Puhtaat maat

 

Johdanto

Akanistha

Puhtaat maat eri ilmansuunnissa

     Abhirati (itä)

     Loistokas (etelä)

     Sukhavati (länsi)

     Toiminnan loppuun saattamisen puhdas maa (pohjoinen)

     Tiheään järjestetty (keskusta) 

Vuortenkorkuisten liekkien hautausmaa (Herukat)

      Shitavana (Dharmansuojelijat)

Tushita (Maitreya)

Loistava kuparinvärinen vuori (Guru Rinpoche)

Potala (Chenrezik)

Maanpäälliset puhtaat maat

     Uddiyana (Vajrajoogini ja Chakrasamvara)

     Wutai Shan (Manjushri)

     Tsaritra (Chakrasamvara)

     Kailasvuori

     Shambala (Kalachakra)

     Shangshung (Bön)

Sukhavati (Amitabha, Chenrezik ja Vajrapani)

Ero arhatien ja bodhisattvojen välillä

 

Johdanto

 

Paras tulos, minkä buddhalaisen harjoituksen kautta voi saavuttaa, on buddhuus tässä elämässä kaikkien olentojen hyödyksi. Koska on epätodennäköistä, että voittaisimme kaikki esteemme, toiseksi paras vaihtoehto on asettaa tavoitteeksi pääsy puhtaaseen maahan kuoleman jälkeen. Puhtaita ja epäpuhtaita maailmoja on lukemattomia, ja eri paikkoihin pääsee tai joutuu erilaisin ehdoin. Paikat eivät ole olemassa objektiivisesti, vaan olennot kokevat ympäristönsä oman karmansa värittämänä. Valaistumattomat olennot kokevat ympäristönsä eri tavoin epäpuhtaana. Buddhilla ei ole karmisia esteitä ja siksi he kokevat ympäristön puhtaana.

 

Tästä syystä voidaan sanoa, että se, minkä me näemme viitenä aggregaattina, on todellisuudessa viisi buddhaa, viisi mielenmyrkkyä on viisi viisautta ja kuusi samsarista olotilaa ovat puhtaita maailmoja. Niiden luonto on puhdas ja buddhat näkevät sen. He ovat myös täysin tietoisia siitä, millaisia hallusinaatioita tavallisilla, oman karmansa vallassa olevilla olennoilla on samsarasta: kurjuuden voimakkuus vaihtelee ajasta ja paikasta riippuen. Siksi buddhat tuntevat myötätuntoa tavallisia olentoja kohtaan. Me emme voi muuttaa tapaamme havainnoida, ennen kuin karmiset esteet on poistettu.

 

Akanistha

 

Kaikista korkein puhdas maailma on Akanistha dharmadhatu. Se on kaikenkattava, kaikkialle ulottuva ja kaikkien asioiden todellinen luonto. Akanistha on avaruudessa joka paikassa ja siksi ne, joilla on puhdas näkemys, näkevät kaikki ympäristöt palatsina ja kaikki olennot omana mietiskelyjumaluutenaan. Heille samsaraa ei ole olemassa, eikä sanaa ”kärsimys” tunneta.

 

Koska maailmat eivät ole aineellisia, ne eivät tule toistensa tielle, eikä niiden lukumäärää voi laskea. Olennoista, jotka elävät kuudessa erityyppisessä samsarisessa olotilassa, nuo olotilat tuntuvat kuitenkin hyvin aineellisilta ja konkreettisilta. Helvettiolennot, nälkäiset henget ja eläimet kokevat ympäristönsä vähintään yhtä todellisena kuin ihmiset omansa. Karma, joka saa aikaan havainnot ympäristöstä, on voimakasta ja tietämättömyys asioiden todellisesta luonnosta hallitsee mieltä. Kokemus on olennoille todellinen sikäli, että se on tulosta kunkin omasta karmasta ja jatkuu, kunnes karma on kulunut loppuun.

 

Me ihmiset tässä maailmassa koemme ympäristön suunnilleen samalla tavoin, koska meillä on samantyyppistä karmaa. Näemme kivet kivinä, avaruuden avaruutena ja niin edelleen. Jotkut olennot kuitenkin näkevät kivet avaruutena ja avaruuden kivinä. Karmisia vaihtoehtoja on loputtomiin.

 

Puhtaat maat eri ilmansuunnissa

 

Kaikenkattava Akanistha dharmadhatu on nirvana ja siten samsaristen maailmojen vastakohta. Nirvana voidaan kuvata myös useina erilaisina puhtaina maailmoina, jotka asettuvat eri ilmansuuntiin meidän havaintokenttäämme nähden. Ne luokitellaan vähemmän merkittäviksi sambhogakaya-maailmoiksi tai huomattaviksi nirmanakaya-maailmoiksi.

