Kuolemaan valmistautuminen ja kuolevien auttaminen (kooste)

 

Tarkastelemme tässä sitä miksi on tärkeää valmistautua omaan kuolemaansa, tutkimme kuoleman prosessia sen eri vaiheissa, ja käymme läpi keinoja miten auttaa niitä, jotka ovat kuolemaisillaan.

 

Buddhalainen näkökulma kuolemaan

 

Tietoisuus kuolemasta ja sen mietiskeleminen ovat buddhalaisuudessa äärimmäisen tärkeitä kahdesta syystä:

1. Jos oivaltaa elämän pysymättömyyden on todennäköisempää, että käyttää aikansa viisaasti, hyödyllisellä ja merkityksellisellä tavalla.

2. Kun tietää mitä kuolemassa tapahtuu ja on tehnyt tuon prosessin itselleen tutuksi, voi voittaa pelkonsa ja negatiiviset tunteet joita kuoleman hetkellä muuten voisi tulla mieleen. Kun kuolee tyynenä ja mieli selkeänä ja myönteisenä, siitä seuraa hyvä jälleensyntymä.

Buddhalaisuus opettaa, että kuolemassa mieli ja keho erkaantuvat. Jokaisella elävällä olennolla on mieli tai tajunta, joka jatkaa olemassaoloa kehon kuoleman jälkeen ja syntyy uudelleen. Meistä jokainen on elänyt lukemattomia kertoja ja syntyy yhä uudelleen ilman valinnan mahdollisuutta ellemme kehitä mieltämme, niin että se voi hallita tuota prosessia. Kun tajunta siirtyy elämästä toiseen, se kantaa mukanaan karmisia jälkiä, tekojen siemeniä edellisistä elämistä. Karma tarkoittaa tekoa ja kaikki kehon, puheen ja mielen teot jättävät jäljen mieleen tai tajuntaan. Nuo jäljet voivat olla myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja teosta riippuen. Ne kypsyvät kun oikeat syyt ja olosuhteet kohtaavat, jolloin seurauksena on myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja kokemuksia.

 

Miltä kuolema tuntuu?

 

On tärkeää tutkia ja tunnistaa ne kuolemaan liittyvät tunteet, joita meillä on. Niihin kuuluu pelko, suru, kaipaus, toivottomuus ja viha. Vaikka ne voivat vallata mielen kokonaan, niitä on mahdollista myös oppia hallitsemaan, vähentämään ja jopa ylittää ne, jotta voisimme kohdata kuoleman paremmin.

 

Seuraavan jälleensyntymän kannalta mielentila kuoleman hetkellä on ratkaisevan tärkeä. Meidän pitäisi pyrkiä kuolemaan myönteisellä tavalla, rauhallisin mielin varmistaaksemme hyvän jälleensyntymän. Jos kuolemme vihan, omistamisenhalun tai muun kielteisen tunteen vallassa, todennäköisesti vaivumme epäonnekkaaseen jälleensyntymään. Jotta mielemme pysyisi myönteisenä kuoleman hetkellä, meidän on paras alkaa työskennellä nyt ja opetella miten mieli pidetään vapaana kielteisistä asenteista. Kuoleman muistaminen auttaa muistamaan sen, miten tärkeää on työskennellä mielensä kanssa. Se taas auttaa elämään rauhallista ja realistista elämää.

 

Miksi kuolema tuntuu meistä epämiellyttävältä?

  • kiintymys oman kehoon, elämäänsä, rakastettuihin ja omaisuuteen

  • huoli siitä että kuolema saattaa tehdä kipeää ja olla pelottava eikä hallitse tilannetta

  • epätietoisuus siitä mitä kuoleman jälkeen tapahtuu

  • meillä on syvä vaistomainen usko todella olemassa olevaan erilliseen itseen (buddhalaisuus kutsuu sitä tietämättömyydeksi, egoon takertumiseksi, ja se on kaiken kärsimyksen syy).

