17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje:

Seitsenrivinen rukous Guru Rinpochelle

 

Guru Rinpochelle (Padmasambhavalle) osoitettu seitsenrivinen rukous oli Hänen pyhyytensä 17. Karmapan pääopetus hänen historiallisella ensivierailullaan Karma Triyana Dharmachakran luostariin (New York, USA). Karmapa yhdistää pohdiskeluaan rukouksen sisällöstä ja taustasta sekä Guru Rinpochen merkityksestä henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Alkuperäinen opetus

 

Tiibetistä englannin kielelle kääntänyt Lama Yeshe Gyamtso. Otteita:

 

Jamgön Mipham Rinpochen kommentaari

 

Aion käyttää tämän opetuksen perustana Mipham Rinpochen kommentaaria nimeltä Valkoinen lootus. Sain puheen transmission (lung) ja ohjeet tähän kommentaariin Hänen pyhyydeltään Dalai lamalta.

 

Mipham tutkii tätä rukousta kommentaarissaan monelta eli kulmalta ja jakaa sen moniin eri osiin. Olen sitä mieltä, että meidän ei tarvitse perehtyä siihen kaikkeen. Sen sijaan haluaisin käydä läpi rukouksen yleisen merkityksen. Ennen sitä kuitenkin Miphamin esittämä jaottelu: seitsenrivisen rukouksen ulkoinen merkitys, rukouksen sisäinen eli piilossa oleva merkitys ja kolmanneksi millainen se on harjoituksena ja mitkä ovat tuon harjoituksen vaiheet. Osia on siis kolme. Niistä keskimmäinen jakaantuu edelleen kolmeen osaan: piilossa oleva merkitys vapautuksen polun mukaan, piilossa oleva merkitys taitavien keinojen polun mukaan ja rukouksen piilossa oleva merkitys sen mukaan miten se esittää näiden kummankin polun lopullisen tuloksen.

 

Toinen osa jakaantuu siis kolmeen osaan ja niistä toinen jakaantuu kahtia: taitavien menetelmien polun piilossa oleva merkitys niin kuin se esitetään anuttarajoogatantrassa yleensä ja piilossa oleva merkitys niin kuin se esitetään Valaisevan vajrahuipun poikkeuksellisessa perinteessä. Näistä Miphamin selitysteos siis koostuu.

 

Haluaisin tänään lähinnä käydä läpi rukouksen yleisen merkityksen, mutta ennen kuin ryhdyn siihen, minusta on soveliasta selittää jotain rukouksen alkuperästä, se selitetään myös Miphamin teoksen alussa. Se on tärkeää, koska tantroissa sanotaan: ellei alkuperää selvitetä, ihmiset alkavat epäillä näitä salaisen mantran eli vajrayanan ylivertaisia opetuksia, koska he eivät tiedä, mistä ne ovat tulleet. Jotta siis voisitte luottaa tähän rukoukseen, selitän ensin sen alkuperän.

 

Minun on sanottava, että en ole syventynyt laajoihin tieteellisiin tutkimuksiin Guru Rinpochen elämästä tai seitsenrivisestä rukouksesta, mutta synnyin perheeseen, jolla on suuri usko Guru Rinpocheen. Vanhempani opettivat minulle hyvin nuoresta pitäen jotain Guru Rinpochesta ja seitsenrivisen rukouksen. Siksi tiedän hänestä hiukan.

 

Guru Rinpochen erityisominaisuudet

 

Kuten sanottu, se mitä sanon, ei perustu tieteellisiin tutkimuksiin, vaan puhun yleisesti menemättä turhan tarkkoihin yksityiskohtiin Guru Rinpochesta. Nyingma-perinteen Suuren täydellisyyden tradition mestareiden mukaan ikivanhoissa käännöksissä opetetaan, että Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava on itse asiassa Buddha Shakyamunia korkeammalla kolmella eri tavalla. Jos muistan oikein, ne ovat paremmuus ihmeenomaisen syntymän kautta, paremmuus rajamaiden kesyttämisen erikoisominaisuuden kautta ja hänen syntymän ja kuoleman ulottumattomissa olevan kehonsa paremmuus.

