Je Gampopan ohjeita

 

Kaikki ilmiöt voidaan jakaa kahteen luokkaan: ne kuuluvat joko samsaraan tai nirvanaan.

 

Ilmiö

 

Ilmiön luonto

Ilmenemismuoto

Avainominaisuus

Samsara

tyhjyys

illuusio

kärsimys

Nirvana

tyhjyys

illuusion lakkaaminen

kärsimyksen loppuminen

 

 

Kysymys

 

Vastaus

Keitä samsarinen illuusio pettää?

–Kaikkia tuntevia olentoja  samsarassa (aistimaailma, halun maailma ja muodoton maailma).

 

Mitä harhakäsitys koskee?

–Tyhjyyttä.

 

Mistä illuusio johtuu?

–Tietämättömyydestä.

 

Miten olennot joutuvat harhan valtaan?

–Illuusio näyttäytyy kuutena aistimaailman osa-alueena, jotka olennot kokevat objektiivisesti tosina (jumalten, puolijumalten, ihmisten, eläinten, nälkäisten henkien ja helvettiolentojen maailmat).

 

Miten illuusiota voisi kuvata?

–Se on unen kaltainen.

 

Kauanko olennot ovat olleet harhan vallassa?

–Aluttoman ajan alusta alkaen. Syy- ja seurausketjun alkua ei löydy ja aika on suhteellista.

 

Mitä vikaa harhan vallassa olemisessa on?

–Se tuottaa ainoastaan kärsimystä harhan vallassa oleville olennoille.

 

Milloin illuusio muuttuu lopullisesti tietoisuudeksi?

–Kun korkein valaistuminen (buddhuus) saavutetaan.

 

 

Niiden, jotka luulevat, että harha häviää itsestään, tulee muistaa, että samsarisen olomassaolon kiertokulun tiedetään olevan loputonta. Se on pelkkää kärsimystä, joka kestää pitkään eikä lopu itsestään.

 

Miten kärsimys saadaan lakkaamaan? On tiedettävä kuusi asiaa.

 

1. On tiedettävä, mikä on korkeimpaan valaistumiseen johtava pohjimmainen syy.

Valaistumiseen johtava pohjimmainen syy on se, että mielen luonto tai kaiken olevan perusolemus on tyhjyyttä. Valaistuminen on mahdollista, koska itsekkyys perustuu harhaan subjektista ja objektista. Kun ego-illuusio häviää, olentojen valaistunut ydin tulee esiin. Sitä kutsutaan nimellä buddhaluonto, sugatagarbha, tathagatagarbha, tyhjyys jne. asiayhteydestä riippuen.

 

2. On tiedettävä, millainen olemassaolon muoto tarjoaa valaistumiselle perustan.

Valaistuminen on helpointa silloin, kun olento on jälleensyntynyt ihmiseksi.

 

3. On tiedettävä, mitkä ovat oikeat olosuhteet valaistumiselle.

Oikeat olosuhteet tarkoittaa henkistä opettajaa.

 

4. On tiedettävä, millä keinoilla valaistuminen saavutetaan.

Henkisen opettajan ohjeet ovat keino valaistumisen saavuttamiseksi.

Hyvän opettajan ohjeet lyhyesti:

 

Ongelma

Ratkaisu

Takertuva kiintymys tämän elämän asioihin

Pysymättömyyden mietiskeleminen

Takertuva kiintymys olemassaoloon ylipäätään

Samsaran huonojen puolien mietiskeleminen

Karman syy- ja seuraussuhteen mietiskeleminen

Takertuminen rauhan tunteen tuomaan hyvään oloon

Rakkauden ja myötätunnon meditaatiot

Tietämättömyys siitä miten valaistuminen saavutetaan

Bodhimielen kehittämisen menetelmät

 

5. On tiedettävä, mitä tuloksia valaistumisesta seuraa.

Tuloksena on buddhuus.  Dharmakaya,”totuusruumis” on Buddhan täydellinen oivallus tai viisaus joka on ikuista ja käsitteiden tuolla puolen. Se ilmentyy sambhogakayana ja nirmanakayana. Sambhogakaya ilmestyy vain bodhisattvoille. Nirmanakaya ilmestyy maailmassa, kuten Shakyamuni Buddha. Kolme kayaa yhdessä muodostaa neljännen, svabhavikakayan.

 

6. On tiedettävä, millaista on valaistunut toiminta.

Se on spontaania toimintaa muiden olentojen hyödyksi.

 

Lähde:

Je Gampopa: Gems of Dharma, Jewels of Freedom

 

Kotisivulle