 

Meidän maailmastamme käsin katsottuna idässä on puhdas maailma nimeltä Abhirati, ”Silminnähtävän riemukas”, jota hallitsee Akshobya / Vajrasattva Buddha. Siitä itään on Lääkäribuddhan maailma. Lääkäribuddhia on kahdeksan, ja muut seitsemän hallitsevat omia maailmojaan ensimmäisen takana.

 

Etelässä on Buddha Ratnasambhavan ”Loistokas” puhdas maa. Lännessä on Buddha Amitabhan ”Puhtaan onnen maa”, Dewachen (tiibetiksi) eli Sukhavati (sanskritiksi). Lue lisää Sukhavatista

 

Pohjoisessa on Buddha Amogasiddhin ”Toiminnan loppuun saattamisen” puhdas maa. Sukhavatia lukuun ottamatta näihin maihin päästäkseen olennon on täytynyt saavuttaa ensimmäinen bodhisattvataso. Se on korkea oivalluksen tila ja vaikea saavuttaa.

 

Eräs puhdas maa sijaitsee muiden yläpuolella, ilmansuuntia ajatellen keskellä. Se on Buddha Vairocanan ”Tiheään järjestetty”. Nimi tulee paikan koristeellisuudesta. Vairocanaa voidaan pitää Avalokiteshvaran (Chenrezikin) sambhogakaya-aspektina.

 

”Tiheään järjestetty” on täydellinen sambhogakaya-maailma, johon pätee viisi varmuutta:

1. Tietty paikka: Se on muuttumaton.

2. Tietynlainen keho: Paikan valtiaalla, Avalokiteshvara-Vairocanalla on buddhan 32 tunnusmerkkiä, jotka todistavat hänen kehonsa täydellisyydestä.

3. Tietty kestoaika: Tämä maailma on olemassa niin kauan kuin samsara kestää.

4. Tietynlainen seurue: Kaikki tässä maailmassa syntyvät olennot ovat saavuttaneet vähintään kahdeksannen bodhisattvatason.

5. Tietynlaiset dharmaopetukset: Täällä opetetaan vain mahayanaa symbolien välityksellä. Bodhisattvat ymmärtävät opetukset ilman sanoja, nähdessään Buddhan ja rituaaliesineet. Se merkitsee suoraa viestintää Buddhan mielen ja bodhisattvojen mielen välillä.

 

Buddha Vairocanan jokaisessa ihohuokosessa on lukemattomia nirmanakaya-maailmoja. Hän pitelee almukulhoa, josta kasvaa monia lootuskukkia. Jokaisessa lootuksessa on paljon maailmoja. Keskimmäisen lootuksen varressa on 25 kukkaa kerroksittain. 13. kerroksessa olevan lootuksen teriössä on monia maailmankaikkeuksia. Tuon kukan yhden heteen sisällä on miljardin asutun maailman järjestelmä, johon meidän maailmamme kuuluu.

 

Miljardin maailman järjestelmä sisältää miljardi Meru-vuorta, joista jokaisen ympärillä on neljä maanosaa. Yksi nirmanakaya buddha hallitsee yhden miljardin maailman järjestelmän. Miljardi Shakyamuni Buddhaa, Guru Rinpochea, Karmapaa jne. ilmestyy näissä maailmoissa yhtä aikaa. Vaikka meidän maailmamme sijaitsee puhtaan maan sisällä, tämä ei ole puhdas maa, ja kuka tahansa voi syntyä täällä.

 

Vuortenkorkuisten liekkien hautausmaa

 

Tämä puhdas maa sijaitsee lähellä keskellä olevaa maailmaa Buddha Vairocanan edessä. Sitä hallitsee Buddha herukan hahmossa ja hän opettaa yksinomaan tantrayanaa, ei koskaan sutria. Tänne syntyvät olennot, jotka ovat saavuttaneet vidhyadharan (tietäjän) tason ja erikoistuvat vapauttamaan olentoja raivoisilla menetelmillä. Kaikki dharmansuojelijat asuvat täällä ja ilmestyvät muualla täältä käsin.

 

Tämän puhtaan maan maaperä on erittäin myrkyllinen ja siinä kasvaa myrkky- ja piikkikasveja. Päivisin puhaltavat hurrikaanit ja öisin leimuaa vuorten korkuinen liekkimeri. Meidän maailmassamme on paikkoja, joilla on yhteys tähän liekehtivään maailmaan. Sanotaan, että täällä on paikkoja, joihin osuu valonsäteitä sieltä, esimerkiksi kahdeksan hautausmaata, mm. Shitavana. Koska ne ovat epäsuoria heijastuksia puhtaasta maasta, niillä on joitakin sen ominaispiirteistä ja dharmansuojelijoiden ilmestyskehot oleskelevat näissä paikoissa.

