Pitkän iän rukoukset Lamalle ja rukoukset Laman kuollessa

 

SUPPLICATION FOR THE SWIFT RETURN OF KYABJE TENGA RINPOCHE by HH Gyalwang Karmapa

Dedication for V.V.Tenga Rinpoche by H.E. Kenting Tai Situ Rinpoche April 6, 2012

 

Päivitetty 30.3.2012

 

Ote luostarin antamista ohjeista Kyabje Tenga Rinpochen siirtyessä parinirvanaan:

...

Jos kysytte mitä Rinpochen oppilaiden tulisi tehdä, vastaus on yksinkertainen: tutkiskelkaa, onko Lama todella jättänyt teidät vai ei...

Jos pidämme häntä tavallisena ihmisenä, sydämemme on surun vallassa eron tähden. Mutta jos muistelemme, mitä hän meille opetti, seuraamme ohjeita ja sovellamme niitä omaan elämäämme, Lama on aina kanssamme. Hän ei koskaan katoa.

Juuri nyt hän on syvässä meditaatiotilassa, mikä on hyvin erityinen ajanjakso. Rukoilkaa nyt Guruanne ja tehkää kaikella sydämellä häneltä oppimianne harjoituksia. Vilpitön harjoitus tekee Lamamme tyytyväiseksi. On sanottu, että jos Lama on iloinen, se on suurin kaikista lahjoista, jonka voimme kaikille Buddhille antaa.


Alkuperäinen kirje 30.3.2012:


Dear Friends in the Dharma, Vajra Sisters and Brothers, today morning at 3:45 am Nepalese time (12:00 am CET) our Sun of Dharma, embodiment of Refuge and all qualities of Bodhisattvas, Venerable Kyabje Tenga Rinpoche has entered Parinirvana. Rinpoche currently is resting in the post-meditation, called Thugdam.

His Holiness Karmapa Ogyen Trinle Dorje told us a few years ago: "If you follow your Lama teachings, you are never separated from him. You are with your Lama always and everywhere, and he is with you every time and at any place, even if you two are on the opposite sides of the world. However, if you do not live according to the teachings of Lama, you are separated from him even if you spend most of the time with him in the same room" 

If anyone asks what students Rinpoche should do now, the answer is simple: we decide whenever the Lama left us or not ...
If you think about him as an ordinary man, is our heart there will be sorrow and grief because of the separation. However, if we recall what he has taught us, we pursue it in the heart and we apply in our life, the Lama will be always with us. Never goes away.
Currently, when He is in deep meditation, it is very special time. You should now pray to Guru and perform wholeheartedly your practices which we learned from him. With sincere practice used at any time of life, we will make our Lama satisfied. It is said that if Lama is happy, this is the highest of the offerings that we can submit to all Buddhas.

 

Lama Rinchen

Benchen Monastery

 

Guruyoga of the 17th Karmapa written by Kyabje Tenga Rinpoche   Video

 

       
   

A Brief Supplication for the Swift Rebirth of Kyabje Tenga Rinpoche               Pecha (pdf)

CHOGTRUL TENGA RINPOCHE
THUG GONG CHÖYING CHIGSE KYANG
LARYANG TENDRO CHICHE LE
TRULPE DASHAL NYUR CHAR SOL

Surpreme emanation Kyabje Tenga Rinpoche,
even though you have merged your intention into one with dharmadatu,
for the sake of the doctrine and beings, in general and in particular,
may the moon-like face of your emanation rise again soon!

 

Composed by Sangye Nyenpa

This supplication was composed by H.E. Sangye Nyenpa Rinpoche in the early hours of 30th March 2012, in the presence of the precious remains of Kyabje Tenga Rinpoche. Immediatedly translated by Sherab Drime (Thomas Roth).