 

Jotkut mestarit ovat olettaneet, että näiden kolmen ylivoimaisen ominaisuuden takia Guru Rinpoche on itse asiassa Buddhaa ylempi. Siitä on jonkin verran kiistelty. On varmaa, että näiden Guru Rinpochen erityisominaisuuksien kuvaaminen auttaa meitä suuresti inspiroimaan erityistä hartautta itsessämme. Ne synnyttävät hartautta luonnostaan. Toisaalta jos sanomme, että hän on näiden kolmen erikoisominaisuuden takia Buddha Shakyamunia parempi, se kuulostaa hiukan jääräpäiseltä. He, jotka kieltävät Guru Rinpochen oletetun paremmuuden sanovat, että nämä kolme ominaisuutta eivät mitenkään näytä toteen eivätkä todista sitä, että Guru Rinpochen sisäiset kehon, puheen ja mielen ominaisuudet olisivat paremmat kuin Buddhan. Ne vain yksinkertaisesti selittävät syntymän epätavallisen sijainnin ja olosuhteet ja kuvaavat tiettyjä epätavallisia tekoja, mutta eivät osoita mitään keskeistä paremmuutta, joka oikeuttaisi tuohon väitteeseen.

 

Tästä on siis esitetty monenlaisia perusteluja puolesta ja vastaan. Jos ajattelemme asiaa huolella, kumpikin puoli on oikeassa, toisin sanoen kumpikaan puoli ei ole väärässä… Yhdeltä kannalta katsottuna voisimme sanoa, että todellisuudessa on mahdotonta olla parempi kuin buddha koska määritelmän mukaan buddhan ominaisuudet ovat rajattomat. Mutta toisaalta meidän on tunnustettava, että Guru Rinpochella on nämä kolme epätavallista ominaisuutta, jotka nyingma-perinne luettelee.

 

Niistä ensimmäinen on ihmeenomainen syntymä. En ole paneutunut erilaisiin kertomuksiin Guru Rinpochen syntymästä, mutta luulen, että hän syntyi ensin ihmisvanhemmille ja sen jälkeen ihmeenomaisesti. Ensimmäinen on siis ihmeellinen ilmestyminen tähän maailmaan. Toinen, rajamaiden kesyttäminen on kiistatonta, koska hän kesytti Tiibetin. On Guru Rinpochen ystävällisyyden ansiota, että buddhadharma on olemassa Tiibetissä – kukaan ei voi kieltää sitä.

 

Kolmas olettamus, se, että hänen kehonsa on syntymän ja kuoleman ulottumattomissa viittaa olotilaan, jonka hän omaksui Tiibetissä ja myös sen jälkeen. Yleisesti kerrotaan, että kun hän lähti Tiibetistä, hän meni rakshasoiden maahan lounaaseen. Se tarkoittaa, että hän lähti jonnekin, emme tiedä tarkkaan minne. Jos sitä ei selitä tarkemmin, se voi kuulostaa kuolemisen kiertoilmaukselta. On paljon parempi selventää asia ja sanoa, että hän omaksui tilan, joka on vanhenemisen ja kuoleman tuolla puolen. Todiste siitä, että hän on oikeasti omaksunut sellaisen tilan on se, että hän voi todellisuudessa ilmestyä, hän lupasi ilmestyä esimerkiksi erityisinä tai pyhinä vajrayana-päivinä kuten kuukalenterin 10. ja 25. päivä. Guru Rinpochen jatkuvasta läsnä olosta on ollut monia viitteitä.

 

17. Gyalwang Karmapan nimi

 

Useimmat teistä luultavasti tietävät, että ensimmäinen osa nimestäni [Ogyen Trinley Dorje] on Ogyen. Se viittaa tässä tapauksessa Guru Rinpocheen. Se osoittaa, että minulla on jonkinlainen erityinen yhteys Guru Rinpocheen. En antanut tätä nimeä itse itselleni. Se tulee Guru Rinpochen ennustuksista, jotka löytyivät Chögyur Dechen Lingpan aarteista. Hänen korkeutensa Situ Rinpoche ja muut antoivat sen minulle kun minut nimettiin.

 

Luulisin että olen ensimmäinen Gyalwang Karmapoista, jolla on Ogyen virallisessa nimessä. On totta, että kymmenennellä Gyalwang Karmapalla Chöying Dorjella oli nimi Ogyen Chap lapsena, se merkitsee Guru Rinpochen suojelemaa. Mutta se ei ollut osa hänen muodollista nimeään Karmapana. Se siis näyttää osoittavan, että minulla on jokin erityinen yhteys Guru Rinpocheen.