 

Ihmiset, jotka harjoittavat salaista mantraa intensiivisesti, mutta jotka rikkovat samaya-valojaan jossain määrin, ovat taipuvaisia syntymään dharmansuojelijoiden seurueisiin Shitavanassa. Siellä syntyvät myös dharmansuojelijoiden vapauttamat pahantekijät, jotka eivät synny alemmissa maailmoissa suojelijoiden siunauksen takia, mutta joita karma estää syntymästä puhtaissa maissa.

 

Tushita, ”Riemukas”

 

Tähän asti on kuvattu lähinnä maailmoja, joiden olemassaolosta on hyvä tietää, mutta minne tavallisen olennon on jokseenkin mahdotonta syntyä. Seuraavaksi kuvattaviin paikkoihin syntyminen saattaa olla mahdollista.

 

Miljardin maailman järjestelmässä Tushita on halun maailman neljännen tason jumalten asuinsija. Vaikka se kuuluu aistimaailmoihin, se on myös bodhisattva Maitreyan asuinpaikka ja siksi se luokitellaan vähemmän merkittäväksi nirmanakaya-maailmaksi. Maitreya on seuraava Buddha, joka ilmestyy täällä Buddha Shakyamunin jälkeen. Buddha Shakyamuni oleskeli myös Tushitassa ennen kuin hän ilmestyi maan päällä.

 

Ihmiset, jotka opiskelevat ja pohdiskelevat dharmaa, mutta eivät mietiskele paljon, pyrkivät usein jälleensyntymään Tushitassa. Heidän kuollessaan Maitreyan kulmakarvojen välistä sinkoaa valkoinen valonsäde ja yhdistyy kuolevan päälakeen kuin sateenkaari. Se johtaa kuolevan henkilön tietoisuuden Tushitaan, missä hän syntyy lootuksen keskellä palatsissa kaikkien aistinautintojen keskellä.

 

Maitreya opettaa Tushitassa dharmaa lakkaamatta, muuta aistimaailman jumalten mielen täyttää juhliminen. Jos siellä syntyvä on jo saavuttanut korkean oivalluksen tason, se ei ole hänelle ongelma, mutta jos on oppinut dharmaa vain älyllisesti ja toiminut moraalisesti oikein, maltti ei riitä Maitreyan kuuntelemiseen.

 

Lisäksi on niin, että olennot, jotka syntyvät Maitreyan lähellä siksi, että heillä on häneen yhteys, syntyvät taas tässä maailmassa ihmisinä sitten, kun Maitreya ilmestyy täällä Buddhana. Moraalinen käytös on syy syntyä ihmisenä, ja nämä olennot syntyvät tässä maailmassa ihmisinä yhä uudelleen, niin kauan kuin Maitreyan opetuksia on täällä saatavana. He pitävät opetuksia yllä ja ottavat luostarivalat.

 

Heidän jälleensyntymisensä täällä jatkuu, kunnes kaikki maan päällä ilmestyvät tuhat Buddhaa ovat antaneet opetuksensa. Nämä olennot jatkavat jälleensyntymistä ja opetusten ylläpitämistä myös seuraavan aionin (maailmankauden) aikana, jolloin täällä ilmestyy 80,000 Buddhaa. Tuolloin he alkavat ottaa edistysaskeleita omalla dharmatiellään ja todella soveltaa opetuksia käytäntöön, sen sijaan että vain opiskelisivat ja pohdiskelisivat. Muutos on hyvin hidas ja siksi valaistumiseen menee hyvin pitkä aika.

 

Tiibetinbuddhalaisuudessa, erityisesti gelukpa-koulukunnan jäsenten keskuudessa, arvostetaan jälleensyntymistä Tushitassa. Gelukpat korostavat moraalista käytöstä ja oppineisuutta. Heistä monien tavoitteena on pitää yllä kaikkien tulevaisuuden Buddhien opetuksia luostareissa. Siitä on valtavasti hyötyä olennoille, vaikkakin oma dharmapolku on äärimmäisen pitkä. Ellei se pelota, voi pyrkiä Tushitaan.

 

Loistava kuparinvärinen vuori

 

Jos ajatellaan, että aurinko kulkee idästä länteen, niin siihen nähden Loistava kuparinvärinen vuori sijaitsee lounaassa. Meru-järjestelmässä se on satelliittisaari nimeltä Chamaradvipa, joka sijaitsee eteläisen Jambudvipan maanosan (meidän maailmamme) länsipuolella. Saaren keskellä on Loistava kuparinvärinen vuori, jonka huipulla on Lootusvalon palatsi, Guru Rinpochen asuinpaikka. Hänen seuranaan on satojatuhansia vidhyadharoja, dakoja ja dakineita.

