17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

Mestarin ja oppilaan välinen suhde

 

Bodhgaya, Intia 4.1.2009
Tiibetistä englanniksi kääntäneet Tyler Dewar, Karma Choephel ja kunnianarvoisa Lhundup Damchö

Monlam English Translation Network -kääntäjäryhmää varten.   In English  Video

 

Julkaisuoikeudet © Pal Nyammay Kagyupay Sangha Monlam Chenmo.

Englanninkieliset sivut osoitteessa www.kagyumonlam.org

 

Kun Milarepa teki dharmaharjoitusta arvoisan Marpan alaisuudessa, Marpa asetti hänen tielleen alussa kottelemuksen toisensa perään. Pitkään aikaan Marpa ei antanut hänelle voimansiirtoja eikä ohjeita. Koko sinä aikana Milarepa ei kadottanut luottamustaan gurua kohtaan millään tavoin, vaikka ajoittain hän menetti rohkeutensa.

 

Me oppilaat, jotka seuraamme voittoisien perinteen esi-isien jalanjälkiä, olemme täällä tehdäksemme harjoitusta. Siitä näkökulmasta mielestäni olisi hyvä, jos tämän istunnon aikana kagyu monlamin alussa puhuisin lyhyesti gurun ja oppilaan välisestä suhteesta.

 

Olemme myös käsitelleet erilaisia tunnusmerkkejä, jotka liittyvät 26. kagyu monlamiin mukaan lukien pääportit ja ajattelin, että olisi hyvä kertoa hiukan myös siitä, mitä tormat [uhrikakut] edustavat. Isoimmissa koristeellisissa tormissa on Marpan (keskellä), Milarepan (oikealla) ja Gampopan (vasemmalla) kuvat. Muissa on aikaisen käännösperinteen eli nyingma-koulukunnan esi-isiä, loistavan sakya-koulukunnan edustajia sekä gelugpa-koulukunnan edustajia.
 

Nämä tormat kuvaavat periaatteessa sitä, että tiibetinbuddhalaisissa opetuksissa ei ole yhtään perinnettä, joka ei olisi sekoittunut muihin perinteisiin. Kun dharmakuninkaat Songtsen Gampo, Trisong Detsen ja Tri Ralpachen ensimmäisen kerran juurruttivat dharman Tiibetiin, syntyi perinne, joka tunnetaan nimellä salaisen mantran nyingma-koulukunta. Nyingma oli täten Tiibetin ensimmäinen buddhalainen perinne. Myöhemmin, kuningas Langdarman hallinnon aikana opetukset pyyhkäistiin pois Tiibetistä ja myöhemmin niitä alettiin levittää uudelleen. Se on nyingma- ja sarma-vajrayanakoulukuntien välinen ero.

 

Loistavan Atishan ansiosta kadampa-mestarien suullinen perinne alkoi ja sakya-, kagyu- ja gelug-linjat ilmestyivät yksi toisensa jälkeen. Kaikkien näiden opetusten tasot ja alkulähtökohdat ovat samoja. Eri lamojen ja eri ohjeiden kautta syntyi eri linjoja, mutta pohjimmiltaan ei ole yhtään linjaa, joka ei olisi sekoittunut muihin. Kaiken kaikkiaan kaikki tiibetiläiset perinteet on siirretty sukupolvelta toiselle muihin perinteisiin sekoittuneina – niillä kaikilla on dharmayhteyksiä ja samayayhteyksiä.


Linjojen välillä on joskus sattunut pieniä selkkauksia, koska jokainen niistä toimii eri tavoin ja korostaa eri asioita. Jotkut ihmiset, jotka eivät ymmärrä harjoitusta, ovat saattaneet pitää näitä erilaisuuksia ristiriitoina, koska erilaisia pieniä välikohtauksia on sattunut. Mutta niin kuin Lama Marpa sanoi, kun hän laittoi Milarepan kestämään lukemattomia mahdottomia koettelemuksia, vaikka tavallinen ihminen voisi ensi silmäyksellä ajatella, että hän ei osoittanut Milarepaa kohtaan yhtään myötätuntoa, todellisuudessa Marpa toimi siten, jotta Milarepa pystyi puhdistamaan kielteiset tekonsa ja esteensä. On selvää, että Marpa ei käyttäytynyt niin omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen eikä ilman järkisyitä tai hyvää tarkoitusta.