Nämä epämiellyttävät tunteet risteilevät mielessämme. Ne ovat vääriä näkemyksiä ja asenteita. Kun havaitsee ne ja korjaa asenteensa, vapautuu niistä tunteista jotka häiritsevät mielenrauhaa. Työ pelon ja epämukavuuden tunteen voittamiseksi alkaa siitä, että tutustuu kuolemaan mietiskelemällä sitä ja tiedostamalla sen.

 

Lam Rim -perinteen asteittaisella polulla on yhdeksän kohdan kuolemameditaatio, jossa tarkastellaan kuoleman läheisyyttä ja sitä miten se vaikuttaa elämään. Sen tarkoituksena on saada meidät käyttämään elämä parhaalla mahdollisella tavalla.:

 

Yhdeksän kohdan kuolemameditaatio

 

Tässä on kolme pääkohtaa, joita perustellaan kolmella syyllä:

 

Kuolema on ehdoton (ts. elämä on kuolemaan johtava sairaus)

1. Jokainen kuolee

2. Elinaika lyhenee jatkuvasti

3. Dharmanharjoitukseen varaamamme aika on hyvin lyhyt

 

Kuoleman hetki on epävarma

1. Ihmiselämän elinajanodotus vaihtelee

2. On monia kuoleman syitä

3. Ihmiskeho on hyvin hauras

 

Vain Dharma tai henkinen näkemys voi auttaa meitä kuollessa

1. Omaisuus ja nautinnot eivät auta

2. Perhe ja ystävät eivät voi auttaa

3. Oma ruumiimme ei voi auttaa.

 

Mitä kuolemassa tapahtuu?

 

a) Ulkoisten elementtien sulautuminen

Kun mieli eroaa kehosta, maaelementti sulautuu vesielementtiin ja keho muuttuu raskaaksi. Vesielementti sulautuu tulielementtiin ja tulee jano. Tuli sulautuu ilmaelementtiin, ja kuolevaa palelee. Lopulta ilmaelementti sulautuu tajuntaan ja hengitys lakkaa. Silloin tajunta menetetään. Jos on hyvin harjaantunut meditaatiossa saattaa siinä vaiheessa tunnistaa kirkkaan valon ja sulautua siihen, valaistua.

 

b) Sisäiset merkit kuoleman lähestyessä

Elementtien sulautuessa kuoleva näkee ilmiöitä, jotka näyttävät ensin kangastukselta, sitten savulta, kipinöiltä, sammuvalta liekiltä, ns. valkoiselta ilmentymältä ja punaiselta ilmentymältä. Sitten seuraa pimeys, sitten tajuttomuus ja kirkas valo.

 

Jokainen käy nämä vaiheet läpi myös silloin, kun kuolema tapahtuu äkillisesti, ne tapahtuvat silloin silmänräpäyksessä. Joogin kannalta se on huono vaihtoehto, parempi on luonnollinen kuolema siten, että ehtii rauhassa mietiskellä, pohtia ja tunnistaa kaikki prosessin vaiheet.

 

Kuinka valmistautua kuolemaan rauhallisesti ja varmistaa hyvä jälleensyntymä

 

1. Tutustu siihen mitä kuolema on ja pyri hyväksymään se. Me pelkäämme sitä mitä emme tunne. Pelkäämme vähemmän jos ymmärrämme mitä kuolema on ja koetamme hyväksyä sen.

 

2. Elä eettisesti. Tuskalliset ja pelottavat kokemukset jotka kohtaamme kuollessa ja sen jälkeen, bardossa ja seuraavassa syntymässä, johtuvat kielteisistä teoista, karmasta. Niitä välttääksemme meidän on vältettävä tekemästä pahaa ja tehtävä niin paljon hyvää kuin voimme. Toisin sanoen, vältä tappamista, varastamista, seksuaalisia väärinkäytöksiä, kovia sanoja, valehtelua, panettelua juoruilua, himoitsemista, pahantahtoisuutta ja vääriä näkemyksiä,. Niiden sijaan harjoita kymmentä hyvettä. Kannattaa pitää viisi maallikkovalaa ja tehdä puhdistautumisharjoituksia päivittäin. Kielteisten tekojemme syynä on oma harhamme tai tunnehäiriöt: viha, ahneus, ylpeys jne. Niitä pitäisi koettaa vähentää. On hyvä antaa pois omaisuuttaan tai tehdä ainakin testamentti – se auttaa vähentämään takertumista ja huolia. Sovi riitasi muiden kanssa.