 

Tämä on vähemmän merkittävä nirmakaya-maailma samoin kuin Tushita. Siinä missä useimmat gelukpat pyrkivät Tushitaan, useimmat nyingmapat pyrkivät Chamaradvipaan. Heillä on vankka yhteys Guru Rinpocheen. Sinne on suhteellisen helppo jälleensyntyä, helpompi kuin Tushitaan. Jos synnymme siellä dakana, dakinina tai vidhyadharana, se on meille puhdas maa. Kehoamme koristavat luukoristeet ja meillä on voima tehdä ihmetekoja, joiden avulla saamme kaiken tarvitsemamme. Kuulumme Guru Rinpochen seurueeseen.

 

Seurueessa on kahden eri tason jäseniä. Lähimmät seuralaiset ovat korkeasti oivaltaneita. Niillä, joilla on muuten vain karmaa kokea korkea jälleensyntymä, kuuluvat ”avustajiin”. Avustajat eivät ole palvelusväkeä, koska sellaista ei tässä maailmassa tarvita. Kaikilla on sateenkaarikeho, joten ei tarvitse siivota tms. Avustajien tehtävä on säilyttää ja suojella opetuksia.

 

Tavalliset ihmiset eivät näe dakoja ja dakineita, koska näillä on viisauden valokeho. Jos onnistumme syntymään vidhyadharana, dakana tai dakinina Kuparinvärisellä vuorella, harjoitamme salaista mantraa ja saavutamme buddhuuden hyvin nopeasti.

 

Saattaa kuitenkin käydä toisin. Jos synnymme täällä ilman oivallusta, vain siksi, että uskomme Guru Rinpocheen ja ihailemme häntä, synnymme Chamaradvipan tavallisena asukkaana. He ovat rakshasoita – lihansyöjiä, joille ihmissyöntikään ei ole vierasta – ja varsin epämiellyttäviä olentoja. Rakshasat ovat synnynnäisesti täynnä henkisiä heikkouksia. Hyvä puoli on, että rakshasana olemme Guru Rinpochen läheisyydessä, näemme hänet ja kuulemme hänen puhuvan. Emme kuitenkaan tunnista häntä vaan luulemme häntä vain oman maamme kuninkaaksi.

 

Guru Rinpoche syrjäytti aikoinaan rakshasoiden kuninkaan. Guru Rinpoche lähti 700-luvulla Tiibetistä Chamaradvipaan pysäyttääkseen rakshasoiden aikeet syödä ihmiset. Koska hän otti vanhan kuninkaan hahmon, monet rakshasat luulevat vanhan kuninkaan edelleen hallitsevan. He pitävät häntä kuitenkin diktaattorina, koska hän on muuttanut heidän lakejaan ja kieltänyt melkein kaiken, mistä rakshasat pitävät. Jos siis syntyy Loistavalla kuparinvärisellä vuorella rakshasana, menettää vähitellen uskonsa Guru Rinpocheen.

 

On kolmaskin vaihtoehto. Jos olemme tehneet dharmaharjoitusta ja pitäneet samaya-valamme, voimme syntyä siellä niin, että näemme Guru Rinpochen oikeassa hahmossaan opettajana, ei vain kuninkaana. Voimme saada initiaation ja siunauksen häneltä. Sen jälkeen hän saattaa pyytää meitä tulemaan takaisin ihmisten pariin auttamaan, emmekä saa jäädä hänen läheisyyteensä. Sitten joko seuraamme Guru Rinpochea paikasta toiseen tai synnymme oman karmamme mukaisesti eri paikoissa tämän maailmankauden loppuun asti. Lopulta synnymme Sukhavatissa, koska Guru Rinpoche on Buddha Amitabhan ilmestyskeho. Kaikkien Chamaradvipan asukkaiden lopullinen päämäärä on Sukhavati, joskin sen saavuttamiseen tarvitaan monia jälleensyntymiä.

 

Guru Rinpoche on Amitabhan mieli-emanaatio ja hän ilmestyy sateenkaarikehonsa avulla samsarassa aina samsaran loppuun asti. Kaikki miljardin maailman järjestelmän Guru Rinpochet ovat Buddha Amitabhan ilmestyskehoja. Amitabha on Guru Rinpochen alkulähde, varsinainen Guru Rinpoche. Jos siis haluamme olla häntä lähellä, toivokaamme syntyvämme Sukhavatissa.