Täten, jos pidämme tällaisia kertomuksia esimerkkeinä, Tiibetin kaikkien eri dharmaperinteiden pitkässä historiassa moni lama on elänyt ja toiminut esimerkillisesti. Tavalliset ihmiset, jotka eivät ymmärrä dharmaa, saattavat tekoja tarkastellessaan saada väärän kuvan, menettää uskonsa ja päätyä väärinkäsityksiin. Mutta ei ole mitään syytä pitää noita tekoja olennaisesti dharmanvastaisina.


Sen tähden se, että kaikkien tiibetinbuddhalaisten perinteiden juurigurujen ja perinnettä ylläpitävien gurujen kuvat ovat täällä läsnä, merkitsee, että jokainen tiibetinbuddhalainen perinne edustaa Buddhan opetuksia: ne ovat kaikki yhtä. Esimerkiksi aikainen buddhalaisuus jakaantui 18 koulukuntaan. Ne kaikki olivat yhtä, koska ne olivat Buddhan opetusta, kuten kuningas Krikinin enneuni osoitti. Samalla tavalla on tärkeää, että mekin pohdimme tätä. Vasta sitten voimme olla sopusoinnussa ja pitää samaya-lupauksemme juurigurulle ja perinnettä ylläpitäville lamoille ilman että rikomme sen tai toimimme sitä vastaan. On tärkeää, että me kaikki joustamme tähän suuntaan.


Toinen tärkeä seikka on, että ei riitä ajatella guru-oppilas-suhdetta pelkästään niitä opettajia koskevana, jotka olemme tavanneet ja joihin olemme solmineet yhteyden, ilman että ajattelemme muita guruja. On monenlaisia guruja, kuten juurigurut ja perinteen gurut. Meidän on siis laajennettava katsantokantaamme sen suhteen, mitä tarkoitamme ”guruilla”. Emme voi ajatella, että ainoastaan ne opettajat, jotka olemme tavanneet ja nähneet omin silmin tässä elämässä ovat aitoja opettajia ja että emme tunne ketään muita opettajia laisinkaan. Aina kun lausumme rukouskaavan, lyhyenkin, se alkaa rukouksella perinteen guruille Buddha Vajradharasta eri lamojen kautta omaan juuriguruumme asti. On hyvin tärkeää, että pohdimme tarvetta arvostaa perinteen lamoja ja mistä heidän nimiensä lausumisessa on oikeastaan kysymys.


Eri perinteissämme on ollut monia suuria ja aitoja mestareita ja mietiskelemme heitä ansion kenttänä, joka on läsnä perinteemme huipulla kruununjalokivinä. Mutta ellemme voi tuoda heitä mieleemme silloin, kun oikeasti yritämme olla olennoille ja opetuksille hyödyksi, sitten ansion kentän meditoiminen on merkityksetöntä. Samoin kuin meditaation aikana visualisoimme eloisia kuvia perinteen lamoista ansion kentällä, meidän täytyy kyetä muistamaan juurigurumme ja perinteen gurujen ystävällisyys ja jäljitellä heitä silloin kun teemme työtä olentojen ja opetusten hyväksi. Jos kuvittelemme, että riittää, kun suurin piirtein seuraamme luostarimme pääopettajan käskyjä ja näkemyksiä, ehkä emme todella ajattele opetuksia sinänsä. Ehkä ajattelemme vain ruokaa ja vaatteita.

 

Luostarimme mestari on se, joka tukee meitä ruoan ja vaatteiden suhteen. Jos keskitymme olemaan hänen puolellaan ja tuemme kaikkea mitä hän sanoo tai tekee, emme kykene ajattelemaan laajasti tai sopusoinnussa yleisten aihepiirien kanssa dharmaa kokonaisuutena ajatellen. Lopulta on kuin buddhalaisen opetusten eloisa neliö olisi hajonnut moniin osasiin emmekä voi osoittaa mitään, mistä voisi sanoa: ”Tämä on Buddhan opetus.” Löydämme virheitä kaikesta ja meillä on pelkkiä vääriä käsityksiä. Täten, aivan niin kuin osaamme sanoa sanat ”juurilamat ja perinteen lamat,” on hyvin tärkeää että tiedämme mitä nuo sanat tarkoittavat.


