Akong Tulku Rinpoche

Hengelliset laulut ja niiden lausuminen aidosti

Kagyu Samye Ling, Skotlanti v. 1983 ja -86   

Tape in English from the online shop, translation from Tibetan Peter Roberts

 

Ensinnäkin dharman harjoittamisessa on tärkeää kehittää oikeanlainen motivaatio, bodhicitta. Se on niin kuin laittaisi ruokaa toisille. Ensin suunnittelee laittavansa ruokaa muiden iloksi ja sillä ajatuksella, siitä syystä ostaa ruokaa. Se on esivalmistelua. Sitten seuraa varsinainen harjoitus joka vastaa ruuan keittämistä ja tarjoilua, mukavan hetken tai juhlan järjestämistä toisille.

 

Lopussa on päätös joka vastaa teon omistamista muille, silloin ajatellaan: ”Nyt olen voinut ilostuttaa tätä henkilöä ja meistä on tullut hyvät ystävät. Kestäköön se kauan aikaa.” Ajatellaan siis pitkällä aikavälillä, se on muille omistamista. Tässä on siis valmistelujen osa, pääosa ja päätös. Kaikissa teoissa ja töissä on nämä kolme aspektia. Niin dharmaharjoituksessakin. Siinä täytyy olla ne.

 

Rinpoche kuvailee lyhyesti harjoitusta, jolla estetään jälleensyntymä kuudessa maailmassa. Tämän harjoituksen tekemiseksi on kaksi tapaa. Sen voi tehdä om mani peme hung mantran avulla tai tavuilla la, tri, du, dre, su, a ja ni. He, jotka ovat tottuneet mantraan tai joilla on siitä kokemusta, voivat käyttää mantraa. Ne joille se ei ole tuttu voivat tehdä harjoituksen bardo-ohjeiden mukaisesti.

 

Tämän tekstin on kirjoittanut Khenpo Gangsha, Trungpa Rinpochen juuriguru, joka siten on kaikkien Dharmadhatu ja Vajradhatu -keskusten lähde tai alku. Rinpoche on saanut häneltä monia opetuksia. Khenpo Gangshan kirjoitus alkaa sanoilla om mani peme hung hri. ”Näinä päivinä on monia joilla on pahaa karmaa ja jotka eivät pysty hallitsemaan omaa mieltään, kaikkia mielenmyrkkyjä olennossaan, ja vaikka he sanovat paljon omeja suullaan, heidän mielensä on ylpeyden vallassa. Se saa minut itkun partaalle.”

 

Vaikka tässä sanotaan om, niin se ei merkitse pelkästään tätä tavua vaan koko om mani peme hung mantraa. Ja teksti jatkuu: ” Vaikka ihmiset eivät sanoisi om, jos heidän mielessään ei ole ylpeyttä, se on omin ydin.”

 

Om mani peme hung mantraan liittyen tässä kohtaa puhutaan omista, ja bardo-opetusten kuudesta kirjaimesta kyseessä on a. Voisi sanoa, että vaikka ihmiset eivät sanoisi a, jos heidän mielissään ei ole ylpeyttä, se on tavun a ydin.

 

Sitten toistetaan sama kuin edellä: ”Näinä päivinä on monia joilla on pahaa karmaa, ja kun he lausuvat tavun ma suullaan lukuisia kertoja mieli kateuden vallan alla, se saa minut melkein itkemään. Vaikkei lausuisi ma-tavua suullaan, jos mielessä ei ole kateutta, se on tavun ma ydin.” Mani mantrassa tässä on tavu ma ja bardo-opetuksissa sitä vastaa su.

 

”Vaikka ihmiset resitoivat tavua ni, jos heidän mielensä on halun ja kiintymyksen vallan alla, se saa minut itkun partaalle. Vaikka he eivät lausuisi ni-tavua suullaan, jos heidän mielessään ei ole halua eikä takertuvaa kiintymystä, se on tavun ni ydin.” Mani-mantrassa puhutaan ni tavusta ja se on sama bardo-ohjeissa.

 

”Vaikka ihmiset lausuvat tavua pe, heidän mielensä on tyhmyyden vallassa. Se saa minut melkein itkemään ja vaikka tavua pe ei lausuttaisi, jos mieli ei ole tylsistynyt, se on tavun pe ydin.” Bardo-opetuksissa tässä kohtaa on tavu dre.

 

”Tavua me lausutaan, mutta jos ihmisten mieli on ahneuden ja saituuden vallassa se saa minut melkein itkemään. Vaikka tavua me ei lausuttaisi, jos mielessä ei ole saituutta, se on tavun me ydin.” Bardo-opetuksissa neljäs tavu on tri.

 

”Vaikka suulla lausutaan hung, mieli on vihan vallassa ja se saa minut itkun partaalle. Vaikkei hungia lausuta suulla, jos mielessä ei ole vihaa se on hungin ydin.” Bardo-ohjeissa tavu on du.

 

Jotta estettäisiin jällensyntymä kuudessa maailmassa, täytyy poistaa jälleensyntymään johtavat syyt. Khenpo Gangsha Rinpoche ei siis sano, että mani-mantraa ei pitäisi lausua – mani-mantran lausuminen on tarpeen, mutta sen lisäksi täytyy pystyä poistamaan syyt, jotka johtavat jälleensyntymään kuudessa maailmassa.

 

Jotkut ihmiset ovat ymmärtäneet Gangsha Rinpochen opetukset väärin ja sanovat, että hän on neuvonut ainoastaan meditoimaan. Että ei tarvitse kerätä [ansion ja viisauden] kertymiä kehon avulla eikä lausua pyhiä tekstejä puheen kautta. Mutta asia ei ole niin. Khenpo Gangsha sanoo, että täytyy kerätä ansio keholla ja lausua tekstit sanallisesti, mutta sitä ei pidä tehdä noin vain. Täytyy myös pystyä ajattelemaan mitä tekee.