 

Potala

 

Eräs puhdas maa, jonne erityisesti Chenrezik-harjoitusta tekevät pyrkivät, on Potala (sanskritiksi). Sitä pidetään Chenrezikin maailmana ja se mainitaan usein harjoitusteksteissä. Tiibetiksi Potala on Riwo Drudzin, Drudzinin vuori Etelä-Intiassa.

 

Sinne voi tehdä pyhiinvaelluksen ja omasta havaitsemiskyvystä riippuen sen näkee joko puhtaasti tai epäpuhtaasti. Tavalliset olennot näkevät hiekkaisen vuoren, jonka rinteillä kasvaa santelipuumetsää. Huipulla on jonkinlainen luola ja sen sisällä itsestään muodostunut patsas, joka kuvaa Chenrezikiä 8-vuotiaan pojan hahmossa (Khasarpani). Hopeinen kuuden tavun mantra näkyy siniseen kiveen kaiverrettuna hänen takanaan.

 

Ne, joilla on puhdas näkemys, näkevät vuoren huipulla palatsin, sen sisällä bodhisattva Chenrezikin lootuksen, kuunkiekon päällä. Häntä ympäröi joukko vidhyadharoja, dakoja ja dakineita sekä deevoja ja nagoja. Puolivälissä vuorenrinnettä on kaksi palatsia, joissa asuvat Hayagriva ja Tronyerchenma -nimiset mietiskelyjumaluudet. Vuoren juurella olevassa palatsissa ovat Valkoinen ja Vihreä Tara ym.

 

Chenrezik pysyy aina Sukhavatissa, mutta ilmestyy mm. Potalassa. Potalan asukkaiden lopullinen päämäärä on Sukhavati, koska yhteys Chenrezikin emanaatioon johtaa lopulta emanaation alkulähteelle.

 

Maanpäälliset puhtaat maat

 

Chakrasamvara- ja Vajravarahi-harjoituksia tekevät buddhalaiset pyrkivät usein Uddiyanaan, joka sijaitsee nykyisellä Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulla. Monet siddhat vierailivat siellä ja löysivät sieltä tantraopetukset. Se on paikka vuoristossa, jonka kukin näkee oman havaitsemiskykynsä mukaan. Puhtaan karman omaava näkee siellä hautausmaan ja palatsin, jonka keskellä ovat isä Chakrasamvara ja äiti Vajravarahi satojentuhansien dakojen ja dakinien ympäröimänä. Epäpuhtaan karman omaava näkee kivitemppelin tai luolan, jossa tantrat ovat piilotettuna aarteena.

 

Jos dharmanharjoittaja on saavuttanut tietyn oivalluksen tason, hän voi syntyä siellä dakana tai dakinina, muussa tapauksessa pyrkimys voi johtaa jälleensyntymään tuossa paikassa tavallisena olentona.

 

Manjushriin liittyviä harjoituksia tekevät pyrkivät usein jälleensyntymään Kiinan Wutai Shan -vuorella, jota pidetään Manjushrin asuinpaikkana. Chakrasamvaraa tekevät dharmanharjoittajat saattavat suunnata Tsaritraan, joka on Intian ja Tiibetin rajalla. Eräät toivovat syntyvänsä Kailasvuorella. Jos näihin paikkoihin pääsee puhtaan karman ansiosta, jälleensyntyy dakana tai dakinina sateenkaarikehossa, ja viipyy siellä vähintäänkin niin kauan kuin kyseisen aikakauden Buddhan opetukset säilyvät maailmassa ja enintään kuluvan maailmankauden loppuun asti.

 

Nämä maailmat luokitellaan vähemmän merkittäviksi khechari-maailmoiksi. Ne ovat puhtaita taivasmaailmoja ja niillä on yhteys salaisiin mantraharjoituksiin. Ne ovat vähemmän merkittäviä siksi, että ne liittyvät maallisiin paikkoihin.

 

Suurin osa dharmanharjoittajista, jotka ovat saavuttaneet siddhin salaista mantraa harjoittamalla, kuuluisat mahasiddhat ja muut, jälleensyntyvät näissä paikoissa dakoina ja dakineina. Ne, jotka menevät näihin paikkoihin epäpuhtaalla karmalla, eivät näe jumaluuksia, vaan pelkkää metsää tai esimerkiksi Kailasvuoren kohdalla vuoren, joka on lumen peitossa.

 

Shambala merkitsee maata, joka ei ole Tiibet. On totta, että Kalachakra-opetukset ovat säilyneet siellä ja siellä hallitsevat valaistuneet kuninkaat, mutta asukkaiden olosuhteet, onnellisuus ja elinajan pituus vaihtelevat, niin kuin muissakin paikoissa tässä maailmassa.

