirkkaina mielessäsi:
 

Om mani peme hung

 
Muodosta tästä jaksosta täten pääharjoitus lausumalla mantraa sata, tuhat, kymmenentuhatta tai satatuhatta kertaa tai muu määrä.
 
Kuudenneksi näkökulma, josta asioita tulee katsoa arjen keskellä:
 
 Da-shen ly nang phag-pei ku  dra-drag ji-ge dru-pei jang

Minun ja kaikkien muiden ruumiit ilmenevät Chenrezigin hahmossa. 

Kaikki äänet ovat kuuden tavun mantran sointua.
   
 
 dreng-tog je-she chen-pöi long.  
Kaikki mielen toiminta on suurta viisautta.  
   
Seitsemänneksi lausu toivomusrukous omistaaksesi hyveen juuret valaistumisen päämäärälle:
   
 Ge-wa di-ji njur-du da  Chen-re-zi wang drub-dzjur-ne

Toivon, että tämän hyvän työn ansiosta

 oivaltaisin nopeasti voimallisen Chenrezigin
   
 dro-wa chig-gjang ma-ly-pa  de-ji sa-la gö-par sho.
ja saattaisin myös muut olennot ilman yhtään poikkeusta  juuri tuolle tasolle.
   
 
   
 Di-tar gom-de gji-pei sö-nam kji  da-dang da-la drel-thog dro-wa kyn

Kunpa minä ja kaikki minuun yhteydessä olevat olennot 

tämän mietiskelyn ja resitaation ansiosta
   
 mi-tsang ly-di bor-wa dzjur-ma tha  De-wa-chen-du dsy-te kje-war sho.
syntyisimme Onnen valtakuntaan heti, kun jätämme tämän epäpuhtaan ruumiin,
   
 khe-ma thag-tu sa-csu rab drö ne  drul-pe tshog-csur shen-dön dzje-par-sho.
ja kehityttyämme kymmenen bodhisattvatason kautta ilmestyisimme kymmenessä ilmansuunnassa tehden kaikkialla sitä, mistä on hyötyä muille olennoille.

Loppuun voit lisätä erilaisia kauniita omistus- ja toivomusrukouksia, joita tunnet.                                                    

Lyhyt Onnen Puhtaan Maan rukous

                                                                                    Emaho
                                                                                    Kuinka suurenmoista!
 
           
Ngo-tshar San-dze Nang-wa Tha-je dang                            je-su dzo-wo Thu-dze Chen-po dang

Edessämme on ihmeellinen Buddha, rajaton kirkkaus, Amitabha;

hänen oikealla puolellaan suuren myötätunnon mestari (Chenrezig)
 
jön-du sem-pa Thu -chen Thob nam-la san-ge dzjang-sem pha-me khor-dzji kor.
ja vasemmalla timant tivoiman bodhisattva Vajrapani. Lukemattomien buddhien ja bodhisattvojen joukko ympäröi heitä.
 
     
De-kji ngo-tshar pa-tu me-pa ji              De-wa-chen she dzja-wei shing-kham der.
Rajaton ilo ja autuus                                    vallitsevat Onnen puhtaassa maassa.
 
Da-shen di-ne tshe-pö gjur-ma-tha  kjhe-wa shen-gji bar-ma chö-pa ru
Kunpa minä ja kaikki olennot - heti kuoleman hetkellä, syntymättä välillä minnekään muualle –
   
  
de-ru kje-ne nang-thei shal-thong sho                         de-ke da-gi mön-lam tab-pa di.
pääsisimme sinne ja näkisimme rajattoman kirkkauden, Amitabha Buddhan.  
 
Tsho-chui san-ge dzjang-sem tham-che kji
Rukoilen teitä, kaikki kymmenen ilmansuunnan buddhat ja bodhisattvat,
 
 
ge-me drub-par dzjin-chi-lab-tu sol.                          Te-ja-ta pen-tsa dri-ja a-wa-bo-dha-na-je so-ha.
siunatkaa, jotta toiveemme täyttyisi esteettä!
 
    Tsho-du djal-wa se-che gong.
  Kaikki voittajat ja heidän perillisensä kymmenessä ilmansuunnassa, muistakaa meitä.
   
 Tsho-nji dso-la dze-ji-rang  da-gi dy-sum ge-sag-pa
Iloitsen hyvien ja viisaiden tekojen kerääntyessä; mitä hyveitä kokoankaan menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa,
   
 Kön-chog Sum-la chö-pa-bul  Gjal-wei ten-pa phel-dzjur-chig.
annan ansion niistä Kolmelle Jalokivelle, levitköön Buddhan opetus.
   
 Ge-wa sem-chen kyn-la ngo  dro-kyn san-ge thob-dzjur-chig.

Omistan hyvien tekojen ansiot

kaikkien olentojen hyödyksi, saavuttakoot he buddhuuden.
   
 Ge-tsa tham-che chig-dy-te  da-hjen dzjy-la min-dzjur-chig.
Kokoan kaikki hyvien tekojeni juuret, tuottakoot ne hedelmää meissä kaikissa.
   
 Dri-nji da-ne tsho-dsog-te.  Tshe-ring ne-me njam-to phel.
Poistukoot meitä verhoavat kaksi estettä ja täyttyköön hyvien tekojen malja. Eläkäämme pitkään ja lisääntyköön ymmärryksemme.
   
 Tshe-dir csa-chu nön-dzjur-chig.  Nam-shi tshe-pö dzjur-ma-tha
Saavuttakaamme kymmenen syvää bodhisattvatasoa tässä elämässä. Saavuttakaamme syntymä
   
 De-wa-chen du kje-gjur-chig.   Kje-ne pe-mei kha-tsje-te
Onnen Puhtaassa maassa heti, kun jätämme tämän elämän.  Saavuttakaamme syntymä lootuksen keskellä
   
 ly-ten de-la sang-ge sho  dzjang-chub thob-ne dzi-si-du
juuri tässä kehossa tullen Buddhaksi ja sen jälkeen ohjatkaamme olentoja valaistumiseen
   
 drul-pe dro-wa dren-par sho.  
ilmestyskehoillamme.  
   
 

Muita omistusrukouksia

 
                  Sö-nam di-ji tham-che zig-pa nji

               Tämän ansion kautta toivon saavuttavani tietoisuuden kaikesta,

 
             
                  tob-ne nje-pei dra-nam pham-che ne
               voittavani pahuuden (s.o. dualismin) itsessäni
 
             
                  kje-ga na-chi ba-lab drug-pa-ji   
                ja vapauttavani olennot olemassaolon merestä,
 
              
                 si-pei tsho-le dro-wa drol-war sho.
               missä myllertää syntymän, sairauden, vanhenemisen ja kuoleman aallokko.
 
 
                 Pal-den la-mei shab-pe ten-pa dang.
                Olkoot loistavat gurut ikuisesti läsnä.
 
               
                  Kha-njam jong-la de-gi dzjur-wa dang.
                 Olkoon ilo ja onni suurta kuin avaruus kaikessa laajuudessaan.
 
               
                   da-shen ma-ly tsho-sag drib-dzjang ne
                  Keräämällä kokoon kaksi kertymää ja puhdistamalla esteet tulkaamme niin minä kuin muutkin
 
               
                  njur-du san-ge sa-la gö-par sho.
                   nopeasti buddhuuden tasolle.

harjoituksen sisältö

kotisivu