 

Lapsuudesta

 

Mitä tuohon yhteyteen tulee, ainakin synnyin perheeseen, joka uskoo häneen vankasti. Varsinkin vanhemmillani on valtava usko Guru Rinpocheen. Tiedän, että kolmen tai neljän vanhana resitoin aktiivisesti tätä seitsenrivistä rukousta. Sanotaan, että osasin sen syntyessäni. En tiedä onko se totta vai ei, mutta muistan osanneeni sen hyvin nuorena ja se oli lempirukoukseni. Usein lausuin sitä koko päivän.

 

Perheeni on paimentolaisperhe, joten muutamme paikasta toiseen vuodenaikojen mukaan. Muutimme kesällä ja talvella. Etsiessämme hyviä laidunmaita isäni pyysi minua lausumaan tätä rukousta. Kerran lapsuudessani maastopalo uhkasi laitumiamme, kun läheinen vuorenrinne oli tulessa. Näin tulen ja savun taivaalla.

 

Kylänjohtaja pyysi minua tekemään jotakin. Hän teki niin koska tiedettiin, että olin jonkinlainen tulku. Minulla ei ollut tiettyä nimeä tai ammattia vielä, mutta sen verran tiedettiin, olin eräänlainen nimetön tulku, joten minua pyydettiin tekemään jotain. Rukoilin että tuli ei leviäisi meille, ja lausuin seitsenrivistä rukousta. Tuli ei levinnyt, kylänjohtaja oli iloinen ja antoi minulle palkkioksi yhden yuanin. Siinä oli kaikki mitä sain, mutta pidin sitä silloin upeana palkintona ja ajattelin myös, että sain sen seitsenrivisen rukouksen siunauksen johdosta. Ostin kolikolla makeisia.

 

Seitsenrivinen rukous  (tiibetinkielinen äänneasu suomalaisittain kirjoitettuna)

 

Hung Ur-dzen jul-tsi nu-tsang tsham

Luoteisessa Urgyenin maassa

 

pe-ma ge-sar dong-po la

lootuskukan teriössä

 

ja-tshen tso-gi ngö-drub nje  

sinä, jonka saavutukset ovat suuret ja ihmeelliset,

 

pe-ma dzjung-ne she-su dra.

tunnettu nimellä Lootuksessa syntynyt,

 

Kor-du khan-dro mang-pö kor

suuren dakiniseurueen ympäröimänä,

 

tsje-tsi dze-su da drub-tsi  

jotta voisin seurata esimerkkiäsi

 

tsjin-tsi-lab tshir she-su sol. GURU PEMA SIDDHI HUNG.

pyydän, tule ja suo siunauksesi.

 

 

Käymme rukouksen läpi rivi riviltä. Ensimmäisellä rivillä sanotaan: ”Oddiyanan maan luoteisrajalla”. [Urgyen / Ogyen on tiibetinkielinen vastine alkuperäiselle Oddiyanalle, mikä tarkoittaa "edistyä kuin lentäen". Lähde: Valkoinen lootus.] Seutu johon tässä viitataan, on ilmeisesti yksi pääpaikoista, joihin vajrayana-opetukset ensimmäisenä tulivat Intian niemimaalla. Aikaisiin vajrayana-opetuksiin yhdistetään historiallisesti sellaisia paikkoja kuin Oddiyana, Jalandara ym. Nykyisin useimmat oppineet sijoittavat Oddiyanan luoteisosan nykypäivän Pakistaniin. Oli miten oli, siinä paikassa Oddiyanassa, luoteeseen Keski-Intiasta on järvi, jota tuolloin kutsuttiin nimellä Danakosha. Sen pinnalle ilmestyi valtavan suuri, täydessä kukassa oleva lootus.

 

Toinen rivi. Sanotaan, että samaan aikaan Danakosha-järvelle ilmestyi lukuisia ihmeellisen kauniita lootuskukkia. Niistä suurin ja kaunein pääkukka oli kirkkaanpunainen, ja toinen rivi kuvaa sen vartta, heteitä ja emiä. Suuri mestari Padmasambhava syntyi siis siellä ja sen jälkeen hän alkoi tehdä hämmästyttäviä ihmeitä. Hänen kahdeksan ilmestyskehoaan, kahdeksan nimeä joilla häntä kutsumme, ovat kuuluisia ihmeitä. Lisäksi kuten aiemmin mainittiin, hänellä oli kyky kesyttää ja ohjata hankalia olentoja, ja niin edelleen.