 

Tiibetiläisen bön-uskonnon harjoittajat pyrkivät bön-opetusten lähteelle Shangshungiin. Se on suojaisa laakso lähellä Kailasvuorta. Bön oli alueen valtauskonto aikoinaan, mutta tänä päivänä useimpien pyhien paikkojen valtauskonto on islam. Pyrkiminen maanpäällisiin puhtaisiin maihin on kaiken kaikkiaan riskialtista, sillä jos syntyy siellä epäpuhtaan karman kanssa, siitä ei ole dharman kannalta mitään hyötyä.

 

Jälleensyntymä Sukhavatissa

 

Vaikka on olemassa paljon sambhogakaya-maailmoja, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tavalliset olennot eivät voi jälleensyntyä niissä. Sukhavati, läntinen Onnen maa, eroaa niistä siinä, että pääsyvaatimuksena sinne ei ole bodhisattvatasojen saavuttaminen. Buddha Amitabha esitti sellaisen toiveen, kun hän kehitti bodhimielen ensimmäisen kerran. Kuka tahansa ihminen, joka pyrkii Sukhavatiin rodusta, kansallisuudesta ja varallisuudesta riippumatta, voi jälleensyntyä siellä kuoleman jälkeen. 

 

Ainoastaan kaksi asiaa voi estää sen. Joku, joka on tehnyt jonkun viidestä rikoksesta, jotka johtavat helvettiin heti kuoleman jälkeen, eikä kadu tekoaan, ei voi päästä Sukhavatiin. Jos on hylännyt dharman, ei myöskään voi mennä sinne, koska paikka ei kiinnosta.

 

Neljä seikkaa edesauttaa Sukhavatiin pääsyä. Ensimmäinen on hyvien tekojen tekeminen ja huonon karman puhdistaminen Seitsenosaisella rukouksella. Toiseksi tulee kehittää bodhimieli ja ottaa bodhisattvavala aikomuksena johdattaa kaikki olennot Sukhavatiin. Samalla Sukhavatia ja sen ominaisuuksia mietiskellään. Kolmanneksi kannattaa pyrkiä jälleensyntymään siellä keskittymällä asiaan yksipisteisesti ja hartaasti uskoen. On sanottu, että jos ihminen lausuu täysin keskittyneesti rukouksen nimeltä Pyrkimys Sukhavatiin, joko pitkän tai lyhyen version, kymmenen kertaa elämässään, jälleensyntymä siellä on taattu. Ja neljänneksi Sukhavatiin pääsyä edesauttaa, jos omistaa kaikki hyvät tekonsa sille päämäärälle, että syntyy siellä.

 

Sukhavatiin syntyvän olennon tajunta ottaa paikkansa lootuksen keskellä ja keho ilmestyy hetkessä nuorena aikuisena. Se on ihmeenomainen syntymä ja kaikilla Sukhavatin asukkailla on fyysisen täydellisyyden 32 päätunnusta ja 80 sivutunnusta kehossaan. Meidän maailmassa nuo tunnukset ilmestyvät vain Buddhan kehoon. Koska sikiämistä ei tarvita, olennot ovat sukupuolettomia.

 

He ovat selvänäköisiä, eikä heillä ole karkeita mielenmyrkkyjä, koska he saavuttavat Sukhavatiin syntyessään ensimmäisen bodhisattvatason. He pystyvät tekemään ihmeitä ja vierailemaan muissa maailmoissa, niin puhtaissa kuin epäpuhtaissakin pelkästään ajatuksen voimalla. Sukhavatin asukkaat voivat käydä kuuntelemassa eri buddhien opetuksia missä tahansa puhtaassa maassa ja myös auttaa kärsiviä olentoja selvänäköisesti. Heidän ihonsa on kullanvärinen ja he pukeutuvat luostarikaapuun.

 

Sukhavati tarkoittaa ”autuutta”, ja siellä vallitsee täydellinen hyvinvointi. Kuolemaa ei ole ja kaikilla on samat edut ja nautinnot. Edes sanoja ”pahuus” tai ”kärsimys” ei tunneta. Sukhavatissa ei siis tarvitse kärsiä syntymisestä, vanhenemisesta, sairauksista eikä kuolemasta. Olennot viipyvät siellä siihen saakka, kunnes he ovat valmiita saavuttamaan buddhuuden. Buddhuuden kynnyksellä oleva olento muodostaa oman buddhamaailmansa, joka voi olla Sukhavatin sisä- tai ulkopuolella oman valinnan mukaan. Jos se on ulkopuolella, hänen kehonsa häviää Sukhavatista ja hän ilmestyy omassa buddhamaailmassaan.