 

3. Harjoita mietiskelyä ja rukoile

Gampopan opetusten mukaan paras harjoitus on ottaa turvautumislupaus, kehittää rakkautta, myötätuntoa ja bodhimieltä ja kehittää hartauden tunnetta henkisiä mestareitaan kohtaan sekä seurata heidän neuvoaan. Jos kehitämme itseämme näissä harjoituksissa aloittamalla ne nyt, niitä on helpompi harjoittaa kuoleman hetkellä. Valitse sinulle sopiva harjoitus: hengitykseen keskittyminen, mantran lausuminen, rakkauden ja ystävällisyyden mietiskely tms. Käytä tätä harjoitusta kun kohtaat vaikeuksia, sitten on helpompaa muistaa se kuoleman hetkellä.

 

4. Visualisoi hyvä jälleensyntymä ja pyri sitä kohti

Kehitä itsessäsi toive saada hyvä jälleensyntymä, joko puhtaassa maassa tai ihmisenä. Suunnittele sitä ja rukoile sen puolesta. Jos toivot jälleensyntymää puhtaassa maassa, lue sutria, joissa niitä kuvataan ja rukoile sinne pääsyä. Buddhamaiden kuvaukset ovat uskomattoman runsauden kuvauksia ja kehittävät mielikuvitusta. Ne avaavat meille taivaallisen kauneuden ja onnen mahdollisuuden. Pelkkä niistä lukeminen ja niiden kuvitteleminen valmistaa meitä majesteettisuuteen, joka muutoin saattaisi pelottaa loistollaan.

 

5. Opiskele hengellisiä opetuksia

Hengellisten opetusten oppiminen, mm. Buddhan opetukset auttavat meitä voittamaan harhoja ja kielteistä käytöstä ja auttavat meitä muuttumaan viisaammiksi ja myötätuntoisemmiksi. Mitä enemmän ymmärrämme suhteellisesta totuudesta – elämämme luonteesta, maailmankaikkeudesta, karmasta, henkisen kasvun voimavaroista ja siitä miten ne saadaan käyttöön – sitä vähemmän pelkäämme kuolemaa.

 

6. Harjoita viittä voimaa

- Valkoisen siemenen voima: puhdista kielteinen karma katumisen, luottamuksen, rukousten ja päätöksen neljällä voimalla: luovu takertumisesta omaisuuteesi ja lahjoita sitä pois, mietiskele Kolmea jalokiveä, nostata myönteisiä ajatuksia kuten bodhicitta, vahvista sitoutumistasi kaikkiin niihin henkisiin päämääriin ja arvoihin joita olet elämässäsi pitänyt tärkeinä.

- Aikomuksen voima: kehitä mielessäsi voimakkaita myönteisiä päätöksiä kuten se, ettei mielesi joutuisi ristiriitaisten tunteiden valtaan tai eroon bodhimielen epäitsekkäästä asenteesta.

- Katumuksen voima: ristiriitaisista tunteista koituvien ongelmien muistaminen, suojele itseäsi joutumasta niiden valtaan.

- Rukouksen voima: rukoile voimakkaasti ettet joudu eroon bodhicittasta, ettei itsen harha eivätkä ristiriitaiset tunteet määrää sinua. Rukoile suotuisaa jälleensyntymää, että voit jatkaa dharmaharjoitustasi seuraavassa elämässä jne.