 
       

 

Päivitetty 29.3.2012

 

Kyabje Tenga Rinpoche on siirtymässä pois tästä kehosta Katmandussa. Hän on pyytänyt oppilaitaan lausumaan karmapa chenno -mantraa.  17. Karmapan gurujooga    Video

 

Päivitetty 18.12.2009

 

Erittäin kunnianarvoisa Kyabje Tenga Rinpoche on sairastunut ja jotta hän ei lähtisi pois keskuudestamme, oppilaat lausuvat Taran mantraa. Rinpoche on Hänen pyhyytensä Karmapan Ogyen Trinley Dorjen vajramestari, ja Kagyu Samye Lingin luostarin retriittiläiset opiskelevat monia sadhanoita hänen aikoinaan antamiensa selkeiden opetustensa pohjalla.

 

Rinpoche haki hoitoa sokeritautiin Nepalista, mutta hoito ei onnistunut ja hänen oikea etusormensa amputoitiin. Rinpoche meni viipymättä Singaporeen saadakseen parasta mahdollista hoitoa mutta myös vasen jalka oli amputoitava polveen saakka huonon verenkierron takia ja näkökin heikkenee.

 

Rinpoche itse ei anna sen vaikuttaa mielentilaansa, vaan pitää kehoa pysymättömänä joka tapauksessa. Koska haluamme olla mukana edistämässä kallisarvoisen Rinpochen terveyttä, lausumme Valkoisen Taran pitkän iän mantraa:


OM TARE TUT TARE TURE SO HA


(Tavoitteena oli kerätä 10 miljoonaa mantraa ensimmäiseen lännessä pidettävään kagyu monlamiin mennessä. Se järjestettiin Puolassa
Grabnikissa 9. – 11. kesäkuuta 2010. Lisätietoa)

 

Miten meditoida ja lausua mantraa?


Hyvät ystävät,

 

Toimistomme on saanut lukuisia kyselyjä siitä, miten Valkoisen Taran pitkän iän mantroja erittäin kunnianarvoisan Kyabje Tenga Rinpochen terveyden puolesta tulisi lausua. Yritän vastata siihen tässä kirjeessä.

 

Useimmin kysytään: ”Miten minun tulisi meditoida kun toistan tätä mantraa?”

 

Ensinnäkin meidän on muistettava, että tämän harjoituksen kautta me pohjimmiltaan pyydämme Lamaa, joka on Tarasta erottamaton, viipymään luonamme mahdollisimman kauan ja pysymään mahdollisimman terveenä. Mantraa lausuessamme meidän tulisi kuvitella Lama jalon toiveet täyttävän Taran muodossa edessämme. Mantraa tulisi lausua rukouksen tavoin, niin että se ilmaisee toiveemme Rinpochen pitkäikäisyydestä. Jos harjoituksen tekijä on saanut Valkoisen Taran voimansiirron, hän voi visualisoida itsensä Taran muodossa, vaikka se ei ole tarpeen. Muistakaamme, että pääasiallinen keskittymisen kohde on rukouksemme Lama Taralle, jonka visualisoimme edessämme ja jota pyydämme koko sydämestämme pysymään terveenä. Tämän harjoituksen kautta saamme myös siunauksen ja keräämme henkisiä ansioita.
 

Voimme täten rukoilla Lamaa pysymään kanssamme ikuisesti. Voimme myös pyytää kaikkia Buddhia antamaan pitkän iän siunauksen Gurullemme. Jos haluamme, voimme kuvitella, että rukoustemme seurauksena Laman sydämestä säteilee kirkas valo, joka saavuttaa kaikki Buddhat. Vastauksena Buddhat lähettävät takaisin pitkän iän siunauksen valona, joka sulautuu Lamaan.

 

Istunnon lopuksi voimme kuvitella, että Lama Tara sulautuu meihin ja saamme siten hänen siunauksensa.

 

Mikään näistä visualisaatioista ei kuitenkaan ole välttämätön. On enemmän kuin tarpeeksi, että vain lausumme mantraa rukouksena Lamalle ja pyydämme häntä pysymään kanssamme ikuisesti. Joskus sellainen rukous voi olla syvällisempi ja tehokkaampi kuin se, että keskitymme visualisaation teknisiin yksityiskohtiin niin, että unohdamme, miten harras omistautumisen tunne täyttää sydämemme.
 