 

Jokainen, joka syntyy Sukhavatissa, on siis bodhisattva viimeisessä inkarnaatiossaan. Kun se elämä päättyy, seuraa täydellinen herääminen, buddhuus. Bodhisattva voi ilmentää heräämisensä joko Sukhavatissa tai muualla. Jos hän tekee sen muualla, Sukhavati häipyy hänen havaintokentästään ja valittu maailma ilmestyy.

 

Kun kerran on syntynyt Sukhavatiin, on mahdotonta olla saavuttamatta buddhuutta joko siellä tai valinnan mukaan jossain muussa paikassa. Sukhavatista käsin on mahdollista ilmestyä samsarisissa maailmoissa auttamassa olentoja, mutta pakollista se ei ole. Karkeat mielenmyrkyt on voitettu, ja hienovaraiset esteet poistuvat vähitellen. Niitä ovat tapojen aiheuttamat esteet ja tiedollinen este (dualismi).

 

Sukhavatin asukkaat asuvat palatseissa, jotka muistuttavat mietiskelyjumaluuksien mandaloita sikäli, että niillä ei ole ulottuvuuksia. Ne ovat aina tarpeeksi tilavia, mutta eivät liian suuria asukkailleen. Ruoka ja juoma ilmestyvät tarvittaessa vaivatta. Ravinto on nektaria, joka maistuu aina siltä, mitä toivotaan. Sitä ei tarvitse kasvattaa, ostaa eikä keittää. Nektari ravitsee ja voimistaa, eikä mitään kuona-aineita muodostu.

 

Buddha Amitabha opettaa Sukhavatissa jatkuvasti, ja siellä olevat olennot voivat aina saada häneltä toivomiaan ja tarvitsemiaan opetuksia. Jos oppilas haluaa antaa hänelle lahjan, lahjat ilmestyvät oppilaan käsiin toivomuksen voimalla.

 

Jos tahtoo syntyä Sukhavatissa, mutta epäilee onko se liian hyvä ollakseen totta, voi syntyä siellä, mutta lootus, jonka keskelle keho ilmestyy, pysyy nupussa 500 vuotta. Se ei ole niin ikävää, kuin miltä se kuulostaa, onhan paikka Sukhavati, joka täyttää kaikki tarpeet. Epäily estää näkemästä Amitabhan kasvoja 500 vuoteen, mutta hänen opetuksensa voi kuulla.

 

 

Amitabha, Chenrezik ja Vajrapani © Kagyu Samye Ling Monastery

 

Buddha Amitabhan oikealla puolella on myötätunnon bodhisattva Chenrezik, jolla on monia ilmestyskehoja. Meidän maailmassamme ilmestyvää tuhatta Buddhaa pidetään Chenrezikin emanaatioina, samoin Tiibetin ensimmäistä dharmakuningasta Songtsen Gampoa, Gyalwang Karmapaa ja Dalai Lamaa. Lisäksi Chenrezikillä on oma puhdas maansa, Potala. Amitabhan vasemmalla puolella on bodhisattva Vajrapani, jolta tantraopetukset tulevat. Vajrapanin oma puhdas maa on nimeltään Changlochen. Hänen ilmestyskehonsa tässä maailmassa on Gyaltsap Rinpoche. Jos tunnemme kiinnostusta näitä opettajia kohtaan, Sukhavati on oikea paikka.

 

Joku voi pohtia, merkitseekö pyrkimys Sukhavatiin jotenkin tämän maailman hylkäämistä. Olisiko parempi sittenkin pyrkiä syntymään maan päällä ja opettaa ja harjoittaa dharmaa olentojen hyödyksi? Elinajan pituutta täällä ei ole määritelty, se voi olla varsin lyhytkin. Ainakin ensimmäiset kymmenen vuotta olemme lapsia, jolloin kykymme tehdä harjoitusta ja opettaa on vajavainen. Aikuisena aikaa vievät eloonjäämiseen liittyvät seikat: mitä syödä, miten pukeutua ja jos varallisuutta on, sen tarjoamat useat vaihtoehdot muodostuvat dharmanharjoituksen esteeksi. Lähes puolet ajasta kuluu lepäämiseen. Koska ajat huononevat koko ajan, aitoja dharmaopettajia pilkataan. Kun edellä mainittujen valaistuneiden olentojenkin on vaikea opettaa täällä, me emme onnistu sen paremmin.

 

Ehkä haluaisimme palata takaisin rakkaittemme luo syntymällä täällä uudelleen. Ihmiset ja paikat, joita rakastamme, eivät ole paljon itseämme pitkäikäisempiä. Ja vaikka entisen elämän läheiset olisivatkin elossa, emme tunnistaisi heitä, koska emme muista edellisiä elämiämme.