- Tottumuksen voima: käytä kohtaamiasi vaikeuksia hyödyksi kuoleman hetkellä pohdiskellaksesi opetuksia, esimerkiksi samsaran luonnetta ja kehittääksesi myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan. Kun kuoleman hetki koittaa, käänny oikealle kyljellesi ja sulje oikealla nimettömällä oikea sieraimesi (tässä asennossa Buddha siirtyi parinirvanaan), mietiskele ”lähettämistä ja vastaanottamista” ja kaikkien asioiden todellisen olemassaolon tyhjyyttä.

 

Kuolevien auttaminen

 

1. Oman pelon ja takertumisen voittaminen

Paras tapa auttaa kuolevaa on olla itse rauhallinen ja myönteinen. Se tarkoittaa olla ilman sellaisia repiviä tunteita kuin pelko, viha, halu, masennus jne. Jotta voisi auttaa jotakuta toista saavuttamaan rauhallisen ja myönteisen mielentilan, meidän on saavutettava se itse, vähennettävä omaa pelkoamme ym. Jos itse suhtaudumme kuolemaan ristiriitaisesti, on hyvin vaikea auttaa toista sen yli. Buddhalaiset kirjoitukset neuvovat mitä menetelmiä voi käyttää. Jos kuoleva on rakas läheinen, parasta mitä voi tehdä on, että antaa hänen mennä. Takertuminen saa hänen mielensä häiriintymään. Ole tyyni ja rauhallinen, kuuntele kuolevaa, mitä hän tahtookaan sanoa, ole ystävällinen, herkkä ja tue häntä, vältä kuitenkin suuria tunnereaktioita.

 

2. Miten auttaa buddhalaista

Muistuta häntä turvautumisesta, rohkaise uskossa ja luottamuksessa Kolmeen Jalokiveen. Ohjaa häntä niihin harjoituksiin, jotka hän tuntee ja osaa, auta häntä niissä jos tarpeen. Lievitä hänen huoltaan läheisistä ja omaisuudesta ja rohkaise kohtaamaan tuleva uskon avulla. Auta häntä ajattelemaan myönteisesti, lempeyttä ja myötätuntoa korostaen, ja neuvo välttämään kielteisiä vihan ja halun ajatuksia. Se, että auttaa toista kuolemaan rauhallisesti ja myönteisesti on yksi suurimmista ystävällisyyden osoituksista toista kohtaan.

 

Jos mahdollista, aseta Buddhan, Chenrezigin ym. kuvia kuolevan näkyville. On hyvä puhua hänelle pysymättömyydestä ja muista Buddhan opetuksista, jos hän haluaa kuulla, mutta välttää puhumasta mitään, mikä saa hänet hämmentyneeksi tai pois tolaltaan. Tärkeintä on auttaa häntä pysymään rauhallisena ja myönteisenä ennen kuolemaa. Voit mietiskellä, lausua rukouksia ääneen hänen kuultensa ja myös omistaa oman harjoituksesi hänen parhaakseen sekä pyytää muita omistamaan omat harjoituksensa.

 

3. Kuinka auttaa ei-buddhalaisia

Jos kuoleva kuuluu toiseen uskontokuntaan, rohkaise häntä uskomaan, rukoilemaan ja ajattelemaan myönteisesti hänen omien uskonnollisten käsitystensä harjoitustensa mukaisesti. Älä koeta opettaa hänelle omia uskomuksiasi tai käännyttää häntä.

 

Jos henkilöllä ei ole mitään uskontoa, mutta hän vaikuttaa avomieliseltä, voit koettaa puhua Dharmasta, esimerkiksi lempeydestä ja myötätunnosta, pysymättömyyden totuudesta, Neljästä jalosta totuudesta ym. Voit koettaa puhua Buddhasta ja Kolmeen Jalokiveen turvautumisesta, mutta tarkkaile reaktioita äläkä tuputa, ettei henkilö ala vastustaa. Jos hän ei ole ollenkaan kiinnostunut henkisistä tai uskonnollisista asioista, etsi muita tapoja vapauttaa hänet vihasta, omistamisenhalusta, peloista ja rauhoittaa häntä ja muuttaa hänen mielensä myönteisempään suuntaan.