 

Siksi kolmannella rivillä sanotaan että hän yltää hämmästyttävään tai korkeimpaan siddhiin eli saavutukseen. Kun puhutaan korkeimmasta, tarkoitetaan sitä, että ihmeet, joita tämä suuri olento on näyttänyt, eivät ole pelkästään merkkejä jostain tavanomaisesta saavutuksesta kuten taikavoimista tai karismasta. Ne osoittavat että hän on saavuttanut täydellisen heräämisen, Vajradharan tilan.

 

Neljäs rivi nimeää hänet. Siinä sanotaan: ”Sinut tunnetaan laajalti nimellä Padmakara [sanskritiksi, tiibetiksi Pema Jugne], Lootuksessa syntynyt.” Hänet tunnetaan joka paikassa tällä nimellä. Varsinkaan Tiibetissä ei ole yhtään paikkaa, ei syrjäisintäkään kolkkaa, missä ihmiset eivät olisi kuulleet Guru Padmasambhavasta tai jotenkin hyötyneet teoista, joita hän on tehnyt kehonsa, puheensa ja mielensä kautta.

 

Viidennellä rivillä lukee: ”Paljon dakineita ympäröi sinua.” Tässä dakinit tarkoittavat sekä mies- että naispuolisia hahmoja, sankareita ja sankarittaria. He ovat erityisiä vajrayana-oppilaita, sillä Guru Rinpochen tehtävänä on esittää ja välittää vajrayanaopetuksia. Vajrayanan erityisoppilaat ympäröivät häntä.

 

Nämä ensimmäiset viisi riviä seitsemästä voidaan käsittää kahdella tavalla. Toisaalta ne ovat kuvaus hänen syntymästään, näyttäytymisestään ja toiminnastaan. Toisaalta, jos lausumme tätä rukousta gurujooga-harjoituksena, sitten se kuvaa Guru Rinpochen visualisaatiota taivaalla edessämme.

 

Kuudes ja seitsemäs rivi kuvaavat tapaa, jolla häntä käytännössä rukoillaan. Niihin siis sisältyy varsinainen pyyntö, joka rukoukseen liittyy. Kuudennella rivillä sanotaan: ”Seuraan esimerkkiäsi saavuttaakseni taitosi.” Toteamme siinä, että tunnistamme Guru Padmasambhavan ehdottoman varmaksi turvanantajaksi. Eikä vain sitä, vaan kaikenkattavaksi ja yksinomaiseksi turvaksi, jossa kaikki muut turvautumisen lähteet ovat täysin läsnä tai ruumiillistuneina. Siksi kuvaamme asennettamme häneen täysin varauksettomaksi luottamukseksi. Luotamme hyvinvointimme hänen käsiinsä varauksetta. Tavallaan riviä voi pitää kohtana, jossa esitetään rukoilemisen syy.

 

Seitsemäs rivi: ”Pyydän että tulet tänne ja annat siunauksesi minulle tai meille.” Tämä tarkoittaa: älä hylkää meitä. Niin kuin viisasten kivi muuttaa epäjalon metallin kullaksi voit muuttaa olemukseni kehosi, puheesi ja mielesi siunauksen avulla.

 

Rukouksen lopussa on mantra, josta on eri versioita rukouksen eri muodoissa. Alkuperäisessä seitsenrivisessä rukouksessa mantra on seitsemäntavuinen guru padma siddhi hung. Ensimmäinen sana on ”guru”, jota tavallisesti käytämme henkisestä opettajastamme. Sanan etymologinen merkitys on ”painava”. Esimerkiksi kultaharkossa on painonsa arvosta kultaa, jotain erinomaista. Vertaamme Guru Rinpochea johonkuhun, jonka vertaansa vailla olevilla ominaisuuksilla on suuri painoarvo. Padma on hänen nimensä ensimmäinen osa, padma eli lootus. Siddhi viittaa siddheihin eli saavutuksiin, joita haemme. Niin tavallisiin kuin korkeimpiin saavutuksiin. Hung voi merkitä monia asioita, mutta tässä tapauksessa se on huudahdus, joka kannustaa häntä antamaan meille siddhit, joita etsimme. Jos seitsenrivinen rukous selitetään kirjaimellisesti, näin se on.