 

Siihen verrattuna Amitabha opettaa Sukhavatissa hyvin pitkän ajan. Hänen elinikänsä on miljardi aionia kerrottuna sadallatuhannella miljardilla aionilla. Aioni tarkoittaa tässä yhden universumin kestoaikaa. Sen jälkeen hän siirtyy parinirvanaan. Hän ei kuole, mutta häviää Sukhavatista. Amitabhan opetukset pysyvät Sukhavatissa yhtä monta aionia kuin Gangesissa on hiekanjyväsiä. Tuona aikana Sukhavatia hallitsee Chenrezik. Kun tämä kausi päättyy, Amitabhan opetukset häviävät Sukhavatista yhdessä yössä. Seuraavana aamuna Chenrezik saavuttaa buddhuuden. Hän opettaa Sukhavatissa nimellä ”Loistavien valonsäteiden kimpun valtias” miljardi aionia kertaa yhdeksänkymmentäkuusisataatuhatta miljardia aionia. Kun hän siirtyy parinirvanaan, opetukset säilyvät taas hyvin pitkään ja Vajrapani toimii sijaishallitsijana. Eräänä yönä Chenrezikin opetukset sitten häviävät Sukhavatista, ja seuraavana aamuna Vajrapani saavuttaa buddhuuden. Häntä kutsutaan nimellä ”Jalokivikeon hyvien ominaisuuksien valtias” ja hän hallitsee yhtä kauan kuin Chenrezik.

 

Sukhavati sijaitsee äärettömän kaukana Maasta, läntisessä ilmansuunnassa, hiukan ylempänä avaruudessa kuin meidän maailmamme. Jos onnistuisimme matkustamaan sinne tieteen keinoin, niin ne, jotka olisivat vähintään ensimmäisellä bodhisattvatasolla, näkisivät puhtaan maan. Ne, joiden karma on epäpuhdas, näkisivät vain omaa planeettaamme muistuttavan paikan, jossa on maata ja kiviä.

 

Vajrayana-rituaalien harjoitusteksteissä esitetään toivomuksia syntyä eri mietiskelyjumaluuksien puhtaissa maissa. Esimerkiksi Karma Pakshi -harjoitus mainitsee Vajrayoginin buddhamaan. Se on taivaallinen khechari-maailma, johon voi syntyä dakana tai dakinina. Jos omistamme kaikkien tekemiemme harjoitusten (Vajrayogini, Guru Rinpoche ym.) ansion sille päämäärälle, että syntyisimme Sukhavatissa, synnymme siellä.

 

Ero arhatien ja bodhisattvojen välillä  (ks. myös Ken Holmes: Arhatit ja bodhisattvat)

 

Kun arhat saavuttaa lakkaamisen tilan, hänellä ei ole minkäänlaista ruumiillistumaa, eikä häntä löydy mistään tietystä paikasta tai maailmasta. Hänen samadhinsa ei kerrytä uutta karmaa.

 

Kun arhat sitten Buddhan avulla herää rauhan tilasta ja astuu bodhisattvan tielle, hän voi asettua asumaan puhtaaseen maahan. Sieltä hän voi ilmestyä samsarassa auttaakseen olentoja, mutta ei varsinaisesti syntyä siellä. Se johtuu siitä, että arhatit ovat poistaneet kaikki mielenmyrkkynsä, jotka ovat syntymisen syy.

 

Bodhisattvat eivät hankkiudu eroon hienovaraisista heikkouksista, ennen kuin he ovat edenneet korkeille bodhisattvatasoille. Dualismin avulla he kykenevät syntymään samsarisissa maailmoissa. Se auttaa bodhisattvoja etenemään henkisellä tiellä arhateja nopeammin.

 

Sekä bodhisattvat että arhatit vielä eläessään voivat vierailla muodon maailmassa. Se on samsarinen jumalten maailma, jonka 17 eri tasoa saavutetaan meditoimalla. Bodhisattvat voivat käydä tasoilla 10, 11 ja 12. He eivät mene viiteen ”puhtaaseen asuinsijaan” tasoille 13–17. Puhtaat asuinsijat on harhaanjohtava nimitys, sillä kyse on samsarasta. Noilla tasoilla tajunnan virta on äärimmäisen hienovarainen. Bodhisattvat eivät anna tajuntansa muuttua niin hienovaraiseksi, koska he pitävät yllä rakkautta ja myötätuntoa.

 

 

Pääasiallinen lähde

Khenpo Karthar Rinpoche: Karma Chakme’s Mountain Dharma Vol. 4

 

Koonnut Ani Sherab © Rokpa Finland ry 2011

 

Maailman rakenne

Pure Realms in East and West by the 17th Gyalwang Karmapa (2012)

Kotisivulle