 

4. Hyvän karman keräämisessä auttaminen

Kun henkilö on kuollut, lausu rukouksia, anna uhrilahjoja, vapauta eläimiä (buddhalaisilla on tapana ostaa teuraaksi tarkoitettuja kaloja tms. ja vapauttaa niitä), meditoi, tee hyviä tekoja kaikin tavoin ja omista ansio niistä poissiirtyneelle, jotta hän saa hyvän jälleensyntymän ja vapautuu pian olemassaolon pyörästä ja saavuttaa valaistumisen. On hyvä käyttää myös kuolleen omaa omaisuutta ansion keruuseen antamalla osa hyväntekeväisyyteen. Perheenjäsenten keräämä hyvä karma on erityisen voimakasta ja avuksi. Hyvien tekojen tekeminen ja niiden ansion omistaminen kuolleelle voi auttaa häntä bardossa.

 

5. Lääkitys

Kipulääkitys on hyödyksi, se auttaa potilasta pysymään rauhallisena niin että hän voi keskittyä henkisesti olennaisiin asioihin. Kuoleman edistäminen lääketieteen keinoin tai muulla tavalla ei sen sijaan ole buddhalaisittain ajateltuna eettistä. Tämä koskee sekä itseä että muita ihmisiä ja myös eläimiä.

 

6. Eläinten auttaminen

Eläimet kokevat myös kuoleman ja sitä seuraavan jälleensyntymän välisiä hallusinaatioita. Ne kokevat niitä eläinten tavalla. On hyvin hyödyllistä lausua esimerkiksi om mani peme hung -mantraa kuolevan eläimen luona.

 

Kuoleman syyt

 

Ensimmäinen Dalai-lama opetti, että on kolme kuoleman syytä:

– oma elämänkaari on lopussa

– tekojen luoma myönteinen voima on loppumassa

– elämää tukevat olosuhteet häviävät ympäriltä karman takia

 

Niistä jokaiseen löytyy oma lääkkeensä. Jos kaksi niistä vaivaa potilasta, kuolema voidaan välttää oikeilla menetelmillä. Jos kaikki kolme syytä vaikuttavat yhtä aikaa, kuolema seuraa vääjäämättä ja ainoa mitä voi tehdä, on valmistautua siihen mielessään.

 

Kun elämänkaari on lopuillaan ota pitkän iän initiaatioita, tee pitkään ikään liittyviä harjoituksia (Amitabha, Amitayus) ja parantamiseen liittyviä harjoituksia jne.

 

Kun hyvien tekojen aikaansaama voima vähenee, järjestä tantraharjoituksiin liittyviä juhlia (tsok) ja rukouspiirejä, hae siunauksia pyhimyksiltä ym.

 

Kun elämää tukeva karma loppuu, puhdista mieltäsi kielteisistä karmisista tahroista esimerkiksi tutkimalla nurjaa mieltä tietoisesti, luomalla kielteisyyttä hylkivän asenteen ja mietiskelemällä rakkautta ja myötätuntoa tai kielteisyyden tyhjää luonnetta.


Kuten tiedämme, kuolema oli yksi neljästä niistä näystä, jotka saivat Buddha Shakyamunin lähtemään henkiselle tielle tavoitteenaan se, että kaikkien olentojen kärsimykset loppuisivat. Silloin kun suremme menetettyjä läheisiä ja tuntuu vahvasti siltä, että tämä elämä on yksi ja ainut, meitä ehkä auttaa kun muistamme, että olemme kaikki käyneet läpi lukemattomia jälleensyntymiä.

 

On silti surullista jättää jäähyväisiä. Tuota surua voidaan pitää mittana kuollutta kohtaan tunnetusta arvonannosta. Joskus se peilaa omaa katumustamme. Katumuksessa rypeminen ei kuitenkaan auta. Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, voimme työskennellä saadaksemme kuolleen läheisemme ja kaikkien samsarassa vaeltavien olentojen kärsimykset lakkaamaan.

aiheeseen liittyviä tekstejä

bardoryhmä

kotisivu