 

Buddhien voima auttaa

 

Mitä meidän todella tulisi ymmärtää tästä rukouksesta tai Guru Rinpochesta? Ensiksikin se, että Guru Padmasambhavan ominaisuudet ovat käsittämättömän upeita ja valtavia, ne ovat uskomattomia. Esimerkiksi hänellä on voima viedä kaikki olennot ilman poikkeusta kehityksen ja vapautumisen eri tasoille ja auttaa heitä polulla eteenpäin. Tässä on kuitenkin otettava huomioon se, että kaikki riippuu olentojen vastaanottavaisuudesta. Syntyy vakava väärinkäsitys, jos ajattelemme buddhilla olevan sellaisen valtavan voiman, mutta emme saa vastausta siihen, miksi he eivät vapauta meitä samsarasta. Jos pidämme buddhia kaikkivoipina mutta ajattelemme, ettei meidän puoleltamme tarvita mitään vapautumisen saavuttamiseksi, sen seurauksena voimme jopa tuntea närkästystä buddhia kohtaan. Ajattelemme: ”Ovatko he unohtaneet kärsimyksemme vai eivätkö he todellisuudessa ole niin myötätuntoisia kuin sanotaan?”

 

On tärkeää ymmärtää buddhien valtavat, kirjaimellisesti käsittämättömät hyvät ominaisuudet niiden oikeassa yhteydessä. Buddhien ominaisuudet ovat yksi neljästä ns. käsittämättömästä asiasta. Sanotaan että buddhat ovat käsittämättömiä, mantran voima on käsittämätön, aineksien voima on käsittämätön ja dharmatan eli luonnon itsensä voima on käsittämätön. Meidän täytyy ymmärtää että buddhien voima, niin käsittämättömiä kuin heidän ominaisuutensa voivatkaan olla, riippuu olentojen tilasta tai vastaanottavaisuudesta. Vaikka buddhien ominaisuudet ovat todellakin käsittämättömät, olentojen luonto ja olentojen mielenlaadun moninaisuus on yhtä käsittämätön. Emme voi olettaa, että yksi käsittämättömän suuri muuttaisi toista käsittämättömän suurta ilman että toinen niistä tekee jonkinlaisen myönnytyksen.

 

Olen sitä mieltä, että Guru Padmasambhava kykenee todellakin viemään olennot kehityksen ja vapautumisen tasoille, sille polulle, mutta jotta niin tapahtuisi, olentojen täytyy osaltaan käydä läpi jonkinlainen muutos. Niin asiat ovat, mutta tiedättehän että kun ihmiset puhuvat guruistaan ja lamoistaan, heillä on keskeisenä uskomuksena valtava luottamus siihen, että lamat ovat lähes kaikkivoipia. Joskus kun oppilaat olettavat, että meillä on sellainen voima, jotta he eivät menettäisi uskoaan, sanomme: ”Okei, meillä on.” Omalla kohdallani uskon että se, että kannan nimeä Ogyen, joka viittaa Guru Rinpocheen, ei ole kokonaan ilman oikeutusta. Ajattelen että ainakin vähän Guru Rinpochen siunausta minussa on. Niin luulen.

 

Siitä puheen ollen tiibetin kielessä sana Ogyen kirjoitetaan ainakin kahdella tai kolmella eri tavalla. Sen seurauksena jotkut kirjoittavat sen englanniksi O:lla, toiset U:lla, jotkut lisäävät r:n, toiset jättävät sen pois.

 

Olen iloinen, hyvin, hyvin mielissäni, että minulla on ollut tämä mahdollisuus kertoa teille jotain seitsenrivisestä rukouksesta, koska olen käyttänyt sitä paljon lapsesta asti. Annan nyt puheen transmission rukoukseen. [Lung]. Alkuperäisessä rukouksessa on seitsemän riviä, mutta huomasin resitoivani pitempää versiota, jossa rivejä on enemmän, mikä on hyvä asia. Kiitos.

 

Guru Rinpocheen liittyviä opetuksia

Karmapa

Kotisivu