 

On sanottu, että Buddhan näkemys on laaja kuin avaruus ja hänen toimintansa, käytöksensä on hienoa kuin pulveri. Se tarkoittaa, että vaikka näkemys on korkealentoinen, tekojen on oltava varovaisia. Ellei ole varovainen, vahingoittaa muita. Jos vahingoittaa, se ei ole dharmaa. Täytyy siis olla hyvin huolellinen kaikissa toiminnan yksityiskohdissa.

 

On mahdollista ymmärtää tämä kohta väärin ja ajatella, että näkemyksen pitäisi olla hyvin hienosyistä, kuin pulveri, ja toiminnan laajaa kuin avaruus. Se merkitsisi, että voi tehdä mitä tahansa, vaikka juoda tai mitä tahansa kielteistä ja ettei myönteistä kertymää tavita. Sellainen väärinkäsitys voi syntyä. Jos varastaa omaisuutta tai tappaa ihmisiä ajatellen, että se on vain tyhjyyttä, että asiat ovat tyhjyyttä ja henkilö on myös tyhjyyttä ja sen tähden voi varastaa ja tappaa, niin se ei ole hyvä.

 

Käytöksen täytyy olla erittäin hyvää ja myönteistä. Jos toimii toisin, muuttuu sellaiseksi kuin Rudra, joka ymmärsi opetukset väärin. Padmasamhavan vajrayanaopetuksissa sanotaan, että tulisi tappaa isänsä ja rakastella äitinsä kanssa, äitiä ja isää ei ole. Henkilö, joka piti sen mielessään, mietti sitä ja ymmärsi sen, vapautui, kun taas toinen otti sen kirjaimellisesti ja joutui helvettiin Rudrana. Se mitä sanottiin, oli jotain vertauskuvallista. Kun opetetaan että pitäisi tappaa isänsä ja rakastella äitinsä kanssa se merkitsee, että pitäisi voittaa omat mielenmyrkkynsä, kleshansa. Se, joka ei ymmärtänyt symbolismia, jälleensyntyi helvetissä. Jos siis ajattelemme, että kaikki on tyhjyyttä eikä ole väliä mitä teemme, meistä tulee Rudran kaltaisia.

 

On tärkeää, että käytös tai toiminta on ensin erittäin hyvää. Harjoituksen aikana ajattelemme ja mietiskelemme kuuden maailman  kärsimyksiä. Vaikka emme pystyisi ajattelemaan kaikkia kuutta olemassaoloa, voimme ajatella ihmisiä ja eläimiä ja kärsimyksiä, joita useimmilla ihmisillä ja eläimillä on. Kärsimys on jotain mikä aina muuttuu, samoin onni, ne ovat pysymättömiä. Meditoidaan siten. On tärkeää olla rakastava ja ystävällinen niitä kohtaan, jotka ovat itsestämme riipuvaisia, kuten palvelijat, työntekijät ja ne eläimet jotka omistamme.

 

Rinpoche resitoi nyt omistusrukouksen tiibetiksi ja käännös luetaan englanniksi. Rinpochen sisar Zimme laulaa mani-mantran tiibetiläisellä tyylillä, perinteisellä tavalla, ja hän voi opettaa teitä laulamaan siten jos pidätte siitä. Tiibetissä lauletaan aamuisin ja iltaisin kaikissa kodeissa. Kaikki ihmiset, rikkaat ja köyhät, nuoret ja vanhat kokoontuvat yhteen aamuisin ja iltaisin. Jos on tiibetiläinen, se on perinne. Ja uuden- ja täydenkuun päivinä tullaan yhteen lausumaan mani-mantraa tai Guru Rinpochen mantraa tai Karmapa chennoa.

 

On paikkoja missä on pyhäkkö, erityinen pyhä paikka ja sen ympäri kierretään tai keräännytään temppeliin. Temppelille annetaan lahjoja ja sitten joku tekee ruokaa. Ellei temppeliä ole, niin istutaan aukiolla ja tehdään nuotio sekä keitetään keittoa tai teetä. Syödään ja naiset istuvat yhdessä ryhmässä ja miehet toisessa. Sitten lausutaan mani-mantraa. Naiset laulavat mani kerran ja sitten miehet laulavat sen kertaalleen. Näin lauletaan uudenkuun ja täydenkuun päivinä. Sillä tavoin Tiibetissä on tapana tehdä.

 

Rinpoche ei ehdota, että me täällä rupeaisimme tekemään niin, mutta hän omistaa muille kaikki hyvät teot, joita on tehty kehon,  puheen ja mielen kautta, niin että kaikki olennot olisivat onnellisia ja heillä olisi onnen syyt. Että he olisivat ilman kärsimystä ja kärsimystä aiheuttavia syitä ja että heillä olisi sellainen onni, joka on kokonaan ilman kärsimystä. Ja että he pystyisivät olemaan täysin puolueettomia kaikkia olentoja kohtaan ilman takertumista tai vihaa. Rukoilemme myös, että kun ihmiset palaavat täältä koteihinsa, he eivät joutuisi onnettomuuteen, ei olisi mitään ongelmia, ei sairautta eikä pahaa mieltä, että teillä olisi kaikki väliaikainen ja suhteellinen onni sekä myöskin ääretön onni.

 

Niille, jotka asuvat täällä Rinpoche myös rukoilee vapautta sairauksista ja mieltä ilman kärsimystä. Erityisen tärkeää on että dharmaystävät, vajraystävät eivät riitelisi, ei olisi puolueellisuutta tai vastakkainasettelua. Se on hyvin tärkeää ja se meidän täytyy saavuttaa.

 

Kotisivu