Meillä pitäisi olla uskoa, kiinnostusta ja luottamusta kaikkia juuriguruja ja perinteen guruja kohtaan ja meidän tulisi kokea olevamme heidän kaikkien oppilas. Tämän syvään juurtuneen uskon tunteen turvin kaikki harjoitukset ja opinnot joihin ryhdymme, ovat sopusoinnussa dharman kanssa ja meistä löytyy gurujen aidon oppilaan piirteet. Ilman sellaista uskoa meillä on vaikeaa. Se on syy, miksi perinteiden gurut on kuvattu tormissa, jotka meillä täällä on. Heidän kuvansa eivät ole pelkkiä koristeita tai ylpeilyn aiheita. Nämä tormat tehtiin, jotta muistaisimme aitojen juurigurujemme ja perinteen gurujen ystävällisyyden. Nämä tormat nähdessämme meidän tulisi muistaa näiden gurujen ystävällisyys ja meidän tulisi pohdiskella sitä, kuinka vaikeaa meidän olisi ollut ilman näitä guruja astua sisään Buddhan opetusten kallisarvoisesta portista ja saada mahdollisuutta olla hyödyksi tunteville olennoille puolueettomasti. On hyvin tärkeää, että me kaikki ajattelemme tätä.

 

Meidän tulee opiskella Marpan ja Milarepan elämäkertoja, joita juuri äsken luin ääneen, mutta ei riitä, että vain lukee kirjat: meidän tulee miettiä tarinoiden merkitystä ja soveltaa harjoituksia näiden mestareiden esimerkkiä seuraten. On myös löydettävä jokin tapa käyttää opetuksia hyödyksi välittömästi elämässämme. Muuten Milarepan elämäntarinan lukeminen on hyödytöntä. Edistyisimme enemmän lukemalla filosofisia tekstejä tai oppimalla lisää mielenharjoituksesta.


Minusta on ehdottoman tärkeää, että annan teille Milarepan perinteensiirron siksi, että voimme saada tunteen harjoituksesta, jota oikea ihminen teki omassa elämässään. Solmimme läheisen inhimillisen yhteyden, aivan kuin ottaisimme häntä kädestä kiinni. On tietenkin monia elämäkertoja uskomattoman hienoista mestareista, esimerkiksi buddhista ja boddhisattvoista. Mutta ihmiset eivät voi edes ymmärtää heidän elämäntarinoitaan puhumattakaan että soveltaisivat niitä käytäntöön. Sen sijaan Milarepan kohdalla meillä on tarina siitä, kuinka hän aloitti aivan tavallisena ihmisenä ja teki hyvin pahoja tekoja, mutta lopuksi hän toteutti aidon dharman täysin sydämin otetulla sitoumuksella. Minusta se on tarina niin luotettavasta mestarista, että se pysyy muistissamme ja liikuttaa sydäntämme.

 

 

Karmapa

Mönlam-tapahtuman historiaa

Mönlam 2003 - 2004

Mönlam joulukuussa 2004

Mönlam tammikuussa 2006

Mönlam tammikuussa 2007

Mönlam joulukuussa 2007

Monlam tammikuussa 2009

Monlam joulukuussa 2009

 

Karmapan ohjeita mönlameita varten 2004

Kagyu Monlam Blog (englanniksi)

DVDt:

  • Jewel Ornament of Liberation - englanninkielinen DVD Samye Lingin online-shopista

  • 23. Mönlam-tapahtuma - englanninkielinen DVD Samye Lingin online-shopista

  • Prayers and Meditation of Avalokiteshvara, Karmapan opetuksia 23. Mönlam-tapahtumassa, Namse Bangdzo bookstore

 

kotisivulle