On äärimmäisen tärkeää välttää sellaista asennetta, että me ”antaisimme siunauksemme” Lamallemme. Olisi väärin mietiskellä olevansa Tara ja valo virtaisi omasta kehosta Lama Taralle (tai vielä pahempaa, Lamalle joka on visualisoitu tavallisena olentona!) ja siunaisi hänet. Pyydän, muistakaa, ettei oppilas voi koskaan antaa siunausta Lamalleen. Me tarvitsemme Laman siunauksen, ei päinvastoin!

 

Kun keräämme mantroja, on parasta tehdä se muodollisella meditaatioistunnolla, joka alkaa niin, että lausumme turvautumisrukouksen ja bodhisattvavalat ja lopuksi omistamme ansion muille. Tässä tapauksessa muissakin tilanteissa lausuttuja mantroja voi kuitenkin laskea, esimerkiksi kun olemme puistossa kävelyllä, kunhan ne on lausuttu tähän tarkoitukseen – rukouksena sen puolesta, että lama pysyy kanssamme niin kauan kuin mahdollista ja parhaassa mahdollisessa terveydentilassa.

 
Parhain terveisin
Lama Rinchen

Benchen Monastery

 

 

Alkuperäinen kirje:

 

Dear Friends,


In relation to the Long Life White Tara collection of 10 million mantras for the benefit of Most Venerable Kyabje Tenga Rinpoche's health and long life, our office has received numerous questions regarding this practice. I shall try to answer them in this letter.
The most often repeated question is: How should I meditate while repeating the mantra?


First of all, we need to keep in mind, that our basic intention during this practice should be the request to our Lama, inseparable from the Tara, to stay with us the longest possible, and in the best health possible.  While reciting the mantra we should imagine the Lama in the form of the Noble Wish-Fulfilling Tara in the space in front of us. We should recite the mantra as a prayer expressing our longevity wish for Rinpoche. If someone has received a White Tara empowerment, that person may visualize himself or herself in the form of the Tara, although this is not necessary. Let us remember that the main focus is the prayer to the Lama-Tara, whom we imagine in front of us and wholeheartedly request to remain with us in good health. Through this practice we can also accumulate blessings and merit.


Thus, we may pray to the Lama to stay with us forever. We may also ask all Buddhas to confer the blessing of longevity to our Guru. If we want to, we can visualize that as a result of our prayers, brilliant light radiates from the Lama's heart reaching all Buddhas. In turn all the Buddhas send back their blessing of longevity in the form of light which dissolves into the Lama.
 
At the end of meditation session we may imagine that the Lama-Tara dissolves into us bestowing his blessing in that way.
 
However, none of these visualizations are necessary. It is more than enough to recite the mantra as a prayer to the Lama, asking him to remain with us forever. Sometimes such a prayer can be more profound and more effective than focusing on technical details of the visualization, while forgetting about deep sense of devotion filling our heart.
 
It is crucial however to avoid the attitude of "giving blessing" to our Lama. It would be a misunderstanding to meditate that you are the Tara and the light streams forth from your body to the Lama-Tara (or even worse, the Lama visualized as a ordinary being!) and blesses him. Please remember that a disciple can never give blessing to his Lama. We are the ones who need Lama's blessing, not the opposite!
 
When we are collecting mantras, it is best to do it in a formal meditation session starting with reciting the Refuge and Bodhisattva vows, and ending with dedication of merit. However, in this case it would be also right to count in the mantras recited in other circumstances, like during a walk in a park, provided that they are recited with the particular intention - as a prayer that our Lama remains with us as long as possible and in best possible health.
 
Best wishes,
Lama Rinchen

Benchen Monastery

 

 

Muita samankaltaisia projekteja:

 

Hänen pyhyytensä Karmapa on pyytänyt Tara-mantran lausumista Akong Tulku Rinpochelle ja Lama Yeshe Losal Rinpochelle. Mantroja kerää Venetsian Kagyu Samye Dzong. Ohjeet englanniksi ja italiaksi.

 

Karmapalle kerätään karmapa chenno -mantroja.

 

17. Karmapan gurujooga, kirjoittanut Kyabje Tenga Rinpoche

Kotisivu